Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


W corocznej konserwacji zbiornika zaplanowano wykonanie robót polegających na: - wykoszeniu skarp doprowadzalnika, - hakowaniu dna doprowadzalnika, - odmuleniu dna doprowadzalnika warstwą 10 cm, - w ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest Konserwacja bieżąca potoku Terliczka w km 0+800 - 6+700 Roboty będą polegały na: - ręcznym wykoszenie skarpy potoku z wygrabieniem, - zebraniu skoszonej trawy i wywóz na o ( ... )

Przedmiotem zamówieni jest konserwacja bieżąca potoku Bratkowskiego obejmująca: 1. Ręczne wykoszenie skarp potoku pasem szer, 3,0m z wygrabieniem ,porost twardy gęsty 2. Ręczne wykoszenie dna potoku z ( ... )

Udrożnienie koryta i konserwacja - rzeka Wirowa w km 8+320-16+380, 19+950-26+740 m-ć Stary Lubliniec gm. Cieszanów, m-ć Ułazów, Stary Dzików, Moszczanica gm. Stary Dzików ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja bieżąca potoku Osina obejmująca: 1. Ręczne wykoszenie skarp potoku z wygrabieniem, 2. Ręczne wykoszenie dna potoku z wygrabieniem, 3. Oczyszczenie dna potoku ( ... )

Konserwacja - potok Szewnia Miłka w km 0+400-16+545, Kanał P-I w km 2+500-3+500 m.Osada Leżachoeska, Kostków, Wólka Pełkińska, Pełkinie, Jarosław: gm.Jarosław i gm.Miejska Jarosław ( ... )

Konserwacja - wykonanie robót utrzymaniowych w korycie potoku Kamieniec w km 0+192- 0+233 w m. Nienadowa gm. Dubiecko ( ... )

Przedmiotem zamówienia będzie usuwanie szkód powodziowych na potoku Błotnia polegające na: - wykopach koparkami pod kosze i przemieszczenie ziemi oraz uformowanie nasypów - wykonaniu koszy siatkowo-ka ( ... )

Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Wycena gruntu na n/w 167 działkach położonych: - w obrębie Skowierzyn- 141 działek, a to: 8/2, 9/1, 9/2, 10/1, 11/1, 12/1, 13/1, 14/1, 15/1, 16, 17/1, 18/9, 18/11 ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2013-07-29 09:30
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli i obiektów inżynierskich w miejscowości Zaklików: jazu piętrzącego wodę rzeki Sanna w km 31+489 (29+540 kilom ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-10-31
  data realizacji
 • 2013-07-29 08:30
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Wycena gruntu i składników roślinnych na n/w 13 działkach położonych w obrębie 40 Książnice, gm. Mielec o nr: 785/5, 1127/1, 28/17, 17/15, 17/17, 10/6, 785/8, 785/9, ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2013-07-26 08:30
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

- tyczenie trasy umocnienia brzegu - ręczne ścinanie zagajników - karczowanie pni - oczyszczenie terenu po karczunku - wykop ręczny gruntu pod narzut i kosze - plantowanie skarp - wykonanie na ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-10-15
  data realizacji
 • 2013-08-02 10:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

- wykoszenie skarp wraz z wygrabieniem - wykoszenie dna wraz z wygrabieniem - ręczne ścianie krzaków - oczyszczenie terenu - oczyszczenie wylotów drenarskich - ręczne przycięcie skarp - rozplanto ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-09-16
  data realizacji
 • 2013-08-02 10:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

- tyczenie trasy umocnienia brzegu - ręczne ścinanie zagajników - karczowanie pni - oczyszczenie terenu po karczunku - wykop ręczny gruntu pod narzut i kosze - plantowanie skarp - wykonanie ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-10-15
  data realizacji
 • 2013-08-02 10:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Roboty ziemne (wykopy, nasypy), Plantowanie skarp (wykopy, nasypy), Wykonanie opaski z koszy siatkowo-kamiennych ( dwie warstwy), Narzut kamienny podwodny (pod opaskę z koszy siatkowo-kamiennych), Lik ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-10-15
  data realizacji
 • 2013-08-02 10:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

- tyczenie trasy umocnienia brzegu - ręczne ścinanie zagajników - karczowanie pni - oczyszczenie terenu po karczunku - wykop ręczny gruntu pod narzut i kosze - plantowanie skarp - wykonanie ( ... )

- tyczenie trasy umocnienia brzegu - ręczne ścinanie zagajników - karczowanie pni - oczyszczenie terenu po karczunku - wykop ręczny gruntu pod narzut i kosze - plantowanie skarp - wykonanie na ( ... )

Koszenie wałów Roboty konserwacyjne polegające na: oczyszczenie przepustu wałowego fi 80; oczyszczenie przepustu wałowego fi 125; oczyszczenie przepustu wałowego fi 60; odmulenie odpływów od śluz w ( ... )

Udrożnienie koryta i konserwacja - potok Łęg Rokietnicki w km 12+800-12+942,13+220-16+600, 16+960-17+180 -wykoszenie i wygrabienie porostów ze skarp potoku -mechaniczne karczowanie pni -udrożnienie p ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-10-31
  data realizacji
 • 2013-08-01 09:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane
Wyszukano w czasie : 362 Strona wygenerowana : 2015-05-24 04:58:55