Filtrowanie ogłoszeń

  • Wyniki przetargów

    ×
  • Po słowach: Polkomtel S.A

    ×
  • Dokładna fraza

    ×


Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę do wskazanego przez Zamawiającego miejsca telefonów komórkowych i kart SIM oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej, mob ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług telefonicznych w zakresie: telefonii komórkowej, internetu mobilnego, telefonii stacjonarnej oraz internetu stacjonarnego dla Urzędu Gminy Raszyn oraz dl ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług telefonicznych w zakresie: telefonii komórkowej, internetu mobilnego, telefonii stacjonarnej oraz internetu stacjonarnego dla Urzędu Gminy Raszyn oraz dl ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych dla Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych miasta Tychy. Przedmiotem zamówi ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia są: 1.1. usługi telefonii komórkowej wraz z transmisją danych (w tym dostęp do Internetu); 1.2. dostawa fabrycznie nowych urządzeń, tj.: telefonów, modemów; 1.3. zestawienie ( ... )

Opis ogólny łącza: łącze Ethernetowe, typy punkt-punkt, dupleksowe, symetryczne o przepływności 2048 kbit/s (ramka ethernet IEEE 802.3ac), zakończone interfejsem elektrycznym RJ45 (wg. IEEE 802.3u, 10 ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest zakup z sukcesywną dostawą 150 sztuk telefonów komórkowych w trzech konfiguracjach: Typ A – 4 sztuk, Typ B – 90 sztuk, Typ C – 56 sztuk. ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej i usługi bezprzewodowej transmisji danych, wraz z dostawą telefonów komórkowych i modemów, z aktywnymi i skonfigurowanymi kartami SIM ( ... )

Budowa ul. Małopolskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem etap III KM 1+250 - 1+714 wraz z odwodnieniem do zbiornika retencyjnego Zakres inwestycji obejmuje między innymi: - wycinkę kolidujących drze ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie telemetrycznej usługi transmisji danych pomiędzy urządzeniami mobilnymi Zamawiającego, a posiadanymi przez Zamawiającego systemami informatycznymi za pomocą usł ( ... )

1.Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie kart SIM oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie:transmisji danych za pomocą GPRS, UMTS, LTE wysyłanie SMS nie przewiduje się połączeń głosowyc ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pod nazwą -Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej PE DN 110 mm z przepompownią ścieków w Glinnie- obejmujące: a/ rurociąg tłoczny PE DN 110 mm o długośc ( ... )

Świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Politechniki Łódzkiej wraz z dostawą sprzętu telekomunikacyjnego64 20 00 00-8, 64 21 00 00-1, 32 25 00 00-0, 32 55 24 10-4. ( ... )

1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej, usług bezprzewodowego dostępu do Internetu oraz dostawę aparatów telefonicznych i modemów dla potrzeb Politechniki Ś ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług bezprzewodowego dostępu do Internetu w technologii GSM/UMTS/LTE z podziałem na: Część A - świadczenie usług mobilnego dostępu do sieci Internet wraz z ( ... )

Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 Części: Część nr I - Usługa udostępnienia łączy IP, dostarczających sygnały programów Polskiego Radia S.A. z centralnego punktu styku zlokalizowanego w rozg ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do internetu wraz z zachowaniem dotychczasowych numerów oraz transmisji danych pop ( ... )

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej i pakietowej transmisji danych oraz dostawa terminali telefonicznych i modemów do transmisji danych. 2.Szczegółowy opis przedmiotu ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej na rzecz Urzędu Miejskiego w Zabrzu wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego aparatów komórkowych wraz z kartami SIM zgodn ( ... )

Wyszukano w czasie : 359 Strona wygenerowana : 2017-03-26 20:46:57