Filtrowanie ogłoszeń

  • Wyniki przetargów

    ×
  • Po słowach: PPHU Smakpol Rafał Siwko

    ×
  • Dokładna fraza

    ×


Świadczenie usług polegających na przygotowaniu, gotowania i dowożenie posiłków do szkół na terenie Gminy Płoskinia; 1. Szkoła Podstawowa w Chruścielu - 22 porcji, 2. Zespół Szkół w Płoskini - 63 porc ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług żywieniowych, w tym produkcji, przygotowywania i dostarczania posiłków: 1) całodziennych dla pacjentów UCMMiT, zgodnie z zaleceniami Główne ( ... )

sporządzanie posiłków dla pacjentów Szpitala Powiatowego sp. z o.o. w Pasłęku ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest świadczenie usług w zakresie przygotowywania i dowozu posiłków dla osób zatrzymanych w PDOZ KMP/KPP garnizonu warmińsko-mazurskiego i w Polic ( ... )

Zadanie 1 Przygotowanie, dowóz oraz dystrybucja posiłków dla żołnierzy Jednostki Wojskowej 4026 w czasie szkoleń, ćwiczeń, zgrupowań oraz pracowników wojska i zaproszonych gości w czasie uroczystych p ( ... )

20 166 posiłków obiadowych rocznie dla wychowanków Gdańskich Domów Dla Dzieci ( ... )

Całodzienne wyżywienie wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim. Zamawiający określa wielkość przedmiotu zamówienia w okresie trwania umowy na cztery posiłki dziennie. Wykona ( ... )

Wyprodukowanie i dostawa obiadów zgodnie z Zaleceniami i Normami Żywienia Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie składających się z dwóch dań wraz z kompotem ze świeżych i wartościowyc ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest; Świadczenie usług polegających na przygotowaniu, gotowania i dowożenie posiłków do szkół na terenie Gminy Płoskinia; 1. Szkoła Podstawowa w Chruścielu - 26 porcji, 2. Zesp ( ... )

Świadczenie usług w zakresie przygotowywania posiłków dla pacjentów Kociewskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim o wartości poniżej 200 000 euro ( ... )

Usługa cateringowa będzie trwała w czasie nauki szkolnej z wyłączeniem ferii, świąt, wakacji oraz dni wolnych od zajęć szkolnych w formie: obiadów jednodaniowych w postaci drugiego dania (3 razy w tyg ( ... )

Całodzienne wyżywienie wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim w roku 2013. Zamawiający określa wielkość przedmiotu zamówienia w okresie trwania umowy na cztery posiłki dzie ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie stołówki w ZESPOLE KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO i GIMNAZJALNEGO (ZKPiG) w Kolbudach w zakresie przygotowywania posiłków na miejscu i prowadzenia żywienia uczniów ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług gastronomicznych w Domu Pomocy Społecznej Leśny w Zaskoczynie, tj. przygotowywanie przez Wykonawcę całodziennych posiłków dla mieszkańców z uwzględnien ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: Całodzienne wyżywienie wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim. Zamawiający określa wielkość przedmiotu zamówienia w okresie trwania umowy na cz ( ... )

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie usług przygotowywania posiłków cateringu i wydania wraz z dostawą dla wychowanków i uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Barcicach gm. Ryjewo S ( ... )

Świadczenie usług przygotowania, gotowania i dostarczania posiłków do miejsca wskazanego przez zleceniodawcę, dzieciom i młodzieży uczącej się w Zespole Szkół w Lelkowie. ( ... )

Świadczenie usług cateringowych obejmujących przygotowywanie, dostarczanie i wydawanie zestawów obiadowych w podziale na 3 zadania: 1) Zadanie 1 dostawa zestawów obiadowych - Akademia umiejętności; 2) ( ... )

Świadczenie usług cateringowych dla uczestników projektów obejmujących przygotowywanie, dostarczanie i wydawanie zestawów łącznie do 55 zestawów kanapkowych dziennie: 1) dla maksymalnie 10 uczestników ( ... )

usługa gastronomiczna- przygotowanie, dostawa i wydawanie całodziennego wyżywienia( śniadania , obiady, kolacje) dla wychowanków grup opiekuńczo-wychowawczych SOSW w Braniewie. Wartość produktów żywie ( ... )

Wyszukano w czasie : 141 Strona wygenerowana : 2017-03-28 02:27:57