Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Realizacja zadania odbywać się będzie w dwóch etapach: Etap I - zakres przedmiaru robót nr 1 Etap II - zakres przedmiaru robót nr 2. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja bieżąca potoku Przyrwa, ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-10-30
  data realizacji
 • 2013-06-21 09:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia będzie usuwanie szkód powodziowych na potoku Mikośka w m-ci Łańcut polegające na: - ręcznym ścinaniu i karczowaniu krzaków i podszycia - ścinaniu drzew piłą mechaniczną - karczo ( ... )

 • 6 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-09-30
  data realizacji
 • 2013-06-21 08:30
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

W celu przywrócenia prawidłowego przepływu wód, parametrów koryta oraz powstrzymania przesuwania się koryta cieku w kierunku drogi gminnej i zabudowań przewidziano wykonanie robót jak niżej: km 3+350 ( ... )

Konserwacja - Ciek Oleszyce w km 0+000-1+255 ( dz.ewid. nr 594) na terenie m. Oleszyce -wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i dna cieku -wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp i dna cieku -usuwa ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-09-30
  data realizacji
 • 2013-06-25 09:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Konserwacja - Kanał P w km 0+000 - 7+213 m-ć Stary Lubliniec gm. Cieszanów, Ułazów gm. Stary Dzików -wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i dna kanału ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-10-30
  data realizacji
 • 2013-06-25 09:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

wykoszenie ręczne porostów ze skarp i wygrabienie, wykoszenie porostów ręcznie z cieku z wygrabieniem, ręczne usuwanie namułu, odmulenie dna koparką, rozplantowanie urobku, usunięcie przytamowań. ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-08-20
  data realizacji
 • 2013-06-20 08:30
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, Ręczne ścinanie i karczowanie, Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, Wy ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-10-04
  data realizacji
 • 2013-06-20 08:30
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

wykoszenie ręczne porostów ze skarp i dna, wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp i dna, oczyszczenie z namułu przepustozastawek, odkopanie nawierzchni na przepustozastawce, uzupełnienie okładziny ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-07-31
  data realizacji
 • 2013-06-20 08:30
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

I koszenie ręczne wykoszenie porostów twardych, gęstych na skarpach i koronie wału z wygrabieniem - 20% ogólnej powierzchni - 16 785 m2 koszenie mechaniczne kosiarką bijakową. Dopuszcza się koszenie ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-10-23
  data realizacji
 • 2013-06-20 08:30
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Konserwacja - potok Krzywula w km 0+000-3+800, 5+850-8+400 m-ć Stubno i Starzawa gm. Stubno wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i dna potoku -wygrabienie w ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-10-15
  data realizacji
 • 2013-06-21 09:00
  termin minął ponad rok temu
 • 0
  powiązane

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: koszenie wałów oraz roboty konserwacyjne polegające na: odmulenie odpływów i niecek przy przepustach wałowych; przeglądy i uruchomienie zasuw; konserwacja wrót w ( ... )

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajne (humusu), grubość warstwy do 15 cm, z przerzutem; wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych z r ( ... )

Wyszukano w czasie : 150 Strona wygenerowana : 2014-11-22 14:50:06