Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Urząd Miejski w Łapach

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu zadania pn Budowa skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu w Łapach Dębowinie na dz. o nr geod. 194/4, gmina Łapy. Przedmiot zamówi ( ... )

: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Daniłowo Małe realizowanego w ramach działania Podstawowe usługi ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi gminnej 106542B w m. Roszki-Włodki, drogi nr 106548B w m. Płonka Kościelna, drogi nr 106540B w m. Roszki-Wodźki, drogi gminnej w m. Bokiny oraz drogi w m. ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-10-31
  data realizacji
 • 2014-08-12 09:30
  termin mija za 11 dni
 • 1
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na Pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn. Zapewnienie dostępu do terenów inwestycyjnych na terenie miasta i Gmi ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-04-15
  data realizacji
 • 2014-08-05 09:30
  termin mija za 4 dni
 • 0
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Zapewnienie dostępu do terenów inwestycyjnych na terenie miasta i Gminy Łapy polegające na: Budowie drogi gminnej pomiędzy ul. Żwirki i Wigury, a ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-04-15
  data realizacji
 • 2014-08-07 09:30
  termin mija za 6 dni
 • 0
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu zadania pn Przebudowa ulicy Leśnikowskiej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 682 do ul. Polnej w zakresie: a) roboty przygotowawc ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi gminnej 106542B w m. Roszki-Włodki, drogi nr 106548B w m. Płonka Kościelna, drogi nr 106540B w m. Roszki-Wodźki, drogi gminnej w m. Bokiny oraz drogi w m. ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-10-31
  data realizacji
 • 2014-07-22 09:30
  termin minął 9 dni temu
 • 0
  powiązane

: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu zadania pn Budowa skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu w Łapach Dębowinie na dz. o nr geod. 194/4, gmina Łapy. Przedmiot zamó ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-09-15
  data realizacji
 • 2014-07-14 09:30
  termin minął 17 dni temu
 • 2
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Daniłowo Małe realizowanego w ramach działania Podstawowe usługi dl ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-03-15
  data realizacji
 • 2014-07-09 09:30
  termin minął 22 dni temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu zadania pn Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Łapach Dębowinie na dz. o nr geod. 476/2, gmina Łapy. Przedmiot zamów ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu zadania pn Przebudowa ulicy Leśnikowskiej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 682 do ul. Polnej w zakresie: a) roboty przygotowaw ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-09-30
  data realizacji
 • 2014-06-23 09:30
  termin minął miesiąc temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu zadania pn Budowa skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu w Łapach Dębowinie na dz. o nr geod. 194/4, gmina Łapy. Przedmiot zamówi ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-07-31
  data realizacji
 • 2014-05-23 09:30
  termin minął 2 miesiące temu
 • 0
  powiązane

: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu zadania pn Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV do celów oświetlenia drogowego w Łapach przy ulicy Sikorskiego i ( ... )

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu zadania pn Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Łapach Dębowinie na dz. o nr geod. 476/2, gmina Łapy. Przedmiot zamó ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-07-31
  data realizacji
 • 2014-05-15 09:30
  termin minął 2 miesiące temu
 • 1
  powiązane

: Przedmiotem zamówienia jest: Budowa dwóch letnich basenów w Płonce Kościelnej na dz. o nr geod. 170, gmina Łapy wraz z zagospodarowaniem terenu, Szczegółowy przedmiot zamówienia obejmuje: I. Dostarc ( ... )

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu zadania pn Budowa skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu w Łapach Dębowinie na dz. o nr geod. 194/4, gmina Łapy. Przedmiot zamów ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-07-18
  data realizacji
 • 2014-04-30 09:30
  termin minął 3 miesiące temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest: Budowa dwóch letnich basenów w Płonce Kościelnej na dz. o nr geod. 170, gmina Łapy wraz z zagospodarowaniem terenu, Szczegółowy przedmiot zamówienia obejmuje: I. Dostarcz ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-07-14
  data realizacji
 • 2014-04-11 09:30
  termin minął 3 miesiące temu
 • 1
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu zadania pn Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV do celów oświetlenia drogowego w Łapach przy ulicy Sikorskiego i pr ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-04-11 09:30
  termin minął 3 miesiące temu
 • 1
  powiązane
Wyszukano w czasie : 248 Strona wygenerowana : 2014-08-01 03:40:24