Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót j.n.: karczowanie pni koparką podsiębierną, wykopy mech koparką, narzut kamienny w dnie potoku, budowle siatkowo-kamienne, zasypywanie wnęk, ręczn ( ... )

a) Robót j.n. Odmulenie dna, wydobycie z dna nieczystości pochodzenia gospodarczego, oczyszczenie z namułu wylotów drenarskich b) Usług j.n.: Wykoszenie skarp potoku z wygrabieniem ( ... )

a. Robót j.n. karczowanie pni koparką podsiębierną, wykopy ręczne, wyściółki z faszyny, kosze siatkowo-kamienne, plantowanie skarp b. Usług j.n.: Karczowanie zagajników, oczyszczenie terenu, obsiew ( ... )

a. Robót: karczowanie pni, oczyszczenie terenu, wykop ręczny, wykonanie narzutu kamiennego i koszy siatkowo-kamiennych, zasyp ziemi za koszami, plantowanie skarp b. Usług: Karczowanie zagajników, oc ( ... )

a. Roboty: karczowanie pni, oczyszczenie terenu, wykop ręczny, rozbicie skał wychodnich, wykonanie narzutu kamiennego i koszy siatkowo-kamiennych, zasyp ziemi za koszami, plantowanie skarp b. Usługi: ( ... )

a. Roboty: Ręczne karczowanie pni, wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami, narzut kamienny w dnie potoku, wykonanie koszy siatkowo-kamiennych, obsyp ziemią za koszami, plantowanie skarp, wywóz element ( ... )

Udrożnienie koryta i zabezpieczenie skarp - potok Korytniki w km 1+257-1+293 m. Korytniki gm. Krasiczyn a) Robót j/n: mechaniczne karczowanie pni , wykona ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-09-30
  data realizacji
 • 2014-06-27 09:00
  termin minął ponad rok temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia będzie usuwanie szkód powodziowych na potoku Jagoda w m-ci Leżajsk polegające na: kod CPV 77310000-6 - wykoszeniu i wygrabieniu porostów ze skarp i dna - ręcznym ścinaniu i kar ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-08-29
  data realizacji
 • 2014-06-27 09:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Rzeczyca Długa wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa zbiornika retencyjnego w miejs ( ... )

Przedmiotem zamówienia będzie usuwanie szkód powodziowych na potoku Błotnia w m-ci Wierzawice polegające na: kod CPV 77310000-6 - wykoszeniu i wygrabieniu porostów ze skarp i dna - ręcznym ścinaniu i ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-08-29
  data realizacji
 • 2014-06-27 08:30
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia będzie usuwanie szkód powodziowych na potoku Sawa w m-ci Głuchów polegające na: kod CPV 77310000-6 - wykoszeniu i wygrabieniu porostów - ścinaniu drzew piłą mechaniczną - wywoż ( ... )

 • 2 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-09-15
  data realizacji
 • 2014-06-27 09:30
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia będzie usuwanie szkód powodziowych na potoku Markówka w m-ci Markowa polegające na: kod CPV 777310000-6 - wykoszeniu i wygrabieniu porostów - ścinaniu drzew piłą mechaniczną - ( ... )

 • 2,7 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-08-29
  data realizacji
 • 2014-06-27 10:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia będzie usuwanie szkód powodziowych na potoku Sawa w m-ci Wysoka polegające na: a) wykonaniu robót: - karczowaniu pni koparką podsiębierną, - rozbiórce faszynady, - wykopach rowó ( ... )

roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, roboty ziemne wraz z wywózką urobku, rozbiórka bruku, wykonanie podsypki i podłoża betonowego, wykonanie bruku z kamienia ze spoinowaniem, wykop rowu i zasyp ( ... )

 • 1,9 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-09-19
  data realizacji
 • 2014-06-25 10:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

a. Robót j.n. oczyszczenie wylotów drenarskich, przycięcie skarp, wykop mechaniczny, rozplantowanie urobku, plantowanie skarp, rozbiórka zatorów, zagospodarowanie urobku, ułożenie płyt YOMB na geowłó ( ... )

 • 1,8 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-09-15
  data realizacji
 • 2014-06-25 10:00
  termin minął ponad rok temu
 • 0
  powiązane
Wyszukano w czasie : 3432 Strona wygenerowana : 2015-11-29 00:44:38