Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Konserwacja - potok Nowosiółka w km 0+000-9+120 m.Przeworsk , gm. Przeworsk -wykoszenie porostów ręcznie ze skarp potoku i dna -wygrabienie porostów ze skarp i dna potoku -ręczne usuwanie namułu z ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-11-08
  data realizacji
 • 2013-09-16 09:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

: Udrożnienie koryta i zabudowa wyrw w skarpach - potok Węgierka w km 1+162-1+170 m-ć Węgierka gm. Roźwienica -mechaniczne karczowanie pni -wykonanie wykopu koparką -wykonanie ścieli faszynowej -wyko ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-10-31
  data realizacji
 • 2013-09-13 09:00
  termin minął ponad rok temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli i obiektów inżynierskich w miejscowości Zaklików: jazu piętrzącego wodę rzeki Sanna w km 31+489 (29+540 kilom ( ... )

- wykoszenie skarp i dna wraz z wygrabieniem - ręczny wykop z wbudowaniem gruntu - rozplantowanie ziemi i obsiew skarp - Ścinanie i karczowanie zagajników z oczyszczeniem terenu - wyściółki z faszyny ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest Konserwacja i usuwanie szkód powodziowych w km 0+200 -2+500; km 5+180-5+215 na pot. Mogielnicki. W km 0+200 -2+500 konserwacja polegać będzie na; - ręcznym wykoszeniu ( ... )

- wykoszenie skarp potoku - wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp potoku - wykoszenie dna potoku - wygrabienie wykoszonych porostów z dna potoku - hakowanie roślin korzeniących się w dnie przy za ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-11-05
  data realizacji
 • 2013-09-16 08:30
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

koszenie międzywala kosiarką bijakową ręczne ścinanie krzaków i podszycia śr. gęstości ręczne wykopy rowów i kanałów melioracyjnych wykonanie opaski za jednym rzędem kołków, wysokości 20 cm roboty zi ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-11-05
  data realizacji
 • 2013-09-16 08:30
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

wykoszenie porostów twardych, gęstych na skarpach z wygrabieniem wykoszenie porostów twardych, gęstych z dna z wygrabieniem ręczne ścinanie krzaków i podszycia średniej gęstości hakowanie roślin korze ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-10-31
  data realizacji
 • 2013-09-16 08:30
  termin minął ponad rok temu
 • 0
  powiązane

- wykoszenie porostu traw na skarpach potoku z wygrabieniem - wykoszenie porostu traw z dna cieku z wygrabieniem - hakowanie roślin korzeniących się w dnie, powierzchnia lustra wody do 60% - wykopy or ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-10-25
  data realizacji
 • 2013-09-16 08:30
  termin minął ponad rok temu
 • 0
  powiązane

wykoszenie porostów twardych, gęstych na skarpach z wygrabieniem wykoszenie porostów twardych, gęstych z dna z wygrabieniem hakowanie roślin korzeniących się w dnie, do 60% zarośnięcia lustra ręczne ś ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-11-08
  data realizacji
 • 2013-09-16 08:30
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia będzie usuwanie szkód powodziowych na potoku Pogwizdówka w m-ci Pogwizdów polegające na: - wykoszeniu i wygrabieniu porostu - karczowaniu pni - rozbiórce i wywozie przytamowań - ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-11-08
  data realizacji
 • 2013-09-12 09:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia będzie na usuwaniu szkód powodziowych na potoku Jagoda oraz konserwacja potoku Jagoda polegające na: - ścinaniu krzaków i podszycia - wykoszeniu i wygrabieniu porostów ze skarp ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-11-08
  data realizacji
 • 2013-09-12 08:30
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Konserwacja - potok Szewnia - Miłka w km 17+724-21+940 m. Pawłosiów gm. Pawłosiów -wykoszenie porostów ręcznie ze skarp potoku -wygrabienie porostów ze skarp potoku -ręczne ścinanie krzaków -ręczne ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-10-31
  data realizacji
 • 2013-09-12 09:00
  termin minął ponad rok temu
 • 0
  powiązane

: Udrożnienie koryta i zabezpieczenie skarp: -Mleczka Kańczudzka w km 6+960-6+980 m Przeworsk, w km 18+260-18+300 gm. Kańczuga, - Mleczka Zarzecka w km 16+600-17+100, 17+200-17+345 gm. R ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-10-31
  data realizacji
 • 2013-09-12 09:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Wykoszenie i wygrabienie porostów, ręczne ścinanie i karczowanie, oczyszczenie terenu, rozbiórka zatorów, wywożenie materiału z zatorów, rozplantowanie ręczne ziemi. ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-10-11
  data realizacji
 • 2013-09-11 10:00
  termin minął ponad rok temu
 • 0
  powiązane

-Ręczne ścinanie i karczowanie, -Karczowanie pni koparką podsiębierną, -Roboty ziemne, -Wykopy ciągłe lub jamiste, -Wykonanie narzutu kamiennego luzem, -Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, -Transpo ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-11-30
  data realizacji
 • 2013-09-11 10:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konserwacji i udrożnienia potoku Lubcza w km 1+300-1+720 I w km 8+370-16+630 obejmujące: - ręczne wykoszenie skarp potoku pasem szer. 3,0 m z wygrabieniem, porost ( ... )

Przedmiotem zamówienia będzie usuwanie szkód powodziowych na potoku Sawa w m-ci Albigowa polegające na: - ścinaniu i karczowaniu krzaków i drzew - usunięciu przytamowań - przycięciu nawisów - zasypani ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-10-31
  data realizacji
 • 2013-09-11 08:30
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: -wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i dna -wygrabienie porostów ze skarp i dna -usuwanie roślin korzeniących się w dnie potoku --ręczne usuwanie na ( ... )

Wyszukano w czasie : 375 Strona wygenerowana : 2015-07-04 13:47:36