Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie. Przedmiot zamówienia składa sięz sześciu zadań częś ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej. Zamówienie zostało podzielone na 8 zadań częściowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera z ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-08-01 12:30
  termin mija za 6 dni
 • 0
  powiązane

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje : - demontaż istniejących rozdzielnic obiektowych , a przede wszystkim istniejących tablic TG, TGO, TGS, tablic siły TS-X, tablic piętrowych TO-X oraz istniejącyc ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest projekt, wykonanie oraz dostawa robota samobieżnego wyposażonego w 3 zestawy czujników do pomiaru mikroklimatu. Zakres zamówienia obejmuje również przeprowadzenie pomiarów ( ... )

Zakres zamówienia obejmuje : 1. Roboty budowlane : - zerwanie części posadzek PCV - cyklinowanie i malowanie parkietów - uzupełnienie części tynków i płytek na ścianach - wykonanie nowych posadzek (wy ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej, ul. Św. Wita 73, Żywiec polegająca na wymianie 1 szt. domku typu B oraz rozbu ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego. Zamówienie zostało podzielone na 4 zadania częściowe. Opis przedmiotu zamówienia zawiera punkt 3 SIWZ. Warunki realizacji zamówienia zawier ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia do pomiaru potencjału Zeta, rozmiarów hydrodynamicznych i właściwości reologicznych nanocząstek w zawiesinach koloidalnych w ilości 1 szt. Zamówienie obe ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-07-29 12:30
  termin mija za 3 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiot zamówienia obejmuje remont posadzek w pomieszczeniach Instytutu Informatyki, remont toalety, remont pomieszczenia 149, wymianę oświetlenia i malowanie korytarza, w tym : 1. roboty budowlane ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-08-05 11:30
  termin mija za 10 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż mebli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie. Przedmiot zamówienia składa się z czterech zada ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa dwóch urządzeń wielofunkcyjnych kolorowych oraz dwóch urządzeń wielofunkcyjnych monochromatycznych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej. Zamówie ( ... )

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem materiałów i ilością stron do przetłumaczenia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ ( ... )

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na: WENTYLACJA MECHANICZNA * demontaże istniejącej instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej * dostawa i montaż urządzeń sy ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-07-28 09:00
  termin mija za 2 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa układu komunikacyjnego kampusu Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej w Krakowie, w zakresie : 1. ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH - rozbiórek konstrukcji zbrojonyc ( ... )

 • 50 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-09-15
  data realizacji
 • 2014-07-28 11:30
  termin mija za 2 dni
 • 0
  powiązane

Budowa nowego ogrodzenia zewnętrznego - dla Ogrodów Akademickich PK, ul. Warszawska 24 w Krakowie, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie przejścia przy budynku WIL od strony północnej na ul. ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-07-24 10:00
  termin minął wczoraj
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa optycznego skanera 3D wraz z uruchomieniem, kalibracją i minimum 3 dniowym szkoleniem w siedzibie Zamawiającego. Oferowany przyrząd musi być fabrycznie nowy ma być ( ... )

Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe w Domach Studenckich nr 2 i 4 Politechniki Krakowskiej przy ul. Skarżyńskiego 5 i 9 w Krakowie w tym: - DS2: remont klatki schodowej głównej, remont koryt ( ... )

 • 50 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-09-20
  data realizacji
 • 2014-07-23 11:30
  termin minął 2 dni temu
 • 0
  powiązane

Zamówienie w formule zaprojektuj i wybuduj. Montaż klimatyzatorów w DS 1 - 4 Politechniki Krakowskiej ul. Skarżyńskiego 3 - 9 w Krakowie - budynki 21-1, 21-2, 21-3, 21-7, w zakresie : DS.-1 -Dobór ora ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa następującego sprzętu komputerowego oraz multimedialnego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie: laptop-9 szt., u ( ... )

Wyszukano w czasie : 215 Strona wygenerowana : 2014-07-25 19:31:39