Filtrowanie ogłoszeń

  • Wyniki przetargów

    ×
  • Po słowach: ZEUS S.A

    ×
  • Dokładna fraza

    ×


Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania nr 13534 - budowa ogrodzeni zewnętrznego i wewnętrznego w kompleksie wojskowym w Rzucewie. ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów spożywczych w podziale na zadania do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie w asortymencie i ilościach określonych szczegółowo n ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej a następnie wykonanie robót instalacyjno-budowlanych obejmujących zakres zawarty w programie funkcjonalno-użytkowym dla potrzeb OHQ w K ( ... )

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlano-montażowych polegających na przygotowaniu infrastruktury technicznej wraz z montażem masztów antenowych w Grudziądzu ( ... )

DOSTAWA ŚWIEŻYCH OWOCÓW I WARZYW dla Szkoły Policji w Pile ( ... )

Wykonanie nowego przyłącz energetycznego dla potrzeb budynku nr 4 w kompleksie wojskowym przy ul. Radiowej 2 w Warszawie. ( ... )

dostawa pieczywa w orientacyjnej ilości w skali roku - 18 750 kg, oraz świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich w orientacyjnej ilości w skali roku - 4 100 kg. ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie programu inwestycji i dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz ze sprawowaniem w okresie późniejszym nadzoru autorskiego. Zakres przedmiotu obejmuje: 1) E ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie usługi modernizacji oraz serwisowania systemu zasilania awaryjnego Szefostwa Służby Hydrometeorologicznej SZ RP 1.Przegląd i modernizacja elementów instalacji i o ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących rozbudowę i remont systemów ochrony technicznej w kompleksach RZI Szczecin (PKOB 1274). Przedmiot zamówienia zos ( ... )

Wykonanie dokumentacji przedprojektowej oraz projektowo - kosztorysowej na przebudowę ogrodzenia oraz systemów alarmowych i kontroli dostępu kompleksu wojskowego w Gdyni, zadanie 13697 ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż 3 bram wjazdowych na teren KOL oraz 1 bramy wjazdowej na teren dawnego WAK-u. ( ... )

DOSTAWA WYPOSAŻENIA SALI DYDAKTYCZNEJ DO UJAWNIANIA ŚLADÓW KRYMINALISTYCZNYCH. 2. Kod CPV: 38650000-6, 39162100-6, 39162110-9, 38651600-9 3. Zamówienie zostało podzielone na 4 zadania i obejmuje: a. D ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru oraz dostawa urządzeń instalacji gaśniczej opartej na aerozolowych generatorach gaśniczych do ochrony serwerowni w CIS ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót w oparciu o dokumentację projektowo - kosztorysową opracowaną dla zadania: Rozbudowa i przebudowa systemów ochrony w obiektach Dowództwa Operacyjnego Sił Zb ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ - 2 CZĘŚCI. CZĘŚĆ 1 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy instalacji napięcia gwarantowanego w ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisowej oraz naprawa systemu energetycznego lotniska JW. 1128 w Malborku a w szczególności: - wykonanie konserwacji urządzeń elektroenergetycznych obj ( ... )

Zakup licencji oraz wdrożenia Systemu Archiwizacyjnego ZEUS na potrzeby Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej ( ... )

Wyszukano w czasie : 181 Strona wygenerowana : 2015-04-01 07:46:17