Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej-Zdroju

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Zakres robót obejmuje wykonanie 1.Płyty fundamentowej zgodnej z projektem 2.Zakup i montaż 2 zbiorników na wodę pitną, kompletnych o pojemności 50 m3 każdy. Zbiorniki ze stali ocynkowanej pokryte farb ( ... )

 • 8 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-11-30
  data realizacji
 • 2016-05-12 09:30
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

Odbiór odwodnionego osadu ściekowego - osad ściekowy w ilości 600 ton w ciągu roku 2016. Wykonawca powinien posiadać min. 2 kontenery na wymianę o wysokości do 1,5 m (ok. 12-14 ton). Wykonawca podstaw ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie następujących dróg gminnych: I SOŁECTWO ZUBRZYK Od drogi wojewódzkiej, koło świetlicy- droga główna - z posypywaniem K 293602 III 1100, Za kościół III 360 ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie następujących dróg gminnych: XII OSIEDLE KOSARZYSKA, Zaczerczyk od drogi na Bucznik III 2500, Zaczerczk (od góry) - Świniarki (do Miechurskich) III 700, X ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie następujących dróg gminnych: I SOŁECTWO ZUBRZYK Od drogi wojewódzkiej, koło świetlicy- droga główna - z posypywaniem K 293602 III 1100, Za kościół III 360 ( ... )

Opis przedmiotu zamówienia. 1.1 Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup paliw: oleju napędowego zgodny z aktualną normą PN-EN 590 w ilości 40 000 dm3 dla pojazdów MZGKiM w Piwnicznej-Zdroju. 1. ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-12-31
  data realizacji
 • 2015-12-16 11:00
  termin minął 4 miesiące temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie następujących dróg gminnych: XII OSIEDLE KOSARZYSKA, Zaczerczyk od drogi na Bucznik III 2500, Zaczerczk (od góry) - Świniarki (do Miechurskich) III 700, X ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-04-15
  data realizacji
 • 2015-12-10 09:00
  termin minął 4 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie następujących dróg gminnych: I SOŁECTWO ZUBRZYK Od drogi wojewódzkiej, koło świetlicy- droga główna - z posypywaniem K 293602 III 1100, Za kościół III 360 ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-04-15
  data realizacji
 • 2015-12-09 10:00
  termin minął 4 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Odbiór odwodnionego osadu ściekowego - osad ściekowy w ilości 600 ton w ciągu roku 2016. Wykonawca powinien posiadać min. 2 kontenery na wymianę o wysokości do 1,5 m (ok. 12-14 ton). Wykonawca podstaw ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-12-31
  data realizacji
 • 2015-12-10 11:00
  termin minął 4 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie następujących dróg gminnych: I SOŁECTWO ZUBRZYK Od drogi wojewódzkiej, koło świetlicy- droga główna - z posypywaniem K 293602 III 1100, Za kościół III 360 ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-04-15
  data realizacji
 • 2015-11-30 10:00
  termin minął 5 miesiące temu
 • 2
  powiązane

Odbiór odwodnionego osadu ściekowego - osad ściekowy w ilości 600 ton w ciągu roku 2015. Wykonawca powinien posiadać min. 2 kontenery na wymianę o wysokości do 1,5 m (ok. 12-14 ton). Wykonawca podstaw ( ... )

1. Opis przedmiotu zamówienia. 1.1 Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup paliw: oleju napędowego zgodny z aktualną normą PN-EN 590 w ilości 42 000 dm3 dla pojazdów MZGKiM w Piwnicznej-Zdroju. ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie następujących dróg gminnych: I SOŁECTWO ZUBRZYK Od drogi wojewódzkiej, koło świetlicy- droga główna - z posypywaniem K 293602 III 1100, Za kościół III 360 ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie następujących dróg gminnych: I SOŁECTWO GŁĘBOKIE, Od Józefa Lichonia do J. Kuliga III 200, Od Feliksa Żywczaka do Marka Tomasiaka III 300, Do Kosmydla I 1 ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie następujących dróg gminnych: I SOŁECTWO ZUBRZYK Od drogi wojewódzkiej, koło świetlicy- droga główna - z posypywaniem K 293602 III 1100, Za kościół III 360 ( ... )

Odbiór odwodnionego osadu ściekowego - osad ściekowy w ilości 600 ton w ciągu roku 2015. Wykonawca powinien posiadać min. 2 kontenery na wymianę o wysokości do 1,5 m (ok. 12-14 ton). Wykonawca pods ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-31
  data realizacji
 • 2014-12-29 11:50
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

1. Opis przedmiotu zamówienia. 1.1 Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup paliw: oleju napędowego zgodny z aktualną normą PN-EN 590 w ilości 42 000 dm3 dla pojazdów MZGKiM w Piwnicznej-Zdro ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-31
  data realizacji
 • 2014-12-29 12:20
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie następujących dróg gminnych: I SOŁECTWO GŁĘBOKIE, Od Józefa Lichonia do J. Kuliga III 200, Od Feliksa Żywczaka do Marka Tomasiaka III 300, Do Kosmydla I 1 ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-04-30
  data realizacji
 • 2014-11-06 07:45
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane
Wyszukano w czasie : 230 Strona wygenerowana : 2016-05-04 17:32:58