Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: PGL LP Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania Przebudowa drogi leśnej KARASIOWSKA na odcinku km 0+000 do km 1+797, Leśnictwo Biadoliny. Zakres robót, obejmuje: a) Obsługa geodezyjna (wytyczenie robót) ( ... )

 • 8 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-09-30
  data realizacji
 • 2016-06-10 09:00
  termin mija za 14 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania Przebudowa drogi leśnej SZUMIN na odcinku km 0+000 do km 2+395, Leśnictwo Waryś. Zakres robót, obejmuje: a) Obsługa geodezyjna (wytyczenie robót) - 2,395 ( ... )

 • 10 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-09-30
  data realizacji
 • 2016-06-10 09:00
  termin mija za 14 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do magazynu Gospodarstwa Rybackiego w Wierzchosławicach 532 ziarna pszenicy konsumpcyjnej w ilości 35 ton. Dostarczone ziarno pszenicy musi spełniać warunki o ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do magazynu Gospodarstwa Rybackiego w Wierzchosławicach - Wierzchosławice 532 ziarna jęczmienia konsumpcyjnego w ilości 35 ton. Dostarczony jęczmień musi speł ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do magazynu Gospodarstwa Rybackiego w Wierzchosławicach - Wierzchosławice 532 ziarna jęczmienia konsumpcyjnego w ilości 35 ton. Dostarczony jęczmień musi speł ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-03-16 09:00
  termin minął 2 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do magazynu Gospodarstwa Rybackiego w Wierzchosławicach 532 ziarna pszenicy konsumpcyjnej w ilości 35 ton. Dostarczone ziarno pszenicy musi spełniać warunki o ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-03-16 09:00
  termin minął 2 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa palet stalowych o wym. ok. 960 x 1800 mm do produkcji i przewozu sadzonek produkowanych w systemie kontenerowym na szkółce leśnej w Wierzchosławicach w ilości 600 s ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa palet stalowych o wym. ok. 960 x 1800 mm do produkcji i przewozu sadzonek produkowanych w systemie kontenerowym na szkółce leśnej w Wierzchosławicach w ilości 600 s ( ... )

 • 4 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-05-15
  data realizacji
 • 2016-02-02 09:00
  termin minął 3 miesiące temu
 • 1
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Usług z zakresu gospodarki rybackiej w Nadleśnictwie Dąbrowa Tarnowska bez podziału na części. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: 77500000-5 ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Usług z zakresu gospodarki rybackiej w Nadleśnictwie Dąbrowa Tarnowska bez podziału na części. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: 77500000-5 ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-12-03 09:00
  termin minął 5 miesiące temu
 • 1
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Usługi z zakresu gospodarki łowieckiej (OHZ Wierzchosławice - obw. łow. nr 86), gospodarki rybackiej, gospodarki rolnej, utrzymania obiektów turystycznych śc ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-12-03 09:00
  termin minął 5 miesiące temu
 • 0
  powiązane

Remonty dróg leśnych w Leśnictwie Dulcza 1. Droga MODRZEWIOWA, oddz. 91/92, 82/83, dł. 1060m - roboty pomiarowe - 1,060km - ścinanie krzaków - 0,16ha - wykoszenie poboczy - 4240m2 - profilowanie i za ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, do magazynu Gospodarstwa Rybackiego w Wierzchosławicach 532, ziarna kukurydzy w ilości 10ton. Dostarczone ziarno kukurydzy musi spełniać warunki określone normą PN ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu drogi leśnej WOŁOWIEC, oddz. 561/568, 562/569, Leśnictwo Biadoliny. Zakres robót, obejmuje: a) Obsługa geodezyjna (wytyczenie robót) - 1,080 km b) Roboty ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, do magazynu Gospodarstwa Rybackiego w Wierzchosławicach 532, ziarna kukurydzy w ilości 10ton. Dostarczone ziarno kukurydzy musi spełniać warunki określone normą PN ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-10-23 09:00
  termin minął 7 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do magazynu Gospodarstwa Rybackiego w Wierzchosławicach - Wierzchosławice 532 ziarna jęczmienia konsumpcyjnego w ilości 15 ton. Dostarczony jęczmień musi speł ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: A. Wykonanie przebudowy dróg leśnych, Leśnictwo Szujec: 1. Droga PRZY POLETKU, oddz. 505a/b, 505f/g, 515/517, dł. 1020m - wykoszenie poboczy - 3150m2 - mechaniczne profil ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: A. Wykonanie przebudowy dróg leśnych, Leśnictwo Wierzchosławice: 1. Droga NA NIWKĘ, oddz. 412/419, 413/420, 414/421, 415/422, dł. 2250m - wykoszenie poboczy - 11250m2 - me ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu drogi leśnej WOŁOWIEC, oddz. 561/568, 562/569, Leśnictwo Biadoliny. Zakres robót, obejmuje: a) Obsługa geodezyjna (wytyczenie robót) - 1,080 km b) Roboty ( ... )

 • 2 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-15
  data realizacji
 • 2015-10-15 09:00
  termin minął 7 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, do magazynu Gospodarstwa Rybackiego w Wierzchosławicach 532, ziarna kukurydzy w ilości 10ton. Dostarczone ziarno kukurydzy musi spełniać warunki określone normą PN ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-10-02 09:00
  termin minął 7 miesiące temu
 • 0
  powiązane
Wyszukano w czasie : 407 Strona wygenerowana : 2016-05-27 02:13:57