Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Dostawa 13 sztuk monitorów komputerowych 27 cali. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez okres jednego roku usługi dedykowanego wsparcia technicznego dla dwóch routerów brzegowych FortiGate-1500D oraz gwarancja wymiany urządzenia w następnym d ( ... )

Zadanie częściowe nr 1: Dostawa skanera dla Zespołu ds. Rozliczeń Projektów Międzynarodowych. Zadanie częściowe nr 2: Dostawa komputera przenośnego dla Wydziału Mechanicznego. Zadanie częściowe nr 3: ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji elektrycznej (budynek 10-25) Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie-instalacja strukturalna. Przedmiot zamów ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-06-10 12:30
  termin mija za 10 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń na parterze segmentu III w Domu Asystenta Politechniki Krakowskiej przy ul. Skarżyńskiego 2 w Krakowie, w zakresie : 1. Roboty budowlane w zakresie: - ze ( ... )

 • 3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-06-10 09:30
  termin mija za 10 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej. Zamówienie jest realizowane w ramach 4 zadań częściowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówi ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych w budynku 10-20 Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie w tym: - Inst. L-3 likwidacja boazerii n ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej. Zamówienie jest realizowane w ramach 4 zadań częściowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówi ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwohydraulicznego systemu badawczego z akcesoriami (maszyny wytrzymałościowej) do badań zmęczeniowych ± 100 kN wg opisu oraz oprogramowania do obsługi maszyny wy ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-11-16
  data realizacji
 • 2015-06-01 08:30
  termin mija jutro
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników chemicznych oraz materiałów laboratoryjnych wg. wykazu. Zamówienie zostało podzielone na 4 zadania częściowe. Szczegółowy opis przedmiotu zam ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa następującego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie: komputery przenośne typu laptopy - 5 ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-05-21 10:30
  termin minął 9 dni temu
 • 0
  powiązane

Liczba uczestników wyjazdu 48 osób, w tym 44 studentów/studentek, 4 osoby opieki z ramienia Uczelni (Politechniki Krakowskiej). Ilość dni wyjazdu: 10 dni (9 noclegów). Przedmiot zamówienia obejmuje: t ( ... )

Przedmiot zamówienia obejmuje: Zadanie nr 1 - Remont elewacji frontowej (wschodniej) budynek 14-1 Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej przy ul. Kanoniczej 1, Kraków w zakresie : -usunięcia ( ... )

 • 14 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-05-26 10:00
  termin minął 4 dni temu
 • 0
  powiązane

Temat: Dostawa sprzętu AGD i RTV dla Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej Dostawa sprzętu RTV AGD z wniesieniem na obiekty CSiR PK (bez montażu): 1. Pralka automatyczna - 1 szt. 2. Uc ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-05-22 10:00
  termin minął 8 dni temu
 • 2
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwera głównego, serwera kopii zapasowych oraz przełącznika do sieci NAS. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera punk 3 SIWZ. Warunki realizacji zamówienia ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników chemicznych oraz materiałów laboratoryjnych wg. wykazu. Zamówienie zostało podzielone na 4 zadania częściowe. Szczegółowy opis przedmiotu zam ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez okres jednego roku usługi dedykowanego wsparcia technicznego dla dwóch routerów brzegowych FortiGate-1500D oraz gwarancja wymiany urządzenia w następnym d ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-05-15 11:30
  termin minął 15 dni temu
 • 1
  powiązane
Wyszukano w czasie : 110 Strona wygenerowana : 2015-05-31 00:24:42