Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


1. Przedmiotem zamówienia jest serwis dźwigów w obiektach Oddziału ZUS w Elblągu. 2. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 134.000 euro ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2017-12-31
  data realizacji
 • 2015-03-20 12:00
  termin minął 6 dni temu
 • 0
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli do Oddziału ZUS w Białymstoku i podległych jednostek terenowych. 2. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 134. ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-06-30
  data realizacji
 • 2015-03-23 12:00
  termin minął 3 dni temu
 • 0
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest serwis dźwigów w obiektach Oddziału ZUS w Elblągu. 2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania całości zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert c ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2017-12-31
  data realizacji
 • 2015-03-06 12:00
  termin minął 20 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest serwis urządzeń transportu bliskiego (UTB) w budynkach Oddziałów ZUS w Białymstoku i Olsztynie. Część nr 1: Serwis urządzeń transportu bliskiego w budynkach Oddziału ZUS w ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest serwis urządzeń transportu bliskiego (UTB) w budynkach Oddziałów ZUS w Białymstoku i Olsztynie - część nr 4: serwis urządzeń transportu bliskiego w budynku Oddziału ZUS w O ( ... )

Dostawa artykułów biurowych do Oddziałów ZUS w Białymstoku, Elblągu, Olsztynie i Płocku - część nr 1: dostawa artykułów biurowych do Oddziału ZUS w Białymstoku. ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych do Oddziałów ZUS w Białymstoku, Elblągu, Olsztynie i Płocku. Część nr 1: dostawa artykułów biurowych do Oddziału ZUS w Białymstoku Część nr 2: ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest serwis urządzeń transportu bliskiego (UTB) w budynkach Oddziałów ZUS w Białymstoku i Olsztynie. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, według w ( ... )

 • 1,5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2017-12-31
  data realizacji
 • 2015-01-23 12:00
  termin minął 2 miesiące temu
 • 2
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych do Oddziałów ZUS w Białymstoku, Elblągu, Olsztynie i Płocku. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, według wyboru Wy ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-01-20 12:00
  termin minął 2 miesiące temu
 • 2
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników Oddziału ZUS w Białymstoku i podległych jednostek terenowych. Część nr 1: Świadcze ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wywóz odpadów stałych z budynków Oddziału ZUS w Płocku oraz podległych jednostek terenowych: Część nr 1: wywóz odpadów stałych z Oddziału ZUS w Płocku, al. Jachowicza 1 i a ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wywóz odpadów stałych z jednostek organizacyjnych Oddziału ZUS w Białymstoku: Część nr 1: wywóz odpadów stałych z Oddziału ZUS w Białymstoku, ul. Młynowa 29. Część nr 2: wy ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wywóz odpadów stałych z budynków Oddziału ZUS w Płocku oraz podległych jednostek terenowych: Część nr 1: wywóz odpadów stałych z Oddziału ZUS w Płocku, al. Jachowicza 1 i a ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wywóz odpadów stałych z jednostek organizacyjnych Oddziału ZUS w Olsztynie: Część nr 1: wywóz odpadów stałych z Inspektoratu ZUS w Bartoszycach, ul. Bohaterów Warszawy 2A. ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego do terenowych jednostek organizacyjnych Oddziałów ZUS w Olsztynie i Płocku. Część nr 1: dostawa oleju opałowego w maksymalnej ilości 18 259 litró ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego do terenowych jednostek organizacyjnych Oddziałów ZUS w Olsztynie i Płocku: Część nr 1: dostawa oleju opałowego w maksymalnej ilości 18 259 litrów d ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników Oddziału ZUS w Elblągu i podległych jednostek terenowych: Część nr 1: Świadczenie u ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli dla Oddziałów ZUS w Olsztynie i Płocku: Część nr 1: dostawa i montaż mebli biurowych dla Oddziału ZUS w Olsztynie oraz Inspektoratu ZUS w Lidzbarku W ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest wywóz odpadów stałych z jednostek organizacyjnych Oddziału ZUS w Białymstoku. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, według wyboru Wykonawcy, na ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-31
  data realizacji
 • 2014-12-22 12:00
  termin minął 3 miesiące temu
 • 1
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest wywóz odpadów stałych z budynków Oddziału ZUS w Płocku oraz podległych jednostek terenowych. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, według wybor ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-31
  data realizacji
 • 2014-12-19 12:00
  termin minął 3 miesiące temu
 • 2
  powiązane
Wyszukano w czasie : 293 Strona wygenerowana : 2015-03-27 07:52:40