Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Starostwo Powiatowe - Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Przedmiotem zamówienia jest dostawa żwirów kruszonych o frakcjach: 2 - 5,6 mm, 8 - 11,2 mm z przeznaczeniem do wykonania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych. Miejsce dostaw: - na plac składo ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-02-16 10:00
  termin mija za 10 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE NR 1 - Dostawa 205 ton emulsji asfaltowej C65 B3 PU/RC z przepompowaniem do zbiornika ustawionego na wysokości ca 3 m.; ZADANIE NR 2 - Dostawa 40 ton mieszanki m ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-02-15 10:00
  termin mija za 9 dni
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa (zakup w stacji Wykonawcy) paliw płynnych i innych materiałów eksploatacyjnych. ZADANIE NR 1 - dla potrzeb pojazdów PZD w Piszu. ZADANIE NR 2 - dla potrzeb pojazd ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa (zakup w stacji Wykonawcy) paliw płynnych i innych materiałów eksploatacyjnych. ZADANIE NR 1 - dla potrzeb pojazdów PZD w Piszu. ZADANIE NR 2 - dla potrzeb pojazdó ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-01-14 10:00
  termin minął 22 dni temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie powiatu piskiego w sezonie zimowym 2015/2016. ZADANIE NR 1 - na terenie gminy Pisz; ZADANIE NR 2 - na terenie gminy Orz ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: Remont drogi powiatowej Nr 1658N Pogobie Średnie - DK nr 63 - Turowo - Zawady od km 14+549 do km 15+349 w m. Bogumiły. Zakres rzeczowy robót obejmuje: - Wyrównanie istnie ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1867N DK nr 16 (Wierzbiny) - Drygały - Skarżyn od km 24+000 do km 24+130 - odc. Dmusy - Lipińskie (km rob.:1+500 - 1+630 ). Zakres rzeczowy ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie powiatu piskiego w sezonie zimowym 2015/2016. ZADANIE NR 1 - na terenie gminy Pisz; ZADANIE NR 2 - na terenie gminy Or ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-04-30
  data realizacji
 • 2015-10-23 10:00
  termin minął 3 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest: Remont drogi powiatowej Nr 1658N Pogobie Średnie - DK nr 63 - Turowo - Zawady od km 14+549 do km 15+349 w m. Bogumiły. Zakres rzeczowy robót obejmuje: ( ... )

 • 3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-10-22 10:00
  termin minął 3 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej Nr 1522N (Karpa) - Turośl - Pisz od km 29+485 do km 31+285 ( km rob.: 6+000 - 7+800). Zakres rzeczowy robót obejmuje: - Roboty przygotowawcze; ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1867N DK nr 16 (Wierzbiny) - Drygały - Skarżyn od km 24+000 do km 24+130 - odc. Dmusy - Lipińskie (km rob.:1+500 - 1+630 ). Zakres rzeczowy ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa przepustu w km 11+670 drogi powiatowej nr 1680N DK nr 58 - Skarżyn - Prostki w miejscowości Rogale Wielkie. Zakres rzeczowy robót obejmuje: - roboty przygotowa ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1867N DK nr 16 (Wierzbiny) - Drygały - Skarżyn od km 23+590 do km 24+000 - odc. Dmusy - Lipińskie (km rob.: 1+090 - 1+500). Zakres rzeczowy ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej Nr 1522N (Karpa) - Turośl - Pisz od km 29+485 do km 31+285 ( km rob.: 6+000 - 7+800). Zakres rzeczowy robót obejmuje: - Roboty przygotowawcz ( ... )

 • 15 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-09-29 10:00
  termin minął 4 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej Nr 1522N (Karpa) - Turośl - Pisz od km 23+485 do km 29+485 ( km rob.: 0+000 - 6+000). Zakres rzeczowy robót obejmuje: - Roboty przygotowawcze; - ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: Remont drogi powiatowej Nr 1865N Skomack Wielki - Ogródek - Klusy (DK nr 16) od km 3+680 do km 4+160 w m. Ogródek. Zakres rzeczowy robót obejmuje: - wyrównanie istniejące ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1867N DK nr 16 (Wierzbiny) - Drygały - Skarżyn od km 23+590 do km 24+000 - odc. Dmusy - Lipińskie (km rob.: 1+090 - 1+500). Zakr ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-09-11 10:00
  termin minął 4 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa przepustu w km 11+670 drogi powiatowej nr 1680N DK nr 58 - Skarżyn - Prostki w miejscowości Rogale Wielkie. Zakres ( ... )

 • 3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-09-09 10:00
  termin minął 4 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku biurowca Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu zlokalizowanego na działce o nr geod. 1122 położonej w Piszu przy ulicy Czerniewskiego ( ... )

Wyszukano w czasie : 73 Strona wygenerowana : 2016-02-06 03:41:35