Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


-ręczne ścinanie i karczowanie zagajników, -wywożenie karpiny i gałęzi, -wykoszenie porostów ze skarp i dna, -wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, -roboty ziemne koparka ( ... )

Udrożnienie koryta i zabezpieczenie skarp rzeki Mleczka Zarzecka w km 29+265-29+705 m. Kramarzówka gm. Pruchnik Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: -ręczne ścinanie krzaków -mechanicz ( ... )

: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: Roboty konserwacyjne polegające na: Konserwacja bieżąca - potok Nowa Rudzinka w km 1+216-5+207 (wykoszenie porostów ze skarp, wygrabienie poro ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-09-16
  data realizacji
 • 2013-06-05 10:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Borowa Góra w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Borowa Góra, woj. podkarpackie. ( ... )

Udrożnienie potoku poprzez usunięcie przetamowań, odmulenie dna i remont ubezpieczenia - potok Markówka w km 5+350-6+950 m-ć Ostrów, Gać, Białoboki gm. Gać ręczne ścinanie krzaków -wykoszenie i ( ... )

Konserwacja potoku Rada w km 0+300-4+250 na terenie miasta Radymno, w km 16+227-22+677 na terenie m-ci Drohojów ,Hnatkowice gm. Orły, oraz m-ci Orzechowce gm. Żurawica Zakres przedmiotu zamówienia obe ( ... )

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje usuwanie szkód powodziowych na rzece Trzebośnica w m-ci Wola Zarczycka, Hucisko polegające na: - karczowaniu pni koparką podsiębierną, - wykonaniu wykopów jamisty ( ... )

 • 4 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-08-30
  data realizacji
 • 2013-06-03 08:30
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: wykoszenie porostów z korpusu zapory ziemnej oraz przyległego terenu wraz z wywózką; wykoszenie porostów ze skarp i na terenie płaskim; wykoszenie porostów z nie ( ... )

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: rozbicie kretowisk; wysiew nawozów mineralnych; dwukrotne koszenie porostów traw z powierzchni skarp i korony grobli stawu górnego, zapory czołowej, skarp zbiorn ( ... )

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa regulacyjna; wykoszenie porostów traw ręcznie ze skarp i korony brzegów potoku; wygrabienie w ( ... )

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: Usunięcie tama bobrowych na potoku Średni (rozbiórka tam bobrowych; rozplantowanie pozyskanego urobku (namuł); spalenie na miejscu pozyskanego urobku ( ( ... )

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: Potok MŁYNÓWKA w km 1+243, 1+318, 2+325 - odcinek uregulowany (rozbiórka tam bobrowych; wywózka urobku; rozplantowanie urobku na miejscu), Potok SZEBNI ( ... )

Koszenie wałów Roboty konserwacyjne polegające na: - wykoszenie z wygrabieniem skarp odpływu śluz wałowych - odmulanie odpływu od śluz - konserwacja klap śluz wałowych - odmładzania starych drzew ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-08-29
  data realizacji
 • 2013-05-29 10:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

koszenie wałów i roboty konserwacyjne polegające na: oczyszczenie przepustu wałowego fi 80; oczyszczenie przepustu wałowego fi 125; oczyszczenie przepustu wałowego fi 60; odmulenie odpływów od śluz wa ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-09-20
  data realizacji
 • 2013-05-29 10:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia będzie likwidacja tam bobrowych na terenie działalności Inspektoratu Leżajsk - Powiat Leżajsk oraz gminy Sokołów Młp. i Kamień polegające na: - robotach ziemnych koparkami chwyt ( ... )

Przedmiotem zamówienia będzie likwidacja tam bobrowych na terenie działalności Inspektoratu Leżajsk - Powiat Łańcut polegające na: - robotach ziemnych koparkami chwytakowymi z transportem urobku samoc ( ... )

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: - wykoszenie porostów ze skarp, - wygrabienie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających, - ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-08-14
  data realizacji
 • 2013-05-27 09:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Konserwacja rzeki Sołotwa w km 0+000-8+990 na terenie miasta Lubaczów, wsi Bałaje i Załuże gm. Lubaczów -ręczne wycięcie krzaków -wykoszenie porostów wraz z wygrabieniem ręcznie ze skarp i dna ( ... )

Konserwacja potoku Jasienica w km 0+000-5+536 na terenie wsi Stary Dzików i Cewków gm. Stary Dzików -ręczne ścinanie , krzaki i podszycie rzadkie -wywożenie ściętych krzaków na odległość do 2 km -wyk ( ... )

Wyszukano w czasie : 159 Strona wygenerowana : 2014-10-25 15:23:00