Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


-wykoszenie ręczne porostów ze skarp -wykoszenie mechaniczne wałów kosiarką bijakową -wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp ( ... )

Zakres likwidacji 1 m3 lisiej nory obejmuje wykonanie: - Ręczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15cm, z przerzutem, humus bez darni -1m2 . - Wykopy liniowe szerok ( ... )

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: tyczenie trasy umocnienia brzegu; ręczne ścianie krzaków; karczowanie pni fi 26-35 cm; karczowanie pni fi 46-55 cm; oczyszczenie terenu po karczunku; r ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2012-08-30
  data realizacji
 • 2012-06-27 10:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie oceny stanu technicznego wałów: - lewy wał rz. Żupawki-Dąbrówki w km 0+000-6+100 w m. Stale, Klonów gm. Grębów - Inspektorat Tarnobrzeg - średnia wysokość w ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2012-09-28
  data realizacji
 • 2012-06-18 08:30
  termin minął ponad rok temu
 • 0
  powiązane

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie m. innymi: - wykoszenie i wygrabienie porostów - ręczne zasypanie wnęk ze ściankami budowli wodno-inżynieryjnymi - rozbiórka przytamowań , oczyszczenie budo ( ... )

W corocznej konserwacji wału zaplanowano wykonanie robót w dwóch etapach jak niżej: I - pokos - wykoszenie skarp wału, porost gęsty miękki, ( ... )

Konserwacja- potok Bachorka w km 8+000-13+200 -wykoszenie i wygrabienie porostów ze skarp i dna potoku -usunięcie z dna potoku roślin korzeniących się w dnie -usunięcie namułu z dna potoku -oczyszcze ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2012-09-28
  data realizacji
 • 2012-06-20 09:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Konserwacja- potok Brusienka w km 0+000-7+868 -wykoszenie i wygrabienie porostów ze skarp i dna potoku -ręczne ścięcie krzaków -usunięcie z dna potoku roślin korzeniących się w dnie -oczyszczenie z ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2012-10-15
  data realizacji
 • 2012-06-20 09:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Konserwacja- potok Parchówka w km 0+000-4+110 , 5+460-8+700 -wykoszenie i wygrabienie porostów ze skarp i dna potoku -ręczne ścięcie krzaków -usunięcie z dna potoku roślin korzeniących się w dnie -us ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2012-09-28
  data realizacji
 • 2012-06-20 09:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Konserwacja- potok Zalasek w km 0+000-0+600 -wykoszenie i wygrabienie porostów ze skarp potoku -ręczne ścięcie krzaków -usunięcie namułu z dna potoku -roboty ziemne z transportem urobku -oczyszczenie ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2012-09-14
  data realizacji
 • 2012-06-20 09:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: Konserwacja potoku Trześniówka na odcinku uregulowanym w km 0+000-3+200 (ręczne ścinanie krzaków gęstych; ręczne ścinanie krzaków średnio gęstych; ręcz ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2012-09-15
  data realizacji
 • 2012-06-20 10:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: A. Prac przedprojektowych w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko. B. Prac przedprojektowych pozostałych. C. Prac projektowych. D. Usług towarzyszących ( ... )

1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest opracowanie oceny stanu technicznego wałów: - lewy wał Nowego Brnia w km 0+653-2+170 w m. Słupiec gm. Szczucin - Inspektorat Mielec - średnia wysok ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2012-08-31
  data realizacji
 • 2012-06-12 08:30
  termin minął ponad rok temu
 • 0
  powiązane

Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Budynek magazynu przeciwpowodziowego i garaży - uzupełnienie tynków zewnętrznych - wykonanie wyprawy tynkarskiej - wymiana obróbek blacharskich - krycie dachu papą t ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2012-06-25 08:30
  termin minął ponad rok temu
 • 4
  powiązane

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Roboty konserwacyjne potoku Bartoszów w miejscowości Rymanów polegające m.in. na: wykoszeniu skarp i dna wraz z wygrabieniem; odmuleniu wraz z rozplantowaniem ur ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2012-08-31
  data realizacji
 • 2012-06-20 10:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

W celu udrożnienia i odbudowy w/w odcinków potoku przewidziano wykonanie następujących robót : - wykop ręczny i mechaniczny w korycie, udrożnienie z pni, gałęzi, namułów - wykonanie wyściółek z faszyn ( ... )

W celu udrożnienia i odbudowy w/w odcinków potoku przewidziano wykonanie następujących robót : - wykop ręczny i mechaniczny w korycie, udrożnienie z pni, gałęzi, namułów - wykonanie wyściółek z faszyn ( ... )

Wyszukano w czasie : 452 Strona wygenerowana : 2014-04-24 18:07:03