Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


- Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia rzadkie - 0,2ha, - Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy w km 0+000-10+300-10+300, 11+000-12+000 licząc średnio 7 m2/mb wykosz ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-11-15
  data realizacji
 • 2013-10-17 08:30
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

- ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia rzadkie 0,05ha, - ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp km 0+000-0+020, 0+480-2+931 licząc śr. 4m2/mb, wraz z wygrabieniem - ręczne u ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-11-15
  data realizacji
 • 2013-10-17 08:30
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

- ręczne ścinanie i karczowanie, zagajniki rzadkie w km 0+000 - 8+721 - 0,1ha, - ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp w km 0+000-8+721 licząc średnio 6 m2/mb, wraz z wygrabieniem ze ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-11-15
  data realizacji
 • 2013-10-17 08:30
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem w km 0+133-1+450 Odmulenie cieków koparko-odmularką, grubość warstwy namułu 30·cm, ciek o szerokości dna 10m w km 0+428-0+448 ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-11-15
  data realizacji
 • 2013-10-17 08:30
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

- ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp w km 0+000 - 7+779 średnio 6m2/mb, w km 7+779-13+596 śred. 4 m2/mb, wraz z wygrabieniem - wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęst ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-11-15
  data realizacji
 • 2013-10-17 08:30
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Wykoszenie porostów, wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się, ręczne ścinanie i karczowanie, roboty ziemne z transportem urobku, pl ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-11-29
  data realizacji
 • 2013-10-09 10:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Realizacja zadania obejmować będzie: - Ręczne ścinanie i karczowanie zakrzaczeń, - Rozbiórkę zatoru z gałęzi i konarów, - Wywożenie zakrzaczeń, gałęzi i konarów z rozbiórki zatoru - Roboty ziemne ko ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-11-25
  data realizacji
 • 2013-10-08 09:30
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Realizacja zadania obejmować będzie: - Ręczne ścinanie i karczowanie zakrzaczeń - Wywożenie zakrzaczeń - Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty twardy - Roboty ziemne poprzeczne ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-11-15
  data realizacji
 • 2013-10-08 09:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

- wykoszenie porostu traw na skarpach potoku z wygrabieniem - wykoszenie porostu traw z dna cieku z wygrabieniem - hakowanie roślin korzeniących się w dnie, powierzchnia lustra wody do 60% - wykopy or ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-11-15
  data realizacji
 • 2013-10-07 08:30
  termin minął ponad rok temu
 • 2
  powiązane

wykoszenie porostów twardych, gęstych na skarpach z wygrabieniem wykoszenie porostów twardych, gęstych z dna z wygrabieniem ręczne ścinanie krzaków i podszycia średniej gęstości hakowanie roślin korze ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-11-15
  data realizacji
 • 2013-10-07 08:30
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

- wykopy rowów i kanałów melioracyjnych przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład - roboty ziemne koparkami z transportem urobku przyczepami samowyładowczymi na odległość do 3 ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-11-28
  data realizacji
 • 2013-10-07 08:30
  termin minął ponad rok temu
 • 0
  powiązane

- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp i dna porost gęsty, twardy w km 7+707-16+172 średnio pasem 2,5 m - Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp i dna szerokość skarpy ponad 2,0m w km 7+707-16+172 ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-11-12
  data realizacji
 • 2013-10-07 08:30
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Km 3+530-3+700, 4+170-4+420 w m. Wola Wielka - mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, - ręczne ścinanie i karczowanie zagajników, - oczyszczenie tere ( ... )

 • 3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-11-29
  data realizacji
 • 2013-10-07 08:30
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

W celu odtworzenia pierwotnego stanu koryta potoku przewidziano następujący zakres robót: 1) Km 0+970 - 1+800 - wycięcie, karczowanie krzaków ze skarp, - oczyszczenie pozostałości po wykarczowaniu, - ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-11-15
  data realizacji
 • 2013-10-07 09:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Konserwacja - potok Stawisko w km 0+000-6+155 m. Młyny, Budzyń, Korczowa gm. Radymno -wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i dna potoku -wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp i dna potoku -ręczn ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-11-25
  data realizacji
 • 2013-10-07 09:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

W celu przywrócenia pierwotnych parametrów potoku, skutecznego zabezpieczenia koryta na wymienionych powyżej odcinkach przewidziano wykonanie następujących robót : - wykoszenie skarp i dna potoku, wyc ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-11-29
  data realizacji
 • 2013-10-07 09:30
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: 1) w km 8+700 - 10+100 - wykoszenie skarp, wygrabienie wykoszonych porostów, - ręczne ścinanie i karczowanie zagajników, - oczyszczenie terenu po karcz ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-11-15
  data realizacji
 • 2013-10-07 10:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia będzie konserwacja potoku Graniczny polegające na: - wykoszeniu i wygrabieniu porostów z dna i skarp - hakowaniu roślin korzeniących się - oczyszczeniu płytek z ziemi i śmieci - ( ... )

W celu przywrócenia prawidłowego przepływu wód, parametrów koryta przewidziano wykonanie robót jak niżej: - wykoszenie ręczne porostów ze skarp, dna i poboczy, - wygrabienie wykoszonych porostów jak w ( ... )

Wyszukano w czasie : 180 Strona wygenerowana : 2015-07-28 07:47:47