Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Konserwacja potok Kanał Ulgi w km 6+700-13+400 m-ć Medyka, Siedliska gm. Medyka a) Robót j/n: rozbiórka zatorów , oczyszczenie z namułu przepustów ruro ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-10-30
  data realizacji
 • 2014-08-13 09:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

1) Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe w budynku magazynu przeciwpowodziowego wraz z robotami zewnętrznymi przy garażach w Oddziale w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza 86. 2) Zakres przedmiotu ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-08-13 08:30
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia będzie usuwanie szkód powodziowych na potoku Sawa w m-ci Głuchów polegające na: kod CPV 77310000-6 - wykoszeniu i wygrabieniu porostów - ścinaniu drzew piłą mechaniczną - wywoż ( ... )

Konserwacja Kanał P-I w km 0+000-1+300,1+570-3+530 m-ć Pełkinie, Szówsko, m. Jarosław, gm. Wiązownica, Jarosław a) Robót j/n: odmulanie dna cieku koparko-odmularką ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-10-30
  data realizacji
 • 2014-08-12 09:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia będzie usuwanie szkód powodziowych na potoku Markówka w m-ci Markowa polegające na: kod CPV 777310000-6 - wykoszeniu i wygrabieniu porostów - ścinaniu drzew piłą mechaniczną - ( ... )

Konserwacja rzeki Mleczka Zarzecka w km0+000-11+570 m-ć Żurawiczki, Łapajówka, Zarzecze, Pełnatycze, Cząstkowice gm. Zarzecze i Roźwienica -ręczne ścinanie krzaków ze zrębkowaniem , wykoszenie wraz z ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-10-30
  data realizacji
 • 2014-08-12 09:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Usługi: wykaszanie skarp wraz z wygrabieniem, wycinka zakrzaczeń, zagospodarowanie urobku z wycinki krzaków ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-09-19
  data realizacji
 • 2014-08-08 10:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Konserwacja potoku Przykopa w km 4+450-13+615 m. Gorzyce, Jagiełła, gm. Tryńcza ,m. Ujezna, gm. Przeworsk a) Robót j/n: ręczne usunięcie namułu z dna cieku , oczyszczenie z namułu przepustów rurowy ( ... )

Przedmiotem zamówienia będzie usuwanie szkód powodziowych na potoku Jagoda w m-ci Leżajsk polegające na: kod CPV 77310000-6 - wykoszeniu i wygrabieniu porostów ze skarp i dna - ręcznym ścinaniu i kar ( ... )

Robót: oczyszczenie wylotów drenarskich, usunięcie dwóch zatorów utworzonych z ziemi i patyków, wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami (przycięcie nawisów obustronnie na skarpach, rozplantowanie ziem ( ... )

Udrożnienie koryta rzeki poprzez usunięcie przetamowań , pni drzew, krzaków - rzeka Lubaczówka w km 16+500-26+500 m. Radawa , Zapałów gm. Wiązownica a) Robót j/n: Rozbiórka przetamowań z pni drzew, k ( ... )

Wyszukano w czasie : 2508 Strona wygenerowana : 2016-05-04 21:20:26