Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Dostawa sprzętu komputerowego oraz aparatu fotograficznego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie, zamówienie zostało podzielone na 11 zadań częścio ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-08-08 10:30
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

Zadanie 1 Remont pomieszczenia w budynku 11-1 Wydziału Fizyki Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej ul. Podchorążych 1 w Krakowie w zakresie wymiany instalacji elektrycznej i oświetle ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-08-18 08:30
  termin mija za 17 dni
 • 0
  powiązane

Zakres zamówienia obejmuje : przeprowadzenie szkolenia : liczba grup - 7 (przewiduje się możliwość zmniejszenia ilości grup do 6), ilość osób w każdej grupie - 18-22 (średnio 20os.), ilość godzin szko ( ... )

Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe w Domach Studenckich nr 2 i 4 Politechniki Krakowskiej przy ul. Skarżyńskiego 5 i 9 w Krakowie w tym: - DS2: remont klatki schodowej głównej, remont korytarz ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: Wymiana nawierzchni drogowej i nawierzchni chodnika na terenie Kampusu (10-0) Politechniki Krakowskiej, ul. Warszawska 24 w Krakowie w zakresie : -frezowanie nawierzchni ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie. Przedmiot zamówienia składa sięz sześciu zadań częś ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej. Zamówienie zostało podzielone na 8 zadań częściowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera z ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-08-01 12:30
  termin mija za -8 godziny
 • 0
  powiązane

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje : - demontaż istniejących rozdzielnic obiektowych , a przede wszystkim istniejących tablic TG, TGO, TGS, tablic siły TS-X, tablic piętrowych TO-X oraz istniejącyc ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest projekt, wykonanie oraz dostawa robota samobieżnego wyposażonego w 3 zestawy czujników do pomiaru mikroklimatu. Zakres zamówienia obejmuje również przeprowadzenie pomiarów ( ... )

Zakres zamówienia obejmuje : 1. Roboty budowlane : - zerwanie części posadzek PCV - cyklinowanie i malowanie parkietów - uzupełnienie części tynków i płytek na ścianach - wykonanie nowych posadzek (wy ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej, ul. Św. Wita 73, Żywiec polegająca na wymianie 1 szt. domku typu B oraz rozbu ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego. Zamówienie zostało podzielone na 4 zadania częściowe. Opis przedmiotu zamówienia zawiera punkt 3 SIWZ. Warunki realizacji zamówienia zawier ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia do pomiaru potencjału Zeta, rozmiarów hydrodynamicznych i właściwości reologicznych nanocząstek w zawiesinach koloidalnych w ilości 1 szt. Zamówienie obe ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-07-29 12:30
  termin minął 2 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiot zamówienia obejmuje remont posadzek w pomieszczeniach Instytutu Informatyki, remont toalety, remont pomieszczenia 149, wymianę oświetlenia i malowanie korytarza, w tym : 1. roboty budowlane ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-08-05 11:30
  termin mija za 4 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż mebli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie. Przedmiot zamówienia składa się z czterech zada ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa dwóch urządzeń wielofunkcyjnych kolorowych oraz dwóch urządzeń wielofunkcyjnych monochromatycznych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej. Zamówie ( ... )

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem materiałów i ilością stron do przetłumaczenia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ ( ... )

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na: WENTYLACJA MECHANICZNA * demontaże istniejącej instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej * dostawa i montaż urządzeń sy ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-07-28 09:00
  termin minął 3 dni temu
 • 0
  powiązane
Wyszukano w czasie : 316 Strona wygenerowana : 2014-08-01 05:44:01