Filtrowanie ogłoszeń

 • Powiat sławieński

  ×
 • Po słowach: Nadleśnictwo Sławno

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Przedmiotem zamówienia jest: Budowa miejsc postoju pojazdów: - Leśnictwo Łętowo w oddziale 184 l o powierzchni ( ... )

 • ,6 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-10-31
  data realizacji
 • 2015-09-08 09:00
  termin mija za 3 dni
 • 0
  powiązane

Budowa dojazdów do punktów czerpania wody. Zakres robót: Zadanie częściowe nr 1 - Budowa dojazdu do punktu czerpania wody w leśnictwie Radosław w oddziale 218 h. Zakres robót: - Roboty przygotowawcze ( ... )

 • ,6 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-11-30
  data realizacji
 • 2015-08-24 09:00
  termin minął 11 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest: Budowa odcinka drogi leśnej pożarowej nr 7 L w leśnictwie Gwiazdówko o dł. 3930,00 m.b. Zakres robót: 1. Roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, mechaniczne karczowanie p ( ... )

Prace godzinowe ręczne i mechaniczne związane z przygotowaniem gleby i odnowieniem oraz ogrodzenie uprawy. ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: Remont i przebudowa leśniczówki Janiewice w miejscowości Chomiec 3, na działce nr 327/1 w obrębie ewidencyjnym Janiewice. Zakres robót: - wymiana poszycia dachu (rozbiórka ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: Budowa odcinka drogi leśnej ppoż. nr 15 L w leśnictwie Chudaczewko o dł. 1324,00 m.b. Zakres robót: 1. Roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, mechaniczne karczowanie pni ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: Budowa odcinka drogi leśnej pożarowej nr 7 L w leśnictwie Gwiazdówko o dł. 3930,00 ( ... )

 • 30 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-06-30
  data realizacji
 • 2015-07-02 09:00
  termin minął 2 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest: Remont i przebudowa leśniczówki Janiewice w miejscowości Chomiec 3, na działce nr 327/1 w obrębie ewidencyjnym Janiewice. Zakres robót: - wymiana poszycia dachu (rozbiórka ( ... )

 • 4 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-11-30
  data realizacji
 • 2015-06-30 09:00
  termin minął 2 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest: Budowa odcinka drogi leśnej ppoż. nr 15 L w leśnictwie Chudaczewko o dł. 1324,00 m.b. Zakres robót: 1. Roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, mechaniczne karczowanie pni ( ... )

 • 10 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-06-30
  data realizacji
 • 2015-06-24 09:00
  termin minął 2 miesiące temu
 • 1
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywny zakup paliwa (tj. benzyny bezołowiowej Pb 95 i oleju napędowego) do samochodów służbowych i sprzętu Nadleśnictwa Sławno ul. Mireckiego 15 76-100 Sławno. 2. Z ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: 1.wykonanie usługi polegającej na sukcesywnym podwozie drewna z lasów na terenie administrowanym przez Nadleśnictwo Sławno w orientacyjnej ilości 12,17 tyś m3 do składnicy ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: Remont i przebudowa leśniczówki Janiewice w miejscowości Chomiec 3, na działce nr 3 ( ... )

 • 4 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-08-31
  data realizacji
 • 2015-06-03 09:00
  termin minął 3 miesiące temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest: Budowa odcinka drogi leśnej ppoż. nr 15 L w leśnictwie Chudaczewko o dł. 1324,00 m ( ... )

 • 10 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-06-30
  data realizacji
 • 2015-06-02 09:00
  termin minął 3 miesiące temu
 • 0
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywny zakup paliwa (tj. benzyny bezołowiowej Pb 95 i oleju napędowego) do samochodów służbowych i sprzętu Nadleśnictwa Sławno ul. Mireckiego 15 76-100 Sławno. 2. Z ( ... )

 • 2 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-05-25 09:00
  termin minął 3 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wybudowanie: - wieży przeciwpożarowej o konstrukcji żelbetowej z tarasem widokowym oraz zamontowaną na szczycie kabiną obserwacyjną, zgodnie z projek ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Sławno - usługi uzupełniające z zakresu pozyskania i zrywki drewna w leśnictwach Domasławice, Słowino i Kosierze ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: 1.wykonanie usługi polegającej na sukcesywnym podwozie drewna z lasów na terenie administrowanym przez Nadleśnictwo Sławno w orientacyjnej ilości 12,17 tyś m3 do składnicy ( ... )

 • 1,3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-31
  data realizacji
 • 2015-04-30 10:00
  termin minął 4 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia są: Bieżące naprawy, konserwacje i remonty dróg leśnych oraz infrastruktury towarzyszącej ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonywanie bieżących remontów i u ( ... )

Wyszukano w czasie : 165 Strona wygenerowana : 2015-09-05 05:42:26