Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Konserwacja - potok Szewnia - Miłka w km 0+000-0+200, 0+396+0+408 -ręczne ścinanie krzaków -wykoszenie porostów wraz z wygrabieniem ręcznie ze skarp i dna potoku -wykonanie narzutu kamiennego luzem ( ... )

zakres zamówienia obejmuje: w ramach odbudowy zabezpieczenia wykonanie następujących prac: - wykonanie opaski z faszyny luzem- opaski z faszyny leśnej między dwoma rzędami palików o wym. 40/20 cm, - ( ... )

Przedmiotem zamówienia będzie konserwacja i udrożnienie potoku Mikośka polegające na: - wykoszeniu ręcznie porostów ze skarp - wygrabieniu wykoszonych porostów ze skarp - wykoszeniu ręcznie porostów z ( ... )

W celu konserwacji koryta potoku na wyżej wymienionym odcinku przewidziano wykonanie następujących robót : - wykoszenie i wygrabienie skarp potoku na w/w odcinku - wykoszenie i wygrabienie dna potoku ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2012-11-30
  data realizacji
 • 2012-11-05 08:30
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

A. Stan istniejący na dzień wszczęcia postępowania: 1. PZMiUW w Rzeszowie 22.06.2010 r. złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa zbiorni ( ... )

Konserwacja - potok Lubinka w km 10+600-13+000 -ręczne wycięcie krzaków -usunięcie zatorów i przetamowań ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2012-11-30
  data realizacji
 • 2012-11-02 09:00
  termin minął ponad rok temu
 • 0
  powiązane

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost rzadki, twardy; wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów rośl ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2012-11-30
  data realizacji
 • 2012-10-31 10:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa strumieni i rzek o szerokości dna do 7 m; ręczne ścinanie i karczowanie, zagajniki rzadkie; oc ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2012-11-30
  data realizacji
 • 2012-10-31 10:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

W celu przywrócenia właściwego stanu koryta potoku przewidziano wykonanie następujących robót : Km 1+100 - 2+100 - wykop koparką nawisów z profilowaniem skarp, - rozplantowanie urobku , spycharką wzd ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2012-11-30
  data realizacji
 • 2012-10-31 08:30
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest usuwanie szkód powodziowych na potoku Mleczka, która przewiduje: km 30 + 060 - 30 + 098 - Ręczne ścinanie i karczowanie, zagajniki gęste, - Wykopy oraz przekopy wykonywane ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2012-11-30
  data realizacji
 • 2012-10-30 08:30
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest usuwanie szkód powodziowych na potoku Lubenka w km 0+610 - 0+660, m. Siedliska, gm. Lubenia. - Ręczne ścinanie i karczowanie, zagajniki średniej gęstości - Wykoszenie p ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2012-11-15
  data realizacji
 • 2012-10-30 09:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia będzie konserwacja i udrożnienie potoku Sawa polegające na: - wykoszeniu porostów ze skarp - wygrabieniu wykoszonych porostów ze skarp - ręcznym ścinaniu i karczowaniu krzaków - ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2012-11-29
  data realizacji
 • 2012-10-30 09:30
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia będzie konserwacja potoku Tarlaka polegające na: - ręczne ścinanie i karczowanie krzaków - oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu - wykoszenie porostów ze skarp - w ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2012-11-30
  data realizacji
 • 2012-10-30 10:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane
Wyszukano w czasie : 164 Strona wygenerowana : 2014-08-30 12:10:58