Filtrowanie ogłoszeń

  • Wyniki przetargów

    ×
  • Po słowach: Polkomtel S.A

    ×
  • Dokładna fraza

    ×


1. Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej na potrzeby prowadzenia bieżącej działalności przez PAIiIZ S.A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego ( ... )

Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz mobilnego dostępu do Internetu wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych z wyposażeniem oraz dostawą modemów dla SGGW Szczegółowy opis przedm ( ... )

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych i modemów dla Instytutu Adama Mickiewicza (w ramach zamówienia uzupełniające ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, w rozumieniu art. 2 ust. 8 UPZP w związku z art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm./, w ( ... )

Zakres inwestycji miedzy innymi obejmuje: Etap I 0+000 - 0+700 - wycinkę kolidujących drzew i krzewów oraz nasadzenie nowych w odpowiednich lokalizacjach, - budowę drogi lokalnej ( ul. Małopolskiej), ( ... )

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej oraz mobilnego internetu przez okres 12 miesięcy ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych, modemów i oprogramowania umożliwiającego bezpośrednie administrowanie posiad ( ... )

: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do ogłoszenia. Zamawiający informuje, że szacunkowa wartość zamówienia wynosi 417 614,63 zł netto. Zamawiający przewidział jako ( ... )

2.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej oraz transmisji danych wraz z dostawą i aktywacją telefonów oraz modemów dla Szpitala Uniwersyteck ( ... )

Usługi transmisji GPRS w telefonii mobilnej GSM dla 10 kart SIM w sieci operatora telefonii komórkowej Polkomtel Sp. z o.o. z taryfą MAX Profit M2M 5 ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie dla Centrum Projektów Europejskich kompleksowych usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych, a także świadczenie usługi internetu bezprzewo ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego ( ... )

Przedmiot zamówienia jest podzielony na 3 zadania i dokładnie opisany w opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ: Zadanie nr 1 Świadczenie usług telefonii komórkowej Zadanie nr 2 Świadcze ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi telefonii komórkowej dla jednostek Policji woj. podlaskiego. Dla wszystkich kart SIM objętych postępowaniem Wykonawca udostępni usługi, które są ogólnodo ( ... )

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) przejęcie istniejących usług transmisji danych GPRS z utrzymaniem dotychczasowych numerów seryjnych kart SIM i numerów MSISDN przydzielonych przez ope ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wraz z dostawą urządzeń. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dzierżawy łącza telekomunikacyjnego w technologii Ethernet, styk typu RJ-45 Fast Ethernet 100 Mbps z pasmem 30 Mbit/s w relacji Komenda Wojewódzka Policj ( ... )

Wyszukano w czasie : 203 Strona wygenerowana : 2015-11-26 20:35:10