Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej-Zdroju

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


1. Zamówienie zostało podzielone na 18 części w zależności od miejsca wykonywania usługi. 2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na t ( ... )

1. Zamówienie zostało podzielone na 8 części w zależności od miejsca wykonywania usługi. 2. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Miasta i Gminy Piwnicz ( ... )

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych 2. Opis przedmiotu zamówienia: Odbiór odwodnionego osadu ściekowego - osad ściekowy w ilości 500 ton Wykonawca powinien posiadać min ( ... )

: Dostawa oleju opałowego do kotłowni przy ul. Krakowskiej 26 i Ogrodowej 2 w Piwnicznej-Zdroju w ilości 32 000 dm3/ rok - gęstość w temperaturze 15oC nie wyższa niż 860 kg/m3 - wartość opałowa minimu ( ... )

2014-03-27 Sprzedaż paliw.

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych 2. Opis przedmiotu zamówienia: 2.1 Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup paliw: oleju napędowego zgodny z aktualną normą PN ( ... )

Dostawa oleju opałowego do kotłowni przy ul. Krakowskiej 26 i Ogrodowej 2 w Piwnicznej-Zdroju w ilości 32 000 dm3/ rok - gęstość w temperaturze 15oC nie wyższa niż 860 kg/m3 - wartość o ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-12-31
  data realizacji
 • 2013-12-27 10:00
  termin minął 8 miesiące temu
 • 2
  powiązane

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych 2. Opis przedmiotu zamówienia: Odbiór odwodnionego osadu ściekowego - osad ściekowy w ilości 500 ton Wykonawca powinien posiad ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-12-31
  data realizacji
 • 2013-12-27 10:00
  termin minął 8 miesiące temu
 • 1
  powiązane

1. Zamówienie zostało podzielone na 8 części w zależności od miejsca wykonywania usługi. 2. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Miasta i Gminy Pi ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-04-30
  data realizacji
 • 2013-12-30 10:00
  termin minął 8 miesiące temu
 • 2
  powiązane

2013-12-17 Sprzedaż paliw

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych 2. Opis przedmiotu zamówienia: 2.1 Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup paliw: oleju napędowego zgodny z aktualną normą ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-12-31
  data realizacji
 • 2013-12-27 10:00
  termin minął 8 miesiące temu
 • 3
  powiązane

Odbiór odwodnionego osadu ściekowego - osad ściekowy w ilości 500 ton Wykonawca powinien posiadać min 2 kontenery na wymianę o wysokości do 1,5 m (ok. 12-14 ton). Wykonawca podstawieni kontener o ( ... )

1. Zamówienie zostało podzielone na 18 części w zależności od miejsca wykonywania usługi. 2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznyc ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-04-30
  data realizacji
 • 2013-12-04 10:00
  termin minął 9 miesiące temu
 • 1
  powiązane

1. Zamówienie zostało podzielone na 13 części w zależności od miejsca wykonywania usługi 1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Miasta i Gminy Pi ( ... )

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych 2. Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa oleju opałowego do kotłowni przy ul. Krakowskiej 26 i Ogrodowej 2 w Piwnicznej-Zdroju w iloś ( ... )

2.1 Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup paliw: etyliny Pb-95 zgodna z aktualną normą PN-EN 228 w ilości 1500 dm3 , oraz oleju napędowego zgodny z aktualną normą PN-EN 590 w ilości 3830 ( ... )

2013-06-04 Odbiór odpadów

Odbiór odpadów, transport do punktu segregacji i utylizacji, przeładunek, sortowanie, transport na wysypisko, zagospodarowanie surowców z odzysku. Podstawienie na teren przeładunkowy odpadów 2 szt kon ( ... )

Wyszukano w czasie : 78 Strona wygenerowana : 2014-09-21 22:08:04