Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: PGL LP Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Przedmiotem zamówienia jest dostawa do magazynu Gospodarstwa Rybackiego w Wierzchosławicach - Wierzchosławice 532 ziarna jęczmienia konsumpcyjnego w ilości 40 ton. Dostarczony jęczmień musi speł ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-08-01 09:00
  termin mija za 4 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów dróg leśnych w leśnictwie Dulcza. Zakres robót, obejmuje: a) Utwardzenie drogi w oddz. 115, dł. 120m - roboty przygotowawcze (karczowanie krzaków - 0,0 ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-08-07 09:00
  termin mija za 10 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do magazynu Gospodarstwa Rybackiego w Wierzchosławicach - Wierzchosławice 532 ziarna jarego jęczmienia konsumpcyjnego w ilości 40 ton. Dostarczony jęczmień mu ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-07-21 09:00
  termin minął 6 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi leśnej LASKOWA odcinek od km 0+000 do km 0+470 położonej w miejscowości Wał Ruda, oddz. 278/279 - Leśnictwo Wał Ruda. Zakres robót, obejmuje: ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi leśnej LIPINY 240 odcinek od km 0+004 do km 0+707 położonej w miejscowości Lipiny, oddz. 240 - Leśnictwo Podborze. Zakres robót, obejmuje: a) ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi leśnej LIPINY 240 odcinek od km 0+004 do km 0+707 położonej w miejscowości Lipiny, oddz. 240 - Leśnictwo Podborze. Zakres robót, obejmuje: a) ( ... )

 • 10 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-05-22 09:00
  termin minął 2 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi leśnej LASKOWA odcinek od km 0+000 do km 0+470 położonej w miejscowości Wał Ruda, oddz. 278/279 - Leśnictwo Wał Ruda. Zakres robót, obejmuje: ( ... )

 • 6 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-05-22 09:00
  termin minął 2 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nawozów mineralnych i sztucznych, środków ochrony roślin, nasion oraz materiałów na potrzeby Leśnictwa Szkółkarskiego, łowiectwa i Gospodarstwa Rybackiego - do ich ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nawozów mineralnych i sztucznych, środków ochrony roślin, nasion oraz materiałów na potrzeby Leśnictwa Szkółkarskiego, łowiectwa i Gospodarstwa Rybackiego - do ich ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-12-31
  data realizacji
 • 2014-03-19 09:00
  termin minął 4 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, do magazynu Gospodarstwa Rybackiego w Wierzchosławicach 532, ziarna pszenicy konsumpcyjnej w ilości 50 ton. Dostarczone ziarno pszenicy musi spełniać warunki okreś ( ... )

Wykonanie robót dodatkowych i zamiennych na zadaniu: Budowa kontenerowej szkółki leśnej w miejscowości Wierzchosławice - działki ewidencyjne nr 139/7, 139/2, 139/3 oraz 139/4 - zgodnie z protokołem k ( ... )

Wykonanie robót dodatkowych i zamiennych na zadaniu: Budowa kontenerowej szkółki leśnej w miejscowości Wierzchosławice - działki ewidencyjne nr 139/7, 139/2, 139/3 oraz 139/4 - zgodnie z protokołem k ( ... )

Wykonanie robót dodatkowych i zamiennych na zadaniu: Budowa kontenerowej szkółki leśnej w miejscowości Wierzchosławice - działki ewidencyjne nr 139/7, 139/2, 139/3 oraz 139/4 - zgodnie z protokołem k ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do magazynu Gospodarstwa Rybackiego w Wierzchosławicach - Wierzchosławice 532 ziarna jarego jęczmienia konsumpcyjnego w ilości 50 ton. Dostarczony jęczmień mu ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 24 600 mb siatki do grodzenia upraw leśnych wraz z dowozem do Leśnictwa Szkółkarskiego w Wierzchosławicach. a) Siatka [200/17/15 ] powinna posiada ( ... )

dostawa nawozów mineralnych i sztucznych, środków ochrony roślin, nasion oraz materiałów na potrzeby Leśnictwa Szkółkarskiego, łowiectwa i Gospodarstwa Rybackiego - do ich siedzib: -Leśnictwo Szkółkar ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-12-31
  data realizacji
 • 2014-03-04 09:00
  termin minął 4 miesiące temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do magazynu Gospodarstwa Rybackiego w Wierzchosławicach - Wierzchosławice 532 ziarna jarego jęczmienia konsumpcyjnego w ilości 50 ton. Dostarczony jęczmień mu ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-03-04 09:00
  termin minął 4 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, do magazynu Gospodarstwa Rybackiego w Wierzchosławicach 532, ziarna pszenicy konsumpcyjnej w ilości 50 ton. Dostarczone ziarno pszenicy musi spełniać warunki okreś ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-03-04 09:00
  termin minął 4 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 24 600 mb siatki do grodzenia upraw leśnych wraz z dowozem do Leśnictwa Szkółkarskiego w Wierzchosławicach. a) Siatka [200/17/15 ] powinna posiad ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-02-20 09:00
  termin minął 5 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie geodezyjnych prac przygotowawczych do sporządzenia projektu planu urządzania lasu na okres 01.01.2016 do 31.12.2025 dla Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska. A. Opracow ( ... )

Wyszukano w czasie : 276 Strona wygenerowana : 2014-07-28 10:16:52