Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Ręczne ścinanie i karczowanie, zagajniki gęste - 0,070 ha, Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp w km 0+000-3+200 - 12 800 m2 z wygrabieniem, Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, ( ... )

Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia gęste - 0,020 ha, Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp w km 0+000-11+500 licząc średnio 5 m2/mb. - 57 500 m2, Wygrabianie wykoszonyc ( ... )

- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy 20%- 10 333 m2. - Koszenie mechaniczne wałów 80 % - 41 328 m2. - Wygrabianie wykoszonych porostów - 10 333 m2. ( ... )

Przedmiot umowy obejmuje: Wycenę nieruchomości gruntowych dla 16 działek w miejscowości Trześń: - dz. nr 220/2 o pow. 0,0044 ha - dz. nr 252/2 o pow. 0,1667 ha - dz. nr 253/2 o pow. 0,0176 ha - dz. nr ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2012-10-26
  data realizacji
 • 2012-10-01 08:30
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Przedmiot umowy obejmuje: Wycenę nieruchomości gruntowych dla 12 działek w miejscowości Trześń: - dz. nr 675/16 o pow. 0,2077 ha - dz. nr 675/18 o pow. 0,0131 ha - dz. nr 675/20 o pow. 0,0037 ha - dz ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2012-10-26
  data realizacji
 • 2012-10-01 09:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia będzie usuwanie szkód powodziowych na rzece Trzebośnica w m-ci Wola Zarczycka polegające na: - ścinaniu drzew piłą mechaniczną - karczowaniu pni koparką podsiębierną - wykonaniu ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest ustalenie i regulacja stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa pod powierzchniowymi wodami płynącymi położonych na terenie powiatu niżańskiego - część druga wraz z przyg ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2012-12-14
  data realizacji
 • 2012-09-28 09:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest ustalenie i regulacja stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa pod powierzchniowymi wodami płynącymi położonych na terenie powiatu przeworskiego wraz z przygotowaniem w ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2012-12-14
  data realizacji
 • 2012-09-28 08:30
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe instalacji c.o. polegające na: - demontażu elementów instalacji c.o. - płukaniu instalacji c.o. i grzejników - montażu rurociągów z rur stalowych spawanych - ( ... )

- wykoszenie wraz z wygrabieniem skarp potoku - 31 054 m2 - wykoszenie wraz z wygrabieniem dna potoku - 6 533 m2 - ręczne ścięcie i karczowanie zagajników śred. gęstości - 0,15 ha - odmulenie mechanic ( ... )

- wykoszenie porostu traw na skarpach potoku z wygrabieniem - 83 700 m2 - wykoszenie porostu traw z dna potoku z wygrabieniem - 16 330 m2 - ręczne odmulenie dna warstwą 20 cm w km 5+550- 5+900 - 350 ( ... )

-ręczne wykoszenie porostów twardych, gęstych ze skarp z wygrabieniem - 39 406 m2 -ręczne wykoszenie porostów twardych, gęstych z dna cieków z wygrabieniem 8 120 m2 -ręczne usuwanie namułu z potoku ( ... )

Przedmiotem zamówienia będzie konserwacja i udrożnienie potoku Młynówka polegające na: - wykoszeniu ręcznie porostów ze skarp - wygrabieniu wykoszonych porostów ze skarp - wykoszeniu ręcznie porostów ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2012-11-30
  data realizacji
 • 2012-10-03 08:30
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia będzie konserwacja i udrożnienie potoku Mikośka polegające na: - wykoszeniu ręcznie porostów ze skarp - wygrabieniu wykoszonych porostów ze skarp - wykoszeniu ręcznie porostów z ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2012-11-30
  data realizacji
 • 2012-10-03 09:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia będzie konserwacja na potoku Żołynianka polegające na: - wykoszeniu porostów ręcznie ze skarp, - wygrabieniu wykoszonych porostów ze skarp oraz usuwanie kożuch roślin pływającyc ( ... )

Wyszukano w czasie : 224 Strona wygenerowana : 2014-07-29 00:31:01