Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


koszenie wałów i roboty konserwacyjne polegające na: wykoszenie skarp potoku, dna potoku, skarp odpływów i dopływów śluz wraz wygrabieniem, odmulenie odpływów od śluz, odmulenie dna, konserwacja klap ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-10-15
  data realizacji
 • 2013-07-11 10:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

koszenie wałów i roboty konserwacyjne polegające na: wykoszenie skarp potoku, dna potoku, skarp odpływów i dopływów śluz wraz wygrabieniem, odmulenie odpływów od śluz, odmulenie dna, konserwacja klap ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-10-04
  data realizacji
 • 2013-07-11 10:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Roboty konserwacyjne polegające na: - wykoszenie porostów ręcznie ze skarp brzegowych - wygrabienie wykoszonych porostów - ręczne usuwanie namułu z dna cieku - plantowanie skarp brzegowych i dna rowów ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-09-30
  data realizacji
 • 2013-07-11 10:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Roboty konserwacyjne polegające na: - wykoszenie porostów traw ze skarp i dna cieku, - wygrabienie wykoszonych porostów traw ze skarp i z dna cieku, - ręczne usuwanie namułów z cieku. ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-09-30
  data realizacji
 • 2013-07-11 10:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Roboty konserwacyjne polegające na: wykoszenie porostów traw ze skarp i korony skarp cieku, ręcznie wygrabienie wykoszonych porostów traw, ręczne usuwanie namułów z cieków i oczyszczenie z namułów is ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-10-15
  data realizacji
 • 2013-07-11 10:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

W celu udrożnienia i odbudowy w/w odcinków potoku przewidziano wykonanie następujących robót : - wycinanie zakrzaczeń ze skarp, - ścinanie drzew wraz z wyciąganiem ich na brzeg, - karczowanie pni z wy ( ... )

 • 6 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-10-30
  data realizacji
 • 2013-07-11 08:30
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Udrożnienie koryta i konserwacja - rzeka Wirowa w km 8+320-16+380, 19+950-26+740 m-ć Stary Lubliniec gm. Cieszanów, m-ć Ułazów, Stary Dzików, Moszczanica gm. Stary Dzików ( ... )

 • 3,6 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-11-15
  data realizacji
 • 2013-07-11 09:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Konserwacja - Ciek Zamiła w km 0+220-1+905 m-ć Krowica Hołodowska, Krowica Sama gm. Lubaczów -wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i dna cieku -wygrabienie wykoszonych porostów ze sk ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-09-30
  data realizacji
 • 2013-07-11 09:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Konserwacja - Ciek Zawadówka w km 2+815-3+345 m-ć Budomierz gm. Lubaczów -wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i dna cieku -wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp i dna cieku -usuwanie roślin ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-09-30
  data realizacji
 • 2013-07-11 09:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Realizacja zadania obejmować będzie: - Ręczne ścinanie i karczowanie, zagajniki średniej gęstości - Rozbiórka zatoru z gałęzi i konarów drzew - Mechaniczne karczowanie pni - Wywożenie zakrzacze ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-10-18
  data realizacji
 • 2013-07-10 08:30
  termin minął ponad rok temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja bieżąca potoku Czarna obejmująca: 1. Ręczne wykoszenie skarp potoku pasem szer, 4,0m 0m z wygrabieniem, porost twardy gęsty 2. Ręczne wykoszenie dna potoku z wy ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-09-30
  data realizacji
 • 2013-07-10 09:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja bieżąca wału p. pow. rzeki Wisłok w km 0+000 - 3+880 polegająca na: - Ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp, porost twardy-gęsty z wygrabieniem; - Ręcznym ści ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-07-31
  data realizacji
 • 2013-07-10 09:30
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Wykonanie i montaż 8 szt. klap śluz wałowych z zabezpieczeniem antykorozyjnym. Wał lewy Żupawki w km 0+884 - fi 80, 1+656 - fi 80, 2+374- fi 100, prawy wał Żupawki 1+103 - fi 80, 1+643 - fi 100, 1+714 ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-08-14
  data realizacji
 • 2013-07-11 08:30
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest: - ściencie drzew piłą mechaniczną, - rozebranie barier stalowych pojedynczych ( ... )

wykoszenie porostów na skarpach potoku wygrabienie wykoszonych porostów wykoszenie porostów z dna potoku wygrabienie wykoszonych porostów z dna wycięcie zakrzaczeń na powierzchni wywiezienie gałęzi i ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-09-20
  data realizacji
 • 2013-07-08 08:30
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

wygrabienie wykoszonych porostów wykoszenie porostów na skarpach wraz z wywiezieniem wykoszenie porostów z dna potoku wygrabienie wykoszonych porostów z dna wycięcie zakrzaczeńa zabezpieczenie dna prz ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-09-27
  data realizacji
 • 2013-07-08 08:30
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

- wykoszenie porostów twardych, gęstych na skarpach z wygrabieniem - wykoszenie porostów twardych, gęstych z dna, szer. dna do 2 m z wygrabieniem - hakowanie roślin korzeniących się w dnie przy za ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-10-10
  data realizacji
 • 2013-07-08 08:30
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

- wykoszenie porostów twardych, gęstych na skarpach z wygrabieniem - wykoszenie porostów twardych, gęstych z dna z wygrabieniem - ręczne ścinanie krzaków i podszycia śr. gęstości - odmulenie dna kopa ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-10-18
  data realizacji
 • 2013-07-08 08:30
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

- wykoszenie porostów twardych, gęstych na skarpach z wygrabieniem - wykoszenie porostów twardych, gęstych z dna z wygrabieniem - hakowanie roślin korzeniących się w dnie - ręczne ścinanie krzaków i p ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-10-22
  data realizacji
 • 2013-07-08 08:30
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane
Wyszukano w czasie : 156 Strona wygenerowana : 2015-03-03 04:07:51