Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Starostwo Powiatowe - Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie odwodnienia na odcinku przebudowywanej drogi powiatowej Nr 1867N DK16 (Wierzbiny) - Drygały - Skarżyn od km 13+793 do km 14+423 ( km wg dok.: 2+593 - 3+223). Zakr ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: Remont drogi powiatowej Nr 1688N od DK NR 63 (Szczechy Wlk.) - Zdory - DK NR 63 (Kociołek Szlachecki) od km 3+185 do km 4+080 w m. Zdory. Zakres rzeczowy robót obejmuje: ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1867N DK16 (Wierzbiny) - Drygały - Skarżyn od km 11+200 do km 11+753 i od km 11+843 do km 14+488 (km wg dok.: 0+000 - 0+553 i 0+643 - 3+288) ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie odwodnienia na odcinku przebudowywanej drogi powiatowej Nr 1867N DK16 (Wierzbiny) - Drygały - Skarżyn od km 13+793 do km 14+423 ( km wg dok.: 2+593 - 3+223). Za ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1867N DK nr 16 (Wierzbiny) - Drygały - Skarżyn od km 24+130 do km 24+500 - odc. Dmusy - Lipińskie (km rob.: 1+630 - 2+000). Zakres rzeczowy ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: Remont drogi powiatowej Nr 1688N od DK NR 63 (Szczechy Wlk.) - Zdory - DK NR 63 (Kociołek Szlachecki) od km 3+185 do km 4+080 w m. Zdory. Zakres rzeczowy robót obej ( ... )

 • 3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-06-21 10:00
  termin minął miesiąc temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1867N DK nr 16 (Wierzbiny) - Drygały - Skarżyn od km 24+130 do km 24+500 - odc. Dmusy - Lipińskie (km rob.: 1+630 - 2+000). Zakre ( ... )

 • 10 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-08-10
  data realizacji
 • 2016-05-30 10:00
  termin minął 2 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1680N DK nr 58 - Skarżyn - Sokoły Jeziorne - Prostki od km 0+000 do km 9+700 wraz z przebudową mostu ( ... )

 • 1 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-12-15
  data realizacji
 • 2016-06-02 11:00
  termin minął miesiąc temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1867N DK16 (Wierzbiny) - Drygały - Skarżyn od km 11+200 do km 11+753 i od km 11+843 do km 14+488 (km wg dok.: 0+000 - 0+553 i 0+643 ( ... )

 • 20 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-06-02 10:00
  termin minął miesiąc temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1680N DK nr 58 - Skarżyn - Sokoły Jeziorne - Prostki od km 0+000 do km 9+700 wraz z przebudową ( ... )

 • 1 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-11-15
  data realizacji
 • 2016-04-27 10:00
  termin minął 3 miesiące temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i kruszywem łamanym: ZADANIE NR 1 - Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej na dro ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-05-05 10:00
  termin minął 2 miesiące temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa ciągu drogowego ROSTKI SKOMACKIE - DK NR 16 ETAP II - Droga powiatowa NR 1863N od km 0+000 do km 1+917,81. Zakres rzeczowy robót obejmuje: - Roboty przygot ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa żwirów kruszonych o frakcjach: 2 - 5,6 mm, 8 - 11,2 mm z przeznaczeniem do wykonania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych. Miejsce dostaw: - na plac składo ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa żwirów kruszonych o frakcjach: 2 - 5,6 mm, 8 - 11,2 mm z przeznaczeniem do wykonania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych. Miejsce dostaw: - na plac składo ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-03-16 10:00
  termin minął 4 miesiące temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa ciągu drogowego ROSTKI SKOMACKIE - DK NR 16 ETAP II - Droga powiatowa NR 1863N od km 0+000 do km 1+917,81. Zakres rzeczowy robót obejmuje: - Robot ( ... )

 • 20 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-07-31
  data realizacji
 • 2016-03-21 10:00
  termin minął 4 miesiące temu
 • 1
  powiązane
Wyszukano w czasie : 326 Strona wygenerowana : 2016-07-29 15:59:11