Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Piwniczna

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Przedmiotem zamówienia są Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Piwniczna w roku 2014 - w ramach projektu Ochrona cisa pospolitego i jego restytucja na terenie RDLP w Krakowie finansowane ( ... )

1.Przedmiotem postępowania jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych dotyczących zadania pn.: Likwidacja szkód na drogach Nadleśnictwa Piwniczna Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realiz ( ... )

1.Przedmiotem postępowania jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych dotyczących zadania pn. : Remont drogi leśnej Roztoka Mała Kramarka - nr inw. 242/140/21 (według ewidencji Nadleśnictwa Piwnicz ( ... )

 • 8 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-08-31
  data realizacji
 • 2014-04-11 10:00
  termin minął 9 dni temu
 • 0
  powiązane

1.Przedmiotem postępowania jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych dotyczących zadania pn.: Likwidacja szkód na drogach Nadleśnictwa Piwniczna Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do reali ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-06-30
  data realizacji
 • 2014-03-28 10:00
  termin minął 23 dni temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia są Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Piwniczna w roku 2014 - w ramach projektu Ochrona cisa pospolitego i jego restytucja na terenie RDLP w Krakowie finansowa ( ... )

 • ,3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-06-15
  data realizacji
 • 2014-03-27 10:00
  termin minął 24 dni temu
 • 1
  powiązane

Wykonawca zobowiązany jest przygotować do akceptacji przez Zamawiającego dokumentację wraz ze wszystkimi załącznikami ( wymagane prawem decyzje, uzgodnienia i opinie ) wraz z prawomocnym pozwoleniem n ( ... )

Zamówienie obejmuje prace polegające na budowie, odtworzeniu i konserwacji szlaków zrywkowych w ramach prac związanych z pozyskaniem i zrywką drewna oraz innymi pracami związanymi z gospodarką leśną, ( ... )

Wykonawca zobowiązany jest przygotować do akceptacji przez Zamawiającego dokumentację wraz ze wszystkimi załącznikami ( wymagane prawem decyzje, uzgodnienia i opinie ) wraz z prawomocnym pozwolenie ( ... )

 • 1 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-12-30
  data realizacji
 • 2014-02-05 10:00
  termin minął 2 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Zamówienie obejmuje prace polegające na budowie, odtworzeniu i konserwacji szlaków zrywkowych w ramach prac związanych z pozyskaniem i zrywką drewna oraz innymi pracami związanymi z gospodarką leśną ( ... )

Przedmiotem postępowania jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych dotyczących: Wykonanie remontów dróg leśnych w Nadleśnictwie Piwniczna Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wy ( ... )

Przedmiotem postępowania jest wyłonienie Wykonawcy do wykonania robót budowlanych dotyczących Przebudowa szlaku zrywkowego na drogę w leśnictwie Jastrzębik za szkołą (według ewidencji Nadleśnictwa Piw ( ... )

1Przedmiotem postępowania jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych dotyczących : Wykonanie remontów dróg leśnych w Nadleśnictwie Piwniczna Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji ( ... )

 • 15 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-12-20
  data realizacji
 • 2013-10-04 10:00
  termin minął 6 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego (łącznie z wykonywaniem obowiązków inspektora nadzoru w okresie rękojmi i gwarancji) przy realizacji robót budowlanych dotyczących: ( ... )

Zakres prac polega na : wykonaniu wiaty drewnianej 3 m x 5.5 m z grilowiskiem z kamienia, kominem stalowym, miejscem na opał, stołem i ławami wg załączonego do SIWZ projektu. wykonaniu przyłącza elekt ( ... )

Zakres prac polega na wykonaniu: remont pokrycia dachu, kominów, remont rynien. remont schodów wewnętrznych, podłóg, wymiana drzwi i okien, malowanie, wykonanie okładzin z płyt gipsowych. remont insta ( ... )

Wykonawca zobowiązany jest przygotować do akceptacji przez Zamawiającego dokumentację wraz ze wszystkimi załącznikami w oparciu o: a)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w spr ( ... )

Przedmiotem postępowania jest wyłonienie Wykonawcy do wykonania robót budowlanych dotyczących Przebudowa szlaku zrywkowego na drogę w leśnictwie Jastrzębik za szkołą (według ewidencji Nadleśnictwa ( ... )

 • 40 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-07-30
  data realizacji
 • 2013-09-06 11:00
  termin minął 7 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego (łącznie z wykonywaniem obowiązków inspektora nadzoru w okresie rękojmi i gwarancji) przy realizacji robót budowlanych dotyczących: ( ... )

 • ,3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-07-30
  data realizacji
 • 2013-08-29 09:00
  termin minął 7 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Zakres prac polega na : wykonaniu wiaty drewnianej 3 m x 5.5 m z grilowiskiem z kamienia, kominem stalowym, miejscem na opał, stołem i ławami wg załączonego do SIWZ projektu. wykonaniu przyłącza ele ( ... )

 • 3,5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-11-30
  data realizacji
 • 2013-08-28 09:00
  termin minął 7 miesiące temu
 • 1
  powiązane
Wyszukano w czasie : 119 Strona wygenerowana : 2014-04-21 11:36:38