Filtrowanie ogłoszeń

  • Wyniki przetargów

    ×
  • Po słowach: Polkomtel S.A

    ×
  • Dokładna fraza

    ×


Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej, w tym pakietowej transmisji danych wraz z dostawą telefonów komórkowych i modemów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi ( ... )

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ wraz z załącznikami ( ... )

Część 1 - świadczenie usług telekomunikacyjnych polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej i sieci teleinformatycznej dla potrzeb Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolnicz ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego na stacjonarnej sieci telefonicznej. Świadczenie usług telekomunikacyjnyc ( ... )

Usługi transmisji GPRS w telefonii mobilnej GSM dla 18 kart SIM w sieci operatora telefonii komórkowej Polkomtel Sp. z o.o. ( ... )

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych dla Narodowego Forum Muzyki ( ... )

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego nr WITD.WSSAT.272 PN 1 2016 - świadczenie usług telefonii komórkowej oraz mobilnego dostępu do Inter ( ... )

USŁUGI TRANSMISJI GPRS W TELEFONII MOBILNEJ GSM DLA 8 KART SIM W SIECI OPERATORA TELEFONII KOMÓRKOWEJ POLKOMTEL SP. Z O.O. ( ... )

Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz mobilnego dostępu do Internetu wraz z dostawą telefonów komórkowych ( ... )

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych i Internetu mobilnego wraz z dostawą tabletów oraz pr ( ... )

1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej i Internetu mobilnego przez okres 24 miesięcy lub do wykorzystania kwoty wynikającej z umowy, wraz z dostawą 220 fabrycznie nowych ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą 142 sztuk fabrycznie nowych aparatów telefonicznych z akcesoriami oraz świadczenie usługi dostępu do intern ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej na potrzeby prowadzenia bieżącej działalności przez PAIiIZ S.A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego ( ... )

Wyszukano w czasie : 240 Strona wygenerowana : 2016-05-28 11:46:27