Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: PGL LP Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie dwóch ramp deszczujących na polach hodowlanych na terenie szkółki kontenerowej w Wierzchosławicach. Miejsce przeznaczone na pola hodowlane je ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do magazynu Gospodarstwa Rybackiego w Wierzchosławicach - Wierzchosławice 532 ziarna jęczmienia konsumpcyjnego w ilości 35 ton. Dostarczony jęczmień musi speł ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie dwóch ramp deszczujących na polach hodowlanych na terenie szkółki kontenerowej w Wierzchosławicach. Miejsce przeznaczone na pola hodowlane j ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-05-30
  data realizacji
 • 2015-03-23 09:00
  termin minął 7 dni temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do magazynu Gospodarstwa Rybackiego w Wierzchosławicach - Wierzchosławice 532 ziarna jęczmienia konsumpcyjnego w ilości 35 ton. Dostarczony jęczmień musi speł ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-03-18 09:00
  termin minął 12 dni temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, do magazynu Gospodarstwa Rybackiego w Wierzchosławicach 532, ziarna pszenicy konsumpcyjnej w ilości 15 ton. Dostarczone ziarno pszenicy musi spełniać warunki okreś ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-03-18 09:00
  termin minął 12 dni temu
 • 0
  powiązane

Rozbudowa pól zraszania na szkółce kontenerowej w Wierzchosławicach. Zakres zlecanych prac: 1. Wykonanie przyłącza n.n 400/230V - ok. 100 mb 2. Wykonanie przyłącza wodociągowego - ok. 66 mb 3. Wykona ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi leśnej SŁUPIEC odcinek od km 0+005 do km 2+393 położonej w miejscowości Słupiec i Borki - Leśnictwo Szczucin. Zakres robót, obejmuje: a) Obsług ( ... )

 • 20 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-05-30
  data realizacji
 • 2015-03-20 09:00
  termin minął 10 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi leśnej PAŃSKIE POLA odcinek od km 0+000 do km 1+230 - Leśnictwo Smyków, oddz. 163, 165, 166, 166/167. Zakres robót, obejmuje: a) Obsługa geodezy ( ... )

 • 10 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-03-20 09:00
  termin minął 10 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest: 1. Dostawa 800 szt. palet stalowych o wym. ok. 904 x 1776 mm identycznych co do wymiarów, kształtu i wykończenia z paletami dostarczonymi na podstawie umowy z dnia 11.10.2 ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: 1. Dostawa 800 szt. palet stalowych o wym. ok. 904 x 1776 mm identycznych co do wymiarów, kształtu i wykończenia z paletami dostarczonymi na podstawie umowy z dnia 11.10.2 ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, do magazynu Gospodarstwa Rybackiego w Wierzchosławicach 532, ziarna kukurydzy w ilości 10 ton. Dostarczone ziarno kukurydzy musi spełniać warunki określone normą P ( ... )

1. Remont drogi leśnej LECHOWSKA w oddz. 474/487, 475/488 - dł. 760m - Roboty przygotowawcze (karczowanie pni - 10 szt) - Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy nawierzchni - 3600m2 - Warstwa od ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, do magazynu Gospodarstwa Rybackiego w Wierzchosławicach 532, ziarna kukurydzy w ilości 10 ton. Dostarczone ziarno kukurydzy musi spełniać warunki określone normą P ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-11-25 09:00
  termin minął 4 miesiące temu
 • 1
  powiązane

1. Remont drogi leśnej LECHOWSKA w oddz. 474/487, 475/488 - dł. 760m - Roboty przygotowawcze (karczowanie pni - 10 szt) - Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy nawierzchni - 3600m2 - Warstw ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, do magazynu Gospodarstwa Rybackiego w Wierzchosławicach 532, ziarna kukurydzy w ilości 10 ton. Dostarczone ziarno kukurydzy musi spełniać warunki określone normą P ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-11-14 09:00
  termin minął 4 miesiące temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 20.000 szt. kaset HICO V-265 dla szkółki kontenerowej w Wierzchosławicach. Kasety muszą być wykonane z materiałów odpornych na wrastanie korzeni, działanie czynnikó ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 20.000 szt. kaset HICO V-265 dla szkółki kontenerowej w Wierzchosławicach. Kasety muszą być wykonane z materiałów odpornych na wrastanie korzeni, działanie cz ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów dróg leśnych w leśnictwie Smyków. Zakres robót, obejmuje: a) Utwardzenie drogi NA PNIAKI w oddz. 163, 162, km 0+600 do 1+330 - profilowanie i zagęszcze ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi leśnej LIPINY 239 odcinek od km 0+004 do km 0+318 położonej w miejscowości Lipiny, oddz. 239 - Leśnictwo Podborze. Zakres robót, obejmuje: a) ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów dróg leśnych w leśnictwie Waryś. Zakres robót, obejmuje: a) Remont drogi LINIA IV w oddz. 313/314, 307/308, dł. 1160m - zerwanie istniejącej nawierzchni ( ... )

Wyszukano w czasie : 79 Strona wygenerowana : 2015-03-30 11:21:46