Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Przedmiotem zamówienia jest: a)wykonanie i sukcesywna dostawa okładek dyplomu ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia w tym okładek dyplomu z wyróżnieniem. Wykonawca wykona okładki dyplomu do ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki komputera przenośnego dla Instytutu L5. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 sztuk laptopów o średnich gabarytach i 1 sztuki laptopa o małych gabarytach d ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obiektów Politechniki Krakowskiej. Zamówienie jest podzielone na 3 zadania częściowe: Zadanie częściowe nr 1: Wykonanie ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-12-16 12:30
  termin mija za 5 dni
 • 0
  powiązane

1. Zakres prac branży elektrycznej: 1) Zapewnienie ciągłej dostawy energii elektrycznej (Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostawie energii elektrycznej z winy Zakładu Energetycznego ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-12-15 11:30
  termin mija za 4 dni
 • 0
  powiązane

Zadnie częściowe nr 1: Skaner profesjonalny do formatu A1 z wyposażeniem - 1 szt. Zadanie częściowe nr 2: Skaner profesjonalny do formatu A2 z wyposażeniem - 1 szt. Zadanie częściowe nr 3: Stanowisko ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-12-14 10:30
  termin mija za 3 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest adaptacja i dostosowanie pomieszczeń czytelni BWM na Pracownię Digitalizacji BPK; w zakresie : - Demontaż starej oraz dostawa i montaż nowej instalacji klimatyzacji, - Ro ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-12-19 09:30
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

Zamówienie jest realizowane w ramach 2 zadań częściowych i obejmuje dostawę: -systemu do przestrzennego multispektralnego obrazowania terenu z pułapu lotniczego,-stacji graficznej do przetwarzania dan ( ... )

Temat: Usługa sprzątania w budynku W-9 Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie. Opis: Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania pomieszczeń w budynku W-9 (10-24) Politechniki ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa tuszy i tonerów dla jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej w 2017 r. Szczegółowy opis potrzeb zamawiającego, zawierający typy urządzeń, jakim ( ... )

 • 15 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-12-01 11:30
  termin minął 9 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania (systemy operacyjne): Windows 10 Professional PL OEM 64 bit - 70 szt. ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-12-01 12:30
  termin minął 9 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie 4 licencji na oprogramowanie klasy WAF do ochrony serwerów uczelnianej sieci komputerowej Politechniki Krakowskiej, na okres 36 miesięcy, wraz ze wsparciem techn ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-11-30 10:30
  termin minął 10 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie mebli biurowych dla Instytutu Materiałów i Konstrukcji Budowlanych Politechniki Krakowskiej zgodnie z projektem zawartym w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówien ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-11-29 10:30
  termin minął 11 dni temu
 • 0
  powiązane

Dostawa zagranicznych czasopism drukowanych dla Biblioteki Politechniki Krakowskiej w formie prenumeraty na 2017 rok. Lista tytułów i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do S ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-11-30 10:00
  termin minął 10 dni temu
 • 0
  powiązane
Wyszukano w czasie : 1442 Strona wygenerowana : 2016-12-10 17:34:47