Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Starostwo Powiatowe - Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Przedmiotem zamówienia jest remont mostu w km 2+130 drogi powiatowej Nr 1674N Orłowo - Zabielne - dr. woj. Nr 667 k/m Zabielne. Remont istniejącego mostu będzie polegał na rozbiórce balustrad, belek g ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest remont drogi powiatowej Nr 1865N Skomack Wlk. - Ogródek - Klusy (DK nr 16) od km 3+748 do km 4+448 (km rob.: 0+000 - 0+700). Zakres rzeczowy robót obejmuje: - roboty ( ... )

 • 10 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-10-31
  data realizacji
 • 2014-09-11 10:00
  termin minął 7 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest remont mostu w km 2+130 drogi powiatowej Nr 1674N Orłowo - Zabielne - dr. woj. Nr 667 k/m Zabielne. Remont istniejącego mostu będzie polegał na rozbiórce balustrad ( ... )

 • 3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-11-15
  data realizacji
 • 2014-08-27 10:00
  termin minął 22 dni temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej Nr 1867N DK nr 16 (Wierzbiny) - Drygały - Skarżyn od km 22+500 do km 23+590 - odc. Dmusy - Lipińskie (km rob.: 0+000 - 1 + 090,00). Realizacja ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej Nr 1867N DK nr 16 (Wierzbiny) - Drygały - Skarżyn od km 22+500 do km 23+590 - odc. Dmusy - Lipińskie (km rob.: 0+000 - 1 + 090,00). Realiz ( ... )

 • 20 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-09-30
  data realizacji
 • 2014-07-30 10:00
  termin minął miesiąc temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej Nr 1692N od dr. kraj. nr 63 - Trzonki - dr. pow. Nr 1851N od km 3+130 do km 3+780. Zakres rzeczowy robót obejmuje: - roboty przygotowawcze, ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa mostu na rzece Święcek w ciągu drogi powiatowej Nr 1867N DK 16 (Wierzbiny) - Drygały - Skarżyn w km 11+800 k/m Drygały. Most żelbetowy belkowo - żebrowy jednoprz ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE NR 1 - Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej na drodze pow. Nr 1773N od km 25+766 do km 28+121, odc. Hejdyk - dr. pow. nr 1522N (Karpa); ZADA ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest remont drogi powiatowej Nr 1694N DK Nr 63 - Łysonie od km 0+056 do km 1+514. Zakres rzeczowy robót obejmuje: - oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawie ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej Nr 4660N - ulicy Wyzwolenia w Orzyszu km wg dok.: 0+000 - 0+985,70. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa mostu na rzece Święcek w ciągu drogi powiatowej Nr 1867N DK 16 (Wierzbiny) - Drygały - Skarżyn w km 11+800 k/m Drygały. Most żelbetowy belkowo - żebr ( ... )

 • 15 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-11-15
  data realizacji
 • 2014-06-17 10:00
  termin minął 3 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE NR 1 - Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej na drodze pow. Nr 1773N od km 25+766 do km 28+121, odc. ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-07-31
  data realizacji
 • 2014-06-10 10:00
  termin minął 3 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest remont drogi powiatowej Nr 1694N DK Nr 63 - Łysonie od km 0+056 do km 1+514. Zakres rzeczowy robót obejmuje: - oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową istnie ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-06-30
  data realizacji
 • 2014-06-05 10:00
  termin minął 3 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej Nr 1692N od dr. kraj. nr 63 - Trzonki - dr. pow. Nr 1851N od km 3+130 do km 3+591,76. Zakres rzeczowy robót obejmuje: - roboty przygotowawcze, ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej Nr 4660N - ulicy Wyzwolenia w Orzyszu km wg dok.: 0+000 - 0+985,70. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności u ( ... )

 • 25 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-07-31
  data realizacji
 • 2014-05-26 10:00
  termin minął 3 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1777N (Mikołajki) - Wejsuny - DK nr 58 od km 10+896 do km 13+362 wraz z przebudową mostu w km 12+922 ( ... )

Wyszukano w czasie : 64 Strona wygenerowana : 2014-09-19 01:44:28