Filtrowanie ogłoszeń

  • Wyniki przetargów

    ×
  • Po słowach: Polkomtel S.A

    ×
  • Dokładna fraza

    ×


USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE WRAZ Z DZIERŻAWĄ SYSTEMU TELEKOMUNIKACYJNEGO W RAMACH SIECI TELEFONII STACJONARNEJ DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY: 1. Automatyczne- Lokalne, strefowe i międzystrefowe ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej na potrzeby Urzędu Miejskiego w Słupsku ( ... )

Świadczenie w okresie 24 miesięcy usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów do jednostek OHP dla 280 aktywacji dla Komendy Głównej, Wojewódzkich Komend, Centrów Kształcenia i Wychowania oraz ( ... )

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej, w tym pakietowej transmisji danych wraz z dostawą telefonów komórkowych i modemów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi ( ... )

Usługi telekomunikacyjne w zakresie telefonii stacjonarnej, komórkowej i transmisji danych, z wykorzystaniem istniejącego systemu telefonicznego (telefonicznych central abonenckich oraz infrastruktury ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług bezprzewodowego dostępu do Internetu w technologii GSM/UMTS/LTE wraz z dostawą fabrycznie nowych modemów i urządzeń dostępowych. 2. Szczegółowy opis p ( ... )

1.Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej, usług bezprzewodowego dostępu do Internetu oraz dostawę aparatów telefonicznych i modemów dla potrzeb Politechniki Śl ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych i modemów dla Regionu Wsparcia Teleinformatycznego w Bydgoszczy w rejonie odpowiedzialności. W ( ... )

Świadczenie usług telefonii komórkowej GSM z dostawą sprzętu telefonicznego oraz usług telefonii stacjonarnej, w filiach i oddziałach SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie dla Centrum Projektów Europejskich kompleksowych usług telefonii komórkowej, a także świadczenie usługi internetu bezprzewodowego, zgodnie z opisem przedmiotu z ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej, przy zachowaniu 94 dotychczasowych numerów abonenckich na warunkach określonych w załączniku nr 1 i 5. 2. Szczegółowe warunki gwa ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego na stacjonarnej sieci telefonicznej. Świadczenie usług telekomunikacyjnyc ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch systemów telewizji przemysłowej do obserwacji przeciwpożarowej lasów. Zamówienie dotyczy wyposażenia dwóch istniejących punktów obserwacyjnych w specjalistycz ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług połączeń głosowych i przesyłanie krótkich wiadomości tekstowych w sieci telefonii komórkowej dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy 2. Z ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych (w nienaruszonym opakowaniu) oraz usługa łączności komórkowej dla 24 abonamentów telefo ( ... )

Przedmiotem zamówienia usługa dostępu do Internetu i łącze cyfrowe dla Urzędu Miasta Szczecin. ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo Energetyczne tj. ( DZ. U. Z 2006 r nr 81 poz 615 z poźń zm.) dla potrzeb: a) Szpitala im W. Oczko w Przasnyszu ul ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie dla Naczelnego Sądu Administracyjnego usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostępem do Internetu oraz dostawą i przeniesieniem wł ( ... )

Wyszukano w czasie : 280 Strona wygenerowana : 2014-09-01 20:29:57