Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


- Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp w km 0+000-3+737 licząc śr. w km 0+000-2+000 5m2 mb, w km 2+000-2+500 - 6,5 m2 mb, w km 2+500-3+737 - 4,0 m2 mb -18 198m2. - Wygrabianie wykoszon ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-09-27
  data realizacji
 • 2013-07-22 08:30
  termin minął ponad rok temu
 • 0
  powiązane

rzeka w km 0+000 - 6+140 wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku wraz z wygrabieniem licząc średnio 4m2 mb - 24 560 m2, ręczne wykoszenie porostów ze skarp porost gęsty twardy wraz z wygrabieniem w km ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-10-10
  data realizacji
 • 2013-07-22 08:30
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp w km 0+000-6+670 wraz z wygrabieniem 26 680 m2 Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna w km 0+000-6+670 wraz z wygrabieniem 13 340 m2 ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-09-20
  data realizacji
 • 2013-07-22 08:30
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp w km 3+350-9+417 wraz z wygrabieniem - 24268 m2 Odmulenie cieków koparko-odmularką, grubość warstwy namułu 20cm, ciek o szerokości dna 4,00m w km 3 ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-09-27
  data realizacji
 • 2013-07-22 08:30
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem w km 0+000-11+500 licząc średnio 5 m2/mb - 57 500m2, Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy wraz z wyg ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-09-27
  data realizacji
 • 2013-07-22 08:30
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem w km 3+500-7+050 licząc średnio 10m2 mb, 7+050-8+300 licząc średnio 6 m2 mb, -43 m2. Wykoszenie porostów, ręczne z dna cieków w ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-09-27
  data realizacji
 • 2013-07-22 08:30
  termin minął ponad rok temu
 • 0
  powiązane

-wykoszenie porostów na skarpach potoku - odmulenie cieku z rozplantowaniem na długości 50m, - roboty ziemne koparkami z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 46m3, - wykonanie płotków faszy ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-09-20
  data realizacji
 • 2013-07-22 08:30
  termin minął ponad rok temu
 • 0
  powiązane

Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp w km 0+000-2+657 z wygrabieniem - 21 099 m2 Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy w km 0+000-2+657 z wygrabieniem - 5134m ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-09-27
  data realizacji
 • 2013-07-22 08:30
  termin minął ponad rok temu
 • 0
  powiązane

Udrożnienie koryta i zabudowa wyrwy potok Jawor w km 3+971-4+028 w m. Pikulice gm. Przemyśl pow. Przemyśl -mechaniczne karczowanie pni -wykonanie wykopu koparką -ubezpieczenie stopy skarpy kosza ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-09-30
  data realizacji
 • 2013-07-19 09:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

- wykoszenie skarp wraz z wygrabieniem, - wykonanie podsypek cementowo piaskowych, - bruk z kamienia ciężkiego, - wbudowanie ziemi w nasyp, - rozbiórka zatorów. ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-08-30
  data realizacji
 • 2013-07-17 10:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

- wykaszanie skarp potoku wraz z wygrabieniem, - oczyszczenie przepustu z namułu, - ścinanie i karczowanie zagajników, - oczyszczenie terenu po odkrzaczaniu, - rozbiórka zatorów, - wywózka i rozplanto ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-09-13
  data realizacji
 • 2013-07-17 10:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

- wykaszanie skarp wraz z wygrabieniem, -oczyszczenie przepustu z namułu, - ścinanie i karczowanie zagajników, - oczyszczenie terenu po odkrzaczaniu, - rozbiórka zatorów, - wywózka i rozplantowanie ur ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-09-13
  data realizacji
 • 2013-07-17 10:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Konserwacja potok Lubinka w km 11+475-15+099 m-ć Cieplice gm. Adamówka -wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i dna potoku -wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp i dna potoku -ręczne usuwanie n ( ... )

Konserwacja-wały p.pow. Krówniki w km : P - 0+000-5+200 , L-0+000-2+900 -wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i korony wałów -wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp i korony wałów -wykoszenie ( ... )

Konserwacja wałów p.pow. Pigany w km 0+000-2+590 -wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i korony wałów -wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp i korony wałów -wykoszenie porostów ręcznie ze skar ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja bieżąca potoku Osina obejmująca: 1. Ręczne wykoszenie skarp potoku z wygrabieniem, 2. Ręczne wykoszenie dna potoku z wygrabieniem, 3. Oczyszczenie dna potoku ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-08-31
  data realizacji
 • 2013-07-17 08:30
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest Konserwacja bieżąca potoku Terliczka w km 0+800 - 6+700 Roboty będą polegały na: - ręcznym wykoszenie skarpy potoku z wygrabieniem, - zebraniu skoszonej trawy i wywóz na o ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-08-30
  data realizacji
 • 2013-07-17 09:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

- mechaniczne karczowanie - mechaniczne karczowanie - wywożenie karpiny i gałęzi do 2 km - ręczne ścinanie zagajników średniej gęstości - wyciągnięcie z dna potoku płyty betonowej za pomocą dźwigu ( ... )

-remont zrzutu przepompowni działka nr ew. 2160 o łącznej powierzchni 0,34 ha stanowiące lewe międzywale rzeki Łęg w km 11+498- zrzut został zniszczony podczas powodzi 2010 r. nastąpiło podmycie ubez ( ... )

1.Roboty przygotowawcze: - rozbiórka istniejącego ubezpieczenia z płytek betonowych - odmulenie dna koparko-odmularką warstwą 20cm - pompowanie wody pompą spalinową 2.Roboty ziemne: - wykonanie grodzy ( ... )

Wyszukano w czasie : 1230 Strona wygenerowana : 2015-04-25 21:46:00