Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Urząd Miejski w Łapach

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Przedmiotem niniejszego zamówienia jest odławianie, transport i przyjęcie do schroniska bezpańskich zwierząt (głównie psy) z terenu miasta i gminy Łapy w zakresie: 1. Przybycie na wskazane miejsce na ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-31
  data realizacji
 • 2014-12-31 09:00
  termin minął 3 miesiące temu
 • 0
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Zapewnienie dostępu do terenów inwestycyjnych na terenie miasta i Gminy Łapy polegające na budowie uzbrojenia terenów inwestycyjnych w następujący ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz budynków i obiektów Zamawiającego w ilościach około: 1729276 kWh - oświetlenie uliczne: Taryfa strefowa: ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz budynków i obiektów Zamawiającego w ilościach około: 1294195 kWh - oświetlenie uliczne: Taryfa stref ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-11-05 08:30
  termin minął 5 miesiące temu
 • 3
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Zapewnienie dostępu do terenów inwestycyjnych na terenie miasta i Gminy Łapy polegające na budowie uzbrojenia terenów inwestycyjnych w następujący ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-04-15
  data realizacji
 • 2014-10-30 09:30
  termin minął 5 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu zadania pn Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Hugona Kołłątaja w Uhowie przy ul. Szkolnej 19 wraz z zagospodarowan ( ... )

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu zadania pn Budowa sali gimnastycznej z zapleczem technicznym i sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół w Łapach przy ul. Letniej 1 wr ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi gminnej 106542B w m. Roszki-Włodki, drogi nr 106548B w m. Płonka Kościelna, drogi nr 106540B w m. Roszki-Wodźki, drogi gminnej w m. Bokiny oraz drogi w m. ( ... )

Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane w zakresie budowy kanału sanitarnego grawitacyjnego z rur PCV 200 w Daniłowie Dużym o długości 116,0 m oraz z rur PCV 160 o długości 143,0 m. Na trasie k ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Zapewnienie dostępu do terenów inwestycyjnych na terenie miasta i Gminy Łapy polegające na budowie uzbrojenia terenów inwestycyjnych w następujący ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-04-15
  data realizacji
 • 2014-09-17 09:30
  termin minął 7 miesiące temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi gminnej 106542B w m. Roszki-Włodki, drogi nr 106548B w m. Płonka Kościelna, drogi nr 106540B w m. Roszki-Wodźki, drogi gminnej w m. Bokiny oraz drogi w m. ( ... )

Przedmiot zamówienia obejmuje Zakup wraz z dostawą i montażem wyposażenia Inkubatora Przedsiębiorczości w Łapach, w sprzęt biurowy i audiowizualny oraz instalacje niskoprądowe (LAN, AV oraz nagłośnien ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-09-30
  data realizacji
 • 2014-08-22 08:30
  termin minął 8 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu zadania pn Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Hugona Kołłątaja w Uhowie przy ul. Szkolnej 19 wraz z zagospodarowan ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-08-31
  data realizacji
 • 2014-09-01 12:00
  termin minął 7 miesiące temu
 • 1
  powiązane
Wyszukano w czasie : 127 Strona wygenerowana : 2015-04-27 09:04:23