Filtrowanie ogłoszeń

 • Powiat sławieński

  ×
 • Po słowach: Nadleśnictwo Sławno

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Remont ogrodzenia na Szkółce Leśnej Stary Kraków o dł. 1900 m.b. Zakres robót: - ręczne ścinanie i karczowanie krzaków; - mechaniczne karczowanie pni; - oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczow ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-12-15
  data realizacji
 • 2014-10-29 09:00
  termin mija za 4 dni
 • 0
  powiązane

Budowa odcinka drogi leśnej nr D-3-121 w leśnictwie Janiewice o dł. 1797,30 mb. Zakres robót: -Roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, mechaniczne karczowanie pni, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej) ( ... )

Zakres zamówienia: - montaż membrany paroprzepuszczalnej na krokwiach - 447,985 m2; - wymiana łacenia dachu 90% powierzchni dachu - 403,186 m2; - demontaż rury wywiewnej blaszanej - 8 szt.; - wymiana ( ... )

Zakres zamówienia: montaż kontrłat pod pokryciem dachu - 533,685 m2 ( ... )

Prace z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwach Gwiazdówko i Łętowo. Leśnictwo Gwiazdówko oddział 139 m - całkowity wyrób drewna piła na nizinach w ilości 9 m3, mechaniczna zrywka drewna w ilości 9 m3 ( ... )

Prace z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwie Emilianowo i Krakowiany. Leśnictwo Emilianowo - remont grodzeń w ilości 14 H(oddziały: 185 b-01, 210 a, 283 a, 296 c, 187 d. Leśnictwo Krakowiany w oddzi ( ... )

Prace z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwie Chudaczewko w oddziale 114 d: Całkowity wyrób drewna piłą na nizinach - 500 m3, mechaniczna zrywka drewna - 500 m3. ( ... )

Prace z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwie Chudaczewko: koszenie chwastów i nalotów w oddziałach 135 k, 159 a, 159 d, 137 h, 131 b w ilości 2,38 HA, rozdrabnianie pozostałości pozrębowych w oddzia ( ... )

Prace z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwach Domasławice, Leśnica, Słowino i Malechowo. ( ... )

Prace z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwie Noskowo w oddziale 30 f - rozdrabnianie powierzchni pozrębowych w ilości 2,52 HA, wyoranie bruzd leśnych pługiem z pogłębiaczem w ilości 1,92 KMTR. ( ... )

Budowa odcinka drogi leśnej nr D-3-121 w leśnictwie Janiewice o dł. 1797,30 mb. Zakres robót: -Roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, mechaniczne karczowanie pni, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej) ( ... )

 • 10 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-06-30
  data realizacji
 • 2014-09-12 09:00
  termin minął miesiąc temu
 • 1
  powiązane

Budowa odcinka drogi leśnej nr D-3-81 (ppoż. nr 3) w leśnictwie Noskowo o dł. 4109,01 mb. Zakres robót: -Roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, mechaniczne karczowanie pni, usunięcie warstwy ziemi u ( ... )

Przebudowa budynku biurowego Nadleśnictwa Sławno zlokalizowanego w miejscowości Sławno na działce nr 109/17. Zakres robót: - wymiana pokrycia dachu, - wymiana elementów konstrukcji dachowej drewnianej ( ... )

Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w nadleśnictwie Sławno usługi uzupełniające z zagospodarowania lasu w leśnictwie Wrześnica - koszenie chwastów i nalotów w uprawach - zabieg kolejny w ilośc ( ... )

Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Sławno usługi uzupełniające z zagospodarowania lasu w leśnictwie Emilianowo - koszenie chwastów i nalotów w uprawach - zabieg kolejny w iloś ( ... )

Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Sławno usługi uzupełniające z zagospodarowania lasu w leśnictwach Domasławice i Leśnica - koszenie chwastów i nalotów w uprawach - zabieg ko ( ... )

Budowa odcinka drogi leśnej nr D-3-81 (ppoż. nr 3) w leśnictwie Noskowo o dł. 4109,01 mb. Zakres robót: -Roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, mechaniczne karczowanie pni, usunięcie warstwy ziemi ( ... )

 • 30 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-06-30
  data realizacji
 • 2014-08-01 09:00
  termin minął 2 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Budowa odcinka drogi leśnej nr D-3-121 w leśnictwie Janiewice o dł. 1797,30 mb. Zakres robót: -Roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, mechaniczne karczowanie pni, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej ( ... )

 • 10 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-06-30
  data realizacji
 • 2014-08-04 09:00
  termin minął 2 miesiące temu
 • 0
  powiązane

Zakres zamówienia: 1) Roboty rozbiórkowe: a) rozbiórka posadzki z paneli podłogowych na parterze i piętrze; b) rozebranie legarów na parterze; c) rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na p ( ... )

Zakres zamówienia: 1) Roboty rozbiórkowe: a) rozbiórka ścianki przy schodach na piętrze; b) rozbiórka ścianek działowych z desek na piętrze; c) rozbiórka podsufitek z desek otynkowanych na piętrze; d) ( ... )

Wyszukano w czasie : 59 Strona wygenerowana : 2014-10-25 06:10:32