Filtrowanie ogłoszeń

  • Wyniki przetargów

    ×
  • Po słowach: Polkomtel S.A

    ×
  • Dokładna fraza

    ×


Przedmiot zamówienia obejmuje następujące rodzaje połączeń telefonicznych: -Połączenia miejscowe (lokalne, strefowe), -Połączenia międzystrefowe, -Połączenia do sieci komórkowych, -Połączenia międzyna ( ... )

Usługi głosowe i transmisji danych w telefonii mobilnej GSM Plus dla 2 kart SIM z taryfą Perfekt Lider i 5 kart GPRS. ( ... )

Zamówienie uzupełniające na świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej na potrzeby prowadzenia bieżącej działalności przez PAIIIZ S.A. ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej na potrzeby prowadzenia bieżącej działalności przez PAIiIZ S.A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ( ... )

Przedmiot zamówienia obejmuje usługę telefonii komórkowej i Internetu mobilnego w latach 2015-2016 wraz z dostawą telefonów i modemów ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej z zachowaniem dotychczasowych numerów telefonicznych wraz z dostawą aparatów telefonicznych. Szczeg ( ... )

Zakres zamówienia obejmuje świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta oraz dostawę telefonów komórkowych i urządzeń do pr ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest usługa udostępnienia łączy IP dla przesyłu sygnałów audio Polskiego Radia S.A. w terminie 24 miesięcy w każdym z 3 części na jakie został podzielony przedmiot zamówienia. S ( ... )

USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE WRAZ Z DZIERŻAWĄ SYSTEMU TELEKOMUNIKACYJNEGO W RAMACH SIECI TELEFONII STACJONARNEJ DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY: 1. Automatyczne- Lokalne, strefowe i międzystrefowe ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej na potrzeby Urzędu Miejskiego w Słupsku ( ... )

Świadczenie w okresie 24 miesięcy usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów do jednostek OHP dla 280 aktywacji dla Komendy Głównej, Wojewódzkich Komend, Centrów Kształcenia i Wychowania oraz ( ... )

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej, w tym pakietowej transmisji danych wraz z dostawą telefonów komórkowych i modemów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi ( ... )

Usługi telekomunikacyjne w zakresie telefonii stacjonarnej, komórkowej i transmisji danych, z wykorzystaniem istniejącego systemu telefonicznego (telefonicznych central abonenckich oraz infrastruktury ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług bezprzewodowego dostępu do Internetu w technologii GSM/UMTS/LTE wraz z dostawą fabrycznie nowych modemów i urządzeń dostępowych. 2. Szczegółowy opis p ( ... )

1.Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej, usług bezprzewodowego dostępu do Internetu oraz dostawę aparatów telefonicznych i modemów dla potrzeb Politechniki Śl ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych i modemów dla Regionu Wsparcia Teleinformatycznego w Bydgoszczy w rejonie odpowiedzialności. W ( ... )

Świadczenie usług telefonii komórkowej GSM z dostawą sprzętu telefonicznego oraz usług telefonii stacjonarnej, w filiach i oddziałach SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie dla Centrum Projektów Europejskich kompleksowych usług telefonii komórkowej, a także świadczenie usługi internetu bezprzewodowego, zgodnie z opisem przedmiotu z ( ... )

Wyszukano w czasie : 73 Strona wygenerowana : 2014-12-22 10:49:44