Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej-Zdroju

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Opis podwozia 1. Podwozie dwuosiowe, napęd 4x2, do ruchu prawostronnego, nie starsze niż 2008 rok produkcji. 2. Dopuszczalna masa całkowita min 18 000 kg, 3. Pojemność silnika min 6500 cm3 max 7500 cm ( ... )

2.1. Usługa polegająca na odbieraniu zmieszanych niesegregowanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 od Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej-Zdroju oraz ich zagosp ( ... )

Opis podwozia 1. Podwozie dwuosiowe, napęd 4x2, do ruchu prawostronnego, nie starsze niż 2008 rok produkcji. 2. Dopuszczalna masa całkowita min 18 000 kg, 3. Pojemność silnika min 6500 cm3 max 7500 cm ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-01-23 11:00
  termin minął 2 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Odbiór odwodnionego osadu ściekowego - osad ściekowy w ilości 600 ton w ciągu roku 2017. Wykonawca powinien posiadać min. 2 kontenery na wymianę o wysokości do 1,5 m (ok. 12-14 ton). Wykonawca podstaw ( ... )

1.1 Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup paliw: oleju napędowego zgodny z aktualną normą PN-EN 590 w ilości 40 000 dm3 dla pojazdów MZGKiM w Piwnicznej-Zdroju. 1.2 Olej napędowy powinien spe ( ... )

2.1. Usługa polegająca na odbieraniu segregowanych (gromadzonych w sposób selektywny w GPZOK) podanych poniżej rodzajów odpadów od Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej ( ... )

 • 1 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-12-29 10:00
  termin minął 2 miesiące temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest: 2.1. Usługa polegająca na odbieraniu zmieszanych niesegregowanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 od Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwn ( ... )

 • 10 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-12-19 10:00
  termin minął 3 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest : Odbiór odwodnionego osadu ściekowego - osad ściekowy w ilości 600 ton w ciągu roku 2017. Wykonawca powinien posiadać min. 2 kontenery na wymianę o wysokości do 1,5 m (ok. ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-12-07 11:00
  termin minął 3 miesiące temu
 • 0
  powiązane

1.1 Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup paliw: oleju napędowego zgodny z aktualną normą PN-EN 590 w ilości 40 000 dm3 dla pojazdów MZGKiM w Piwnicznej-Zdroju. 1.2 Olej napędowy powinien spe ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-12-02 11:00
  termin minął 3 miesiące temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie następujących dróg gminnych: V SOŁECTWO KOKUSZKA VII SOŁECTWO GŁĘBOKIE VIII SOŁECTWO MŁODÓW IX OSIEDLE CZERCZ X OSIEDLE CZERCZ XI OSIEDLE KOSARZYSKA XIII ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie następujących dróg gminnych: I SOŁECTWO ZUBRZYK Od drogi wojewódzkiej, koło świetlicy- droga główna – z posypywaniem K 293602 III 1100, Za kościół III 36 ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie następujących dróg gminnych: V SOŁECTWO KOKUSZKA VII SOŁECTWO GŁĘBOKIE VIII SOŁECTWO MŁODÓW IX OSIEDLE CZERCZ X OSIEDLE CZERCZ XI OSIEDLE KOSARZYSKA XIII ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-10-28 11:00
  termin minął 5 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Zakres robót obejmuje wykonanie I etapu inwestycyjnego tj.: 1. Wykonanie płyty fundamentowej pod lokalizację dwóch zbiorników wody. 2. Zakup i montaż 1 zbiornika na wodę pitną, kompletnego o pojemnośc ( ... )

1. Opis przedmiotu zamówienia. 1.1 Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup paliw: oleju napędowego zgodny z aktualną normą PN-EN 590 w ilości 40 000 dm3 dla pojazdów MZGKiM w Piwnicznej-Zdroju. ( ... )

Zakres robót obejmuje wykonanie I etapu inwestycyjnego tj.: 1. Wykonanie płyty fundamentowej pod lokalizację dwóch zbiorników wody. 2. Zakup i montaż 1 zbiornika na wodę pitną, kompletnego o pojemnośc ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-11-30
  data realizacji
 • 2016-06-07 11:00
  termin minął 9 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Zakres robót obejmuje wykonanie 1.Płyty fundamentowej zgodnej z projektem 2.Zakup i montaż 2 zbiorników na wodę pitną, kompletnych o pojemności 50 m3 każdy. Zbiorniki ze stali ocynkowanej pokryte farb ( ... )

 • 8 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-11-30
  data realizacji
 • 2016-05-16 09:30
  termin minął 10 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Odbiór odwodnionego osadu ściekowego - osad ściekowy w ilości 600 ton w ciągu roku 2016. Wykonawca powinien posiadać min. 2 kontenery na wymianę o wysokości do 1,5 m (ok. 12-14 ton). Wykonawca podstaw ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie następujących dróg gminnych: I SOŁECTWO ZUBRZYK Od drogi wojewódzkiej, koło świetlicy- droga główna - z posypywaniem K 293602 III 1100, Za kościół III 360 ( ... )

Wyszukano w czasie : 234 Strona wygenerowana : 2017-03-28 02:25:06