Filtrowanie ogłoszeń

 • Powiat sławieński

  ×
 • Po słowach: Nadleśnictwo Sławno

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Przedmiotem zamówienia jest: Wykonywanie bieżących remontów i u ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych w 2015 roku dla potrzeb Nadleśnictwa Sławno.Wykaz poszczególnych artykułów biurowych i eksploatacyjnych wraz z przewidywan ( ... )

Zamówienie uzupełniające do zamówienia na świadczenie usług z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Sławno w 2014 roku postępowanie nr Z-2710-01/13 umowa nr Z-1-2710-14. Prace z zakresu gospodark ( ... )

Zamówienie uzupełniające do zamówienia na świadczenie usług z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Sławno w 2014 roku postępowanie nr Z-2710-01/13 umowa nr Z-2-2710-14. Prace z zakresu gospodarki ( ... )

Zamówienie uzupełniające do zamówienia na świadczenie usług z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Sławno w 2014 roku postępowanie nr Z-2710-01/13 umowa nr Z-3-2710-14. Prace z zakresu gospodark ( ... )

Zamówienie uzupełniające do zamówienia na świadczenie usług z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Sławno w 2014 roku postępowanie nr Z-2710-01/13 umowa nr Z-8-2710-14. Prace z zakresu gospodark ( ... )

Zamówienie uzupełniające do zamówienia na świadczenie usług z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Sławno w 2014 roku postępowanie nr Z-2710-01/13 umowa nr Z-5-2710-14. Prace z zakresu gospodarki ( ... )

Zamówienie uzupełniające do zamówienia na świadczenie usług z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Sławno w 2014 roku postępowanie nr Z-2710-01/13 umowa nr Z-45-2710-14. Prace z zakresu gospodar ( ... )

Bieżące naprawy, konserwacje i remonty dróg leśnych oraz infrastruktury towarzyszącej w Nadleśnictwie Sławno w 2015 roku według zamówień cząstkowych zamawiającego. W ramach tych czynności wykonywane ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-09-30
  data realizacji
 • 2015-03-31 09:00
  termin minął 19 dni temu
 • 0
  powiązane

Zamówienie podzielone jest na 7 części: 1.Leśnictwo Jarosławiec - 157 m3 (pozyskanie i zrywka drewna) 2.Leśnictwo Jarosławiec - 2427 m3 (pozyskanie i zrywka drewna) 3.Leśnictwa Chudaczewko i Wrześnica ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wybudowanie: - wieży przeciwpożarowej o konstrukcji żelbetowej z tarasem widokowym oraz zamontowaną na szczycie kabiną obserwacyjną, zgodnie z projek ( ... )

 • 20 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-11-30
  data realizacji
 • 2015-03-27 09:00
  termin minął 23 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonywanie bieżących remontów i ( ... )

 • 1 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-31
  data realizacji
 • 2015-03-20 09:00
  termin minął miesiąc temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych w 2015 roku dla potrzeb Nadleśnictwa Sławno.Wykaz poszczególnych artykułów biurowych i eksploatacyjnych wraz z przewidywaną ( ... )

 • 2 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-31
  data realizacji
 • 2015-03-13 09:00
  termin minął miesiąc temu
 • 1
  powiązane

Zamówienie podzielone jest na 7 części: 1.Leśnictwo Jarosławiec - 157 m3 (pozyskanie i zrywka drewna) 2.Leśnictwo Jarosławiec - 2427 m3 (pozyskanie i zrywka drewna) 3.Leśnictwa Chudaczewko i Wrześnica ( ... )

Zamówienie uzupełniające do zadania na: Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Sławno. Prace z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwach Noskowo i Lisowo: - prace godzinowe mechani ( ... )

Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Sławno. Prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna w leśnictwie Jarosławiec w oddziale 76 f: - całkowity wyrób drewna piła na nizinach - 225 ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: Remont odcinka drogi leśnej bitumicznej nr 220/00260 (ppoż. nr 20) w leśnictwie Emi ( ... )

Prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna w leśnictwie Domasławice w oddziałach leśnych 25 n, 44 f, 52 b, 53 k, 56 f, 56 g: - całkowity wyrób drewna piła na nizinach - 268,00 m3, - mechaniczna zrywka ( ... )

Remont ogrodzenia na Szkółce Leśnej Stary Kraków o dł. 1900 m.b. Zakres robót: - ręczne ścinanie i karczowanie krzaków; - mechaniczne karczowanie pni; - oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczow ( ... )

Remont odcinka drogi leśnej bitumicznej nr 220/00260 (ppoż. nr 20) w leśnictwie Emilianowo o dł. 1100,00 m.b. Zakres robót: - roboty pomiarowe - odcinek drogi o dł. 1100,00 m i szer. 3,00 m, - usunię ( ... )

 • 10 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-12-20
  data realizacji
 • 2014-11-20 09:00
  termin minął 5 miesiące temu
 • 1
  powiązane
Wyszukano w czasie : 1650 Strona wygenerowana : 2015-04-20 00:50:47