Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Urząd Miejski w Łapach

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz budynków i obiektów Zamawiającego w ilościach około: 1660185 kWh. Oświetlenie uliczne: taryfa strefowa d ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-11-21 12:00
  termin minął 19 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest Termomodernizacja budynku Świetlicy Socjoterapeutycznej w Łapach obejmująca: - ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, - ocieplenie stropu i stropodachu budynku, - wymiana s ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-10-19 10:30
  termin minął miesiąc temu
 • 0
  powiązane

Część 1 1. Dostawa 1 szt. średniego samochodu pożarniczego ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łapach z napędem 4x4 o parametrach technicznych opisanych w załączniku nr 6 do SIW ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: Budowa i rozbudowa ulic w miejscowości Gąsówka Stara Kolonia (ul. Żeromskiego ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łapach w następującym zakresie: 1). Branża drogowa: - makroniwelacja terenu inwestycji, - budowa dróg wewnętrz ( ... )

Dostawa 1 szt. średniego samochodu pożarniczego ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łapach z napędem 4x4 o parametrach technicznych opisanych w załączniku nr 6 do SIWZ. Pojazd m ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Uhowie, gmina Łapy obejmująca: - ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, - ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją, - ociep ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Uhowie, gmina Łapy. 2. Prace b ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: Termomodernizacja budynku Świetlicy Socjoterapeutycznej w Łapach. 2. Prace bu ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: Budowa i rozbudowa ulic w miejscowości Gąsówka Stara Kolonia (ul. Żeromskiego ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2017-08-31
  data realizacji
 • 2016-07-22 10:30
  termin minął 4 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Dostawa średniego samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łapach Część 1 1. Dostawa 1 szt. średnieg ( ... )

 • 10 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-09-30
  data realizacji
 • 2016-07-22 12:30
  termin minął 4 miesiące temu
 • 3
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania szatni na salę rehabilitacji ruchowej i gimnastyki korekcyjnej oraz terapii sensorycznej wraz z przebudową łazienek z dosto ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego budynku dworca PKP wraz z zagospodarowaniem terenu i pełnieniem usługi nadzoru autorskie ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Uhowie, gmina Łapy obejmująca: - ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, - ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją, - ocie ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-08-31
  data realizacji
 • 2016-06-22 09:30
  termin minął 5 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest Termomodernizacja budynku Świetlicy Socjoterapeutycznej w Łapach obejmująca: - ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, - ocieplenie stropu i stropodachu budynku, - wymiana s ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-08-31
  data realizacji
 • 2016-06-22 10:30
  termin minął 5 miesiące temu
 • 1
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Uhowie, gmina Łapy. 2. Prace b ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-09-30
  data realizacji
 • 2016-06-15 09:30
  termin minął 5 miesiące temu
 • 1
  powiązane
Wyszukano w czasie : 101 Strona wygenerowana : 2016-12-10 17:34:07