Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Przedmiotem zamówienia jest dostawa przenośnego spektrometru FT-IR. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik 1 do SIWZ ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie : 1. robót budowlanych w zakresie: a) rozebranie obróbek blacharskich b) demontaż wpustów dachowych c) odbicie tynków zewnętrznych, na ścianach kominów d) rozbiór ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest : Wymiana stolarki okiennej od strony dziedzińca w kamienicy przy ul. Kanoniczej 1 w Krakowie w zakresie : - wykucia starych ościeżnic i parapetów, - wymontowania z ok ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-09-30
  data realizacji
 • 2016-07-14 10:00
  termin mija za 13 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest rewaloryzacja ogrodu Tadeusza Kościuszki przed budynkiem W-2 (10-19) Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków w zakresie : ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-10-15
  data realizacji
 • 2016-07-14 10:30
  termin mija za 13 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wydanie Zeszytu Jubileuszowego zawierającego prace realizowane na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej, z okazji Jubileuszu 50-lecia Wydziału. Parametry techniczne ( ... )

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać roboty budowlane w zakresie: -Demontaż i ponowny montaż dachowej zabudowy maszynowni (blacha falista)Cięcie piłą diamentową, - Opalanie farby ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-07-15 12:30
  termin mija za 14 dni
 • 0
  powiązane

Doposażenie będącej na wyposażeniu Wydziału Inżynierii Lądowej maszyny wytrzymałościowej ZWICK 1455/56 niezbędnej do badań naukowych. Uzupełnienie szczęk oraz tensometru elektronicznego wraz z kartą ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwera w liczbie 1 szt. dla Wydawnictwa Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik 1 do ( ... )

Zamówienie obejmuje: -Projekt budowlany przekładki kanalizacji deszczowej D:800mm, wraz z wszelkimi uzgodnieniami z ZIKiT, ZUDP. (uwaga - szczegółowość projektu zgodna z zaleceniami ZIKiT). -Wykonanie ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania do analizy modalnej klasycznej i operacyjnej. Ze względu na konieczność poszerzenia zakresu badań i rozwój nowych metod w diagnostyce konstrukcji inż ( ... )

Zakres zamówienia obejmuje : - wymianę pokrycia dachu z dachówki ceramicznej - wymianę konstrukcji drewnianej więźby dachowej - wzmacnianie konstrukcji więźby dachowej kształtownikami stalowymi - wymi ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-07-07 11:30
  termin mija za 6 dni
 • 0
  powiązane

Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego drukująco skanującego dla Instytutu Inżynierii i Gospodarki Wodnej . Opis: Urządzenie wielofunkcyjne drukująco skanujące. Technologia drukowania atramentowa, dołącz ( ... )

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-06-28 10:00
  termin minął 2 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przenośnego spektrometru FT-IR. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik 1 do SIWZ ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-06-24 09:30
  termin minął 6 dni temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli dla Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji produkcji Politechniki Krakowskiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-06-23 10:30
  termin minął 7 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń dostępowych bezprzewodowej sieci komputerowej - 10 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów do rejestracji i analizy obrazu z masztem. Zamówienie realizowane jest w ramach dwóch zadań częściowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał ( ... )

Wyszukano w czasie : 191 Strona wygenerowana : 2016-06-30 15:53:53