Filtrowanie ogłoszeń

  • Wyniki przetargów

    ×
  • Po słowach: Polkomtel S.A

    ×
  • Dokładna fraza

    ×


Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do internetu wraz z zachowaniem dotychczasowych numerów oraz transmisji danych pop ( ... )

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej i pakietowej transmisji danych oraz dostawa terminali telefonicznych i modemów do transmisji danych. 2.Szczegółowy opis przedmiotu ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej na rzecz Urzędu Miejskiego w Zabrzu wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego aparatów komórkowych wraz z kartami SIM zgodn ( ... )

Zakup usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej (w tym pakietowej transmisji danych) wraz z dostawą aparatów telefonicznych i urządzeń mobilnych dedykowanych do dostępu do sieci Intern ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest usługa transmisji GPRS w telefonii mobilnej GSM dla 22 kart SIM w sieci operatora telefonii komórkowej Polkomtel Sp. z o.o. ( ... )

Świadczenie usług telefonicznych w 2 Pakietach: Pakiet nr 1: świadczenie usług telefonii stacjonarnej Pakiet nr 2: świadczenie usług telefonii komórkowej dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego ( ... )

1.1. Przedmiotem umowy jest dostawa telefonów komórkowych na potrzeby KWP w Katowicach i jednostek podległych w ramach zamówienia podstawowego oraz w ramach prawa opcji w przypadku skorzystania z nieg ( ... )

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej, w tym pakietowej transmisji danych wraz z dostawą telefonów komórkowych i modemów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi ( ... )

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ wraz z załącznikami ( ... )

Część 1 - świadczenie usług telekomunikacyjnych polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej i sieci teleinformatycznej dla potrzeb Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolnicz ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego na stacjonarnej sieci telefonicznej. Świadczenie usług telekomunikacyjnyc ( ... )

Usługi transmisji GPRS w telefonii mobilnej GSM dla 18 kart SIM w sieci operatora telefonii komórkowej Polkomtel Sp. z o.o. ( ... )

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych dla Narodowego Forum Muzyki ( ... )

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego nr WITD.WSSAT.272 PN 1 2016 - świadczenie usług telefonii komórkowej oraz mobilnego dostępu do Inter ( ... )

USŁUGI TRANSMISJI GPRS W TELEFONII MOBILNEJ GSM DLA 8 KART SIM W SIECI OPERATORA TELEFONII KOMÓRKOWEJ POLKOMTEL SP. Z O.O. ( ... )

Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz mobilnego dostępu do Internetu wraz z dostawą telefonów komórkowych ( ... )

Wyszukano w czasie : 149 Strona wygenerowana : 2016-07-31 00:38:23