Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: PGL LP Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania „Przebudowa drogi leśnej DOŁĘSKA – I etap (km 0+000 do km 0+476), Leśnictwo Wał Ruda”, w następującym zakresie: a) Obsługa geodezyjna (wytyczenie robót) – ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do magazynu Gospodarstwa Rybackiego w Wierzchosławicach 532 ziarna kukurydzy w ilości 20 ton. Dostarczone ziarno kukurydzy musi spełniać warunki określone normą PN ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-10-21 09:00
  termin minął 7 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania „Remonty dróg leśnych DULECKA oraz DO RONDA, Leśnictwo Smyków” A. Remont drogi leśnej DULECKA w oddz. 122/123, dł. 770m, w następującym zakresie: a) Obsłu ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do magazynu Gospodarstwa Rybackiego w Wierzchosławicach 532 ziarna jęczmienia konsumpcyjnego w ilości 40 ton. Dostarczony jęczmień musi spełniać warunki określone n ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-09-30 09:00
  termin minął 28 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania „Przebudowa drogi leśnej DOŁĘSKA – I etap (km 0+000 do km 0+476), Leśnictwo Wał Ruda”, w następującym zakresie: a) Obsługa geodezyjna (wytyczenie robót) – ( ... )

 • 4 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-10-07 09:00
  termin minął 21 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania „Remonty dróg leśnych DULECKA oraz DO RONDA, Leśnictwo Smyków” A. Remont drogi leśnej DULECKA w oddz. 122/123, dł. 770m, w następującym zakresie: a) Obsłu ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-09-30 09:00
  termin minął 28 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do magazynu Gospodarstwa Rybackiego w Wierzchosławicach - Wierzchosławice 532 ziarna jęczmienia konsumpcyjnego w ilości 40 ton. Dostarczony jęczmień musi spełniać w ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie 3 szt dokumentacji projektowo - kosztorysowych na wymianę drewnianych mostów na przepusty stalowe z blach falistych w ciągu dróg leśnych w Nadleśnictwie Dąbr ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie 3 szt dokumentacji projektowo - kosztorysowych na budowę dróg leśnych w Nadleśnictwie Dąbrowa Tarnowska. 2. Przedmiot zamó ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do magazynu Gospodarstwa Rybackiego w Wierzchosławicach - Wierzchosławice 532 ziarna jęczmienia konsumpcyjnego w ilości 40 ton. Dostarczony jęczmień musi speł ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-08-25 09:00
  termin minął 2 miesiące temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania Przebudowa drogi leśnej SKOŚNA, odcinek od km 0+000 do km 2+216, Leśnictwo Wał Ruda Zakres robót, obejmuje: a) Obsługa geodezyjna (wytyczenie robót) - 2, ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do magazynu Gospodarstwa Rybackiego w Wierzchosławicach - Wierzchosławice 532 ziarna jęczmienia konsumpcyjnego w ilości 40 ton. Dostarczony jęczmień musi speł ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania Przebudowa drogi leśnej KARASIOWSKA na odcinku km 0+000 do km 1+797, Leśnictwo Biadoliny. Zakres robót, obejmuje: a) Obsługa geodezyjna (wytyczenie robót) ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania Przebudowa drogi leśnej SZUMIN na odcinku km 0+000 do km 2+395, Leśnictwo Waryś. Zakres robót, obejmuje: a) Obsługa geodezyjna (wytyczenie robót) - 2,395 ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do magazynu Gospodarstwa Rybackiego w Wierzchosławicach - Wierzchosławice 532 ziarna jęczmienia konsumpcyjnego w ilości 40 ton. Dostarczony jęczmień musi speł ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-07-08 09:00
  termin minął 3 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania Przebudowa drogi leśnej SKOŚNA, odcinek od km 0+000 do km 2+216, Leśnictwo Wał Ruda Zakres robót, obejmuje: a) Obsługa geodezyjna (wytyczenie robót) - 2, ( ... )

 • 10 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-10-31
  data realizacji
 • 2016-07-08 09:00
  termin minął 3 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania Przebudowa drogi leśnej KARASIOWSKA na odcinku km 0+000 do km 1+797, Leśnictwo Biadoliny. Zakres robót, obejmuje: a) Obsługa geodezyjna (wytyczenie robót) ( ... )

 • 8 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-09-30
  data realizacji
 • 2016-06-14 09:00
  termin minął 4 miesiące temu
 • 2
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania Przebudowa drogi leśnej SZUMIN na odcinku km 0+000 do km 2+395, Leśnictwo Waryś. Zakres robót, obejmuje: a) Obsługa geodezyjna (wytyczenie robót) - 2,395 ( ... )

 • 10 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-09-30
  data realizacji
 • 2016-06-14 09:00
  termin minął 4 miesiące temu
 • 2
  powiązane
Wyszukano w czasie : 500 Strona wygenerowana : 2016-10-28 21:42:05