Filtrowanie ogłoszeń

  • Wyniki przetargów

    ×
  • Po słowach: UTAL Sp. z o.o

    ×
  • Dokładna fraza

    ×


Przedmiotem zamówienia jest: 1. Sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych w ilościach według wykazu poniżej: a) tablice samochodowe jedno i dwurzędowe – 12 250 kompletów/ 24 500 sztuk/, b) tablice mo ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. ( ... )

Przedmiot zamówienia stanowią dostawy oznaczone tytułem Wykonywanie i dostarczanie tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile. 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonywa ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa niżej wymienionych tablic rejestracyjnych foliowanych - bez otworów: 1) samochodowe zwyczajne: jednorzędowe + jednorzędowe - 38.000 kpl.; 2) samochodowe ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Systemu Informacji Miejskiej w Poznaniu na terenie węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera oraz wykonanie czynności towarzyszących. Na przedmiot zamówienia składają ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do oznaczania różnego typu pojazdów dla Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji Starostwa Powiatowego w Środzie Śl ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wyprodukowanie oraz dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Trzebnicy, jak również odbiór i złomowanie tablic używanych , pr ( ... )

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do sprzętu przeładunkowego oraz tablic rejestracyjnych, nalepek kontrolnych i znaków legalizacyjnych z podziałem na 4 części (zadania). 2. Wymog ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i utylizacja wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych 2. Przedmiotem zamówienia jest: 1) dostawa tablic rejestracyjnych wykona ( ... )

1.Wykonanie robót budowlanych oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla Systemu Identyfikacji Miejskiej w Gdyni. 2.Zakres robót budowlanych obejmuje: a)wykonanie, montaż: tablic emaliowanych, zwyk ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatu Grodziskiego ul. Daleka 11a Grodzisk Mazowiecki wykonanych zgodnie z Rozporz ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Radomiu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji istotnych warunków z ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa 30.000 szt. tablic rejestracyjnych samochodowych, motocyklowych, motorowerowych, ciągnikowych, tablic do przyczep-naczep, tablic jednorzędowych dwurzędo ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa następujących tablic rejestracyjnych: 1.tablice jednorzędowe (samochodowe, przyczepy) 57.000 szt. 2.tablice dwurzędowe (samochodowe, przyczepy) 1.050 sz ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa tablic rejestracyjnych w następujących ilościach:samochodowa (jednorzędowa i dwurzędowa) 8 000 kompletów, motocyklowo-ciągnikowa 1 000 sztuk, motorowerowa 1 000 szt ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa tablic rejestracyjnych w następujących ilościach:samochodowa (jednorzędowa i dwurzędowa) 8 000 kompletów, motocyklowo-ciągnikowa 1 000 sztuk, motorowerowa 1 000 szt ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Śremie. 2. Kod Wspólnego Słownika Zamówień: CPV 44.42.34.00-5 znaki i podobne elemen ( ... )

Dostawa aluminiowych tablic rejestracyjnych powlekanych folią z wytłoczonym numerem rejestracyjnym o cechach zgodnych z obowiązującymi w dniu dostawy przepisami prawa. a) Samochodowe jednorzędowe 2250 ( ... )

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Lublińcu wraz z nieodpłatnym odbiorem i złomowaniem wycofanych tablic rejestracyjnych. Zamówienie o ( ... )

Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Kościanie na lata 2016 - 2018 ( ... )

Wyszukano w czasie : 215 Strona wygenerowana : 2016-12-10 17:35:26