Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: PGL LP Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Przedmiotem zamówienia jest: 1. Dostawa 800 szt. palet stalowych o wym. ok. 904 x 1776 mm identycznych co do wymiarów, kształtu i wykończenia z paletami dostarczonymi na podstawie umowy z dnia 11.10.2 ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: 1. Dostawa 800 szt. palet stalowych o wym. ok. 904 x 1776 mm identycznych co do wymiarów, kształtu i wykończenia z paletami dostarczonymi na podstawie umowy z dnia 11.10.2 ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, do magazynu Gospodarstwa Rybackiego w Wierzchosławicach 532, ziarna kukurydzy w ilości 10 ton. Dostarczone ziarno kukurydzy musi spełniać warunki określone normą P ( ... )

1. Remont drogi leśnej LECHOWSKA w oddz. 474/487, 475/488 - dł. 760m - Roboty przygotowawcze (karczowanie pni - 10 szt) - Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy nawierzchni - 3600m2 - Warstwa od ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, do magazynu Gospodarstwa Rybackiego w Wierzchosławicach 532, ziarna kukurydzy w ilości 10 ton. Dostarczone ziarno kukurydzy musi spełniać warunki określone normą P ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-11-25 09:00
  termin minął 3 miesiące temu
 • 1
  powiązane

1. Remont drogi leśnej LECHOWSKA w oddz. 474/487, 475/488 - dł. 760m - Roboty przygotowawcze (karczowanie pni - 10 szt) - Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy nawierzchni - 3600m2 - Warstw ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, do magazynu Gospodarstwa Rybackiego w Wierzchosławicach 532, ziarna kukurydzy w ilości 10 ton. Dostarczone ziarno kukurydzy musi spełniać warunki określone normą P ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-11-14 09:00
  termin minął 3 miesiące temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 20.000 szt. kaset HICO V-265 dla szkółki kontenerowej w Wierzchosławicach. Kasety muszą być wykonane z materiałów odpornych na wrastanie korzeni, działanie czynnikó ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 20.000 szt. kaset HICO V-265 dla szkółki kontenerowej w Wierzchosławicach. Kasety muszą być wykonane z materiałów odpornych na wrastanie korzeni, działanie cz ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów dróg leśnych w leśnictwie Smyków. Zakres robót, obejmuje: a) Utwardzenie drogi NA PNIAKI w oddz. 163, 162, km 0+600 do 1+330 - profilowanie i zagęszcze ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi leśnej LIPINY 239 odcinek od km 0+004 do km 0+318 położonej w miejscowości Lipiny, oddz. 239 - Leśnictwo Podborze. Zakres robót, obejmuje: a) ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów dróg leśnych w leśnictwie Waryś. Zakres robót, obejmuje: a) Remont drogi LINIA IV w oddz. 313/314, 307/308, dł. 1160m - zerwanie istniejącej nawierzchni ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi leśnej LIPINY 239 odcinek od km 0+004 do km 0+318 położonej w miejscowości Lipiny, oddz. 239 - Leśnictwo Podborze. Zakres robót, obejmuje: a) ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-12-31
  data realizacji
 • 2014-09-26 09:00
  termin minął 5 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów dróg leśnych w leśnictwie Smyków. Zakres robót, obejmuje: a) Utwardzenie drogi NA PNIAKI w oddz. 163, 162, km 0+600 do 1+330 - profilowanie i zagęszcze ( ... )

 • 3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-12-31
  data realizacji
 • 2014-09-19 09:00
  termin minął 5 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów dróg leśnych w leśnictwie Smyków. Zakres robót, obejmuje: a) Remont drogi LINIA IV w oddz. 313/314, 307/308, dł. 1160m - zerwanie istniejącej nawierzchn ( ... )

 • 3,3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-12-31
  data realizacji
 • 2014-09-19 09:00
  termin minął 5 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest budowa 2 szt tuneli foliowych na terenie szkółki kontenerowej w Wierzchosławicach. Miejsce przeznaczone na ustawienie tuneli będzie utwardzone tłuczniem i kostką betonową g ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do magazynu Gospodarstwa Rybackiego w Wierzchosławicach - Wierzchosławice 532 mieszanki ziarna zbóż konsumpcyjnych: jęczmienia jarego i pszenicy w ilości 40 ton. ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi leśnej LIPINY 239 odcinek od km 0+004 do km 0+318 położonej w miejscowości Lipiny, oddz. 239 - Leśnictwo Podborze. Zakres robót, obejmuje: a) ( ... )

 • 6 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-09-09 09:00
  termin minął 5 miesiące temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów dróg leśnych w leśnictwie Dulcza. Zakres robót, obejmuje: a) Utwardzenie drogi w oddz. 115, dł. 120m - roboty przygotowawcze (karczowanie krzaków - 0,0 ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do magazynu Gospodarstwa Rybackiego w Wierzchosławicach - Wierzchosławice 532 mieszanki ziarna zbóż konsumpcyjnych: jęczmienia jarego i pszenicy w ilości 40 ton. ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-08-22 09:00
  termin minął 6 miesiące temu
 • 1
  powiązane
Wyszukano w czasie : 432 Strona wygenerowana : 2015-02-28 18:25:04