Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: PGL LP Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1 LEŚNICTWO BIELCZA Lokalizacja Kod czynności Nazwa czynności J.m. Ilość Leśnictwo oddz. 1 2 4 5 6 7 Kod typu planu: HOD Na ( ... )

Opis przedmiotu zamówienia LEŚNICTWO SMYKÓW Lokalizacja Kod czynności Nazwa czynności J.m. Ilość Leśnictwo oddz. 1 2 4 5 6 7 Kod typu planu: HOD Nazwa: ( ... )

Opis przedmiotu zamówienia LEŚNICTWO WAŁ RUDA Lokalizacja Kod czynności Nazwa czynności J.m. Ilość Leśnictwo oddz. 1 2 4 5 6 7 Kod typu planu: HOD Nazwa: hodowla lasu ( ... )

Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1 LEŚNICTWO WIERZCHOSŁAWICE Lokalizacja Kod czynności Nazwa czynności J.m. Ilość Leśnictwo oddz. 1 2 4 5 6 7 Kod typu planu: ( ... )

Opis przedmiotu zamówienia L-ctwo DULCZA Lokalizacja Kod czynności Nazwa czynności J.m. Ilość Leśnictwo oddz. 1 2 4 5 6 7 Kod typu planu: HOD Nazwa: ho ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi leśnej PAŃSKIE POLA odcinek od km 0+000 do km 1+230 - Leśnictwo Smyków, oddz. 163, 165, 166, 166/167. Zakres robót, obejmuje: a) Obsługa geodezy ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, do magazynu Gospodarstwa Rybackiego w Wierzchosławicach 532, ziarna pszenicy konsumpcyjnej w ilości 15 ton. Dostarczone ziarno pszenicy musi spełniać warunki okreś ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi leśnej SŁUPIEC odcinek od km 0+005 do km 2+393 położonej w miejscowości Słupiec i Borki - Leśnictwo Szczucin. Zakres robót, obejmuje: a) Obsług ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie dwóch ramp deszczujących na polach hodowlanych na terenie szkółki kontenerowej w Wierzchosławicach. Miejsce przeznaczone na pola hodowlane je ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do magazynu Gospodarstwa Rybackiego w Wierzchosławicach - Wierzchosławice 532 ziarna jęczmienia konsumpcyjnego w ilości 35 ton. Dostarczony jęczmień musi speł ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie dwóch ramp deszczujących na polach hodowlanych na terenie szkółki kontenerowej w Wierzchosławicach. Miejsce przeznaczone na pola hodowlane j ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-05-30
  data realizacji
 • 2015-03-23 09:00
  termin minął miesiąc temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do magazynu Gospodarstwa Rybackiego w Wierzchosławicach - Wierzchosławice 532 ziarna jęczmienia konsumpcyjnego w ilości 35 ton. Dostarczony jęczmień musi speł ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-03-18 09:00
  termin minął miesiąc temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, do magazynu Gospodarstwa Rybackiego w Wierzchosławicach 532, ziarna pszenicy konsumpcyjnej w ilości 15 ton. Dostarczone ziarno pszenicy musi spełniać warunki okreś ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-03-18 09:00
  termin minął miesiąc temu
 • 1
  powiązane

Rozbudowa pól zraszania na szkółce kontenerowej w Wierzchosławicach. Zakres zlecanych prac: 1. Wykonanie przyłącza n.n 400/230V - ok. 100 mb 2. Wykonanie przyłącza wodociągowego - ok. 66 mb 3. Wykona ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi leśnej SŁUPIEC odcinek od km 0+005 do km 2+393 położonej w miejscowości Słupiec i Borki - Leśnictwo Szczucin. Zakres robót, obejmuje: a) Obsług ( ... )

 • 20 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-05-30
  data realizacji
 • 2015-03-20 09:00
  termin minął miesiąc temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi leśnej PAŃSKIE POLA odcinek od km 0+000 do km 1+230 - Leśnictwo Smyków, oddz. 163, 165, 166, 166/167. Zakres robót, obejmuje: a) Obsługa geodezy ( ... )

 • 10 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-03-20 09:00
  termin minął miesiąc temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest: 1. Dostawa 800 szt. palet stalowych o wym. ok. 904 x 1776 mm identycznych co do wymiarów, kształtu i wykończenia z paletami dostarczonymi na podstawie umowy z dnia 11.10.2 ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: 1. Dostawa 800 szt. palet stalowych o wym. ok. 904 x 1776 mm identycznych co do wymiarów, kształtu i wykończenia z paletami dostarczonymi na podstawie umowy z dnia 11.10.2 ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, do magazynu Gospodarstwa Rybackiego w Wierzchosławicach 532, ziarna kukurydzy w ilości 10 ton. Dostarczone ziarno kukurydzy musi spełniać warunki określone normą P ( ... )

1. Remont drogi leśnej LECHOWSKA w oddz. 474/487, 475/488 - dł. 760m - Roboty przygotowawcze (karczowanie pni - 10 szt) - Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy nawierzchni - 3600m2 - Warstwa od ( ... )

Wyszukano w czasie : 230 Strona wygenerowana : 2015-04-26 10:07:36