Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Konserwacja potoku Łówcza w km 5+110-7+600 m. Kowalówka , Gorajec gm. Cieszanów CPV - 45.24.64.00-7 CPV - 77.31.00.00-6 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: a) Robót j/n: ręczne usuwanie ( ... )

Konserwacja potoku Niemstówka w km 0+000-4+187 m. Niemstów gm. Cieszanów CPV - 45.24.64.00-7 CPV - 77.31.00.00-6 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: a) Robót j/n: rozbiórka zatorów , r ( ... )

Konserwacja potoku Papiernia w km 5+884-10+527 m. Horyniec gm. Horyniec Zdrój CPV - 45.24.64.00-7 CPV - 77.31.00.00-6 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: a) Robót j/n: rozbiórka ( ... )

Konserwacja i udrożnienie potoku Brusienka w km 0+000-7+903 i 12+300-14+710 m. Nowy Lubliniec, Niemstów, Folwarki, Cieszanów, Nowe Sioło, Chtylub gm. Cieszanów CPV - 45.24.64.00-7 CPV - 77.31.00.00 ( ... )

Konserwacja rzeki Wirowa w km 19+950-29+238 m. Ułazów , Stary Dzików, Moszczanica gm. Stary Dzików CPV - 45.24.64.00-7 CPV - 77.31.00.00-6 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: a) Robót j ( ... )

Konserwacja - Potok Parchówka w km 0+000-4+027 m. Ułazów gm. Stary Dzików CPV - 45.24.64.00-7 CPV - 77.31.00.00-6 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: a) Robót j/n: odmulanie cieku kopar ( ... )

1) Przedmiotem zamówienia jest likwidacja tam bobrowych na terenie działalności Inspektoratu Leżajsk oraz gminy Sokołów Młp. i Kamień. Orientacyjna ilość tam do likwidacji ustalone na postawie danych ( ... )

a) Usług: Wykoszenie porostów skarp potoku z wygrabieniem i wywiezieniem, Wycięcie krzaków z oczyszczeniem terenu po wycince, b) Robót: Usuwanie przy użyciu grabi przedmiotów pływających (butelki ( ... )

a) Usług: Wykoszenie skarp potoku z wygrabieniem, wycięcie krzaków z oczyszczeniem terenu po wycince b) Robót: Odmulenie dna Wykop dołków celem zadołowania nieczystości Wydobycie z dna nieczystoś ( ... )

Robót: Ręczne usuwanie namułu z przerzutem, oczyszczanie przepustów Usług: Wykoszenie skarp i dna potoku z wygrabieniem ( ... )

Robót: - Ręczne usuwanie namułów z dna potoku, oczyszczenie wylotów drenarskich i przepustów, Usług: - Wykoszenie porostów traw skarp i dna z wygrabieniem ( ... )

Przedmiotem zamówienia są prace konserwacyjne oraz lokalny roboty remontowe na koronie wału zestawione w oddzielnych przedmiarach, polegające na: Usługi j.n.: - ręcznym wykoszeniu porostów i wygrabien ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-08-29
  data realizacji
 • 2014-07-02 09:30
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót i usług w 2-ch etapach: 1) I Etap: Usług j/n: w km 0+000-2+100 i 2+580-5+920 - Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, - Wygrabianie wykoszonych p ( ... )

Konserwacja potoku Przykopa w km 4+450-13+615 m. Gorzyce, Jagiełła, gm. Tryńcza ,m. Ujezna, gm. Przeworsk a) Robót j/n: ręczne usunięcie namułu z dna cieku , oczyszczenie z namułu przepustów rurowyc ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-09-30
  data realizacji
 • 2014-07-02 09:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Konserwacja wałów przeciwpowodziowych Ubieszyn Głogowiec w km 0+000-2+800 m. Ubieszyn , Głogowiec gm. Tryńcza -ręczne ścinanie krzaków ze zrąbkowaniem , wykoszenie wraz z wygrabieniem porostów ręcznie ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-09-30
  data realizacji
 • 2014-07-02 09:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

-ręczne ścinanie krzaków , wykoszenie wraz z wygrabieniem porostów ręcznie ze skarp i dna cieku ( ... )

Wykonanie konserwacji bieżącej - Rzeka Lubaczówka w km 58+052-59+552, 65+553 starego koryta 0,713 km i udrożnienie w km 67+795-67+935 m.Lubaczów, Lisie Jamy, Wólka Krowicka gm. Lubaczów a) Robót j/n ( ... )

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: a) Robót j/n: - remont skarp w rejonie mnicha spustowego, b) Usług j/n: - wykoszeniu skarp doprowadzalnika z wywiezieniem skoszonej trawy, - hakowaniu ( ... )

Wyszukano w czasie : 3946 Strona wygenerowana : 2016-02-09 00:00:06