Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Urząd Miejski w Łapach

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania szatni na salę rehabilitacji ruchowej i gimnastyki korekcyjnej oraz terapii sensorycznej wraz z przebudową łazienek z dosto ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego budynku dworca PKP wraz z zagospodarowaniem terenu i pełnieniem usługi nadzoru autorskie ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Uhowie, gmina Łapy obejmująca: - ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, - ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją, - ocie ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-08-31
  data realizacji
 • 2016-06-22 09:30
  termin minął 2 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest Termomodernizacja budynku Świetlicy Socjoterapeutycznej w Łapach obejmująca: - ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, - ocieplenie stropu i stropodachu budynku, - wymiana s ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-08-31
  data realizacji
 • 2016-06-22 10:30
  termin minął 2 dni temu
 • 1
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Uhowie, gmina Łapy. 2. Prace b ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-09-30
  data realizacji
 • 2016-06-15 09:30
  termin minął 9 dni temu
 • 0
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: Termomodernizacja budynku Świetlicy Socjoterapeutycznej w Łapach. 2. Prace bu ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-09-30
  data realizacji
 • 2016-06-15 10:30
  termin minął 9 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Barwiki - ul. Barwikowskiej, ul. Glinianej, ul. Puchalskiego, ul. Wodzickiego w m. Łapy - odcinek D1 w nastę ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego budynku dworca PKP wraz z zagospodarowaniem terenu i pełnieniem usługi nadzoru autorskie ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-10-31
  data realizacji
 • 2016-05-16 09:30
  termin minął miesiąc temu
 • 2
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania szatni na salę rehabilitacji ruchowej i gimnastyki korekcyjnej oraz terapii sensorycznej wraz z przebudową łazienek z dosto ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-08-19
  data realizacji
 • 2016-05-20 09:30
  termin minął miesiąc temu
 • 1
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania szatni na salę rehabilitacji ruchowej i gimnastyki korekcyjnej oraz terapii sensorycznej wraz z przebudową łazienek z dosto ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-08-19
  data realizacji
 • 2016-04-29 09:30
  termin minął miesiąc temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Barwiki - ul. Barwikowskiej, ul. Glinianej, ul. Puchalskiego, ul. Wodzickiego w m. Łapy - odcinek D1 w nastę ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-06-30
  data realizacji
 • 2016-04-25 09:30
  termin minął 2 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego budynku dworca PKP wraz z zagospodarowaniem terenu i pełnieniem usługi nadzoru autorskie ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-08-31
  data realizacji
 • 2016-04-12 09:30
  termin minął 2 miesiące temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Przebudowa ul. Leśnikowskiej i ul. Polnej w Łapach w następującym zakresie: a) roboty rozbiórkowe, b) roboty ziemne, c) konstrukcja nawierzchni: - je ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łapach w następującym zakresie: 1). Branża drogowa: - makroniwelacja terenu inwestycji, - budowa dróg wewnętr ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2017-09-29
  data realizacji
 • 2016-03-03 09:30
  termin minął 3 miesiące temu
 • 2
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Przebudowa ul. Leśnikowskiej i ul. Polnej w Łapach w następującym zakresie: a) roboty rozbiórkowe, b) roboty ziemne, c) konstrukcja nawierzchni: - je ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-09-30
  data realizacji
 • 2016-02-08 09:30
  termin minął 4 miesiące temu
 • 1
  powiązane
Wyszukano w czasie : 132 Strona wygenerowana : 2016-06-25 03:28:33