Filtrowanie ogłoszeń

  • Wyniki przetargów

    ×
  • Po słowach: UTAL Sp. z o.o

    ×
  • Dokładna fraza

    ×


Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na adres Starostwa Powiatowego w Żyrardowie: ul. Limanowskiego 45, 96-300 Żyrardów, w poniższych ilościach: 1. Tablice samochodowe zwyczajne jednorzędowe – ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla Systemu Identyfikacji Miejskiej w Gdyni. 2. Zakres robót budowlanych obejmuje: a) wykonanie, mo ( ... )

Opis przedmiotu zamówienia: a) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na utrzymaniu i montażu tablic z nazwami ulic i placów w granicach administracyjnych Miasta Krakowa. W ramach zlecanych ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych wraz z odbiorem w latach 2017 - 2019. Wykonawca dostarczy wykonane tablice w partiach na podstawie zapotrzebowania Zamawiająceg ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wytworzenie i dostawa tablic rejestracyjnych, aluminiowych, foliowanych wykonanych zgodnie z wymogami określonymi ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz ( ... )

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do 142 250 sztuk tablic rejestracyjnych, zgodnie z: a)Rozdziałem 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie reje ( ... )

1. Sukcesywna dostawa, wykonanych przez Wykonawcę, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j.: Dz. U. z 2012 poz. 1137, ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktur ( ... )

1.1. Wykonanie i dostawa w okresie obowiązywania umowy tablic rejestracyjnych, do oznaczenia wszystkich pojazdów samochodowych dopuszczanych do ruchu, wraz z ramkami do ich montażu w ilości 50 % do ka ( ... )

Zamówienie obejmuje: przedmiotem zamówienia jest wytworzenie i dostawa tablic rejestracyjnych, aluminiowych, foliowanych, wykonanych zgodnie z wymogami określonymi ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Pra ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: 1. Sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych w ilościach według wykazu poniżej: a) tablice samochodowe jedno i dwurzędowe – 12 250 kompletów/ 24 500 sztuk/, b) tablice mo ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. ( ... )

Przedmiot zamówienia stanowią dostawy oznaczone tytułem Wykonywanie i dostarczanie tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile. 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonywa ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa niżej wymienionych tablic rejestracyjnych foliowanych - bez otworów: 1) samochodowe zwyczajne: jednorzędowe + jednorzędowe - 38.000 kpl.; 2) samochodowe ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Systemu Informacji Miejskiej w Poznaniu na terenie węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera oraz wykonanie czynności towarzyszących. Na przedmiot zamówienia składają ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do oznaczania różnego typu pojazdów dla Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji Starostwa Powiatowego w Środzie Śl ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wyprodukowanie oraz dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Trzebnicy, jak również odbiór i złomowanie tablic używanych , pr ( ... )

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do sprzętu przeładunkowego oraz tablic rejestracyjnych, nalepek kontrolnych i znaków legalizacyjnych z podziałem na 4 części (zadania). 2. Wymog ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i utylizacja wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych 2. Przedmiotem zamówienia jest: 1) dostawa tablic rejestracyjnych wykona ( ... )

1.Wykonanie robót budowlanych oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla Systemu Identyfikacji Miejskiej w Gdyni. 2.Zakres robót budowlanych obejmuje: a)wykonanie, montaż: tablic emaliowanych, zwyk ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatu Grodziskiego ul. Daleka 11a Grodzisk Mazowiecki wykonanych zgodnie z Rozporz ( ... )

Wyszukano w czasie : 156 Strona wygenerowana : 2017-03-30 08:41:04