Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Przedmiotem zamówienia jest zakup kart uprawniających pracowników, osoby towarzyszące oraz dzieci pracowników Politechniki Krakowskiej do korzystania z pakietu sportowo-rekreacyjnego na podstawie jed ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-31
  data realizacji
 • 2014-09-03 11:00
  termin mija za 6 dni
 • 0
  powiązane

Zamówienie jest realizowane w ramach 2 zadań częściowych i obejmuje dostawę oprogramowania do analizy przesyłu energii elektrycznej i oprogramowania do analiz metodą objętości i elementów skończonych. ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-09-04 11:30
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

Dostawa wyposażenia stanowiska dydaktycznego do badań surowców i produktów biotechnologicznych w aparaturę naukowo-badawczą w tym: Chromatografu gazowego z detektorem masowym i automatycznym poda ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-09-08 08:30
  termin mija za 11 dni
 • 0
  powiązane

Dostawa oprogramowania dla potrzeb Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie. zamówienie zostało podzielone na sześć zadań cz ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-10-17
  data realizacji
 • 2014-09-03 10:30
  termin mija za 6 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdu edukacyjnego na trasie Kraków-Wierzchosławice-Dobczyce-Stryszów- Dlouhé stráně-Lipniki-Kraków, dla studentów/ek kierunku zamawianego Inżynieria chemiczn ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-12-15
  data realizacji
 • 2014-08-28 11:30
  termin mija za -22 godziny
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest: Wymiana drzwi wewnętrznych i okna w podstacji cieplnej w budynku 10-20 Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, ul. Warszawska 24 Kraków, w zakresie: - Wymian ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-09-03 09:30
  termin mija za 6 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiot zamówienia obejmuje remont posadzek w pomieszczeniach Instytutu Informatyki, remont toalety, remont pomieszczenia 149, wymianę oświetlenia i malowanie korytarza, w tym : 1. roboty budowlane ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia do pomiaru potencjału Zeta, rozmiarów hydrodynamicznych i właściwości reologicznych nanocząstek w zawiesinach koloidalnych w ilości 1 szt. Zamówienie obe ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć dla studentów III roku kierunku zamawianego Informatyka z przedmiotów: Programowanie równoległe i rozproszone , Zaawansowane programowanie urządzeń mo ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-06-30
  data realizacji
 • 2014-08-19 08:30
  termin minął 8 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania, projektora multimedialnego i rejestratorów GPS. Zamówienie realizowane w ramach 7 zadań częściowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-09-05 11:30
  termin mija za 8 dni
 • 1
  powiązane

Dostawa sprzętu komputerowego oraz aparatu fotograficznego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie, zamówienie zostało podzielone na 11 zadań częścio ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-08-08 10:30
  termin minął 19 dni temu
 • 0
  powiązane

Zadanie 1 Remont pomieszczenia w budynku 11-1 Wydziału Fizyki Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej ul. Podchorążych 1 w Krakowie w zakresie wymiany instalacji elektrycznej i oświetle ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-08-18 08:30
  termin minął 9 dni temu
 • 0
  powiązane

Zakres zamówienia obejmuje : przeprowadzenie szkolenia : liczba grup - 7 (przewiduje się możliwość zmniejszenia ilości grup do 6), ilość osób w każdej grupie - 18-22 (średnio 20os.), ilość godzin szko ( ... )

Wyszukano w czasie : 294 Strona wygenerowana : 2014-08-27 14:51:33