Filtrowanie ogłoszeń

  • Wyniki przetargów

    ×
  • Po słowach: ZEUS S.A

    ×
  • Dokładna fraza

    ×


Przedmiotem zamówienia jest Remont klatek schodowych w budynku głównym - klatka K4 Szkoły Policji w Pile ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: Rozbudowa budynku wartowni nr 13 na potrzeby jego dostosowania do wymogów budynku eskadrowego przy ulicy Połczyń ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę zasilania elektroenergetycznego na terenie kompleksu wojskowego w m. Szczecin (PKOB 2224). Realizacja zamówienia wiąże ( ... )

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: a) rozbudowa rodz. Budynku EA w zakresie wynikającym z wykonania ułożenia kabla pomiędzy ST - 8 a budynkiem EA i montaż SZR; b) automatyka budynku H1; c) ( ... )

Odczynniki laboratoryjne firm Biomedica Medizinprodukte - Austria, Hycor/Cogent - Niemcy, USA, Sekisui Virotech /Sifin - Niemcy/Japonia, Mikrogen - Niemcy, Boehringer Ingelheim Vetmedica Svanova -Szwe ( ... )

DOSTAWA RÓŻNYCH PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: ZADANIE 1 - RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE ZADANIE 2 - MROŻONE WARZYWA I OWOCE ZADANIE 3 - KONSERWOWANE LUB PUSZKOWANE WARZYWA I OWOCE ( ... )

DOSTAWA RÓŻNYCH PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH Z PODZIAŁEM NA ZADANIA ZADANIE 1 - RÓZNE PRODUKTY SPOŻYWCZE ZADANIE 2 - MROŻONE WARZYWA I OWOCE ZADANIE 3 - KONSERWOWANE LUB PUSZKOWANE WARZYWA I OWOCE ( ... )

3 / 10 o przepustkę zgodnie z zasadami funkcjonowania systemu przepustkowego dla firm zewnętrznych realizujących zadania na terenie kompleksów JW 1128. Ponad to Wykonawc y realizujący prace na terenie ( ... )

przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: a. Wentylacji CNW-1, CNW-2, CNW-3, CNW-4, CNW-5, b. Wentylacji spawalni i pozostałych pomieszczeń, c. Węzła cieplnego, d. Instalacji co i ct, e. Odciągów spali ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku zamieszkania zbiorowego Szkoły Policji w Pile przy Placu Staszica 7 opracowanie pełnej dokumen ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa warzyw i owoców z podziałem na niżej wymienione zadania: GRUSZKI I JABŁKA ZIEMNIAKI WARZYWA ŚWIEŻE OWOCE CYTRUSOWE I PIECZARKI ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest Remont instalacji wodnej przyziemia wraz z pracami towarzyszącymi - Budynek główny Szkoły Policji w Pile. ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz ze sprawowaniem w okresie późniejszym nadzoru autorskiego. Zakres przedmiotu obejmuje: 1) Etap I - wykonanie pr ( ... )

Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej a następnie wykonanie robót instalacyjno-budowlanych dla potrzeb OHQ w Krakowie. I. Opracowanie dokumentacyjne: 1. Projekty wykonawcze sy ( ... )

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania nr 13534 - budowa ogrodzeni zewnętrznego i wewnętrznego w kompleksie wojskowym w Rzucewie. ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów spożywczych w podziale na zadania do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie w asortymencie i ilościach określonych szczegółowo n ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej a następnie wykonanie robót instalacyjno-budowlanych obejmujących zakres zawarty w programie funkcjonalno-użytkowym dla potrzeb OHQ w K ( ... )

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlano-montażowych polegających na przygotowaniu infrastruktury technicznej wraz z montażem masztów antenowych w Grudziądzu ( ... )

Wyszukano w czasie : 289 Strona wygenerowana : 2015-11-25 19:14:44