Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Przedmiotem zamówienia jest:1. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn.: Zabezpieczenie przed powodzią obszarów położonych w km rzeki Wisłoki 113+350-119+000 na terenie miasta J ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-12-15
  data realizacji
 • 2013-07-09 09:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Konserwacja - wykonanie robót utrzymaniowych w korycie potoku Zalesie w km 5+214-5+300 w m. Aksmanice gm. Fredropol pow. Przemyśl -ręczne ścinanie kr ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-10-31
  data realizacji
 • 2013-07-15 09:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

wykoszeniu porostów, ręcznie ze skarp, wygrabianiu wykoszonych porostów ze skarp, wywiezieniu siana, ręczne ścinanie krzaków, oczyszczenie terenu z pozostałości po wycince, usuwaniu przy użyciu grabi ( ... )

Konserwacja potoku: wykoszenie skarp potoku z wygrabieniem, wykoszenie z wygrabieniem dna potoku, wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami, rozplantowanie ziemi z wykopów z ułożeniem po obu stronach skar ( ... )

Konserwacja potoku: wykoszenie skarp potoku z wygrabieniem, wykoszenie z wygrabieniem dna potoku, wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami, rozplantowanie ziemi z wykopów z ułożeniem po obu stronach skar ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest Usuwanie szkód powodziowych na potoku Lubenka w km 11+000-11+025, 11+690-11+737, 12+375-12+410 m. Straszydle, gm. Lubenia Km 11+000 - 11+025 - Mechaniczne karczowanie pni ( ... )

wykoszenie skarp potoku z wygrabieniem, odmulenie dna, wydobycie z dna nieczystości pochodzenia gospodarczego, oczyszczenie wylotów drenarskich. ( ... )

koszenie wałów i roboty konserwacyjne polegające na: wykoszenie skarp potoku, dna potoku, skarp odpływów i dopływów śluz wraz wygrabieniem, odmulenie odpływów od śluz, odmulenie dna, konserwacja klap ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-10-15
  data realizacji
 • 2013-07-11 10:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

koszenie wałów i roboty konserwacyjne polegające na: wykoszenie skarp potoku, dna potoku, skarp odpływów i dopływów śluz wraz wygrabieniem, odmulenie odpływów od śluz, odmulenie dna, konserwacja klap ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-10-04
  data realizacji
 • 2013-07-11 10:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Roboty konserwacyjne polegające na: - wykoszenie porostów ręcznie ze skarp brzegowych - wygrabienie wykoszonych porostów - ręczne usuwanie namułu z dna cieku - plantowanie skarp brzegowych i dna rowów ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-09-30
  data realizacji
 • 2013-07-11 10:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Roboty konserwacyjne polegające na: - wykoszenie porostów traw ze skarp i dna cieku, - wygrabienie wykoszonych porostów traw ze skarp i z dna cieku, - ręczne usuwanie namułów z cieku. ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-09-30
  data realizacji
 • 2013-07-11 10:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Roboty konserwacyjne polegające na: wykoszenie porostów traw ze skarp i korony skarp cieku, ręcznie wygrabienie wykoszonych porostów traw, ręczne usuwanie namułów z cieków i oczyszczenie z namułów is ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-10-15
  data realizacji
 • 2013-07-11 10:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

W celu udrożnienia i odbudowy w/w odcinków potoku przewidziano wykonanie następujących robót : - wycinanie zakrzaczeń ze skarp, - ścinanie drzew wraz z wyciąganiem ich na brzeg, - karczowanie pni z wy ( ... )

 • 6 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-10-30
  data realizacji
 • 2013-07-11 08:30
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Udrożnienie koryta i konserwacja - rzeka Wirowa w km 8+320-16+380, 19+950-26+740 m-ć Stary Lubliniec gm. Cieszanów, m-ć Ułazów, Stary Dzików, Moszczanica gm. Stary Dzików ( ... )

 • 3,6 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-11-15
  data realizacji
 • 2013-07-11 09:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Konserwacja - Ciek Zamiła w km 0+220-1+905 m-ć Krowica Hołodowska, Krowica Sama gm. Lubaczów -wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i dna cieku -wygrabienie wykoszonych porostów ze sk ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-09-30
  data realizacji
 • 2013-07-11 09:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane
Wyszukano w czasie : 1258 Strona wygenerowana : 2015-03-29 00:48:43