Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Dostawa modułów oprogramowania służących między innymi do wykonywania analizy modalnej i opracowywania modeli dynamiki procesu szlifowania obrabiarek ( ... )

Zakup systemu optycznego będzie służył do bezdotykowej analizy deformacji przy obciążeniach statycznych i dynamicznych. ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-05-13
  data realizacji
 • 2013-02-22 10:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Dostawa modułów oprogramowania służących między innymi do wykonywania analizy modalnej i opracowywania modeli dynamiki procesu szlifowania obrabiarek ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-02-25
  data realizacji
 • 2013-01-30 10:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Przeprowadzenie procesów nawęglania próżniowego oraz nawęglania próżniowego z przedazotowaniem wg. podanych parametrów na dostarczonych próbkach ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2012-12-31
  data realizacji
 • 2012-12-18 10:00
  termin minął ponad rok temu
 • 0
  powiązane

dostawa mebli biurowych i laboratoryjnych według specyfikacji technicznej i ogólnych wymagań zawartych w załącznikach 1a i 1b (zbiorczo zał. 1c) do niniejszej SIWZ stanowiących wyposażenie pomieszczeń ( ... )

 • 40 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2013-01-23 10:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Zakup sprzętu komputerowego dla poszczególnych Jednostek Wydziału zgodny z zapotrzebowaniem do prac dydaktycznych , badawczych i administracyjnych. ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2012-12-13
  data realizacji
 • 2012-11-30 10:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Usługa badawcza polegająca na zaprojektowaniu i wykonaniu rozbudowy układu pomiarowego szlifierki TOS BUA 25 PRACTIC celem wykonywania eksperymentalnej analizy modalnej oraz wykonanie badań wraz z wyk ( ... )

Dostawa materiałów ściernych w postaci ściernic walcowych do obróbki materiałów trudnoobrabialnych ( ... )

Zakup sprzętu komputerowego dla poszczególnych Jednostek Wydziału zgodny z zapotrzebowaniem do prac dydaktycznych , badawczych i administracyjnych. ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2012-11-16
  data realizacji
 • 2012-10-22 10:00
  termin minął 2 lata temu
 • 1
  powiązane
Wyszukano w czasie : 124 Strona wygenerowana : 2014-10-26 05:23:25