Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu przetargowym jest: dostawa i instalacja zestawu urządzeń spektralnych: 1. spektrometru sekwencyjnego WD XRF 2. spektroskop FTIR ( ... )

 • 25 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-09-30
  data realizacji
 • 2013-04-29 09:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Dostawa i instalacja fabrycznie nowego skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) ze zintegrowanym systemem analitycznym EDS EBSD oraz wyposażeniem pomocniczym, przeznaczonym do preparatyki próbek do ( ... )

 • 50 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-09-30
  data realizacji
 • 2013-04-29 10:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Spoty reklamowe w radio dla Fabryki Inżynierów XXI Wieku ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2013-03-25 10:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Dostawa wraz z instalacją wyposażenia budynku Fabryki Inżynierów XXI wieku w sprzęt ICT (rzutniki, ekrany, system nagłośnienia sal, osprzęt ICT, okablowanie i oprogramowanie) oraz sprzęt pozostały w t ( ... )

 • 100 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2013-04-12 10:00
  termin minął ponad rok temu
 • 2
  powiązane

Dostawa modułów oprogramowania służących między innymi do wykonywania analizy modalnej i opracowywania modeli dynamiki procesu szlifowania obrabiarek ( ... )

Zakup systemu optycznego będzie służył do bezdotykowej analizy deformacji przy obciążeniach statycznych i dynamicznych. ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-05-13
  data realizacji
 • 2013-02-22 10:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Dostawa modułów oprogramowania służących między innymi do wykonywania analizy modalnej i opracowywania modeli dynamiki procesu szlifowania obrabiarek ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-02-25
  data realizacji
 • 2013-01-30 10:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Przeprowadzenie procesów nawęglania próżniowego oraz nawęglania próżniowego z przedazotowaniem wg. podanych parametrów na dostarczonych próbkach ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2012-12-31
  data realizacji
 • 2012-12-18 10:00
  termin minął ponad rok temu
 • 0
  powiązane

dostawa mebli biurowych i laboratoryjnych według specyfikacji technicznej i ogólnych wymagań zawartych w załącznikach 1a i 1b (zbiorczo zał. 1c) do niniejszej SIWZ stanowiących wyposażenie pomieszczeń ( ... )

 • 40 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2013-01-23 10:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Zakup sprzętu komputerowego dla poszczególnych Jednostek Wydziału zgodny z zapotrzebowaniem do prac dydaktycznych , badawczych i administracyjnych. ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2012-12-13
  data realizacji
 • 2012-11-30 10:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Usługa badawcza polegająca na zaprojektowaniu i wykonaniu rozbudowy układu pomiarowego szlifierki TOS BUA 25 PRACTIC celem wykonywania eksperymentalnej analizy modalnej oraz wykonanie badań wraz z wyk ( ... )

Dostawa materiałów ściernych w postaci ściernic walcowych do obróbki materiałów trudnoobrabialnych ( ... )

Wyszukano w czasie : 242 Strona wygenerowana : 2014-11-01 07:32:21