Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Udrożnienie potoku poprzez usunięcie zamulenia , przetamowań oraz remont ubezpieczenia - potok Pantalówka w km 0+000-8+600 w m.Krzeczowice , Siennów, Bóbrka Kańczudzka, Pantalowice, Raczyna gm.Kańczug ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-07-31
  data realizacji
 • 2013-04-08 09:00
  termin minął ponad rok temu
 • 4
  powiązane

Remont ubezpieczenia dna potoku i usunięcie przetamowań- potok Rudołowski w km 0+000-3+300 m. Rudołowice, Roźwienica gm. Roźwienica -wykonanie opaski z kiszki faszynowej śr. 20 cm -darniowanie skarp ( ... )

 • 2,8 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-07-31
  data realizacji
 • 2013-04-04 09:00
  termin minął ponad rok temu
 • 2
  powiązane

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie stałego nadzoru i obsługi eksploatacji urządzeń i obiektów melioracji podstawowych, obejmująca następujące roboty: - wykoszenie i wygrabienie porostów ze skarp ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-12-16
  data realizacji
 • 2013-04-03 08:30
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie stałego nadzoru i obsługi eksploatacji urządzeń i obiektów melioracji podstawowych, obejmująca następujące roboty: - wykoszenie i wygrabienie porostów ze skarp ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-12-16
  data realizacji
 • 2013-04-03 09:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie stałego nadzoru i obsługi eksploatacji zbiornika wodnego w Kamionce, obejmująca następujące roboty: - wykoszenie skarpy zbiornika wraz z wygrabieniem, - wywiezien ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-12-16
  data realizacji
 • 2013-04-03 09:30
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej, realizowanych dla 38 numerów telefonicznych. Szczegółowe wymogi realizacji przedmiotu zamówienia: 1.P ( ... )

Przedmiot zamówienia obejmuje: Wycenę nieruchomości gruntowych dla 4 działek: a) obręb Górno: - dz. Nr 1019/2 o pow. 0,0038 ha - dz. Nr 1020/2 o pow. 0,0199 ha - dz. nr 97/2 o pow. 0,0064 ha b) obręb ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-04-12
  data realizacji
 • 2013-03-22 09:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Konserwacja - potok Przykopa w km 2+700-4+450 i 17+400-17+460 -ręczne ścinanie krzaków -wywóz wyciętych krzaków i gałęzi -rozbórka przetamowań -odmulenie mechaniczne dna potoku -wykonanie opasek z fa ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dostępu do Internetu w siedzibie PZMiUW w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 9 oraz w Oddziałach i Inspektoratach wymienionych w tabeli nr 1 pun ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-12-31
  data realizacji
 • 2013-03-21 09:30
  termin minął ponad rok temu
 • 3
  powiązane

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: - demontaż istniejącego parkietu ze składowaniem w wyznaczonym miejscu, - uzupełnienie podłoża pod posadzki, - ułożenie parkietu z drewna liściastego gat. I wraz ( ... )

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie m. innymi: - codzienny przegląd stanu technicznego urządzeń wyciągowych i piętrzących, - dokonywanie odczytu stanu wodowskazowego, - prowadzenie dzie ( ... )

Wyszukano w czasie : 143 Strona wygenerowana : 2014-10-01 22:15:39