Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie czynności notarialnych w zakresie sporządzania aktów notarialnych sprzedaży nieruchomości gruntowych dla zadania pn.: Strug - etap I - odcinkowa przebudowa - ks ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-12-31
  data realizacji
 • 2013-02-01 09:30
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad pracami związanymi z wykonaniem robót budowlanych: Przebudowa sześciu przepustów w Leśnictwach Bi ( ... )

 • 1 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-11-30
  data realizacji
 • 2013-02-05 08:00
  termin minął ponad rok temu
 • 3
  powiązane

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, rozładunek w miejscu wskazanych przez Zamawiającego fabrycznie nowych kserokopiarek w ilości 2 sztuk i o parametrach nie gorszych niż te, które zostały ( ... )

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje : 1. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów (pełny zakres) za szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w skutek: Zakres ubezpieczenia: pełny, tj. szkody bę ( ... )

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, rozładunek w miejscu wskazanych przez Zamawiającego fabrycznie nowych kserokopiarek w ilości 2 sztuk i o parametrach nie gorszych niż te, które zostały ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2012-12-28
  data realizacji
 • 2012-12-20 09:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Zakres przedmiotu obejmuje ; a) bezkosztowe doprowadzenie łącza do obiektu łączem bezprzewodowym -radiolinia (praca radiolinii w chronionym i licencjonowanym paśmie częstotliwości ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2013-01-11 08:30
  termin minął ponad rok temu
 • 3
  powiązane

Zakres przedmiotu obejmuje: świadczenie usług dostępu do Internetu dla Oddziałów wymienionych tabeli nr 1, o następujących parametrach : - prędkość do klienta min. - 10 Mb/s ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2013-01-11 09:00
  termin minął ponad rok temu
 • 2
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa poprzez tankowanie, przy bezgotówkowym rozliczeniu, paliw płynnych (Etylina Pb, ON, gaz LPG) do samochodów służbowych w n/w miejscowościach i ilościach: zadanie 1 ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-12-31
  data realizacji
 • 2012-12-13 08:30
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, dowóz ziemi na podniesienie korony wałów w km 1+042 ( ... )

1. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów (pełny zakres) za szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w skutek: Zakres ubezpieczenia: pełny, tj. szkody będące następstwem pożaru, uderzenia pioruna, ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2012-12-12 08:30
  termin minął ponad rok temu
 • 2
  powiązane
Wyszukano w czasie : 423 Strona wygenerowana : 2014-09-18 19:42:27