Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Przedmiotem zamówienia będzie likwidacja tam bobrowych na terenie działalności Inspektoratu Leżajsk - Powiat Łańcut polegające na: - robotach ziemnych koparkami chwytakowymi z transportem urobku samoc ( ... )

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: - wykoszenie porostów ze skarp, - wygrabienie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających, - ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-08-14
  data realizacji
 • 2013-05-27 09:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Konserwacja rzeki Sołotwa w km 0+000-8+990 na terenie miasta Lubaczów, wsi Bałaje i Załuże gm. Lubaczów -ręczne wycięcie krzaków -wykoszenie porostów wraz z wygrabieniem ręcznie ze skarp i dna ( ... )

Konserwacja potoku Jasienica w km 0+000-5+536 na terenie wsi Stary Dzików i Cewków gm. Stary Dzików -ręczne ścinanie , krzaki i podszycie rzadkie -wywożenie ściętych krzaków na odległość do 2 km -wyk ( ... )

I koszenie ręczne wykoszenie porostów twardych, gęstych na skarpach i koronie wału z wygrabieniem - 20% ogólnej powierzchni - 16 890 m2 koszenie mechaniczne kosiarką bijakową. Dopuszcza się koszen ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-10-24
  data realizacji
 • 2013-05-22 08:30
  termin minął ponad rok temu
 • 2
  powiązane

I koszenie ręczne wykoszenie porostów twardych, gęstych na skarpach i koronie wału z wygrabieniem - 20% ogólnej powierzchni - 94 355 m2 koszenie mechaniczne kosiarką bijakową. Dopuszcza się koszeni ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-10-30
  data realizacji
 • 2013-05-22 08:30
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

I koszenie ręczne wykoszenie porostów twardych, gęstych na skarpach i koronie wału z wygrabieniem - 20% ogólnej powierzchni - 71 165 m2 koszenie mechaniczne kosiarką bijakową. Dopuszcza się koszeni ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-10-31
  data realizacji
 • 2013-05-22 08:30
  termin minął ponad rok temu
 • 2
  powiązane

I koszenie ręczne wykoszenie porostów twardych, gęstych na skarpach i koronie wału z wygrabieniem - 20% ogólnej powierzchni - 18 183 m2 koszenie mechaniczne kosiarką bijakową. Dopuszcza się koszenie ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-10-21
  data realizacji
 • 2013-05-22 08:30
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

ręczne wykoszenie porostów twardych, gęstych na skarpach i koronie wału z wygrabieniem - 20% ogólnej powierzchni - 29 767 m2 koszenie mechaniczne kosiarką bijakową 80% ogólnej powierzchni - 119 070 ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-10-30
  data realizacji
 • 2013-05-22 08:30
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, miękki -15 602,5m2. Koszenie mechaniczne wałów kosiarką bijakową. Dopuszcza się koszenie innym sprzętem pod warunkiem wykonania wygrabienia, wywozu ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-09-20
  data realizacji
 • 2013-05-22 08:30
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

I koszenie: Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy - 20 % koszenia ręcznego - 39 889,2m2. Koszenie mechaniczne wałów kosiarką bijakową. Dopuszcza się koszenie innym sprzętem pod w ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-09-20
  data realizacji
 • 2013-05-22 08:30
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: - wycinanie zakrzaczeń, - wykoszenie porostów ze skarp wraz z wygrabieniem, - usuwanie zatorów i przetamowań z wywozem, - oczyszczanie z roślinności u ( ... )

 • 4 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-07-31
  data realizacji
 • 2013-05-24 09:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy -60 510,064m2. Koszenie mechaniczne wałów kosiarką bijakową. Dopuszcza się koszenie innym sprzętem pod warunkiem wykonania wygrabienia, wywo ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-09-26
  data realizacji
 • 2013-05-22 08:30
  termin minął ponad rok temu
 • 2
  powiązane

Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy 20% koszenia - 50 883,028 m2. Koszenie mechaniczne wałów kosiarką bijakową. Dopuszcza się koszenie innym sprzętem pod warunkiem wykonania ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-09-26
  data realizacji
 • 2013-05-22 08:30
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

I koszenie: Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy 49 606m2. Koszenie mechaniczne wałów kosiarką bijakową. Dopuszcza się koszenie innym sprzętem pod warunkiem wykonania wygrabieni ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-10-17
  data realizacji
 • 2013-05-22 08:30
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

I koszenie Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy 20% pow. -59 999,2m2. Koszenie mechaniczne wałów kosiarką bijakową. Dopuszcza się koszenie innym sprzętem pod warunkiem wykonania ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-10-16
  data realizacji
 • 2013-05-22 08:30
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

W celu udrożnienia i odbudowy w/w odcinków potoku przewidziano wykonanie następujących robót : - wycinanie zakrzaczeń ze skarp, - ścinanie drzew wraz z wyciąganiem ich na brzeg, - karczowanie pni z wy ( ... )

 • 3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-07-31
  data realizacji
 • 2013-05-24 09:30
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane
Wyszukano w czasie : 152 Strona wygenerowana : 2014-10-21 20:18:56