Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego drukująco skanującego dla Instytutu Inżynierii i Gospodarki Wodnej . Opis: Urządzenie wielofunkcyjne drukująco skanujące. Technologia drukowania atramentowa, dołącz ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-06-02 10:00
  termin mija za 6 dni
 • 0
  powiązane

Zamówienie obejmuje: -Projekt budowlany przekładki kanalizacji deszczowej D:800mm, wraz z wszelkimi uzgodnieniami z ZIKiT, ZUDP. (uwaga - szczegółowość projektu zgodna z zaleceniami ZIKiT). -Wykonanie ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-06-09 10:00
  termin mija za 13 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwera w liczbie 1 szt. dla Wydawnictwa Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik 1 do ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-06-03 09:30
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

Dostawa i montaż gabloty wewnętrznej do Dziekanatu WIL. Zabudowa wnęki szafą z przesuwnymi drzwiami w Dziekanacie WIL. Dostawa krzeseł konferencyjnych dla Dziekanatu WIL. Dostawa regałów z półkami z p ( ... )

Doposażenie będącej na wyposażeniu Wydziału Inżynierii Lądowej maszyny wytrzymałościowej ZWICK 1455/56 niezbędnej do badań naukowych. Uzupełnienie szczęk oraz tensometru elektronicznego wraz z kartą ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów do rejestracji i analizy obrazu z masztem.Zamówienie realizowane jest w ramach dwóch zadań częściowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-05-25 12:30
  termin minął wczoraj
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest odnowienie licencji na oprogramowanie, pomoc techniczną i gwarancję wymiany urządzenia w następnym dniu roboczym w przypadku wystąpienia awarii dla dwóch routerów brzegowyc ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-05-25 10:30
  termin minął wczoraj
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń s203, s301, s203a w budynku KN-1 (14-1) Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej przy ul. Kanoniczej 1 w Krakowie w zakresie : Pomieszczenie s203a: ( ... )

Remont konserwatorski elewacji od strony ul.Senackiej oraz wymiana instalacji elektrycznej przeciwoblodzeniowej i odgromowej, budynek KN-1( 14-1) Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej przy ul ( ... )

 • 15 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-05-30 10:00
  termin mija za 3 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu RTV i AGD dla Domów Studenckich Politechniki Krakowskiej przy ul. Skarżyńskiego 3-9 oraz przy ul. Bydgoskiej 19A w Krakowie: lodówka duża - 17 szt., kuchenk ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: w zakresie zadania częściowego nr 1: Laptop nr 1: Komputer typu laptop (15 cali) wraz z systemem operacyjnym i akcesoriami (4szt.) , Laptop nr 2:Komputer typu laptop 2w1 w ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-05-18 12:30
  termin minął 8 dni temu
 • 0
  powiązane

Prace geodezyjne, frezowanie nawierzchni drogowej z asfaltu,ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,rozbiórka istniejących nawierzchni chodników, miejsc parkingowych,rozbiórka ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz projektora. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Warunki realizacji zamówienia ( ... )

Zamówienie realizowane w ramach 2 zadań częściowych : 1. Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budynku W-15 (10-24) HUSTON, Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Krak ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-05-12 11:30
  termin minął 14 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych dla Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie: Torba papierowa lakierowana - 2000 szt., słuc ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych dla Biblioteki Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie. Zamówienie obejmuje dostawę następujących materiałów promocyjnyc ( ... )

Wyszukano w czasie : 489 Strona wygenerowana : 2016-05-26 22:16:56