Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Piwniczna

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Zamówienie podzielone jest na 2 części. Część 1 obejmuje remont dwóch dróg leśnych Jastrzębik Złockie i Szczawnik Kotylniczy. Z uwagi na fakt że, droga Szczawnik Kotylniczy swój początek rozpoczyna w ( ... )

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi leśnej i szlaku zrywkowego Żegiestów Głębokie - Andrzejówka w leśnictwie Żegiestów, położonego na działkach o nr ewidencyjnych: 84/14, 416, 86/11, 114, 88 ( ... )

Zamówienie podzielone jest na 2 części. Część 1 obejmuje remont dwóch dróg leśnych Jastrzębik Złockie i Szczawnik Kotylniczy. Z uwagi na fakt że, droga Szczawnik Kotylniczy swój początek rozpoczyna w ( ... )

 • 17 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-11-20
  data realizacji
 • 2015-08-03 10:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi leśnej i szlaku zrywkowego Żegiestów Głębokie - Andrzejówka w leśnictwie Żegiestów, położonego na działkach o nr ewidencyjnych: 84/14, 416, 86/11, 114, 8 ( ... )

 • 60 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-07-29
  data realizacji
 • 2015-07-10 10:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Przebudowa polegać będzie na korekcie niwelety oraz przekroju poprzecznego drogi (poszerzenie do warunków normatywnych), następnie wykonaniu wzmocnienia nowej nawierzchni dla drogi, zjazdów zrywkowych ( ... )

Przebudowa polegać będzie na korekcie niwelety oraz przekroju poprzecznego drogi (poszerzenie do warunków normatywnych), następnie wykonaniu wzmocnienia nowej nawierzchni dla drogi, zjazdów zrywkowyc ( ... )

 • 25 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-10-15
  data realizacji
 • 2015-04-09 10:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Zakres robót obejmuje remont drogi leśnej 242/140/21 Kramarka, polegający na wykonaniu nowej dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej, ścięciu i uzupełnieniu poboczy, wykonaniu trzech zjazdów, utwardzeni ( ... )

Zakres robót obejmuje remont drogi leśnej 242/140/21 Kramarka, polegający na wykonaniu nowej dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej, ścięciu i uzupełnieniu poboczy, wykonaniu trzech zjazdów, utwardzeni ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-11-25
  data realizacji
 • 2014-10-31 10:00
  termin minął 2 lata temu
 • 1
  powiązane

Celem opracowania jest przedstawienie dokumentacji technicznej remontu drogi leśnej Majdan - Zimne o nr inw. 242/648/21 w km 0+000 ÷ 2+480. W zakres przedsięwzięcia wchodzi utwardzenie nawierzchni jez ( ... )

Celem inwestycji jest wzmocnienie oraz poszerzenie istniejącej nawierzchni drogi. Przebudowa w szczególności polegać będzie na korekcie niwelety oraz przekroju poprzecznego drogi (poszerzenie do warun ( ... )

1.Przedmiotem postępowania jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych dotyczących zadania pn.: Likwidacja szkód na drogach Nadleśnictwa Piwniczna za 2014 r. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuj ( ... )

Celem opracowania jest przedstawienie dokumentacji technicznej remontu drogi leśnej Majdan - Zimne o nr inw. 242/648/21 w km 0+000 ÷ 2+480. W zakres przedsięwzięcia wchodzi utwardzenie nawierzchni je ( ... )

 • 8 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-11-28
  data realizacji
 • 2014-09-25 10:00
  termin minął 2 lata temu
 • 1
  powiązane

1.Przedmiotem postępowania jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych dotyczących zadania pn.: Likwidacja szkód na drogach Nadleśnictwa Piwniczna za 2014 r. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmu ( ... )

 • 15 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-11-15
  data realizacji
 • 2014-09-05 10:00
  termin minął 2 lata temu
 • 1
  powiązane

Celem inwestycji jest wzmocnienie oraz poszerzenie istniejącej nawierzchni drogi. Przebudowa w szczególności polegać będzie na korekcie niwelety oraz przekroju poprzecznego drogi (poszerzenie do warun ( ... )

 • 40 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-07-31
  data realizacji
 • 2014-09-04 10:00
  termin minął 2 lata temu
 • 2
  powiązane

Celem opracowania jest przedstawienie dokumentacji technicznej remontu drogi leśnej Roztoka Mała- Młodów o nr inw. 242/643/21 w km 0+000 ÷ 2+125. Zakres projektu obejmuje: roboty rozbiórkowe, remont o ( ... )

Celem opracowania jest przedstawienie dokumentacji technicznej remontu drogi leśnej Roztoka Mała- Młodów o nr inw. 242/643/21 w km 0+000 ÷ 2+125. Zakres projektu obejmuje: roboty rozbiórkowe, remont o ( ... )

 • 6 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-10-31
  data realizacji
 • 2014-07-11 10:00
  termin minął 2 lata temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia są Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Piwniczna w roku 2014 - Leśnictwo Jastrzebik Zamówienie obejmuje prace z zakresu zagospodarowania, pozyskania i zrywki drew ( ... )

Przedmiotem zamówienia są Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Piwniczna w roku 2014 - Leśnictwo Jastrzebik Zamówienie obejmuje prace z zakresu zagospodarowania, pozyskania i zrywki drew ( ... )

 • 3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-12-30
  data realizacji
 • 2014-06-05 10:00
  termin minął 2 lata temu
 • 1
  powiązane

1.Przedmiotem postępowania jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych dotyczących zadania pn. : Remont drogi leśnej Roztoka Mała Kramarka - nr inw. 242/140/21 (według ewidencji Nadleśnictwa Piwniczna ( ... )

Wyszukano w czasie : 183 Strona wygenerowana : 2017-03-30 08:42:07