Filtrowanie ogłoszeń

  • Wyniki przetargów

    ×
  • Po słowach: ZEUS S.A

    ×
  • Dokładna fraza

    ×


Przedmiotem zamówienia jest dostawa PIECZYWA I ŚWIEŻYCH WYROBÓW PIEKARSKICH I CIASTKARSKICH ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na konserwacji i naprawach elementów sterowania i zasilania systemu energetycznego lotnika wojskowego Malbork w Królewi ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie programu inwestycji i dokumentacji projektowo - kosztorysowej (wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych) obejmujących swoim ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: 1. Opieka nad 2 maszynami wirtualnymi opartymi na systemie operacyjnym Ubuntu Server 10.04 LTS (posiadany przez Zamawiającego), 2. Administracja sprzętem - serwery Fujitsu ( ... )

dostawa konserw rybnych, konserw mięsnych oraz przetworów z rybz podziałem na zadania: Zadanie 1 - konserwy rybne Zadanie 2 - konserwy mięsne Zadanie 3 - przetwory z ryb ( ... )

dostawa ŚWIEŻYCH PRODUKTÓW MĄCZNYCH ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa PRODUKTÓW MĄCZNYCH, RÓŻNYCH PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH, PRZYPRAW I PRZYPRAW KORZENNYCH z podziałem na zadania: ZADANIE 1 - PRODUKTY MĄCZNE w orientacyjnej ilości 7 200 ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa sieci teleinformatycznej na potrzeby zintegrowanego systemu informatycznego w kompleksie wojskowym w m. Mirosławiec zgodnie z projektami budowlanymi, wykonawczymi ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi modernizacji i rozwoju serwisu www.archiwaprzelomu.pl, w ramach projektu Archiwa Przelomu 1989-1991, w związku z planowanym wdrożeniem na przełomie 2016 ( ... )

Rozbudowa obiektu hali sportowej o pomieszczenie siłowni, sale judo oraz sale do sportów walki Szkoły Policji w Pile. ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa WARZYW I OWOCÓW, ZIEMNIAKÓW ORAZ JABŁEK I GRUSZEK z podziałem na części: CZĘŚĆ 1 - WARZYWA I OWOCE CZĘŚĆ 2 - ZIEMNIAKI CZĘŚĆ 3 - JABŁKA I GRUSZKI ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa RYB PRZETWORZONYCH I KONSERWOWANYCH CPV 15200000-0, 15240000-2, 15243000-3 ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa PIECZYWA I ŚWIEŻYCH WYROBÓW PIEKARSKICH I CIASTKARSKICH ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest Remont klatek schodowych w budynku głównym - klatka K4 Szkoły Policji w Pile ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: Rozbudowa budynku wartowni nr 13 na potrzeby jego dostosowania do wymogów budynku eskadrowego przy ulicy Połczyń ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę zasilania elektroenergetycznego na terenie kompleksu wojskowego w m. Szczecin (PKOB 2224). Realizacja zamówienia wiąże ( ... )

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: a) rozbudowa rodz. Budynku EA w zakresie wynikającym z wykonania ułożenia kabla pomiędzy ST - 8 a budynkiem EA i montaż SZR; b) automatyka budynku H1; c) ( ... )

Odczynniki laboratoryjne firm Biomedica Medizinprodukte - Austria, Hycor/Cogent - Niemcy, USA, Sekisui Virotech /Sifin - Niemcy/Japonia, Mikrogen - Niemcy, Boehringer Ingelheim Vetmedica Svanova -Szwe ( ... )

Wyszukano w czasie : 214 Strona wygenerowana : 2016-07-01 08:08:58