Filtrowanie ogłoszeń

 • Powiat sławieński

  ×
 • Po słowach: Nadleśnictwo Sławno

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Przedmiotem zamówienia jest: 1.wykonanie usługi polegającej na sukcesywnym podwozie drewna z lasów na terenie administrowanym przez Nadleśnictwo Sławno w orientacyjnej ilości 12,17 tyś m3 do składnicy ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: Remont i przebudowa leśniczówki Janiewice w miejscowości Chomiec 3, na działce nr 3 ( ... )

 • 4 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-08-31
  data realizacji
 • 2015-06-03 09:00
  termin mija za 4 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest: Budowa odcinka drogi leśnej ppoż. nr 15 L w leśnictwie Chudaczewko o dł. 1324,00 m ( ... )

 • 10 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-06-30
  data realizacji
 • 2015-06-02 09:00
  termin mija za 3 dni
 • 0
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywny zakup paliwa (tj. benzyny bezołowiowej Pb 95 i oleju napędowego) do samochodów służbowych i sprzętu Nadleśnictwa Sławno ul. Mireckiego 15 76-100 Sławno. 2. Z ( ... )

 • 2 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-05-25 09:00
  termin minął 4 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wybudowanie: - wieży przeciwpożarowej o konstrukcji żelbetowej z tarasem widokowym oraz zamontowaną na szczycie kabiną obserwacyjną, zgodnie z projek ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Sławno - usługi uzupełniające z zakresu pozyskania i zrywki drewna w leśnictwach Domasławice, Słowino i Kosierze ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: 1.wykonanie usługi polegającej na sukcesywnym podwozie drewna z lasów na terenie administrowanym przez Nadleśnictwo Sławno w orientacyjnej ilości 12,17 tyś m3 do składnicy ( ... )

 • 1,3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-31
  data realizacji
 • 2015-04-30 10:00
  termin minął 29 dni temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia są: Bieżące naprawy, konserwacje i remonty dróg leśnych oraz infrastruktury towarzyszącej ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonywanie bieżących remontów i u ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych w 2015 roku dla potrzeb Nadleśnictwa Sławno.Wykaz poszczególnych artykułów biurowych i eksploatacyjnych wraz z przewidywan ( ... )

Zamówienie uzupełniające do zamówienia na świadczenie usług z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Sławno w 2014 roku postępowanie nr Z-2710-01/13 umowa nr Z-1-2710-14. Prace z zakresu gospodark ( ... )

Zamówienie uzupełniające do zamówienia na świadczenie usług z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Sławno w 2014 roku postępowanie nr Z-2710-01/13 umowa nr Z-2-2710-14. Prace z zakresu gospodarki ( ... )

Zamówienie uzupełniające do zamówienia na świadczenie usług z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Sławno w 2014 roku postępowanie nr Z-2710-01/13 umowa nr Z-3-2710-14. Prace z zakresu gospodark ( ... )

Zamówienie uzupełniające do zamówienia na świadczenie usług z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Sławno w 2014 roku postępowanie nr Z-2710-01/13 umowa nr Z-8-2710-14. Prace z zakresu gospodark ( ... )

Zamówienie uzupełniające do zamówienia na świadczenie usług z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Sławno w 2014 roku postępowanie nr Z-2710-01/13 umowa nr Z-5-2710-14. Prace z zakresu gospodarki ( ... )

Zamówienie uzupełniające do zamówienia na świadczenie usług z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Sławno w 2014 roku postępowanie nr Z-2710-01/13 umowa nr Z-45-2710-14. Prace z zakresu gospodar ( ... )

Bieżące naprawy, konserwacje i remonty dróg leśnych oraz infrastruktury towarzyszącej w Nadleśnictwie Sławno w 2015 roku według zamówień cząstkowych zamawiającego. W ramach tych czynności wykonywane ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-09-30
  data realizacji
 • 2015-03-31 09:00
  termin minął miesiąc temu
 • 1
  powiązane

Zamówienie podzielone jest na 7 części: 1.Leśnictwo Jarosławiec - 157 m3 (pozyskanie i zrywka drewna) 2.Leśnictwo Jarosławiec - 2427 m3 (pozyskanie i zrywka drewna) 3.Leśnictwa Chudaczewko i Wrześnica ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wybudowanie: - wieży przeciwpożarowej o konstrukcji żelbetowej z tarasem widokowym oraz zamontowaną na szczycie kabiną obserwacyjną, zgodnie z projek ( ... )

 • 20 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-11-30
  data realizacji
 • 2015-03-27 09:00
  termin minął 2 miesiące temu
 • 1
  powiązane
Wyszukano w czasie : 156 Strona wygenerowana : 2015-05-29 20:12:09