Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Starostwo Powiatowe - Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Przedmiotem zamówienia jest powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i kruszywem łamanym: ZADANIE NR 1 - Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej na dro ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa (zakup w stacji Wykonawcy) paliw płynnych do samochodów, maszyn i urządzeń: ZADANIE NR 1 - eksploatowanych przez PZD w Piszu; ZADANIE NR 2 - eksploatowanych przez ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa (zakup w stacji Wykonawcy) paliw płynnych do samochodów, maszyn i urządzeń: ZADANIE NR 1 - eksploatowanych przez PZD w Piszu; ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-01-25 10:00
  termin minął 29 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest: Remont drogi powiatowej Nr 4634N od km 0+000 do km 0+146,80 - ulicy Okopowej w Piszu. Zakres robót obejmuje: 1) rozbiórkę istniejącej nawierzchni z kostki granitowej i n ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie powiatu piskiego w sezonie zimowym 2016/2017. Zamówienie zostało podzielone na 5 części: ZADANIE NR 1 - na terenie gm ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: Remont drogi powiatowej Nr 1694N DK Nr 63 - Łysonie od km 3+355 do km 3+642 i od km 4+819 do km 5+049. Zakres robót obejmuje: 1) roboty ziemne; 2) ręczne i mechaniczne wy ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: Remont drogi powiatowej Nr 4634N od km 0+000 do km 0+146,80 - ulicy Okopowej w Piszu. Zakres robót obejmuje: 1) rozbiórkę istniejącej nawierzchni z kostki granitowej i n ( ... )

 • 4 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-12-02 10:00
  termin minął 2 miesiące temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest: zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie powiatu piskiego w sezonie zimowym 2016/2017. Zamówienie zostało podzielone na 5 części: ZADANIE NR 1 - na terenie gm ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-11-16 10:00
  termin minął 3 miesiące temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest: Remont drogi powiatowej Nr 1694N DK Nr 63 - Łysonie od km 3+355 do km 3+642 i od km 4+819 do km 5+049. Zakres robót obejmuje: 1) roboty ziemne; 2) ręczne i mechanic ( ... )

 • 3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-11-22 10:00
  termin minął 3 miesiące temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest: zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie powiatu piskiego w sezonie zimowym 2016/2017. Zamówienie zostało podzielone na 5 części : ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-10-28 10:00
  termin minął 3 miesiące temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1676N od dr. Nr 1867N - Zalesie od km 1+834 do km 3+003,51 (km wg dok.: 0+000 - 1+169,51. Zakres rzeczowy obejmuje: - roboty przygotowawcze ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1658N Pogobie Średnie – DK Nr 63 – Turowo – Zawady od km 12+345 do km 12+942 w m. Turowo. Zakres rzeczowy obejmuje: - roboty przygotow ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1864N od DW Nr 667 - Monety - Zdedy od km 0+003,35 do km 1+515. Zakres rzeczowy obejmuje następujące roboty:- przygotowawcze i rozbiórkowe; ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: Remont drogi powiatowej Nr 4634N od km 0+000 do km 0+146,80 - ulicy Okopowej w Piszu. Zakres robót obejmuje: 1) rozbiórkę istniejącej nawierzchni z kostki granitowej ( ... )

 • 4 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-10-25 10:00
  termin minął 4 miesiące temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1676N od dr. Nr 1867N - Zalesie od km 1+834 do km 3+003,51 (km wg dok.: 0+000 - 1+169,51. Zakres rzeczowy obejmuje: - roboty prz ( ... )

 • 20 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-10-07 10:00
  termin minął 4 miesiące temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1658N Pogobie Średnie – DK Nr 63 – Turowo – Zawady od km 12+345 do km 12+942 w m. Turowo. Zakres rzeczowy obejmuje: - roboty przygo ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-10-05 10:00
  termin minął 4 miesiące temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1864N od DW Nr 667 - Monety - Zdedy od km 0+003,35 do km 1+515. Zakres rzeczowy obejmuje następujące roboty:- przygotowawcze i rozbió ( ... )

 • 20 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-09-23 10:00
  termin minął 5 miesiące temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie odwodnienia na odcinku przebudowywanej drogi powiatowej Nr 1867N DK16 (Wierzbiny) - Drygały - Skarżyn od km 13+793 do km 14+423 ( km wg dok.: 2+593 - 3+223). Zakr ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: Remont drogi powiatowej Nr 1688N od DK NR 63 (Szczechy Wlk.) - Zdory - DK NR 63 (Kociołek Szlachecki) od km 3+185 do km 4+080 w m. Zdory. Zakres rzeczowy robót obejmuje: ( ... )

Wyszukano w czasie : 79 Strona wygenerowana : 2017-02-24 04:37:44