Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Urząd Miejski w Łapach

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


1. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) dla części 1 - dostawę pomocy dydaktycznych, zabawek do wyposażenia sali przedszkolnej oddziału zamiejscowego Przedszkola Nr 2 w Łapach, w Daniłowie Dużym o parame ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-03-31 10:30
  termin mija jutro
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na poprawie dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych w Łapach obejmujące: - rozbiórkę 5 budynków warsztatowych, - rozbiórkę budynku kina, ( ... )

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie dróg gminnych: ul. Matejki – droga nr 106430B; ul. Goździkowska – droga nr 106417B; ul. Główna – droga nr 106429B o łącznej długośc ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-02-03 10:30
  termin minął miesiąc temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na poprawie dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych w Łapach obejmujące: - rozbiórkę 5 budynków warsztatowych, - rozbiórkę budynku kina, ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-01-18 10:30
  termin minął 2 miesiące temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest Termomodernizacja budynku Świetlicy Socjoterapeutycznej w Łapach obejmująca: - ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, - ocieplenie stropu i stropodachu budynku, - wymiana s ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz budynków i obiektów Zamawiającego w ilościach około: 1660185 kWh. Oświetlenie uliczne: taryfa strefowa d ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz budynków i obiektów Zamawiającego w ilościach około: 1660185 kWh. Oświetlenie uliczne: taryfa strefowa d ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-11-21 12:00
  termin minął 4 miesiące temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest Termomodernizacja budynku Świetlicy Socjoterapeutycznej w Łapach obejmująca: - ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, - ocieplenie stropu i stropodachu budynku, - wymiana s ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-10-19 10:30
  termin minął 5 miesiące temu
 • 0
  powiązane

Część 1 1. Dostawa 1 szt. średniego samochodu pożarniczego ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łapach z napędem 4x4 o parametrach technicznych opisanych w załączniku nr 6 do SIW ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: Budowa i rozbudowa ulic w miejscowości Gąsówka Stara Kolonia (ul. Żeromskiego ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łapach w następującym zakresie: 1). Branża drogowa: - makroniwelacja terenu inwestycji, - budowa dróg wewnętrz ( ... )

Dostawa 1 szt. średniego samochodu pożarniczego ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łapach z napędem 4x4 o parametrach technicznych opisanych w załączniku nr 6 do SIWZ. Pojazd m ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Uhowie, gmina Łapy obejmująca: - ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, - ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją, - ociep ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Uhowie, gmina Łapy. 2. Prace b ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: Termomodernizacja budynku Świetlicy Socjoterapeutycznej w Łapach. 2. Prace bu ( ... )

Wyszukano w czasie : 359 Strona wygenerowana : 2017-03-30 08:43:23