Filtrowanie ogłoszeń

  • Wyniki przetargów

    ×
  • Po słowach: Powiatowy Zarząd Dróg

    ×
  • Dokładna fraza

    ×


1.1. Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno. 1.1.1. Zamówienie obejmuje: dostawę 250 Mg mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno. 1.1.2. Ze względu na nieprzewidywalność stanu technicznego ( ... )

Dostawa 2 szt. samochodów osobowych dla Powiatowego Zarządu Dróg w Busku-Zdroju zamówienie obejmuje dostawę: - samochodów osobowych - 2 szt. Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia zna ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego w ilości 100 000 litrów oraz benzyny bezołowiowej 95 oktanowej w ilości 5 000 litrów. Warunki dostaw - tankowanie do pojazdów i maszyn ( ... )

Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg w ilości 684,00 tony, uziarnienie max 2 mm, zawartość frakcji ziaren drobnych tj. 0,075 mm nie większa niż 3%, piasek bez zanieczyszczeń ilastych i gliniasty ( ... )

zakup bez dostawy do 700 ton masy mineralno-asfaltowej grysowej drobnoziarnistej na gorąco do wbudowania (do warstwy ścieralnej) na drogach powiatowych Powiatu Tarnowskiego spełniającej wymagania nor ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie zagospodarowania poscaleniowego gruntów położonych w obrębie Krzeczów, Gmina Rzezawa, w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zadanie finansowane ( ... )

Przedmiotem zamówienia są dostawy mieszanki mineralno-asfaltowej przeznaczonej do usuwania ubytków w nawierzchniach bitumicznych sposobem na zimno. Mieszanka mineralno-bitumiczna musi spełniać n/w wym ( ... )

Zamówienie obejmuje dostawy kationowej emulsji asfaltowej niemodyfikowanej szybkorozpadowej C 65 B4 RC oraz kruszywa łamanego o uziarnieniu 2/5, 5/8 mm. Emulsja powinna posiadać aprobatę techniczną wy ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych zlokalizowanych na terenie PSzS w Nowym Targu przy ul. Szpitalnej 14 w sezonie zimowym 2015/201 ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa (zakup w stacji Wykonawcy) paliw płynnych i innych materiałów eksploatacyjnych. ZADANIE NR 1 - dla potrzeb pojazdów PZD w Piszu. ZADANIE NR 2 - dla potrzeb pojazd ( ... )

Bezgotówkowy zakup paliw płynnych /Pb 95, ON, LPG/ do samochodów służbowych i sprzętu Powiatowego Zarządu Dróg w Kazimierzy Wielkiej w ilości: Benzyna bezołowiowa PB95 - 3 000 litrów, olej napędowy 35 ( ... )

Koszenie traw i chwastów w pasie drogowym dróg wojewódzkich będących w utrzymaniu przez PZD Racibórz. Zakres usług obejmuje następujące ciągi dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie powiatu racib ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: Wycinka krzaków oraz gałęzi drzew, odrostów traw i chwastów wraz z wywozem i uporządkowaniem terenu z podziałem na zadania na terenie Obwodu Drogowego nr 1 w Gnieźnie. Rob ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest : Wycinka krzaków oraz gałęzi drzew, odrostów traw i chwastów wraz z wywozem i uporządkowaniem terenu z podziałem na zadania na terenie Obwodu Drogowego nr 2 w Kłecku: Zada ( ... )

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Wodzisławskiego podzielono na 6 następujących części: 1.1. CZĘŚĆ 1 - Usługa polegająca na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości nawierzchni jezdni dr ( ... )

Zamówienie obejmuje bezgotówkowy zakup paliw płynnych dla jednostek transportowo-sprzętowych Zamawiającego w oparciu o wydane karty paliwowe wyposażone w mikroprocesory lub paski magne ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa do samochodów służbowych i urządzeń mechanicznych dla jednostek: Starostwo Powiatowe w Limanowej, Powiatowy Zarząd Dróg, Komenda Straży Pożarnej, DPS w Liman ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest kupno wraz z dostawą tarcz znaków i tablic drogowych z elementami mocującymi oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu w 2016r. Zamawiający przewiduje, iż zamówienie bę ( ... )

Wyszukano w czasie : 978 Strona wygenerowana : 2016-02-10 16:01:29