Filtrowanie ogłoszeń

  • Wyniki przetargów

    ×
  • Po słowach: Polkomtel S.A

    ×
  • Dokładna fraza

    ×


Przedmiotem zamówienia jest świadczenie telemetrycznej usługi transmisji danych pomiędzy urządzeniami mobilnymi Zamawiającego, a posiadanymi przez Zamawiającego systemami informatycznymi za pomocą usł ( ... )

1.Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie kart SIM oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie:transmisji danych za pomocą GPRS, UMTS, LTE wysyłanie SMS nie przewiduje się połączeń głosowyc ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pod nazwą -Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej PE DN 110 mm z przepompownią ścieków w Glinnie- obejmujące: a/ rurociąg tłoczny PE DN 110 mm o długośc ( ... )

Świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Politechniki Łódzkiej wraz z dostawą sprzętu telekomunikacyjnego64 20 00 00-8, 64 21 00 00-1, 32 25 00 00-0, 32 55 24 10-4. ( ... )

1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej, usług bezprzewodowego dostępu do Internetu oraz dostawę aparatów telefonicznych i modemów dla potrzeb Politechniki Ś ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług bezprzewodowego dostępu do Internetu w technologii GSM/UMTS/LTE z podziałem na: Część A - świadczenie usług mobilnego dostępu do sieci Internet wraz z ( ... )

Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 Części: Część nr I - Usługa udostępnienia łączy IP, dostarczających sygnały programów Polskiego Radia S.A. z centralnego punktu styku zlokalizowanego w rozg ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do internetu wraz z zachowaniem dotychczasowych numerów oraz transmisji danych pop ( ... )

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej i pakietowej transmisji danych oraz dostawa terminali telefonicznych i modemów do transmisji danych. 2.Szczegółowy opis przedmiotu ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej na rzecz Urzędu Miejskiego w Zabrzu wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego aparatów komórkowych wraz z kartami SIM zgodn ( ... )

Zakup usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej (w tym pakietowej transmisji danych) wraz z dostawą aparatów telefonicznych i urządzeń mobilnych dedykowanych do dostępu do sieci Intern ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest usługa transmisji GPRS w telefonii mobilnej GSM dla 22 kart SIM w sieci operatora telefonii komórkowej Polkomtel Sp. z o.o. ( ... )

Świadczenie usług telefonicznych w 2 Pakietach: Pakiet nr 1: świadczenie usług telefonii stacjonarnej Pakiet nr 2: świadczenie usług telefonii komórkowej dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego ( ... )

1.1. Przedmiotem umowy jest dostawa telefonów komórkowych na potrzeby KWP w Katowicach i jednostek podległych w ramach zamówienia podstawowego oraz w ramach prawa opcji w przypadku skorzystania z nieg ( ... )

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej, w tym pakietowej transmisji danych wraz z dostawą telefonów komórkowych i modemów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi ( ... )

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ wraz z załącznikami ( ... )

Część 1 - świadczenie usług telekomunikacyjnych polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej i sieci teleinformatycznej dla potrzeb Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolnicz ( ... )

Wyszukano w czasie : 636 Strona wygenerowana : 2016-10-21 22:19:52