Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: PGL LP Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


1. Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie 2 szt dokumentacji projektowo – kosztorysowych na wymianę drewnianych mostów na przepusty stalowe z blach falistych w ci ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-03-24 09:00
  termin minął 3 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie „Usług z zakresu gospodarki rybackiej w Nadleśnictwie Dąbrowa Tarnowska” bez podziału na części. Lp Czynność J.m. Ilość j.m. 1 2 3 4 D-HANDL - Produkcja ryb handl ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie „Usługi z zakresu gospodarki łowieckiej (OHZ Wierzchosławice - obw. łow. nr 86), gospodarki rybackiej, gospodarki rolnej, utrzymania obiektów turystycznych ścieżk ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie „Usługi z zakresu gospodarki łowieckiej (OHZ Wierzchosławice - obw. łow. nr 86), gospodarki rybackiej, gospodarki rolnej, utrzymania obiektów turystycznych ście ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-12-20 09:00
  termin minął 3 miesiące temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie „Usług z zakresu gospodarki rybackiej w Nadleśnictwie Dąbrowa Tarnowska” bez podziału na części. Lp Czynność J.m. Ilość j.m. 1 2 3 4 D-HANDL - Produkcja r ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-12-20 09:00
  termin minął 3 miesiące temu
 • 0
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę chłodni sadzonek dla szkółki kontenerowej w Wierzchosławicach”. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie k ( ... )

 • 3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-11-18 09:00
  termin minął 4 miesiące temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do magazynu Gospodarstwa Rybackiego w Wierzchosławicach 532 ziarna kukurydzy w ilości 20 ton. Dostarczone ziarno kukurydzy musi spełniać warunki określone normą PN- ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania „Przebudowa drogi leśnej DOŁĘSKA – I etap (km 0+000 do km 0+476), Leśnictwo Wał Ruda”, w następującym zakresie: a) Obsługa geodezyjna (wytyczenie robót) – ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do magazynu Gospodarstwa Rybackiego w Wierzchosławicach 532 ziarna kukurydzy w ilości 20 ton. Dostarczone ziarno kukurydzy musi spełniać warunki określone normą PN ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-10-21 09:00
  termin minął 5 miesiące temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania „Remonty dróg leśnych DULECKA oraz DO RONDA, Leśnictwo Smyków” A. Remont drogi leśnej DULECKA w oddz. 122/123, dł. 770m, w następującym zakresie: a) Obsłu ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do magazynu Gospodarstwa Rybackiego w Wierzchosławicach 532 ziarna jęczmienia konsumpcyjnego w ilości 40 ton. Dostarczony jęczmień musi spełniać warunki określone n ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-09-30 09:00
  termin minął 5 miesiące temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania „Przebudowa drogi leśnej DOŁĘSKA – I etap (km 0+000 do km 0+476), Leśnictwo Wał Ruda”, w następującym zakresie: a) Obsługa geodezyjna (wytyczenie robót) – ( ... )

 • 4 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-10-07 09:00
  termin minął 5 miesiące temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania „Remonty dróg leśnych DULECKA oraz DO RONDA, Leśnictwo Smyków” A. Remont drogi leśnej DULECKA w oddz. 122/123, dł. 770m, w następującym zakresie: a) Obsłu ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-09-30 09:00
  termin minął 5 miesiące temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do magazynu Gospodarstwa Rybackiego w Wierzchosławicach - Wierzchosławice 532 ziarna jęczmienia konsumpcyjnego w ilości 40 ton. Dostarczony jęczmień musi spełniać w ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie 3 szt dokumentacji projektowo - kosztorysowych na wymianę drewnianych mostów na przepusty stalowe z blach falistych w ciągu dróg leśnych w Nadleśnictwie Dąbr ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie 3 szt dokumentacji projektowo - kosztorysowych na budowę dróg leśnych w Nadleśnictwie Dąbrowa Tarnowska. 2. Przedmiot zamó ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do magazynu Gospodarstwa Rybackiego w Wierzchosławicach - Wierzchosławice 532 ziarna jęczmienia konsumpcyjnego w ilości 40 ton. Dostarczony jęczmień musi speł ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-08-25 09:00
  termin minął 7 miesiące temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania Przebudowa drogi leśnej SKOŚNA, odcinek od km 0+000 do km 2+216, Leśnictwo Wał Ruda Zakres robót, obejmuje: a) Obsługa geodezyjna (wytyczenie robót) - 2, ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do magazynu Gospodarstwa Rybackiego w Wierzchosławicach - Wierzchosławice 532 ziarna jęczmienia konsumpcyjnego w ilości 40 ton. Dostarczony jęczmień musi speł ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania Przebudowa drogi leśnej KARASIOWSKA na odcinku km 0+000 do km 1+797, Leśnictwo Biadoliny. Zakres robót, obejmuje: a) Obsługa geodezyjna (wytyczenie robót) ( ... )

Wyszukano w czasie : 504 Strona wygenerowana : 2017-03-28 02:21:26