Filtrowanie ogłoszeń

 • Powiat sławieński

  ×
 • Po słowach: Nadleśnictwo Sławno

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie gleby, rozdrabnianie, wykonanie czyszczenia wczesnego, spalanie pozostałości pozrębowych, zabezpieczenie upraw przed zgryzaniem poprzez założenie siateczek i ( ... )

Prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna oraz przygotowania gleby ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest pozyskanie i zrywka drewna oraz przygotowanie gleby. ( ... )

Naprawa drogi leśnej pożarowej nr 24 w leśnictwie Radosław o dł. 3150 m: - mechaniczne karczowanie krzaków, - mechaniczne karczowanie pni, - oczyszczenie terenu po wykarczowaniu, - profilowanie drogi ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów w leśnictwie Emilianowo oddz. 282 d i w leśnictwie Kosierzewo oddz. 247 b, 385 d. Grodzenie uprawy oraz wyoranie ( ... )

Remont odcinka drogi leśnej bitumicznej nr 220/00260 (ppoż. nr 20) w leśnictwie Emilianowo o dł. 1000,00 m.b. - Zakres robót: - roboty pomiarowe - odcinek drogi o dł. 1000,00 m, szer. 3,00 m (na odcin ( ... )

Pozyskanie i zrywka drewna w leśnictwach Jarosławiec, Chudaczewko, Wrześnica, Radosław, Krakowiany, Emilianowo, Leśnica, Domasławice, Słowino, Malechowo, Noskowo, Lisowo, Gwiazdówko, Kosierzewo, Łętow ( ... )

Przedmiotem zamówienia są prace godzinowe polegające na wynoszenu i układanu pozostałości w stosy niewymiarowe, spalaniu pozostałości porębowych w leśnictwach Jarosławiec, Chudaczewko, Domasławice, Le ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest pozyskanie i zrywka drewna, ochrona lasu i hodowla lasu w leśnictwie Lisowo ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest pozyskanie i zrywka drewna, ochrona lasu, utrzymanie turystyczne, utrzymanie dróg leśnych i hodowla lasu w leśnictwie Lisowo ( ... )

Budowa miejsc postoju pojazdów: - Leśnictwo Łętowo w oddziale 184 l o powierzchni 185 m2. - Leśnictwo Janiewice w oddziale 374 b o powierzchni 140 m2. - Leśnictwo Janiewice w oddziale 304 f o powier ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest pozyskanie i zrywka drewna, ochrona lasu i hodowla lasu w leśnictwie Noskowo ( ... )

Budowa dojazdów do punktów czerpania wody. Zakres robót: Zadanie częściowe nr 1 - Budowa dojazdu do punktu czerpania wody w leśnictwie Radosław w oddziale 218 h. Zakres robót: - Roboty przygotowawcze ( ... )

Remont odcinka drogi leśnej bitumicznej nr 220/00260 (ppoż. nr 20) w leśnictwie Emilianowo o dł. 1000,00 m.b. - Za ( ... )

 • 10 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-11-30
  data realizacji
 • 2015-09-25 09:00
  termin minął 2 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest: Budowa miejsc postoju pojazdów: - Leśnictwo Łętowo w oddziale 184 l o powierzchni ( ... )

 • ,6 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-10-31
  data realizacji
 • 2015-09-08 09:00
  termin minął 2 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Budowa dojazdów do punktów czerpania wody. Zakres robót: Zadanie częściowe nr 1 - Budowa dojazdu do punktu czerpania wody w leśnictwie Radosław w oddziale 218 h. Zakres robót: - Roboty przygotowawcze ( ... )

 • ,6 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-11-30
  data realizacji
 • 2015-08-24 09:00
  termin minął 3 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest: Budowa odcinka drogi leśnej pożarowej nr 7 L w leśnictwie Gwiazdówko o dł. 3930,00 m.b. Zakres robót: 1. Roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, mechaniczne karczowanie p ( ... )

Prace godzinowe ręczne i mechaniczne związane z przygotowaniem gleby i odnowieniem oraz ogrodzenie uprawy. ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: Remont i przebudowa leśniczówki Janiewice w miejscowości Chomiec 3, na działce nr 327/1 w obrębie ewidencyjnym Janiewice. Zakres robót: - wymiana poszycia dachu (rozbiórka ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: Budowa odcinka drogi leśnej ppoż. nr 15 L w leśnictwie Chudaczewko o dł. 1324,00 m.b. Zakres robót: 1. Roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, mechaniczne karczowanie pni ( ... )

Wyszukano w czasie : 235 Strona wygenerowana : 2015-11-28 01:26:16