Filtrowanie ogłoszeń

 • Powiat sławieński

  ×
 • Po słowach: Nadleśnictwo Sławno

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Sławno usługi uzupełniające z zagospodarowania lasu w leśnictwie Słowino - sadzenie wielolatek w poprawkach ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych w 2014 roku dla potrzeb Nadleśnictwa Sławno.Wykaz poszczególnych artykułów biurowych i eksploatacyjnych wraz z przewidywan ( ... )

Wykonywanie bieżących remontów i usuwanie awarii w obiektach Nadleśnictwa Sławno w 2014 roku według zleceń cząstkowych wystawianych w ciągu roku przez Zamawiającego. Zamówienie z podziałem na zadania ( ... )

 • 1 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-12-31
  data realizacji
 • 2014-04-25 09:00
  termin mija za -21 godziny
 • 0
  powiązane

Zamówienie podzielone jest na 6 części: 1. Leśnictwo Jarosławiec - 2200 m3 pozyskanie i zrywka drewna. 2. Leśnictwo Chudaczewko - 514 m3 pozyskanie i zrywka drewna, grodzenie upraw - 1,2 hm, sadzenie ( ... )

Przedmiotem zamówienia są: Bieżące naprawy, konserwacje i remonty dróg leśnych oraz infrastruktury towarzyszącej ( ... )

 • 3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-12-31
  data realizacji
 • 2014-04-11 09:00
  termin minął 13 dni temu
 • 0
  powiązane

Przebudowa leśniczówki Łętowo w miejscowości Łętowo 10, na działce nr 232 w obrębie ewidencyjnym Łętowo. Zakres robót: - wymiana pokrycia dachowego z dachówki na dachówkę cementową, - częściowa wymian ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-07-31
  data realizacji
 • 2014-04-10 09:00
  termin minął 14 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych w 2014 roku dla potrzeb Nadleśnictwa Sławno. Wykaz poszczególnych artykułów biurowych i eksploatacyjnych wraz z przewidywan ( ... )

 • 2 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-12-31
  data realizacji
 • 2014-03-25 09:00
  termin minął miesiąc temu
 • 1
  powiązane

Zamówienie podzielone jest na 7 części: 1. Leśnictwo Jarosławiec - 990 m3 (pozyskanie i zrywka drewna). 2.Leśnictwa Chudaczewko i Wrześnica - 1297 m3 (pozyskanie i zrywka drewna) oraz znoszenie i spal ( ... )

Zamówienie podzielone jest na 7 części: 1. Leśnictwo Jarosławiec - 990 m3 (pozyskanie i zrywka drewna) 2. Leśnictwa Chudaczewko i Wrześnica - 1297 m3 (pozyskanie i zrywka drewna) oraz znoszenie i spal ( ... )

Modernizacja deszczowni na Szkółce Leśnej Stary Kraków. Zakres robót: a) odwodnienie terenów nadmiernie uwilgotnionych (drenowanie): - odbudowa odpływu drenarskiego (rowu leśnego) na długości nieodzow ( ... )

Zakres zamówienia: - Wykonanie dwóch przepustu o średnicy 500 mm i długości 7 m pod drogą w km 0+745 i w km 1+307. - Wykonanie 16 zjazdów z drogi w km: 0+102 str. P, 0+160 str. L, 0+226 str. P, 0+466 ( ... )

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

Przedmiotem zamówienia są prace z zakresu gospodarki leśnej. Zamówienie podzielone jest na 4 części i dotyczy prac godzinowych ręcznych i mechanicznych z naprawy grodzeń oraz prac mechanicznych z pozy ( ... )

Zakres zamówienia: - wykopy - 50,00 m3, - dostawa materiału na zasypkę (glina) - 62,50 m3, - formowanie i zagęszczanie nasypów poniżej terenu - 62,50 m3, - ścianka szczelna z grodzic wibromłotem - 50, ( ... )

Przedmiotem zamówienia są prace z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Sławno. przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: 1.Prace z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwie Krakowiany - cz ( ... )

Przedmiotem zamówienia są prace z zakresu gospodarki leśnej. Zamówienie podzielone jest na 7 części: 1. Leśnictwo Jarosławiec - czyszczenia wczesne 2. Leśnictwa Chudaczewko i Wrześnica - czyszczenia w ( ... )

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

Modernizacja deszczowni na Szkółce Leśnej Stary Kraków. Zakres robót: a) odwodnienie terenów nadmiernie uwilgotnionych (drenowanie): - odbudowa odpływu drenarskiego (rowu leśnego) na długości nieodz ( ... )

 • 50 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-12-15
  data realizacji
 • 2013-11-27 09:00
  termin minął 4 miesiące temu
 • 2
  powiązane

Przedmiotem zamówienia są prace z zakresu zagospodarowania lasu w Nadleśnictwie Sławno - zamówienie uzupełniające w leśnictwach Domasławice i Słowino. Wykonanie rabatowałków w leśnictwie Słowino oraz ( ... )

pełnienie nadzoru inwestorskiego w zastępstwie inwestora dla poniższych zadań częściowych: Zadanie częściowe nr 1. Modernizacja deszczowni na Szkółce Leśnej Stary Kraków. Zadanie częściowe nr 2. Budow ( ... )

Wyszukano w czasie : 126 Strona wygenerowana : 2014-04-24 13:35:44