Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej-Zdroju

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Odbiór odwodnionego osadu ściekowego - osad ściekowy w ilości 600 ton w ciągu roku 2016. Wykonawca powinien posiadać min. 2 kontenery na wymianę o wysokości do 1,5 m (ok. 12-14 ton). Wykonawca podstaw ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-12-31
  data realizacji
 • 2015-12-10 11:00
  termin mija za 11 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie następujących dróg gminnych: I SOŁECTWO ZUBRZYK Od drogi wojewódzkiej, koło świetlicy- droga główna - z posypywaniem K 293602 III 1100, Za kościół III 360 ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-04-15
  data realizacji
 • 2015-11-30 10:00
  termin mija jutro
 • 1
  powiązane

Odbiór odwodnionego osadu ściekowego - osad ściekowy w ilości 600 ton w ciągu roku 2015. Wykonawca powinien posiadać min. 2 kontenery na wymianę o wysokości do 1,5 m (ok. 12-14 ton). Wykonawca podstaw ( ... )

1. Opis przedmiotu zamówienia. 1.1 Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup paliw: oleju napędowego zgodny z aktualną normą PN-EN 590 w ilości 42 000 dm3 dla pojazdów MZGKiM w Piwnicznej-Zdroju. ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie następujących dróg gminnych: I SOŁECTWO ZUBRZYK Od drogi wojewódzkiej, koło świetlicy- droga główna - z posypywaniem K 293602 III 1100, Za kościół III 360 ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie następujących dróg gminnych: I SOŁECTWO GŁĘBOKIE, Od Józefa Lichonia do J. Kuliga III 200, Od Feliksa Żywczaka do Marka Tomasiaka III 300, Do Kosmydla I 1 ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie następujących dróg gminnych: I SOŁECTWO ZUBRZYK Od drogi wojewódzkiej, koło świetlicy- droga główna - z posypywaniem K 293602 III 1100, Za kościół III 360 ( ... )

Odbiór odwodnionego osadu ściekowego - osad ściekowy w ilości 600 ton w ciągu roku 2015. Wykonawca powinien posiadać min. 2 kontenery na wymianę o wysokości do 1,5 m (ok. 12-14 ton). Wykonawca pods ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-31
  data realizacji
 • 2014-12-29 11:50
  termin minął 11 miesiące temu
 • 1
  powiązane

1. Opis przedmiotu zamówienia. 1.1 Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup paliw: oleju napędowego zgodny z aktualną normą PN-EN 590 w ilości 42 000 dm3 dla pojazdów MZGKiM w Piwnicznej-Zdro ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-31
  data realizacji
 • 2014-12-29 12:20
  termin minął 11 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie następujących dróg gminnych: I SOŁECTWO GŁĘBOKIE, Od Józefa Lichonia do J. Kuliga III 200, Od Feliksa Żywczaka do Marka Tomasiaka III 300, Do Kosmydla I 1 ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-04-30
  data realizacji
 • 2014-11-06 07:45
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie następujących dróg gminnych: I SOŁECTWO ZUBRZYK Od drogi wojewódzkiej, koło świetlicy- droga główna - z posypywaniem K 293602 III 1100, Za kościół III 360 ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-04-30
  data realizacji
 • 2014-10-27 07:45
  termin minął ponad rok temu
 • 4
  powiązane

1. Zamówienie zostało podzielone na 18 części w zależności od miejsca wykonywania usługi. 2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na t ( ... )

1. Zamówienie zostało podzielone na 8 części w zależności od miejsca wykonywania usługi. 2. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Miasta i Gminy Piwnicz ( ... )

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych 2. Opis przedmiotu zamówienia: Odbiór odwodnionego osadu ściekowego - osad ściekowy w ilości 500 ton Wykonawca powinien posiadać min ( ... )

: Dostawa oleju opałowego do kotłowni przy ul. Krakowskiej 26 i Ogrodowej 2 w Piwnicznej-Zdroju w ilości 32 000 dm3/ rok - gęstość w temperaturze 15oC nie wyższa niż 860 kg/m3 - wartość opałowa minimu ( ... )

2014-03-27 Sprzedaż paliw.

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych 2. Opis przedmiotu zamówienia: 2.1 Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup paliw: oleju napędowego zgodny z aktualną normą PN ( ... )

Wyszukano w czasie : 118 Strona wygenerowana : 2015-11-29 07:53:48