Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


1.Przedmiot zamówienia obejmuje: I. W odniesieniu do Sądu Rejonowego Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku położonego w Świdniku przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18: 1) kompleksowe usługi spr ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji geodezyjnej podziału nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 30 o powierzchni 56074 m² ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji geodezyjnej podziału nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 30 o powierzchni 56074 m² ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-11-30
  data realizacji
 • 2014-06-10 10:30
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

1. Część I 1.1. Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lublin, przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Lublinie przy ul. G ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-06-03 09:30
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

1.Przedmiot zamówienia obejmuje: I. W odniesieniu do Sądu Rejonowego Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku położonego w Świdniku przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18: 1) kompleksowe usługi sp ( ... )

 • 4 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-06-30
  data realizacji
 • 2014-05-29 11:00
  termin minął ponad rok temu
 • 1
  powiązane

. Przedmiotem zamówienia jest: 1) dostawa materiałów eksploatacyjnych do następujących urządzeń: a) drukarek: - Lexmark T642 - w ilości 10 sztuk; - Lexmark T652 - w ilości 25 sztuk; - Lexmark MS510 - ( ... )

Część I - opracowanie dokumentacji geodezyjnej podziału nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Lublin, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 39/2, o powierzchni 17128 m² (obr. 37 - Tatary, ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) dostawa materiałów eksploatacyjnych do następujących urządzeń: a) drukarek: - Lexmark T642 - w ilości 10 sztuk; - Lexmark T652 - w ilości 25 sztuk; - Lexmark MS51 ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-12-31
  data realizacji
 • 2014-03-25 11:00
  termin minął 2 lata temu
 • 1
  powiązane

2014-02-13 Gmina Lublin

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( ... )

Część I - opracowanie dokumentacji geodezyjnej podziału nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Lublin, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 39/2, o powierzchni 17128 m² (obr. 37 - Tatary, ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-02-21 10:30
  termin minął 2 lata temu
 • 4
  powiązane

Dostawa oraz przesył ciepła z sieci ciepłowniczej do budynku Sądu Rejonowego Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18 w terminie od dnia 01 stycznia 2014 r. d ( ... )

2014-01-07 Obsługa archiwum

1. Przedmiot zamówienia obejmuje obsługę archiwum Sądu Rejonowego Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. 2. Przedmiot zamówienia podlega wykonaniu od dnia 02 stycznia 2014 r. do dnia 31 gru ( ... )

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: I. W odniesieniu do Sądu Rejonowego Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku: 1) kompleksowe usługi sprzątania pomieszczeń biurowych i terenu posesji oraz utr ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie druków oraz urządzeń ewidencyjnych zwanych dalej także towarem przez okres od dnia zawarcia Umowy do dnia 10 grudnia 2013 r. 2. Wykonawca zobowi ( ... )

1. Przedmiot zamówienia obejmuje obsługę czytelni akt Sądu Rejonowego Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. 2. Przedmiot zamówienia podlega wykonaniu od dnia 02 stycznia 2014 r. do dnia 31 ( ... )

2013-12-13 Obsługa archiwum

1. Przedmiot zamówienia obejmuje obsługę archiwum Sądu Rejonowego Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. 2. Przedmiot zamówienia podlega wykonaniu od dnia 02 stycznia 2014 r. do dnia 31 g ( ... )

 • ,3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-12-31
  data realizacji
 • 2013-12-23 11:00
  termin minął 2 lata temu
 • 1
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa na podstawie umowy sprzedaży fabrycznie nowych, nieuszkodzonych, nieużywanych, nieregenerowanych, nieobciążonych prawami osób lub podmiotów trzecich o minimalnym ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest ochrona osób i mienia realizowana w formie bezpośredniej ochrony fizycznej w zakresie: a) konwojowanie wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych* a takż ( ... )

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: I. W odniesieniu do Sądu Rejonowego Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku: 1) kompleksowe usługi sprzątania pomieszczeń biurowych i terenu posesji oraz ut ( ... )

 • 3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-06-30
  data realizacji
 • 2013-12-16 10:00
  termin minął 2 lata temu
 • 1
  powiązane

Część I - opracowanie dokumentacji geodezyjnej podziału nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Lublin, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 39/2, o powierzchni 17128 m² (obr. 37 - Tatar ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2013-12-12 09:30
  termin minął 2 lata temu
 • 0
  powiązane
Wyszukano w czasie : 91 Strona wygenerowana : 2016-05-05 03:03:34