Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Konserwacja - Ciek Zawadówka w km 2+815-3+345 m-ć Budomierz gm. Lubaczów -wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i dna cieku -wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp i dna cieku -usuwanie roślin ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-09-30
  data realizacji
 • 2013-07-11 09:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Realizacja zadania obejmować będzie: - Ręczne ścinanie i karczowanie, zagajniki średniej gęstości - Rozbiórka zatoru z gałęzi i konarów drzew - Mechaniczne karczowanie pni - Wywożenie zakrzacze ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-10-18
  data realizacji
 • 2013-07-10 08:30
  termin minął ponad rok temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja bieżąca potoku Czarna obejmująca: 1. Ręczne wykoszenie skarp potoku pasem szer, 4,0m 0m z wygrabieniem, porost twardy gęsty 2. Ręczne wykoszenie dna potoku z wy ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-09-30
  data realizacji
 • 2013-07-10 09:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja bieżąca wału p. pow. rzeki Wisłok w km 0+000 - 3+880 polegająca na: - Ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp, porost twardy-gęsty z wygrabieniem; - Ręcznym ści ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-07-31
  data realizacji
 • 2013-07-10 09:30
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Wykonanie i montaż 8 szt. klap śluz wałowych z zabezpieczeniem antykorozyjnym. Wał lewy Żupawki w km 0+884 - fi 80, 1+656 - fi 80, 2+374- fi 100, prawy wał Żupawki 1+103 - fi 80, 1+643 - fi 100, 1+714 ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-08-14
  data realizacji
 • 2013-07-11 08:30
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest: - ściencie drzew piłą mechaniczną, - rozebranie barier stalowych pojedynczych ( ... )

wykoszenie porostów na skarpach potoku wygrabienie wykoszonych porostów wykoszenie porostów z dna potoku wygrabienie wykoszonych porostów z dna wycięcie zakrzaczeń na powierzchni wywiezienie gałęzi i ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-09-20
  data realizacji
 • 2013-07-08 08:30
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

wygrabienie wykoszonych porostów wykoszenie porostów na skarpach wraz z wywiezieniem wykoszenie porostów z dna potoku wygrabienie wykoszonych porostów z dna wycięcie zakrzaczeńa zabezpieczenie dna prz ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-09-27
  data realizacji
 • 2013-07-08 08:30
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

- wykoszenie porostów twardych, gęstych na skarpach z wygrabieniem - wykoszenie porostów twardych, gęstych z dna, szer. dna do 2 m z wygrabieniem - hakowanie roślin korzeniących się w dnie przy za ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-10-10
  data realizacji
 • 2013-07-08 08:30
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

- wykoszenie porostów twardych, gęstych na skarpach z wygrabieniem - wykoszenie porostów twardych, gęstych z dna z wygrabieniem - ręczne ścinanie krzaków i podszycia śr. gęstości - odmulenie dna kopa ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-10-18
  data realizacji
 • 2013-07-08 08:30
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

- wykoszenie porostów twardych, gęstych na skarpach z wygrabieniem - wykoszenie porostów twardych, gęstych z dna z wygrabieniem - hakowanie roślin korzeniących się w dnie - ręczne ścinanie krzaków i p ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-10-22
  data realizacji
 • 2013-07-08 08:30
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

wykoszenie porostów ze skarp z wygrabieniem wykoszenie porostów z dna z wygrabieniem hakowanie roślin korzeniących się w dnie w km 0+000-2+892 i 3+929 6+863 ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-10-23
  data realizacji
 • 2013-07-08 08:30
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

W corocznej konserwacji zbiornika zaplanowano wykonanie robót polegających na: - wykoszeniu skarp doprowadzalnika, - hakowaniu dna doprowadzalnika, - odmuleniu dna doprowadzalnika warstwą 10 cm, - w ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-07-31
  data realizacji
 • 2013-07-08 09:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

W corocznej konserwacji zbiornika zaplanowano wykonanie następujących robót: - wykoszenie skarp zbiornika - hakowanie dna zbiornika - wykonanie i zainstalowanie 3 szt. tablic ostrzegawczych ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-07-31
  data realizacji
 • 2013-07-08 10:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest opracowanie oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli i obiektów inżynierskich w miejscowości Zaklików: jazu piętrzącego wodę rzeki Sanna w km ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-10-14
  data realizacji
 • 2013-07-01 08:30
  termin minął ponad rok temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia na potoku Młynówka Rzeszów będzie wykonanie robót mających zabezpieczyć koryto potoku przed dalszymi zniszczeniami oraz udrożnienie koryta w celu zabezpieczenie swobodnego spł ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-10-31
  data realizacji
 • 2013-07-08 09:30
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Konserwacja potoku Rosielna (wykoszenie skarp potoku z wygrabieniem; wycięcie krzaków z oczyszczeniem terenu po wycince; wykop dołków celem zadołowania nieczystości; wydobycie z dna nieczystości pocho ( ... )

roboty pomiarowe; mechaniczne karczowanie pni; ręczne ścinanie i karczowanie krzaków; oczyszczanie terenu; wykopy rowów i kanałów melioracyjnych; roboty ziemne; wykopy ciągłe lub jamiste; ręczne form ( ... )

Wyszukano w czasie : 158 Strona wygenerowana : 2014-12-22 22:17:15