Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Część I - opracowanie dokumentacji geodezyjnej podziału nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Lublin, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 39/2, o powierzchni 17128 m² (obr. 37 - Tatary, ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-02-21 10:30
  termin minął ponad rok temu
 • 4
  powiązane

Dostawa oraz przesył ciepła z sieci ciepłowniczej do budynku Sądu Rejonowego Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18 w terminie od dnia 01 stycznia 2014 r. d ( ... )

2014-01-07 Obsługa archiwum

1. Przedmiot zamówienia obejmuje obsługę archiwum Sądu Rejonowego Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. 2. Przedmiot zamówienia podlega wykonaniu od dnia 02 stycznia 2014 r. do dnia 31 gru ( ... )

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: I. W odniesieniu do Sądu Rejonowego Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku: 1) kompleksowe usługi sprzątania pomieszczeń biurowych i terenu posesji oraz utr ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie druków oraz urządzeń ewidencyjnych zwanych dalej także towarem przez okres od dnia zawarcia Umowy do dnia 10 grudnia 2013 r. 2. Wykonawca zobowi ( ... )

1. Przedmiot zamówienia obejmuje obsługę czytelni akt Sądu Rejonowego Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. 2. Przedmiot zamówienia podlega wykonaniu od dnia 02 stycznia 2014 r. do dnia 31 ( ... )

2013-12-13 Obsługa archiwum

1. Przedmiot zamówienia obejmuje obsługę archiwum Sądu Rejonowego Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. 2. Przedmiot zamówienia podlega wykonaniu od dnia 02 stycznia 2014 r. do dnia 31 g ( ... )

 • ,3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-12-31
  data realizacji
 • 2013-12-23 11:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa na podstawie umowy sprzedaży fabrycznie nowych, nieuszkodzonych, nieużywanych, nieregenerowanych, nieobciążonych prawami osób lub podmiotów trzecich o minimalnym ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest ochrona osób i mienia realizowana w formie bezpośredniej ochrony fizycznej w zakresie: a) konwojowanie wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych* a takż ( ... )

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: I. W odniesieniu do Sądu Rejonowego Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku: 1) kompleksowe usługi sprzątania pomieszczeń biurowych i terenu posesji oraz ut ( ... )

 • 3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-06-30
  data realizacji
 • 2013-12-16 10:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

Część I - opracowanie dokumentacji geodezyjnej podziału nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Lublin, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 39/2, o powierzchni 17128 m² (obr. 37 - Tatar ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2013-12-12 09:30
  termin minął ponad rok temu
 • 0
  powiązane

1. Przedmiot zamówienia obejmuje obsługę czytelni akt Sądu Rejonowego Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. 2. Przedmiot zamówienia podlega wykonaniu od dnia 02 stycznia 2014 r. do dnia ( ... )

 • ,3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-12-31
  data realizacji
 • 2013-12-04 11:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa na podstawie umowy sprzedaży fabrycznie nowych, nieuszkodzonych, nieużywanych, nieregenerowanych, nieobciążonych prawami osób lub podmiotów trzecich o minimalnym ( ... )

 • 3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2013-11-26 10:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest ochrona osób i mienia realizowana w formie bezpośredniej ochrony fizycznej w zakresie: a) konwojowanie wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych* a tak ( ... )

 • ,2 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-11-28
  data realizacji
 • 2013-11-15 11:00
  termin minął 2 lata temu
 • 1
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie druków oraz urządzeń ewidencyjnych zwanych dalej także towarem przez okres od dnia zawarcia Umowy do dnia 10 grudnia 2013 r. 2. Wykonawca zobowi ( ... )

 • ,3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-12-10
  data realizacji
 • 2013-11-07 11:00
  termin minął 2 lata temu
 • 1
  powiązane

1. Przedmiot zamówienia obejmuje usługi polegające na organizowaniu i prowadzeniu zajęć wychowawczych w Ośrodku Kuratorskim Nr 5 w Lublinie funkcjonującym przy Sądzie Rejonowym Lublin - Wschód w Lubli ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) dostawa materiałów eksploatacyjnych do następujących urządzeń: a) drukarek: - HP 2015 - 10 sztuk; HP 2055 - 500 sztuk; HP 4015 - 20 sztuk; HP 4050N - 10 sztuk; - OKI ( ... )

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) usługi ochrony osób i mienia świadczone na rzecz Sądu Rejonowego Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku realizowane w formie: a) bezpośredniej ochrony fi ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie druków oraz urządzeń ewidencyjnych zwanych dalej także towarem przez okres od dnia zawarcia Umowy do dnia 10 grudnia 2013 r. 2. Wykonawca zobowi ( ... )

 • ,5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-12-10
  data realizacji
 • 2013-10-08 11:00
  termin minął 2 lata temu
 • 0
  powiązane

1. Przedmiot zamówienia obejmuje usługi polegające na organizowaniu i prowadzeniu zajęć wychowawczych w Ośrodku Kuratorskim Nr 5 w Lublinie funkcjonującym przy Sądzie Rejonowym Lublin - Wschód w Lubli ( ... )

 • ,2 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-06-30
  data realizacji
 • 2013-10-03 10:00
  termin minął 2 lata temu
 • 1
  powiązane
Wyszukano w czasie : 103 Strona wygenerowana : 2015-11-25 13:11:01