Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Dostawa systemu do diagnostyki drganiowej maszyn w celu rozbudowania posiadanego wielokanałowego systemu PULSE firmy Bruel & Kjaer ( ... )

Obsługę hotelarsko-gastronomiczną V KONFERENCJI NAUKOWEJ NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W INŻYNIERII POWIERZCHNI - SPAŁA 2013 ( ... )

Dostawa systemu bateryjnego z układem sterującym równomierną pracą ogniw do zastosowania w autobusie elektrycznym ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-10-31
  data realizacji
 • 2013-07-16 10:00
  termin minął 2 lata temu
 • 2
  powiązane

Dostawa mebli biurowych i laboratoryjnych wraz z montażem i rozmieszczeniem w budynku Fabryki Inżynierów XXI wieku ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest stop odlewniczy Al 46000 zgodny z normą EN 1706: 2010 lub stop 226 zgodny z normą DIN 1725 przeznaczony do badania procesów jego przetwarzania w warunkach odlewni, mających ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-11-18
  data realizacji
 • 2013-07-05 10:00
  termin minął 2 lata temu
 • 0
  powiązane

Usługa będzie polegała na całorocznej, bieżącej konserwacji i naprawie obsługiwanych urządzeń w zakresie wymaganym instrukcjami obsługi i konserwacji producenta lub wynikającymi z przepisów prawa oraz ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-06-30
  data realizacji
 • 2013-06-28 10:00
  termin minął 2 lata temu
 • 1
  powiązane

Usługa wykonania detali referencyjnych ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-08-30
  data realizacji
 • 2013-06-21 10:00
  termin minął 2 lata temu
 • 1
  powiązane

Dostawa wraz z instalacją wyposażenia budynku Fabryki Inżynierów XXI wieku w sprzęt ICT (rzutniki, ekrany, system nagłośnienia sal, osprzęt ICT, okablowanie i oprogramowanie) oraz sprzęt pozostały w t ( ... )

DOSTAWĘ I INSTALACJĘ SKANINGOWEGO MIKROSKOPU ELEKTRONOWEGO (SEM) ZE ZINTEGROWANYM SYSTEMEM ANALITYCZNYM EDS/EBSD ORAZ WYPOSAŻENIEM POMOCNICZYM, PRZEZNACZONYM DO PREPARATYKI PRÓBEK DO BADAŃ W MIKROSKOP ( ... )

DOSTAWĘ I INSTALACJĘ ZESTAWU URZĄDZEŃ SPEKTRALNYCH: 1. SPEKTROMETRU SEKWENCYJNEGO WD XRF 2. SPEKTROSKOP FTIR ( ... )

Zakupiony sprzęt komputerowy umożliwi prace dydaktyczne, badawcze oraz administracyjne w Jednostkach Wydziału Mechanicznego. ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-06-28
  data realizacji
 • 2013-06-18 10:00
  termin minął 2 lata temu
 • 2
  powiązane

Dostawa systemu pomiarowego wibrometru laserowego do pomiaru dużych prędkości oraz przemieszczenia ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-09-30
  data realizacji
 • 2013-06-18 10:00
  termin minął 2 lata temu
 • 1
  powiązane

Dostawa systemu do diagnostyki drganiowej maszyn w celu rozbudowania posiadanego wielokanałowego systemu PULSE firmy Bruel&Kjaer ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-09-30
  data realizacji
 • 2013-06-18 10:00
  termin minął 2 lata temu
 • 1
  powiązane

Usługa badawcza polegająca na zaprojektowaniu i wykonaniu rozbudowy szlifierki TOS BUA 25 PRACTIC celem umożliwienia stosowania obciągaczy krążkowych do kondycjonowania ściernic wraz z wykonaniem bada ( ... )

Wykonanie prac remontowo-budowlanych polegających na odnowieniu ścian, podłóg i sufitów w audytorium 5M10 budynku A-19 Wydziału Mechanicznego PŁ ( ... )

Wyszukano w czasie : 296 Strona wygenerowana : 2015-09-04 20:46:58