Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Przedmiotem zamówienia będzie usuwanie szkód powodziowych na potoku Markówka w m-ci Markowa polegające na: - wykoszeniu porostów ze skarp - wygrabienie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha rośli ( ... )

Konserwacja potoku Buszcza w km 0+000-8+100 na terenie wsi Nowy Lubliniec, Żuków, Kowalówka i Gorajec gm. Cieszanów Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: ręczne ścinanie krzaków -wykoszeni ( ... )

Konserwacja potoku Papiernia w km 4+100-10+000 na terenie m-ci Wólka Horyniecka i Horyniec Zdrój gm. Horyniec Zdrój Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: -ręczne ścinanie krzaków -wykosz ( ... )

Konserwacja potoku Brusienka w km 0+000-7+903 w m-ci Nowy Lubliniec, Niemstów, Folwarki, Cieszanów, Nowe Sioło gm. Cieszanów Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: -ręczne ścinanie krzaków - ( ... )

Konserwacja potok Grodzisko w km 0+000-5+762 m. Charytany, Miękisz Stary ,Tuchla gm.Laszki Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: -wykoszenie wraz z wygrabieniem porostów ze skarp i dna poto ( ... )

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: roboty pomiarowe; mechaniczne karczowanie pni; ręczne ścinanie i karczowanie krzaków; oczyszczanie terenu; wykopy rowów i kanałów melioracyjnych; robot ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-08-30
  data realizacji
 • 2013-06-05 10:35
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

A.Stan istniejący:1.W związku z realizacją projektu budowlanego i wykonawczego pn.: Zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszarów zalewowych położonych na prawym brzegu rzeki Wisłoki w km 50+500-57+800 na ( ... )

Zakres likwidacji 1 m3 tamy bobrzej obejmuje wykonanie: Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1km, koparka 0,25m3, grunt kategorii III, samochód do ( ... )

- odtworzenie trasy cieku w km 1+900-3+450 -1550 m - roboty przygotowawcze - wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i dna w km 0+000-3+450 - 20700 m2 - wygrabienie wykoszonych porostów w km 0+000-3+450 ( ... )

-ręczne ścinanie i karczowanie zagajników, -wywożenie karpiny i gałęzi, -wykoszenie porostów ze skarp i dna, -wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, -roboty ziemne koparka ( ... )

Udrożnienie koryta i zabezpieczenie skarp rzeki Mleczka Zarzecka w km 29+265-29+705 m. Kramarzówka gm. Pruchnik Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: -ręczne ścinanie krzaków -mechanicz ( ... )

: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: Roboty konserwacyjne polegające na: Konserwacja bieżąca - potok Nowa Rudzinka w km 1+216-5+207 (wykoszenie porostów ze skarp, wygrabienie poro ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-09-16
  data realizacji
 • 2013-06-05 10:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Borowa Góra w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Borowa Góra, woj. podkarpackie. ( ... )

Udrożnienie potoku poprzez usunięcie przetamowań, odmulenie dna i remont ubezpieczenia - potok Markówka w km 5+350-6+950 m-ć Ostrów, Gać, Białoboki gm. Gać ręczne ścinanie krzaków -wykoszenie i ( ... )

Konserwacja potoku Rada w km 0+300-4+250 na terenie miasta Radymno, w km 16+227-22+677 na terenie m-ci Drohojów ,Hnatkowice gm. Orły, oraz m-ci Orzechowce gm. Żurawica Zakres przedmiotu zamówienia obe ( ... )

Wyszukano w czasie : 164 Strona wygenerowana : 2014-11-01 11:04:03