Filtrowanie ogłoszeń

 • Powiat sławieński

  ×
 • Po słowach: Nadleśnictwo Sławno

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Przedmiotem zamówienia jest: Remont i przebudowa leśniczówki Leśnica w miejscowości Czarnolas 1, na działce nr 131/1 w obrębi ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-10-18 09:00
  termin minął 5 miesiące temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest: Remont i przebudowa leśniczówki Leśnica w miejscowości Czarnolas 1, na działce nr 131/1 w obrębi ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-09-27 09:00
  termin minął 6 miesiące temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia są: Bieżące naprawy, konserwacje i remonty dróg leśnych oraz infrastruktury towarzyszącej w Nadleśnictwie Sławno w 2016 roku według zamówień cząstkowych zamawiającego. W ramach ( ... )

Przedmiotem zamówienia są: Bieżące naprawy, konserwacje i remonty dróg leśnych oraz infrastruktury towarzyszącej ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-09-30
  data realizacji
 • 2016-04-28 09:00
  termin minął 11 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych w 2016 roku dla potrzeb Nadleśnictwa Sławno. Zamawiający dopuszcza tylko i wyłącznie oryginalne materiały eksploatacyjne pr ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych w 2016 roku dla potrzeb Nadleśnictwa Sławno. Zamawiający dopuszcza tylko i wyłącznie oryginalne materiały eksploatacyjne p ( ... )

 • 2 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-12-31
  data realizacji
 • 2016-02-19 09:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Wymiana instalacji elektrycznej w leśniczówce Leśnica - prace wykończeniowe: - montaż odgałęźników - 11 szt., - montaż przycisków instalacyjnych - 16 szt., - montaż gniazd wtyczkowych - 21 szt., - mon ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie gleby, rozdrabnianie, wykonanie czyszczenia wczesnego, spalanie pozostałości pozrębowych, zabezpieczenie upraw przed zgryzaniem poprzez założenie siateczek i ( ... )

Prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna oraz przygotowania gleby ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest pozyskanie i zrywka drewna oraz przygotowanie gleby. ( ... )

Naprawa drogi leśnej pożarowej nr 24 w leśnictwie Radosław o dł. 3150 m: - mechaniczne karczowanie krzaków, - mechaniczne karczowanie pni, - oczyszczenie terenu po wykarczowaniu, - profilowanie drogi ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów w leśnictwie Emilianowo oddz. 282 d i w leśnictwie Kosierzewo oddz. 247 b, 385 d. Grodzenie uprawy oraz wyoranie ( ... )

Remont odcinka drogi leśnej bitumicznej nr 220/00260 (ppoż. nr 20) w leśnictwie Emilianowo o dł. 1000,00 m.b. - Zakres robót: - roboty pomiarowe - odcinek drogi o dł. 1000,00 m, szer. 3,00 m (na odcin ( ... )

Pozyskanie i zrywka drewna w leśnictwach Jarosławiec, Chudaczewko, Wrześnica, Radosław, Krakowiany, Emilianowo, Leśnica, Domasławice, Słowino, Malechowo, Noskowo, Lisowo, Gwiazdówko, Kosierzewo, Łętow ( ... )

Przedmiotem zamówienia są prace godzinowe polegające na wynoszenu i układanu pozostałości w stosy niewymiarowe, spalaniu pozostałości porębowych w leśnictwach Jarosławiec, Chudaczewko, Domasławice, Le ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest pozyskanie i zrywka drewna, ochrona lasu i hodowla lasu w leśnictwie Lisowo ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest pozyskanie i zrywka drewna, ochrona lasu, utrzymanie turystyczne, utrzymanie dróg leśnych i hodowla lasu w leśnictwie Lisowo ( ... )

Budowa miejsc postoju pojazdów: - Leśnictwo Łętowo w oddziale 184 l o powierzchni 185 m2. - Leśnictwo Janiewice w oddziale 374 b o powierzchni 140 m2. - Leśnictwo Janiewice w oddziale 304 f o powier ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest pozyskanie i zrywka drewna, ochrona lasu i hodowla lasu w leśnictwie Noskowo ( ... )

Budowa dojazdów do punktów czerpania wody. Zakres robót: Zadanie częściowe nr 1 - Budowa dojazdu do punktu czerpania wody w leśnictwie Radosław w oddziale 218 h. Zakres robót: - Roboty przygotowawcze ( ... )

Wyszukano w czasie : 328 Strona wygenerowana : 2017-03-30 08:44:01