Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: PGL LP Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Przedmiotem zamówienia jest dostawa do magazynu Gospodarstwa Rybackiego w Wierzchosławicach - Wierzchosławice 532 mieszanki ziarna zbóż konsumpcyjnych: jęczmienia jarego i pszenicy w ilości 40 ton. ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi leśnej LIPINY 239 odcinek od km 0+004 do km 0+318 położonej w miejscowości Lipiny, oddz. 239 - Leśnictwo Podborze. Zakres robót, obejmuje: a) ( ... )

 • 6 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-09-09 09:00
  termin mija za 6 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów dróg leśnych w leśnictwie Dulcza. Zakres robót, obejmuje: a) Utwardzenie drogi w oddz. 115, dł. 120m - roboty przygotowawcze (karczowanie krzaków - 0,0 ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do magazynu Gospodarstwa Rybackiego w Wierzchosławicach - Wierzchosławice 532 mieszanki ziarna zbóż konsumpcyjnych: jęczmienia jarego i pszenicy w ilości 40 ton. ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-08-22 09:00
  termin minął 11 dni temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest budowa 2 szt tuneli foliowych na terenie szkółki kontenerowej w Wierzchosławicach. Miejsce przeznaczone na ustawienie tuneli będzie utwardzone tłuczniem i kostką betonową ( ... )

 • 10 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-11-30
  data realizacji
 • 2014-08-29 09:00
  termin minął 4 dni temu
 • 0
  powiązane

Wykonanie przyłączy, utwardzenie placu pod budowę dwóch tuneli foliowych na szkółce kontenerowej w Wierzchosławicach. Zakres zlecanych prac: 1. Przedłużenie przyłącza n.n 400/230V 2. Przedłużenie przy ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do magazynu Gospodarstwa Rybackiego w Wierzchosławicach - Wierzchosławice 532 ziarna jęczmienia konsumpcyjnego w ilości 40 ton. Dostarczony jęczmień musi speł ( ... )

Wykonanie przyłączy, utwardzenie placu pod budowę dwóch tuneli foliowych na szkółce kontenerowej w Wierzchosławicach. Zakres zlecanych prac: 1. Przedłużenie przyłącza n.n 400/230V 2. Przedłużenie przy ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do magazynu Gospodarstwa Rybackiego w Wierzchosławicach - Wierzchosławice 532 ziarna jarego jęczmienia konsumpcyjnego w ilości 40 ton. Dostarczony jęczmień mu ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do magazynu Gospodarstwa Rybackiego w Wierzchosławicach - Wierzchosławice 532 ziarna jęczmienia konsumpcyjnego w ilości 40 ton. Dostarczony jęczmień musi speł ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-08-01 09:00
  termin minął miesiąc temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów dróg leśnych w leśnictwie Dulcza. Zakres robót, obejmuje: a) Utwardzenie drogi w oddz. 115, dł. 120m - roboty przygotowawcze (karczowanie krzaków - 0,0 ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-08-07 09:00
  termin minął 26 dni temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do magazynu Gospodarstwa Rybackiego w Wierzchosławicach - Wierzchosławice 532 ziarna jarego jęczmienia konsumpcyjnego w ilości 40 ton. Dostarczony jęczmień mu ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-07-21 09:00
  termin minął miesiąc temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi leśnej LASKOWA odcinek od km 0+000 do km 0+470 położonej w miejscowości Wał Ruda, oddz. 278/279 - Leśnictwo Wał Ruda. Zakres robót, obejmuje: ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi leśnej LIPINY 240 odcinek od km 0+004 do km 0+707 położonej w miejscowości Lipiny, oddz. 240 - Leśnictwo Podborze. Zakres robót, obejmuje: a) ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi leśnej LIPINY 240 odcinek od km 0+004 do km 0+707 położonej w miejscowości Lipiny, oddz. 240 - Leśnictwo Podborze. Zakres robót, obejmuje: a) ( ... )

 • 10 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-05-22 09:00
  termin minął 3 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi leśnej LASKOWA odcinek od km 0+000 do km 0+470 położonej w miejscowości Wał Ruda, oddz. 278/279 - Leśnictwo Wał Ruda. Zakres robót, obejmuje: ( ... )

 • 6 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-05-22 09:00
  termin minął 3 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nawozów mineralnych i sztucznych, środków ochrony roślin, nasion oraz materiałów na potrzeby Leśnictwa Szkółkarskiego, łowiectwa i Gospodarstwa Rybackiego - do ich ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nawozów mineralnych i sztucznych, środków ochrony roślin, nasion oraz materiałów na potrzeby Leśnictwa Szkółkarskiego, łowiectwa i Gospodarstwa Rybackiego - do ich ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-12-31
  data realizacji
 • 2014-03-19 09:00
  termin minął 5 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, do magazynu Gospodarstwa Rybackiego w Wierzchosławicach 532, ziarna pszenicy konsumpcyjnej w ilości 50 ton. Dostarczone ziarno pszenicy musi spełniać warunki okreś ( ... )

Wykonanie robót dodatkowych i zamiennych na zadaniu: Budowa kontenerowej szkółki leśnej w miejscowości Wierzchosławice - działki ewidencyjne nr 139/7, 139/2, 139/3 oraz 139/4 - zgodnie z protokołem k ( ... )

Wyszukano w czasie : 82 Strona wygenerowana : 2014-09-02 20:46:45