Filtrowanie ogłoszeń

  • Wyniki przetargów

    ×
  • Po słowach: UTAL Sp. z o.o

    ×
  • Dokładna fraza

    ×


Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i utylizacja wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych 2. Przedmiotem zamówienia jest: 1) dostawa tablic rejestracyjnych wykona ( ... )

1.Wykonanie robót budowlanych oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla Systemu Identyfikacji Miejskiej w Gdyni. 2.Zakres robót budowlanych obejmuje: a)wykonanie, montaż: tablic emaliowanych, zwyk ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatu Grodziskiego ul. Daleka 11a Grodzisk Mazowiecki wykonanych zgodnie z Rozporz ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Radomiu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji istotnych warunków z ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa 30.000 szt. tablic rejestracyjnych samochodowych, motocyklowych, motorowerowych, ciągnikowych, tablic do przyczep-naczep, tablic jednorzędowych dwurzędo ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa następujących tablic rejestracyjnych: 1.tablice jednorzędowe (samochodowe, przyczepy) 57.000 szt. 2.tablice dwurzędowe (samochodowe, przyczepy) 1.050 sz ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa tablic rejestracyjnych w następujących ilościach:samochodowa (jednorzędowa i dwurzędowa) 8 000 kompletów, motocyklowo-ciągnikowa 1 000 sztuk, motorowerowa 1 000 szt ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa tablic rejestracyjnych w następujących ilościach:samochodowa (jednorzędowa i dwurzędowa) 8 000 kompletów, motocyklowo-ciągnikowa 1 000 sztuk, motorowerowa 1 000 szt ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Śremie. 2. Kod Wspólnego Słownika Zamówień: CPV 44.42.34.00-5 znaki i podobne elemen ( ... )

Dostawa aluminiowych tablic rejestracyjnych powlekanych folią z wytłoczonym numerem rejestracyjnym o cechach zgodnych z obowiązującymi w dniu dostawy przepisami prawa. a) Samochodowe jednorzędowe 2250 ( ... )

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Lublińcu wraz z nieodpłatnym odbiorem i złomowaniem wycofanych tablic rejestracyjnych. Zamówienie o ( ... )

Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Kościanie na lata 2016 - 2018 ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do pojazdów dla Powiatu Gnieźnieńskiego wraz z odbiorem i likwidacją tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku oraz dostawa i i ( ... )

: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych pojazdów rejestrowanych w powiecie jarocińskim, w tym wykonanie i dostawa wtórników tablic rejestracyjnych oraz odbi ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż oraz bieżące utrzymanie słupków i tablic z nazwą ulicy na terenie Miasta Oświęcim wraz z demontażem i utylizacją zniszczonych słupków z tablicami. 2. Zak ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa z montażem zintegrowanego miejskiego systemu informacji kulturalnej w zabytkowym mieście ogrodzie Podkowa Leśna. W skład systemu wchodzić będą jednolite pod względe ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych pojazdów, dla potrzeb Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Oławie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: 1) sukcesywna dostawa wraz z transportem do siedziby Zamawiającego tablic rejestracyjnych oraz ich wtórników na potrzeby Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach zgodnie ( ... )

1. Wykonanie robót budowlanych oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla systemu Identyfikacji Miejskiej w Gdyni. 2. Zakres robót budowlanych obejmuje: a) wykonanie, montaż: -tablic emaliowanych, ( ... )

Wyszukano w czasie : 174 Strona wygenerowana : 2016-05-27 22:01:39