Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Starostwo Powiatowe - Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa ciągu drogowego Rostki Skomackie - DK nr 16 Etap I - dr. pow. Nr 1861N od km 2+747,20 do km 3+749,44 w m. Rostki Skomackie. Zakres rzeczowy robót obejmuje: ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1871N (Biała Piska) - Bełcząc - Kowalewo - granica powiatu (Milewo) od km 7+570 do km 10+342,85 odc. Kowalewo - granica powiatu. Zakres rz ( ... )

 • 30 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-06-26 10:00
  termin minął 4 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i kruszywem łamanym: ZADANIE NR 1 - Potrójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej na dro ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa mostu wraz z dojazdami na rzece Wejsunek w ciągu drogi powiatowej nr 1777N (Mikołajki) - Wejsuny - DK nr 58 w km 12+922 ( ... )

 • 10 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-10-31
  data realizacji
 • 2015-06-22 10:00
  termin minął 8 dni temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa ciągu drogowego Rostki Skomackie - DK nr 16 Etap I - dr. pow. Nr 1861N od km 2+747,20 do km 3+749,44 w m. Rostki Skomackie. Zakres rzeczowy robót obej ( ... )

 • 15 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-06-16 10:00
  termin minął 14 dni temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest: Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i kruszywem łamanym: ZADANIE NR 1 - Potrójne powierzchniowe utrwalenie nawierzc ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-05-29 10:00
  termin minął miesiąc temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego o mocy minimum 60 KM wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2014 roku, wersja drogowa z n.w. osprzętem do robót drogowych: - ł ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego o mocy minimum 60 KM wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2014 roku, wersja drogowa z n.w. osprzętem do robót drogowych: - ład ( ... )

 • 3,5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-04-17 10:00
  termin minął 2 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego o mocy minimum 60 KM wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2014 roku, wersja drogowa z n.w. osprzętem do robót drogowych: ( ... )

 • 3,5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-04-01 10:00
  termin minął 3 miesiące temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa żwirów kruszonych o frakcjach: 2 - 5,6 mm, 8 - 11,2 mm z przeznaczeniem do wykonania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych. Miejsce dostaw: - na plac składo ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa żwirów kruszonych o frakcjach: 2 - 5,6 mm, 8 - 11,2 mm z przeznaczeniem do wykonania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych. Miejsce dostaw: - na plac skład ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-03-11 10:00
  termin minął 3 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE NR 1 - Dostawa 205 ton emulsji asfaltowej C65 B3 PU/RC z przepompowaniem do zbiornika ustawionego na wysokości ca 3 m.; ZADANIE NR 2 - Dostawa 40 ton mieszanki mi ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-03-06 10:00
  termin minął 3 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa (zakup w stacji Wykonawcy) paliw płynnych i innych materiałów eksploatacyjnych. ZADANIE NR 1 - dla potrzeb pojazdów PZD w Piszu. ZADANIE NR 2 - dla potrzeb pojazdó ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa (zakup w stacji Wykonawcy) paliw płynnych i innych materiałów eksploatacyjnych. ZADANIE NR 1 - dla potrzeb pojazdów PZD w Piszu. ZADANIE NR 2 - dla potrzeb pojazd ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-01-23 10:00
  termin minął 5 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa przepustu w km 5+144 drogi powiatowej Nr 1660N DK nr 63 - Kałęczyn - Biała Piska k/m Zawady. Zakres rzeczowy robót obejmuje: - roboty przygotowawcze, ziemne i ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie powiatu piskiego w sezonie zimowym 2014/2015. ZADANIE NR 1 - na terenie gminy Pisz; ZADANIE NR 2 - na terenie gminy Or ( ... )

Przedmiotem zamówienia są dostawy: ZADANIE NR 1 - Dostawa 400 ton soli drogowej z antyzbrylaczem do sporządzenia mieszanek piaskowo-solnych dla potrzeb zimowego utrzymania dróg w sezonie z ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-04-15
  data realizacji
 • 2014-10-28 10:00
  termin minął 8 miesiące temu
 • 1
  powiązane
Wyszukano w czasie : 72 Strona wygenerowana : 2015-07-01 03:52:54