Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Urząd Miejski w Łapach

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie dróg gminnych: ul. Matejki – droga nr 106430B; ul. Goździkowska – droga nr 106417B; ul. Główna – droga nr 106429B o łącznej długośc ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-02-03 10:30
  termin mija za 15 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na poprawie dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych w Łapach obejmujące: - rozbiórkę 5 budynków warsztatowych, - rozbiórkę budynku kina, ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-01-18 10:30
  termin minął 13 godziny temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest Termomodernizacja budynku Świetlicy Socjoterapeutycznej w Łapach obejmująca: - ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, - ocieplenie stropu i stropodachu budynku, - wymiana s ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz budynków i obiektów Zamawiającego w ilościach około: 1660185 kWh. Oświetlenie uliczne: taryfa strefowa d ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz budynków i obiektów Zamawiającego w ilościach około: 1660185 kWh. Oświetlenie uliczne: taryfa strefowa d ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-11-21 12:00
  termin minął miesiąc temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest Termomodernizacja budynku Świetlicy Socjoterapeutycznej w Łapach obejmująca: - ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, - ocieplenie stropu i stropodachu budynku, - wymiana s ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-10-19 10:30
  termin minął 3 miesiące temu
 • 0
  powiązane

Część 1 1. Dostawa 1 szt. średniego samochodu pożarniczego ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łapach z napędem 4x4 o parametrach technicznych opisanych w załączniku nr 6 do SIW ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: Budowa i rozbudowa ulic w miejscowości Gąsówka Stara Kolonia (ul. Żeromskiego ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łapach w następującym zakresie: 1). Branża drogowa: - makroniwelacja terenu inwestycji, - budowa dróg wewnętrz ( ... )

Dostawa 1 szt. średniego samochodu pożarniczego ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łapach z napędem 4x4 o parametrach technicznych opisanych w załączniku nr 6 do SIWZ. Pojazd m ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Uhowie, gmina Łapy obejmująca: - ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, - ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją, - ociep ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Uhowie, gmina Łapy. 2. Prace b ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: Termomodernizacja budynku Świetlicy Socjoterapeutycznej w Łapach. 2. Prace bu ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: Budowa i rozbudowa ulic w miejscowości Gąsówka Stara Kolonia (ul. Żeromskiego ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2017-08-31
  data realizacji
 • 2016-07-22 10:30
  termin minął 6 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Dostawa średniego samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łapach Część 1 1. Dostawa 1 szt. średnieg ( ... )

 • 10 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-09-30
  data realizacji
 • 2016-07-22 12:30
  termin minął 6 miesiące temu
 • 3
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania szatni na salę rehabilitacji ruchowej i gimnastyki korekcyjnej oraz terapii sensorycznej wraz z przebudową łazienek z dosto ( ... )

Wyszukano w czasie : 174 Strona wygenerowana : 2017-01-19 01:08:49