Filtrowanie ogłoszeń

 • Powiat sławieński

  ×
 • Po słowach: Nadleśnictwo Sławno

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Przedmiotem zamówienia jest: Wykonywanie bieżących remontów i ( ... )

 • 1 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-31
  data realizacji
 • 2015-03-20 09:00
  termin mija za 13 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych w 2015 roku dla potrzeb Nadleśnictwa Sławno.Wykaz poszczególnych artykułów biurowych i eksploatacyjnych wraz z przewidywaną ( ... )

 • 2 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-31
  data realizacji
 • 2015-03-13 09:00
  termin mija za 6 dni
 • 0
  powiązane

Zamówienie podzielone jest na 7 części: 1.Leśnictwo Jarosławiec - 157 m3 (pozyskanie i zrywka drewna) 2.Leśnictwo Jarosławiec - 2427 m3 (pozyskanie i zrywka drewna) 3.Leśnictwa Chudaczewko i Wrześnica ( ... )

Zamówienie uzupełniające do zadania na: Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Sławno. Prace z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwach Noskowo i Lisowo: - prace godzinowe mechani ( ... )

Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Sławno. Prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna w leśnictwie Jarosławiec w oddziale 76 f: - całkowity wyrób drewna piła na nizinach - 225 ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: Remont odcinka drogi leśnej bitumicznej nr 220/00260 (ppoż. nr 20) w leśnictwie Emi ( ... )

Prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna w leśnictwie Domasławice w oddziałach leśnych 25 n, 44 f, 52 b, 53 k, 56 f, 56 g: - całkowity wyrób drewna piła na nizinach - 268,00 m3, - mechaniczna zrywka ( ... )

Remont ogrodzenia na Szkółce Leśnej Stary Kraków o dł. 1900 m.b. Zakres robót: - ręczne ścinanie i karczowanie krzaków; - mechaniczne karczowanie pni; - oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczow ( ... )

Remont odcinka drogi leśnej bitumicznej nr 220/00260 (ppoż. nr 20) w leśnictwie Emilianowo o dł. 1100,00 m.b. Zakres robót: - roboty pomiarowe - odcinek drogi o dł. 1100,00 m i szer. 3,00 m, - usunię ( ... )

 • 10 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-12-20
  data realizacji
 • 2014-11-20 09:00
  termin minął 3 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Prace z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwie Chudaczewko: - mechaniczne pozyskanie drewna (ciągnik) - 50,00 H, - wyoranie bruzd pługiem leśnym pod okapem - 10,40 KMTR, - remont grodzeń - 4,00 H, - m ( ... )

Prace z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwach Emilianowo i Radosław: - wykonanie rabatowałków pługiem specjalistycznym - 3,01 KMTR, - utrzymanie dróg - 52,00 H, - remont grodzeń - 32,00 H, - mechani ( ... )

Prace z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwach Domasławice, Leśnica i Malechowo: - wycinanie podszytów i podrostów, znoszenie i układanie w stosy z pozost. na pow. 0,45 HA, - sadzenie wielolatek w po ( ... )

Prace z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwach Noskowo i Lisowo: - mechaniczne pozyskanie drewna (ciągnik) - 30 H, - ręczne pozyskanie drewna - 8 H, - czyszczenie późne młodników z sadzenia iglaste l ( ... )

Prace z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwie Kosierzewo: - wyoranie bruzd pługiem leśnym pod okapem - 14,40 KMTR, - zdarcie gleby pasami - 2,00 KMTR, - zdarcie gleby pasami - 3,20 KMTR, - wyoranie b ( ... )

Prace z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwach Łętowo i Janiewice: - zabezpieczanie drzewek w 3 paliki - 0,27 TSZT, - korowanie pułapek i niszczenie kory świerk - 150,00 M3 ( ... )

Prace z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwach Emilianowo i Krakowiany: - wyoranie bruzd pługiem leśnym pod okapem - 44,20 KMTR ( ... )

Prace z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwach Domasławice, Leśnica i Malechowo: - wyoranie bruzd pługiem leśnym pod okapem - 109,00 KMTR, - wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe - ( ... )

Prace z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwie Kosierzewo: - mechaniczne rozdrabnianie krzewów, malin, jeżyn - 0,21 HA ( ... )

Prace z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwie Łętowo: - zdarcie gleby na talerzach 60x60 cm, przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia - 0,15 TSZT, - sadzenie wielolatek w jamkę w poprawkach ( ... )

Remont ogrodzenia na Szkółce Leśnej Stary Kraków o dł. 1900 m.b. Zakres robót: - ręczne ścinanie i karczowanie krzaków; - mechaniczne karczowanie pni; - oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczow ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-12-15
  data realizacji
 • 2014-10-29 09:00
  termin minął 4 miesiące temu
 • 1
  powiązane
Wyszukano w czasie : 59 Strona wygenerowana : 2015-03-06 17:00:23