Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Starostwo Powiatowe - Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Przedmiotem zamówienia jest: Remont drogi powiatowej Nr 1865N Skomack Wielki - Ogródek - Klusy (DK nr 16) od km 3+680 do km 4+160 w m. Ogródek. Zakres rzeczowy robót obejmuje: - wyrównanie istniejące ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1867N DK nr 16 (Wierzbiny) - Drygały - Skarżyn od km 23+590 do km 24+000 - odc. Dmusy - Lipińskie (km rob.: 1+090 - 1+500). Zakr ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-09-11 10:00
  termin mija za 9 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa przepustu w km 11+670 drogi powiatowej nr 1680N DK nr 58 - Skarżyn - Prostki w miejscowości Rogale Wielkie. Zakres ( ... )

 • 3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-09-09 10:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku biurowca Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu zlokalizowanego na działce o nr geod. 1122 położonej w Piszu przy ulicy Czerniewskiego ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest remont chodników przy ulicy Armii Krajowej w Piszu. Zakres rzeczowy robót obejmuje: - Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, - Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabil ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej Nr 1522N (Karpa) - Turośl - Pisz od km 23+485 do km 29+485 ( km rob.: 0+000 - 6+000). Zakres rzeczowy robót obejmuje: - Roboty przygotowawcze ( ... )

 • 50 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-08-25 10:00
  termin minął 7 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest: Remont drogi powiatowej Nr 1865N Skomack Wielki - Ogródek - Klusy (DK nr 16) od km 3+680 do km 4+160 w m. Ogródek. Zakres rzeczowy robót obejmuje: -wyrównanie istnieją ( ... )

 • 3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-08-19 10:00
  termin minął 13 dni temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest remont chodników przy ulicy Armii Krajowej w Piszu. Zakres rzeczowy robót obejmuje: - Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, - Wykonanie pod ( ... )

 • 3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-08-14 10:00
  termin minął 18 dni temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku biurowca Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu zlokalizowanego na działce o nr geod. 1122 położonej w Piszu przy ulicy Cze ( ... )

 • 15 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-08-31
  data realizacji
 • 2015-07-31 10:00
  termin minął miesiąc temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1871N (Biała Piska) - Bełcząc - Kowalewo - granica powiatu (Milewo) od km 7+570 do km 10+342,85 odc. Kowalewo - granica powiatu. Zakres rze ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa mostu wraz z dojazdami na rzece Wejsunek w ciągu drogi powiatowej nr 1777N (Mikołajki) - Wejsuny - DK nr 58 w km 12+922 k.m. Wejsuny z dostosowaniem dojaz ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa ciągu drogowego Rostki Skomackie - DK nr 16 Etap I - dr. pow. Nr 1861N od km 2+747,20 do km 3+749,44 w m. Rostki Skomackie. Zakres rzeczowy robót obejmuje: ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1871N (Biała Piska) - Bełcząc - Kowalewo - granica powiatu (Milewo) od km 7+570 do km 10+342,85 odc. Kowalewo - granica powiatu. Zakres rz ( ... )

 • 30 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-06-26 10:00
  termin minął 2 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i kruszywem łamanym: ZADANIE NR 1 - Potrójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej na dro ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa mostu wraz z dojazdami na rzece Wejsunek w ciągu drogi powiatowej nr 1777N (Mikołajki) - Wejsuny - DK nr 58 w km 12+922 ( ... )

 • 10 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-10-31
  data realizacji
 • 2015-06-22 10:00
  termin minął 2 miesiące temu
 • 2
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa ciągu drogowego Rostki Skomackie - DK nr 16 Etap I - dr. pow. Nr 1861N od km 2+747,20 do km 3+749,44 w m. Rostki Skomackie. Zakres rzeczowy robót obej ( ... )

 • 15 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-06-16 10:00
  termin minął 2 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest: Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i kruszywem łamanym: ZADANIE NR 1 - Potrójne powierzchniowe utrwalenie nawierzc ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-05-29 10:00
  termin minął 3 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego o mocy minimum 60 KM wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2014 roku, wersja drogowa z n.w. osprzętem do robót drogowych: - ł ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego o mocy minimum 60 KM wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2014 roku, wersja drogowa z n.w. osprzętem do robót drogowych: - ład ( ... )

 • 3,5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-04-17 10:00
  termin minął 4 miesiące temu
 • 1
  powiązane
Wyszukano w czasie : 138 Strona wygenerowana : 2015-09-01 20:06:14