Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Urząd Miejski w Łapach

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz budynków i obiektów Zamawiającego w ilościach około: 1 850 054 kWh - oświetlenie uliczne: Taryfa st ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-11-12 14:30
  termin minął 15 dni temu
 • 1
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi - Gmina Łapy: Termomodernizacja obiektu Przedszkola nr 1 w Łapach obejmują ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sportowych obiektów przyszkolnych przy Gimnazjum nr 1 w Łapach obejmująca:- budowę bieżni z nawierzchnią poliuretanową (syntetyczną),- budowę skoczni do skoku w d ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest budowa sportowych obiektów przyszkolnych przy Zespole Szkół w Płonce Kościelnej obejmująca:1. Boisko dla dzieci z nawierzchnią syntetyczną tj.: trawa syntetyczna o wym.: 16 ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi - Gmina Łapy: Termomodernizacja obiektu Przedszkola nr 1 w Łapach obejmuj ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-09-15
  data realizacji
 • 2015-07-16 09:30
  termin minął 4 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej i osób Gminy Łapy. Zakres zamówienia obejmuje: 1) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 2) ubezpieczeni ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Łapy-Kołpaki - Gąsówka Stara w następującym zakresie: a) modernizacji nawierzchni jez ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-09-15
  data realizacji
 • 2015-06-24 09:30
  termin minął 5 miesiące temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest budowa sportowych obiektów przyszkolnych przy Zespole Szkół w Płonce Kościelnej obejmująca:1. Boisko dla dzieci z nawierzchnią syntetyczną tj.: trawa syntetyczna o wym.: 16 ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-09-30
  data realizacji
 • 2015-06-24 11:30
  termin minął 5 miesiące temu
 • 1
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sportowych obiektów przyszkolnych przy Gimnazjum nr 1 w Łapach obejmująca:- budowę bieżni z nawierzchnią poliuretanową (syntetyczną),- budowę skoczni do skoku w ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-09-30
  data realizacji
 • 2015-06-24 10:30
  termin minął 5 miesiące temu
 • 2
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Łapy. Przedmiot zamówienia podzielony został na trzy następujące części: część I: ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cy ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej i osób Gminy Łapy. Zakres zamówienia obejmuje: 1) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 2) ubezpiecze ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-05-25 09:30
  termin minął 6 miesiące temu
 • 2
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Łapy. Przedmiot zamówienia podzielony został na trzy następujące części: część I: ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności c ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-05-12 09:30
  termin minął 6 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest odławianie, transport i przyjęcie do schroniska bezpańskich zwierząt (głównie psy) z terenu miasta i gminy Łapy w zakresie: 1. Przybycie na wskazane miejsce na ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-31
  data realizacji
 • 2014-12-31 09:00
  termin minął 11 miesiące temu
 • 0
  powiązane
Wyszukano w czasie : 123 Strona wygenerowana : 2015-11-28 05:03:12