Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Zamówienie realizowane w ramach 2 zadań częściowych : 1. Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budynku W-15 (10-24) HUSTON, Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Krak ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-05-12 11:30
  termin mija za 10 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych dla Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie: Torba papierowa lakierowana - 2000 szt., słuc ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych dla Biblioteki Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie. Zamówienie obejmuje dostawę następujących materiałów promocyjnyc ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa notebooka - 1 szt. oraz stacji dokującej - 1 szt. dla Instytutu Pojazdów Szynowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ; P ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-05-09 10:30
  termin mija za 7 dni
 • 1
  powiązane

Zakres prac: wymiana drzwi wraz z ościeżnicami, cięcie piłą diamentową, odbicie tynków wewnętrznych, licowanie ścian płytkami, uzupełnienie tynków wewnętrznych, wykonanie posadzki cementowej. Szczegół ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-07-15
  data realizacji
 • 2016-05-12 10:00
  termin mija za 10 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zestawu regałów zwartych (kompaktowych) z torowiskiem nawierzchniowym z napędem korbowym do pomieszczenia magazynu zbiorów bibliotecznych BPK w budynku Dzi ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych. Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego, zawi ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji elektrycznej w budynku 10-25 Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie - kontynuacja, w zakresie: wykonania nowe ( ... )

Dostawa i montaż gabloty wewnętrznej do Dziekanatu WIL. Zabudowa wnęki szafą z przesuwnymi drzwiami w Dziekanacie WIL. Dostawa krzeseł konferencyjnych dla Dziekanatu WIL. Dostawa regałów z półkami ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-04-27 10:00
  termin minął 4 dni temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie : 1. robót budowlanych w zakresie: a) rozebranie obróbek blacharskich b) demontaż wpustów dachowych c) odbicie tynków zewnętrznych, na ścianach kominów d) rozbiór ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-05-10 11:30
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów dla Instytutu Teleinformatyki Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie; Przedmiotem zamówienia jest dostawa laptopów i tabletu dla Insty ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych dla Biblioteki Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie. Zamówienie obejmuje dostawę następujących materiałów promocyjnyc ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-04-20 08:30
  termin minął 11 dni temu
 • 2
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu RTV i AGD dla Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Żywcu: uchwyt ścienny do telewizo ( ... )

Prace geodezyjne, frezowanie nawierzchni drogowej z asfaltu,ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,rozbiórka istniejących nawierzchni chodników, miejsc parkingowych,rozbiórka ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-06-30
  data realizacji
 • 2016-04-21 10:00
  termin minął 10 dni temu
 • 0
  powiązane
Wyszukano w czasie : 2139 Strona wygenerowana : 2016-05-02 07:52:42