Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Sąd Rejonowy w Jarosławiu

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Utrzymanie czystości w budynkach i na posesji Sądu Rejonowego w Jarosławiu- zgodnie z SIWZ ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-03-20 10:00
  termin minął 9 dni temu
 • 0
  powiązane

Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do Sądu Rejonowego w Jarosławiu. ( ... )

świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do Sądu Rejonowego w Jarosławiu - budynków Wydziałów Zamiejscowych w Przeworsku ( ... )

Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do Sądu Rejonowego w Jarosławiu - budynków Wydziałów Zamiejscowych w Lubaczowie ( ... )

1) Nieruchomość położona w Rzeszowie obręb ewidencyjny 212, przy ul. Boya Żeleńskiego 19a, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1982/1 o pow. 0,1878 ha, objęta księgą wieczystą Nr ( ... )

1) Nieruchomość położona w Rzeszowie obręb ewidencyjny 212, przy ul. Boya Żeleńskiego 19a, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1982/1 o pow. 0,1878 ha, objęta księgą wieczystą Nr ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-10-24 10:00
  termin minął 2 lata temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest świadczenie usługi polegającej na pozyskaniu oraz skierowaniu 2 ( dwóch ) pracowników tymczasowych przez agencję pracy tymczasowej w celu w ( ... )

Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest świadczenie usługi polegającej na pozyskaniu oraz skierowaniu 2 ( dwóch ) pracowników tymczasowych przez agencję pracy tymczasowej w celu w ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-12-31
  data realizacji
 • 2014-03-10 09:00
  termin minął 3 lata temu
 • 1
  powiązane

Świadczenie usług dystybucji energii elektrycznej dla Sądu Rejonowego w Jarosławiu ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi sprzątania budynku administracyjnego, pomieszczeń gospodarczo-garażowych i posesji przy ul. Jana Pawła II 11 w Jarosławiu. a) Sprzątanie pomieszcze ( ... )

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie usług: SIEDZIBA JAROSŁAW Część A. Ochrona osób i mienia w budynku Sądu i na terenie posesji, ( CPV 79 71 0000-4 - usługi ochroniarskie, CPV-79711000-1 - usług ( ... )

Toner do drukarki LaserJet 1320 ( n..nw..x) - 49X- wydajność 6 000 stron 6 sztuk 2. Toner do drukarki LaserJet P2015 (d..dn..n..x) - 53X- wydajność: 7 000 stron 22 sztuk 3. Toner do drukarki LaserJet ( ... )

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie usług: SIEDZIBA JAROSŁAW Część A. Ochrona osób i mienia w budynku Sądu i na terenie posesji, ( CPV 79 71 0000-4 - usługi ochroniarskie, CPV-7971 ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2013-12-16 09:00
  termin minął 3 lata temu
 • 1
  powiązane

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi sprzątania budynku administracyjnego, pomieszczeń gospodarczo-garażowych i posesji przy ul. Jana Pawła II 11 w Jarosławiu. a) Sprzątanie pomieszczeń ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-12-31
  data realizacji
 • 2013-12-12 09:00
  termin minął 3 lata temu
 • 1
  powiązane

1. Toner do drukarki LaserJet 1320 ( n..nw..x) - 49X- wydajność 6 000 stron 6 sztuk 2. Toner do drukarki LaserJet P2015 (d..dn..n..x) - 53X- wydajność: 7 000 stron 22 sztuk 3. Toner do drukarki LaserJ ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-12-31
  data realizacji
 • 2013-11-29 09:00
  termin minął 3 lata temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy wyrobów papierniczych do Sądu Rejonowego w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 11, 37-500 Jarosław, Zamiejscowych Wydziałów z siedzibą w Przeworsku, ul. Lwowska ( ... )

Świadczenie usług dystybucji energii elektrycznej dla potrzeb Sądu Rejonowego w Jarosławiu - budynków Wydziałów Zamiejscowych z siedzibą w Lubaczowie. ( ... )

1.Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy wyrobów papierniczych do Sądu Rejonowego w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 11, 37-500 Jarosław, Zamiejscowych Wydziałów z siedzibą w Przeworsku, ul. Lwow ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2013-12-31
  data realizacji
 • 2013-11-04 09:00
  termin minął 3 lata temu
 • 1
  powiązane
Wyszukano w czasie : 196 Strona wygenerowana : 2017-03-30 08:42:37