Filtrowanie ogłoszeń

  • Wyniki przetargów

    ×
  • Po słowach: Powiatowy Zarząd Dróg

    ×
  • Dokładna fraza

    ×


Remont nawierzchni bitumicznej odcinków drogi powiatowej nr 3505S w miejscowościach Cyprzanów i Lekartów - roboty uzupełniające, zgodnie z kosztorysem ofertowym ( ... )

Przebudowa chodnika przy DP 3516S w Tworkowie - roboty dodatkowe zgodnie z kosztorysem ofertowym ( ... )

Remont części nawierzchni odcinka drogi wojewódzkiej nr 915 w Zawadzie Książęcej - roboty uzupełniające, zgodnie z kosztorysem ofertowym ( ... )

Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni masą bitumiczną na gorąco bez wycinania krawędzi, wraz z oczyszczeniem i smarowaniem emulsją asfaltową całej powierzchni ubytków oraz uszczelnieniem - oblanie ( ... )

Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni masą bitumiczną na gorąco z wycinaniem krawędzi, oczyszczeniem i smarowaniem emulsją asfaltową całej powierzchni ubytków oraz uszczelnieniem - oblaniem (po uł ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów naftowych dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie oraz sprzedaż innego rodzaju asortymentu dostępnego na stacji paliw(oleje, żarówki ,p ( ... )

1.1 Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie ciągu dróg powiatowych nr 1036C, 1240C i 1282C o długości około 11 kilometrów. 1.2 Projektowana inwestycja zlokalizowana ( ... )

- Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Świecie, Wiąg, Czaple w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, na terenie gmin Świecie i Jeżewo. - Zamówienie obejmuje wykona ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg w ilości 750,00 ton, uziarnienie max 2 mm, zawartość frakcji ziaren drobnych tj. 0,075 mm nie większa niż 3%, piasek bez zaniecz ( ... )

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH W SEZONIE 2014- 2015 NA OBSZARZE POWIATU GRÓJECKIEGO. Przedmiotem przetargu są ceny jednostkowe usług w akcji czynnej odśnieżanie, usuwanie śliskości, załadunek mate ( ... )

1) Przedmiot zamówienia obejmuje: Zadanie 1 - wynajem wraz z pełną obsługą operatorską do wykonywania w 2015r. prac z zakresu utrzymania dróg powiatowych (konserwacyjnych i utrzymaniowych) nw. jednost ( ... )

Remont nawierzchni bitumicznej odcinków drogi powiatowej nr 3505S w miejscowościach Cyprzanów i Lekartów na 2 odcinkach o łącznej długości 330,4 mb, zgodnie z przedmiarem robót ( ... )

Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych zlokalizowanych na terenie powiatu raciborskiego w ilości do 1500 t, loco baza PZD Racibórz, ul. 1 Maja 3 ( ... )

Przebudowa chodnika przy DP 3516S w Tworkowie na łącznej długości 513 mb ( ... )

Utwardzenie istniejącego ciągu pieszego przy drodze powiatowej nr 3524S, ul. Folwarczna w miejscowości Krowiarki na odcinku 151 mb ( ... )

Remont części nawierzchni (wymiana pasów przykrawężnikowych i przykrawędziowych wraz z podbudową) odcinka drogi wojewódzkiej nr 915 w Zawadzie Książęcej na łącznej powierzchni 1130 m2 wraz robotami to ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Zawadzkiego w Golasowicach oraz remont ulic Kasztanowej i Wiejskiej w Jarząbkowicach na długości ok. 2475 mb. Roboty polegają na: - przebudowie jezdni o szer ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Górnośląskiej w Gilowicach i ul. Pszczyńskiej w Woli na długości ok. 2455,3mb. Roboty polegają na: - przebudowie jezdni o szerokości od 5 do 7,5m odcinku ok. ( ... )

Uzupełnienie nawierzchni żwirowych i gruntowych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Białostockiego Zadanie I. Obwód Drogowo-Mostowy w Białymstoku Zadanie II. Obwód Drogowo- Mostowy w Michałow ( ... )

Dostawa pionowych znaków drogowych do oznakowania dróg powiatowych zgodnie z wykazem załączonym na stronie internetowej Zamawiającego ( ... )

Wyszukano w czasie : 816 Strona wygenerowana : 2015-02-28 02:53:43