Filtrowanie ogłoszeń

  • Wyniki przetargów

    ×
  • Po słowach: ZEUS S.A

    ×
  • Dokładna fraza

    ×


Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu obwałowań budynków magazynowych nr 10 i 11 w Ustroniu Morskim (PKOB 1274). Zadanie wiąże się z d ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na okresowej konserwacji i naprawie Systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu, Systemów Kontroli Dostępu, Telewizyjnych Systemów Nadzoru oraz śluz antynapa ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie instalacji 400 Hz w budynku garażowym nr 78 w Koszalinie (PKOB 1274). Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisan ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie robót instalacyjnych i wykończeniowych oraz przeniesienie sieciowej stacji transformatorowej T-1808 „Stara Apteka” w podziemnym budynku technicznym Teatru Wyb ( ... )

Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Wykonanie symulacji oświetlenia serwerowni polegającego na rozmieszczeniu opraw oświetlenia głównego w taki sposób, aby natężenie oświetlenia głównego było z ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest budowa infrastruktury teleinformatycznej i telekomunikacyjnej w kompleksie wojskowym w m. Przasnysz zgodnie z projektami budowlanymi i wykonawczymi. Zakres rzeczowy zamówie ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu ochrony obiektów dla potrzeb Jednostki Wojskowej 1248 Bartoszyce polegająca na wykonaniu robót budowlanych: roboty przygotowawcze; roboty rozbiórkowe i de ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa poprzez wykonanie montażu oraz podłączenie instalacji systemu automatycznego wykrywania i sygnalizacji pożaru, systemu sygnalizacji włamania i napadu, systemu tel ( ... )

Przebudowa pomieszczenia nr 118 w budynku nr 1na pomieszczenie serwerowni Centrum Operacji Morskich Gdynia wraz z pozwoleniem na budowę w formie Zaprojektuj i Zbuduj(zadanie nr 13772) ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest budowa infrastruktury teleinformatycznej i telekomunikacyjnej w m. Gdynia zgodnie z projektami budowlanymi i wykonawczymi przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykona ( ... )

Zakres robót do wykonania będzie obejmuje m.in. poniższe czynności: Wymianę pionów i podejść pod punkty czerpalne wody zimnej i ciepłej w łazienkach oraz w pomieszczeniu przyziemia: Demontaż istnieją ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH Z PODZIAŁEM NA ZADANIA RYBY PRZETWORZONE I KONSERWOWANE w orientacyjnej ilości: 1 650 kg WARZYWA OWOCE KONSERWOWE w orientacyjnej ilości: 2 4 ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa sieci teleinformatycznej w Wyższej Szkole Oficerskiej we Wrocławiu zgodnie z projektami budowlanymi i wykonawczymi, przedmiarem robót i specyfikacją techniczną ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest budowa infrastruktury teleinformatycznej i telekomunikacyjnej na terenie kompleksów wojskowych w m. Świdwin zgodnie z projektami budowlanymi i wykonawczymi oraz przedmiarem ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja infrastruktury teleinformatycznej oraz stacji zasilania Węzła Łączności Zegrze, przeniesienie centrali DGT wraz z wymianą siłowni telekomunikacyjnej przebudowa ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ZIEMNIAKÓW, JABŁEK I GRUSZEK, WARZYW ŚWIEŻYCH OWOCÓW CYTRUSOWYCH I PIECZAREK z podziałem na części: CZĘŚĆ 1 - ZIEMNIAKI orientacyjna ilość - 25 500 kg CZĘŚĆ 2 - JA ( ... )

Wyszukano w czasie : 321 Strona wygenerowana : 2017-03-26 20:44:44