Filtrowanie ogłoszeń

 • Wyniki przetargów

  ×
 • Po słowach: Skanska S.A.Oddział PUDiZ w Gutkowie

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


ROBOTY KONSERWACYJNE I USŁUGI INTERWENCYJNE W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG W ILOŚCI OKOŁO 202 KM Roboty obejmują swoim zakresem następujące czynności: - remonty cząstkowe masą na zimno, - lokaln ( ... )

Ustawienie i remont uszkodzonych barier ochronnych na drogach krajowych nr 51, 51a, 57 administrowanych przez Rejon w Lidzbark Warmiński. ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu olsztyńskiego - teren działania obwodu drogowego Nr 2 w Barczewie z siedzibą przy ulicy Kościuszki 80, tj. tereny gmin ( ... )

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z odnową nawierzchni bitumicznej, drogi powiatowej Nr 1449N Dobre Miasto-Tuławki-Olsztyn. Zakres robót obejmuje przebudowę odcinka powiatowej Nr 144 ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest remont oznakowania pionowego dróg w Olsztynie polegający na naprawie lub wymianie elementów znaków pionowych obejmujących tarcze i ich lica oraz konstrukcje wsporcze. ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dodatkowych w związku z realizacją zadania pn Modernizacja ul. Barlickiego - skomunikowanie istniejącej zabudowy z obwodnicą północną w Iławi ( ... )

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę kolizji elektroenergetycznych według projektów opracowanych przez ELMAR-ELECTRIC PPHU Marek Szmigiel, w podziale na 2 ( ... )

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: zabezpieczenie drogi nr 527 oraz przyległych posesji przed zalewaniem wodami opadowymi poprzez: 1) umocnienie skarp wykopu drogi nr 527 w rejonie zjazdu na d ( ... )

 • «
 • 1
 • »
Wyszukano w czasie : 177 Strona wygenerowana : 2016-05-01 15:38:11