Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Spoty reklamowe w radio dla Fabryki Inżynierów XXI Wieku ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2013-05-08 10:00
  termin minął ponad rok temu
 • 2
  powiązane

Usługa badawcza polegająca na zaprojektowaniu i wykonaniu rozbudowy szlifierki TOS BUA 25 PRACTIC celem umożliwienia stosowania obciągaczy krążkowych do kondycjonowania ściernic wraz z wykonaniem bada ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-06-28
  data realizacji
 • 2013-05-06 10:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Zakupiony sprzęt komputerowy umożliwi prace dydaktyczne, badawcze oraz administracyjne w Jednostkach Wydziału Mechanicznego. ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-05-24
  data realizacji
 • 2013-05-06 10:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Usługa wykonania detali referencyjnych polegać będzie na wykonaniu z 3 gatunków stali do nawęglania 5 detali uzębionych wg rysunków dostarczonych przez Zamawiającego i dostarczeniu ich do siedziby Zam ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-05-15
  data realizacji
 • 2013-04-24 10:00
  termin minął ponad rok temu
 • 0
  powiązane

Doposażenie przyrządu rozszerza jego możliwości badawcze o analizę stopów tytanu. ( ... )

Dostawa mebli biurowych i laboratoryjnych wraz z montażem i rozmieszczeniem w budynku Fabryki inżynierów XXI wieku ( ... )

Dostawa z montażem i uruchomieniem optycznego systemu do pomiaru i analizy odkształceń 3D w siedzibie Zamawiającego ( ... )

Obsługa hotelarsko-gastronomiczna konferencji naukowej V KONFERENCJI NAUKOWEJ NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W INŻYNIERII POWIERZCHNI ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-10-12
  data realizacji
 • 2013-04-04 10:00
  termin minął ponad rok temu
 • 2
  powiązane

Dostawa i instalacja urządzenia próżniowego do wytwarzania cienkich warstw metodami PVD ( ... )

 • 20 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-09-30
  data realizacji
 • 2013-04-29 11:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Dostawa i instalacja proszkowego dyfraktometru rentgenowskiego ( ... )

 • 36 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-09-30
  data realizacji
 • 2013-04-30 10:00
  termin minął ponad rok temu
 • 0
  powiązane

Wykonanie prac remontowo-budowlanych polegających na odnowieniu ścian, podłóg i sufitów w audytorium 5M10 budynku A-19 Wydziału Mechanicznego PŁ ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-05-04
  data realizacji
 • 2013-04-05 10:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

nie dotyczy ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-03-31
  data realizacji
 • 2013-04-09 10:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu przetargowym jest: dostawa i instalacja zestawu urządzeń spektralnych: 1. spektrometru sekwencyjnego WD XRF 2. spektroskop FTIR ( ... )

 • 25 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-09-30
  data realizacji
 • 2013-04-29 09:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Dostawa i instalacja fabrycznie nowego skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) ze zintegrowanym systemem analitycznym EDS EBSD oraz wyposażeniem pomocniczym, przeznaczonym do preparatyki próbek do ( ... )

 • 50 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-09-30
  data realizacji
 • 2013-04-29 10:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Spoty reklamowe w radio dla Fabryki Inżynierów XXI Wieku ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2013-03-25 10:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Dostawa wraz z instalacją wyposażenia budynku Fabryki Inżynierów XXI wieku w sprzęt ICT (rzutniki, ekrany, system nagłośnienia sal, osprzęt ICT, okablowanie i oprogramowanie) oraz sprzęt pozostały w t ( ... )

 • 100 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2013-04-12 10:00
  termin minął ponad rok temu
 • 2
  powiązane
Wyszukano w czasie : 316 Strona wygenerowana : 2015-02-28 13:23:25