Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Starostwo Powiatowe - Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa (zakup w stacji Wykonawcy) paliw płynnych i innych materiałów eksploatacyjnych. ZADANIE NR 1 - dla potrzeb pojazdów PZD w Piszu. ZADANIE NR 2 - dla potrzeb pojazd ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-01-23 10:00
  termin minął 8 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa przepustu w km 5+144 drogi powiatowej Nr 1660N DK nr 63 - Kałęczyn - Biała Piska k/m Zawady. Zakres rzeczowy robót obejmuje: - roboty przygotowawcze, ziemne i ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie powiatu piskiego w sezonie zimowym 2014/2015. ZADANIE NR 1 - na terenie gminy Pisz; ZADANIE NR 2 - na terenie gminy Or ( ... )

Przedmiotem zamówienia są dostawy: ZADANIE NR 1 - Dostawa 400 ton soli drogowej z antyzbrylaczem do sporządzenia mieszanek piaskowo-solnych dla potrzeb zimowego utrzymania dróg w sezonie z ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-04-15
  data realizacji
 • 2014-10-28 10:00
  termin minął 3 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa przepustu w km 5+144 drogi powiatowej Nr 1660N DK nr 63 - Kałęczyn - Biała Piska k/m Zawady. Zakres rzeczowy robót obejmuje: - roboty przygotowawcze, ziem ( ... )

 • 3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-12-10
  data realizacji
 • 2014-10-31 09:00
  termin minął 3 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie powiatu piskiego w sezonie zimowym 2014/2015 ZADANIE NR 1 - na terenie gminy Pisz; ZADANIE NR 2 - na terenie gminy Orz ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-04-30
  data realizacji
 • 2014-10-23 10:00
  termin minął 3 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest remont drogi powiatowej Nr 1865N Skomack Wlk. - Ogródek - Klusy (DK nr 16) od km 3+748 do km 4+448 (km rob.: 0+000 - 0+700). Zakres rzeczowy robót obejmuje: - roboty przyg ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest remont mostu w km 2+130 drogi powiatowej Nr 1674N Orłowo - Zabielne - dr. woj. Nr 667 k/m Zabielne. Remont istniejącego mostu będzie polegał na rozbiórce balustrad, belek g ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest remont drogi powiatowej Nr 1865N Skomack Wlk. - Ogródek - Klusy (DK nr 16) od km 3+748 do km 4+448 (km rob.: 0+000 - 0+700). Zakres rzeczowy robót obejmuje: - roboty ( ... )

 • 10 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-10-31
  data realizacji
 • 2014-09-11 10:00
  termin minął 4 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest remont mostu w km 2+130 drogi powiatowej Nr 1674N Orłowo - Zabielne - dr. woj. Nr 667 k/m Zabielne. Remont istniejącego mostu będzie polegał na rozbiórce balustrad ( ... )

 • 3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-11-15
  data realizacji
 • 2014-08-27 10:00
  termin minął 5 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej Nr 1867N DK nr 16 (Wierzbiny) - Drygały - Skarżyn od km 22+500 do km 23+590 - odc. Dmusy - Lipińskie (km rob.: 0+000 - 1 + 090,00). Realizacja ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej Nr 1867N DK nr 16 (Wierzbiny) - Drygały - Skarżyn od km 22+500 do km 23+590 - odc. Dmusy - Lipińskie (km rob.: 0+000 - 1 + 090,00). Realiz ( ... )

 • 20 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-09-30
  data realizacji
 • 2014-07-30 10:00
  termin minął 6 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej Nr 1692N od dr. kraj. nr 63 - Trzonki - dr. pow. Nr 1851N od km 3+130 do km 3+780. Zakres rzeczowy robót obejmuje: - roboty przygotowawcze, ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa mostu na rzece Święcek w ciągu drogi powiatowej Nr 1867N DK 16 (Wierzbiny) - Drygały - Skarżyn w km 11+800 k/m Drygały. Most żelbetowy belkowo - żebrowy jednoprz ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE NR 1 - Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej na drodze pow. Nr 1773N od km 25+766 do km 28+121, odc. Hejdyk - dr. pow. nr 1522N (Karpa); ZADA ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest remont drogi powiatowej Nr 1694N DK Nr 63 - Łysonie od km 0+056 do km 1+514. Zakres rzeczowy robót obejmuje: - oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawie ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej Nr 4660N - ulicy Wyzwolenia w Orzyszu km wg dok.: 0+000 - 0+985,70. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie ( ... )

Wyszukano w czasie : 71 Strona wygenerowana : 2015-01-31 17:05:40