Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Przedmiotem zamówienia jest remont dachowej zabudowy maszynowni dźwigów windowych w budynkach DS nr. 2 i DS nr. 3 przy ul. Skarżyńskiego 5 i 7 w Krakowie. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia nal ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-08-08 10:00
  termin mija za 14 dni
 • 0
  powiązane

Zakres zamówienia obejmuje : - wymianę pokrycia dachu z dachówki ceramicznej - wymianę konstrukcji drewnianej więźby dachowej - wzmacnianie konstrukcji więźby dachowej kształtownikami stalowymi - wymi ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu gradientowego do chromatografii preparatywnej HPLC wraz z programem komputerowym dla Instytutu Chemii i Technologii Organicznej Politechniki Krakowskiej im. ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-07-27 10:30
  termin mija za 2 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest remont wewnętrznej instalacji elektrycznej, wymiana tablic elektrycznych - etap 2, w zakresie: - roboty demontażowe: instalacja elektryczna starych WLZ-ów oraz tablic pięt ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-09-23
  data realizacji
 • 2016-08-02 09:30
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-07-21 10:00
  termin minął 3 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji hydrantowej z hydroforem oraz zbiornika wody w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa zbiornika przeciwpożarowego dla Wydziału Mechanicznego Politechnik ( ... )

 • 14 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-10-31
  data realizacji
 • 2016-08-04 11:30
  termin mija za 11 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest ochrona Osiedla Studenckiego Politechniki Krakowskiej przy ul. Skarżyńskiego oraz Domu Studenckiego B-1 przy ul. Bydgoskiej 19A w Krakowie. Szczegółowy opis i zakres przedm ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli dla Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji produkcji Politechniki Krakowskiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa laptopów i projektora. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ (kolumna A -opis przedmiotu zamówienia). Warunki realizacji zamówienia ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej. Zamówienie jest realizowane w ramach 4 zadań częściowych i obejmuje dostawę szaf, biurka, stołu, krzes ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przenośnego spektrometru FT-IR. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik 1 do SIWZ ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie : 1. robót budowlanych w zakresie: a) rozebranie obróbek blacharskich b) demontaż wpustów dachowych c) odbicie tynków zewnętrznych, na ścianach kominów d) rozbiór ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest : Wymiana stolarki okiennej od strony dziedzińca w kamienicy przy ul. Kanoniczej 1 w Krakowie w zakresie : - wykucia starych ościeżnic i parapetów, - wymontowania z ok ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-09-30
  data realizacji
 • 2016-07-14 10:00
  termin minął 10 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest rewaloryzacja ogrodu Tadeusza Kościuszki przed budynkiem W-2 (10-19) Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków w zakresie : ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-10-15
  data realizacji
 • 2016-07-18 10:30
  termin minął 6 dni temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wydanie Zeszytu Jubileuszowego zawierającego prace realizowane na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej, z okazji Jubileuszu 50-lecia Wydziału. Parametry techniczne ( ... )

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać roboty budowlane w zakresie: -Demontaż i ponowny montaż dachowej zabudowy maszynowni (blacha falista)Cięcie piłą diamentową, - Opalanie farby ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-07-15 12:30
  termin minął 8 dni temu
 • 0
  powiązane

Doposażenie będącej na wyposażeniu Wydziału Inżynierii Lądowej maszyny wytrzymałościowej ZWICK 1455/56 niezbędnej do badań naukowych. Uzupełnienie szczęk oraz tensometru elektronicznego wraz z kartą ( ... )

Wyszukano w czasie : 2331 Strona wygenerowana : 2016-07-24 12:43:11