Filtrowanie ogłoszeń

  • Wyniki przetargów

    ×
  • Po słowach: Polkomtel S.A

    ×
  • Dokładna fraza

    ×


Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dzierżawy łącza telekomunikacyjnego w technologii Ethernet, styk typu RJ-45 Fast Ethernet 100 Mbps z pasmem 30 Mbit/s w relacji Komenda Wojewódzka Policj ( ... )

1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej oraz mobilnego dostępu do Internetu wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych z wy ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej i bezprzewodowego internetu wraz z dostawą aparatów telefonicznych i modemów dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych i modemów do odbioru Internetu na potrzeby PL.2012+ Sp. z o.o. Udzielane z ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej oraz Internetu bezprzewodowego wraz z dostawą Urządzeń i kart SIM dla Centrum Unijnych Projektów Transportowych, zgodnie z wymogam ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej oraz transmisji danych wraz z dostawą i aktywacją telefonów komórkowych oraz modemów dla Szpitala Uniw ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej na potrzeby Wspólnego Sekretariatu Programu Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014-2020 ( ... )

Świadczenie usług telekomunikacyjnych ISDN telefonii stacjonarnej polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej dla centrali telefonicznej KWP w Kielcach.Szczegółowy op ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dzierżawy łącza telekomunikacyjnego w technologii Ethernet, styk typu RJ-45 Fast Ethernet 100 Mbps z pasmem 30 Mbit/s w relacji Komenda Wojewódzka Policj ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług telefonii komórkowej wraz z dostawą kart SIM i telefonów komórkowych. 2. Szczegółowo przedmiot zamówienia określ ( ... )

1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej zgodnie z ustawą z dnia 16.07.2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014 r., poz. 243). 2) Wykona ( ... )

Usługa systemu przywoławczego wraz z dostawą terminali oraz kart z urządzeniami do transmisji danych i monitorowania pozycji osób oraz system pozwalający na zdalne zarządzanie flotą urządzeń mobilnych ( ... )

Przedmiotem zamówienia publicznego jest świadczenie usług telefonii komórkowej dla Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu i jednostek podległych przy wykorzystaniu 1590 szt. kart SIM i 40 s ( ... )

Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą kart SIM oraz telefonów i tabletów bez kart SIM. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera załącznik nr 4 do ogłoszenia. Na stronie internetowej Z ( ... )

1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi dzierżawy cyfrowych łączy telekomunikacyjnych dla warmińsko - mazurskiego garnizonu Policji w 4 lokalizacjach. Przedmiot zamówienia został szczegółowo o ( ... )

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące rodzaje połączeń telefonicznych: -Połączenia miejscowe (lokalne, strefowe), -Połączenia międzystrefowe, -Połączenia do sieci komórkowych, -Połączenia międzyna ( ... )

Usługi głosowe i transmisji danych w telefonii mobilnej GSM Plus dla 2 kart SIM z taryfą Perfekt Lider i 5 kart GPRS. ( ... )

Zamówienie uzupełniające na świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej na potrzeby prowadzenia bieżącej działalności przez PAIIIZ S.A. ( ... )

Wyszukano w czasie : 194 Strona wygenerowana : 2015-05-27 17:36:34