Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


wytyczenie trasy robót, - wykoszenie ręcznie porostów traw ze skarp brzegowych i korony brzegów, - wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp i korony brzegów potoku Leluta -mechaniczne roboty ziemne p ( ... )

Konserwacja - potok Łęg Rokitnicki w km 21+950-24+720,m.Rokietnica gm.Rokietnica -wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i dna potoku -wygrabienie porostów ze skarp i dna potoku potoku -usuwanie rośl ( ... )

Udrożnienie koryta i zabezpieczenie skarp: Mleczka Kańczudzka w km 6+960-6+980 m. Przeworsk, w km 18+260-18+300 m.Krzeczowice gm. Kańczuga, -wykoszenie wraz z porostó ( ... )

Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia rzadkie Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy w km 0+000-12+000 licząc średnio 7 m2 mb wraz z wygrabieniem Wykoszenie porostów, ( ... )

- ręczne ścinanie i karczowanie, zagajniki rzadkie w km 0+000 - 8+721 , - ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp w km 0+000-8+721 licząc średnio 6 m2 mb, wraz z wygrabieniem ze złożeniem ( ... )

Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem w km 0+133-1+450 Odmulenie cieków koparko-odmularką, grubość warstwy namułu 30cm, ciek o szerokości dna 10m w km 0+428-0+448 R ( ... )

- ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp w km 0+000 - 7+779 średnio 6m2/mb, w km 7+779-13+596 śred. 4 m2/mb, wraz z wygrabieniem - wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty ( ... )

- ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia rzadkie - ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem w km 0+000 - 4+750 liczac śr. 10m2/mb - Wykoszenie porostów, rę ( ... )

-Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia rzadkie 0,05ha, -Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp km 0+000 - 8+494 liczac śr. skarpa lewa 2,9m2/mb, skarpa prawa 2,5m2/mb, w km 8 ( ... )

- ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia rzadkie - ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp km 0+000-0+020, 0+480-2+931 licząc śr. 4m2/mb, wraz z wygrabieniem - ręczne usunięc ( ... )

Realizacja zadania obejmować będzie: - Ręczne ścinanie i karczowanie zakrzaczeń, - Rozbiórkę zatoru z gałęzi i konarów, - Wywożenie zakrzaczeń, gałęzi i konarów z rozbiórki zatoru - Roboty ziemne kop ( ... )

Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy pasem 2m w km 5+000-10+000, pasem 1 m w km 10+000-10+549 Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy do 2,0m w km 5+000-10+ ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-12-06
  data realizacji
 • 2013-11-07 08:30
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Realizacja zadania obejmować będzie: w km 12 + 260 - 12 + 317 - Ręczne ścinanie i karczowanie zakrzaczeń - Wywożenie zakrzaczeń - Rozbiórkę płyt ażuroweych typu Krata - Wykopy oraz przekopy wykonywa ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-12-09
  data realizacji
 • 2013-11-07 09:30
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wycinka drzew ze skarp potoku Czarna na odcinku w km 4+120 - 6+700 obejmująca : - Wycięcie 131 sztuk drzew o średnicy od 10 do 75 cm i powyżej - Wycięcie zakrzaczeń - poro ( ... )

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: 1) w km 8+700 - 10+100 - wykoszenie skarp, wygrabienie wykoszonych porostów, - ręczne ścinanie i karczowanie zagajników, - oczyszczenie terenu po karcz ( ... )

-wykoszenie porostu traw na skarpach potoku z wygrabieniem -wykoszenie porostu traw z dna cieku z wygrabieniem -hakowanie roślin korzeniących się w dnie, powierzchnia lustra wody do 60% -wykopy oraz p ( ... )

Wyszukano w czasie : 169 Strona wygenerowana : 2015-08-28 07:22:50