Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: A. Prac przedprojektowych w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko. B. Prac przedprojektowych pozostałych. C. Prac projektowych. D. Usług towarzyszących ( ... )

1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest opracowanie oceny stanu technicznego wałów: - lewy wał Nowego Brnia w km 0+653-2+170 w m. Słupiec gm. Szczucin - Inspektorat Mielec - średnia wysok ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2012-08-31
  data realizacji
 • 2012-06-12 08:30
  termin minął ponad rok temu
 • 0
  powiązane

Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Budynek magazynu przeciwpowodziowego i garaży - uzupełnienie tynków zewnętrznych - wykonanie wyprawy tynkarskiej - wymiana obróbek blacharskich - krycie dachu papą t ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2012-06-25 08:30
  termin minął ponad rok temu
 • 4
  powiązane

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Roboty konserwacyjne potoku Bartoszów w miejscowości Rymanów polegające m.in. na: wykoszeniu skarp i dna wraz z wygrabieniem; odmuleniu wraz z rozplantowaniem ur ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2012-08-31
  data realizacji
 • 2012-06-20 10:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

W celu udrożnienia i odbudowy w/w odcinków potoku przewidziano wykonanie następujących robót : - wykop ręczny i mechaniczny w korycie, udrożnienie z pni, gałęzi, namułów - wykonanie wyściółek z faszyn ( ... )

W celu udrożnienia i odbudowy w/w odcinków potoku przewidziano wykonanie następujących robót : - wykop ręczny i mechaniczny w korycie, udrożnienie z pni, gałęzi, namułów - wykonanie wyściółek z faszyn ( ... )

W celu udrożnienia i odbudowy w/w odcinków potoku przewidziano wykonanie następujących robót : - wykop ręczny i mechaniczny w korycie, udrożnienie z gałęzi, namułów, pozostałości przepustu betonowego, ( ... )

W celu udrożnienia i odbudowy w/w odcinków potoku przewidziano wykonanie następujących robót : - wykop ręczny i mechaniczny w korycie; wydobycie pni, gałęzi, namułów; - budowle z koszy siatkowo-kamien ( ... )

W celu udrożnienia i odbudowy w/w odcinków potoku przewidziano wykonanie następujących robót : - wykop ręczny i mechaniczny w korycie, udrożnienie z pni, gałęzi, namułów - wykonanie gurtów betonowych ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: zakup usługi asysty technicznej systemu elektronicznego GeoMelio do prowadzenia ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów, wodnych oraz zmelio ( ... )

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie m. innymi: I koszenie Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy 20% pow. -60 956,8m2. Koszenie mechaniczne wałów kosiarką bijakową. Dopuszcza ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2012-10-16
  data realizacji
 • 2012-06-13 08:30
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie m. innymi: I koszenie: Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy 54 606m2. Koszenie mechaniczne wałów kosiarką bijakową. Dopuszcza się koszen ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2012-10-17
  data realizacji
 • 2012-06-13 08:30
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: Przedmiot niniejszej ST stanowią wymagania dotyczące robót związanych z konserwacją i remontem polegających na wykonaniu robót: 1. Roboty przygotowawc ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2012-08-10
  data realizacji
 • 2012-06-13 08:30
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

wykoszenie porostów twardych, gęstych ze skarpach z wygrabieniem w km 5+700 - 8+500 - 19 443 m2 wykoszenie ręczne porostów twardych gęstych z dna z wygrabieniem w km 6+854 - 8+500 - 2 209 m2 usuw ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2012-08-28
  data realizacji
 • 2012-06-13 08:30
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Zakres likwidacji 1 m3 lisiej nory obejmuje wykonanie: - Ręczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15cm, z przerzutem, humus bez darni -1m2 . - Wykopy liniowe szerok ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2012-11-26
  data realizacji
 • 2012-06-13 08:30
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie m. innymi: koszenie mechaniczne kosiarką bijakową jednokrotne porost miękki gęsty ze skarp i korony wału prawego w km 0+000-3+600 oraz lewego w km 0+000-2+600, ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2012-09-27
  data realizacji
 • 2012-06-13 08:30
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie m. innymi: Koszenie mechaniczne kosiarką bijakową ze skarp i korony wału oraz pasa szer. 1m międzywala licząc od stopy wału. Dopuszcza się koszenie innym sprzęt ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2012-07-25
  data realizacji
 • 2012-06-13 08:30
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Roboty koparkami chwytakowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1km, koparka 0,25 m3, grunt kategorii III, samochód do 5 t -1m3. Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wyk ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2012-11-26
  data realizacji
 • 2012-06-13 08:30
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: wytyczenie trasy robót; ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć o średniej gęstości; mechaniczne roboty ziemne polegające na docięciu nawisów n ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2012-10-15
  data realizacji
 • 2012-06-13 10:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane
Wyszukano w czasie : 147 Strona wygenerowana : 2014-04-20 15:19:09