Filtrowanie ogłoszeń

  • Wyniki przetargów

    ×
  • Po słowach: ZEUS S.A

    ×
  • Dokładna fraza

    ×


Przedmiotem zamówienia jest dostawa ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH Z PODZIAŁEM NA ZADANIA RYBY PRZETWORZONE I KONSERWOWANE w orientacyjnej ilości: 1 650 kg WARZYWA OWOCE KONSERWOWE w orientacyjnej ilości: 2 4 ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa sieci teleinformatycznej w Wyższej Szkole Oficerskiej we Wrocławiu zgodnie z projektami budowlanymi i wykonawczymi, przedmiarem robót i specyfikacją techniczną ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest budowa infrastruktury teleinformatycznej i telekomunikacyjnej na terenie kompleksów wojskowych w m. Świdwin zgodnie z projektami budowlanymi i wykonawczymi oraz przedmiarem ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja infrastruktury teleinformatycznej oraz stacji zasilania Węzła Łączności Zegrze, przeniesienie centrali DGT wraz z wymianą siłowni telekomunikacyjnej przebudowa ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ZIEMNIAKÓW, JABŁEK I GRUSZEK, WARZYW ŚWIEŻYCH OWOCÓW CYTRUSOWYCH I PIECZAREK z podziałem na części: CZĘŚĆ 1 - ZIEMNIAKI orientacyjna ilość - 25 500 kg CZĘŚĆ 2 - JA ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa PIECZYWA I ŚWIEŻYCH WYROBÓW PIEKARSKICH I CIASTKARSKICH ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na konserwacji i naprawach elementów sterowania i zasilania systemu energetycznego lotnika wojskowego Malbork w Królewi ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie programu inwestycji i dokumentacji projektowo - kosztorysowej (wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych) obejmujących swoim ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: 1. Opieka nad 2 maszynami wirtualnymi opartymi na systemie operacyjnym Ubuntu Server 10.04 LTS (posiadany przez Zamawiającego), 2. Administracja sprzętem - serwery Fujitsu ( ... )

dostawa konserw rybnych, konserw mięsnych oraz przetworów z rybz podziałem na zadania: Zadanie 1 - konserwy rybne Zadanie 2 - konserwy mięsne Zadanie 3 - przetwory z ryb ( ... )

dostawa ŚWIEŻYCH PRODUKTÓW MĄCZNYCH ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa PRODUKTÓW MĄCZNYCH, RÓŻNYCH PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH, PRZYPRAW I PRZYPRAW KORZENNYCH z podziałem na zadania: ZADANIE 1 - PRODUKTY MĄCZNE w orientacyjnej ilości 7 200 ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa sieci teleinformatycznej na potrzeby zintegrowanego systemu informatycznego w kompleksie wojskowym w m. Mirosławiec zgodnie z projektami budowlanymi, wykonawczymi ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi modernizacji i rozwoju serwisu www.archiwaprzelomu.pl, w ramach projektu Archiwa Przelomu 1989-1991, w związku z planowanym wdrożeniem na przełomie 2016 ( ... )

Rozbudowa obiektu hali sportowej o pomieszczenie siłowni, sale judo oraz sale do sportów walki Szkoły Policji w Pile. ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa WARZYW I OWOCÓW, ZIEMNIAKÓW ORAZ JABŁEK I GRUSZEK z podziałem na części: CZĘŚĆ 1 - WARZYWA I OWOCE CZĘŚĆ 2 - ZIEMNIAKI CZĘŚĆ 3 - JABŁKA I GRUSZKI ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa RYB PRZETWORZONYCH I KONSERWOWANYCH CPV 15200000-0, 15240000-2, 15243000-3 ( ... )

Wyszukano w czasie : 180 Strona wygenerowana : 2016-08-24 06:44:26