Filtrowanie ogłoszeń

  • Wyniki przetargów

    ×
  • Po słowach: ZEUS S.A

    ×
  • Dokładna fraza

    ×


1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru oraz dostawa urządzeń instalacji gaśniczej opartej na aerozolowych generatorach gaśniczych do ochrony serwerowni w CIS ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót w oparciu o dokumentację projektowo - kosztorysową opracowaną dla zadania: Rozbudowa i przebudowa systemów ochrony w obiektach Dowództwa Operacyjnego Sił Zb ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ - 2 CZĘŚCI. CZĘŚĆ 1 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy instalacji napięcia gwarantowanego w ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisowej oraz naprawa systemu energetycznego lotniska JW. 1128 w Malborku a w szczególności: - wykonanie konserwacji urządzeń elektroenergetycznych obj ( ... )

Zakup licencji oraz wdrożenia Systemu Archiwizacyjnego ZEUS na potrzeby Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej ( ... )

Dostawa odczynników laboratoryjnych firm DiaSorin - Włochy i USA, Biomedica Medizinprodukte - Austria, Hycor/Cogent - Niemcy, USA, Sekisui Virotech /Sifin - Niemcy/Japonia, Mikrogen - Niemcy, Boehrin ( ... )

Dostawa świeżych owoców i warzyw w orientacyjnej ilości 56 805 kg ( ... )

Dostawa pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich w orientacyjnej ilości 18750 kg ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie przyłącza do kanalizacji teletechnicznej na odcinku pomiędzy studnią teletechniczną nr SKMP3/0925/4 przy budy ( ... )

Remont klatki schodowej w budynku głównym klatka K1 Szkoły Policji w Pile - Zakres robót obejmuje m.in. poniższe czynności: Roboty ogólnobudowlane na klatce K1 - zgodnie z projektem Kilkoro-architek ( ... )

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu węzła sanitarnego w budynku nr 4 w m. Pruszcz Gryficki wraz z dokumentacją (PKOB 1274, 2212). Przedmiot zamówienia należy wykonać w o ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest bieżące przeglądy i konserwacja systemu alarmowego P.poż oraz systemu oddymiania jn: SPECYFIKACJA DO PRZETARGU W ZAKRESIE PRZEGLĄDÓW I KONAREWACJI SYSTEMÓW ALARMOWYCH P-PO ( ... )

DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU FITNESS DO HALI SPORTOWEJ ORAZ MATY POD WOLNE CIĘŻARY Zadanie nr 1 - sprzęt fitness Bieżnia - 2 sztuki; Rowerek do sprintu - 3 sztuki; Orbitrek - 1 sztuka; Wioślarz - 1 sztuk ( ... )

dostawa środków i sprzętu do utrzymania czystości oraz papieru toaletowego i ręczników papierowych z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 - środki czyszczące i polerujące oraz sprzęt do utrzymania czy ( ... )

Zakres zadaniowy usługi opieka serwisowa i konserwacja serwerów stron www Filmoteki Narodowej. Konfiguracja sprzętowa serwera 1: DELL PowerEdge 2950 III, 2 x Quad Core Xeon, 16GB RAM, 5 dysków SATA sk ( ... )

Dostawa wraz z montażem w Szkole Policji w Pile, mat - osłon na ściany do sal sportów walki (2). ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa : Zadanie 1 - produktów spożywczych różnych - 11 020 kg Zadanie 2 - dżemów i zaprawy kompotowej - 3 000 kg Zadanie 3 - warzyw mrożonych - 5 200 kg Zadanie 4 - warzy ( ... )

1.Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów spożywczych, pieczywa, nabiału, drobiu, mięsa-wędliny, ryb, warzyw mrożonych, jaj, ziemniaków w podziale na zadania do Samodzielnego Publicznego Zakładu O ( ... )

wykonanie dokumentacji przedprojektowej oraz projektowo - kosztorysowej na dostosowanie infrastruktury budowlanej i teleinformatycznej kompleksu Globino dla potrzeb systemu DUNAJ do poziomu NATO SECRE ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania Modernizacja systemu elektroenergetycznego lotniska Dęblin - etap I, budowa stacji ST - PORT w zakresie kontenerowej stacji tra ( ... )

Wyszukano w czasie : 149 Strona wygenerowana : 2014-10-25 14:39:06