Filtrowanie ogłoszeń

  • Wyniki przetargów

    ×
  • Po słowach: ZEUS S.A

    ×
  • Dokładna fraza

    ×


Przedmiotem zamówienia jest dostawa warzyw i owoców z podziałem na niżej wymienione zadania: GRUSZKI I JABŁKA ZIEMNIAKI WARZYWA ŚWIEŻE OWOCE CYTRUSOWE I PIECZARKI ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest Remont instalacji wodnej przyziemia wraz z pracami towarzyszącymi - Budynek główny Szkoły Policji w Pile. ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz ze sprawowaniem w okresie późniejszym nadzoru autorskiego. Zakres przedmiotu obejmuje: 1) Etap I - wykonanie pr ( ... )

Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej a następnie wykonanie robót instalacyjno-budowlanych dla potrzeb OHQ w Krakowie. I. Opracowanie dokumentacyjne: 1. Projekty wykonawcze sy ( ... )

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania nr 13534 - budowa ogrodzeni zewnętrznego i wewnętrznego w kompleksie wojskowym w Rzucewie. ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów spożywczych w podziale na zadania do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie w asortymencie i ilościach określonych szczegółowo n ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej a następnie wykonanie robót instalacyjno-budowlanych obejmujących zakres zawarty w programie funkcjonalno-użytkowym dla potrzeb OHQ w K ( ... )

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlano-montażowych polegających na przygotowaniu infrastruktury technicznej wraz z montażem masztów antenowych w Grudziądzu ( ... )

DOSTAWA ŚWIEŻYCH OWOCÓW I WARZYW dla Szkoły Policji w Pile ( ... )

Wykonanie nowego przyłącz energetycznego dla potrzeb budynku nr 4 w kompleksie wojskowym przy ul. Radiowej 2 w Warszawie. ( ... )

dostawa pieczywa w orientacyjnej ilości w skali roku - 18 750 kg, oraz świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich w orientacyjnej ilości w skali roku - 4 100 kg. ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie programu inwestycji i dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz ze sprawowaniem w okresie późniejszym nadzoru autorskiego. Zakres przedmiotu obejmuje: 1) E ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie usługi modernizacji oraz serwisowania systemu zasilania awaryjnego Szefostwa Służby Hydrometeorologicznej SZ RP 1.Przegląd i modernizacja elementów instalacji i o ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących rozbudowę i remont systemów ochrony technicznej w kompleksach RZI Szczecin (PKOB 1274). Przedmiot zamówienia zos ( ... )

Wykonanie dokumentacji przedprojektowej oraz projektowo - kosztorysowej na przebudowę ogrodzenia oraz systemów alarmowych i kontroli dostępu kompleksu wojskowego w Gdyni, zadanie 13697 ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż 3 bram wjazdowych na teren KOL oraz 1 bramy wjazdowej na teren dawnego WAK-u. ( ... )

DOSTAWA WYPOSAŻENIA SALI DYDAKTYCZNEJ DO UJAWNIANIA ŚLADÓW KRYMINALISTYCZNYCH. 2. Kod CPV: 38650000-6, 39162100-6, 39162110-9, 38651600-9 3. Zamówienie zostało podzielone na 4 zadania i obejmuje: a. D ( ... )

Wyszukano w czasie : 309 Strona wygenerowana : 2015-07-03 14:19:34