Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Przedmiot zamówienia obejmuje dzierżawę central telefonicznych w budynkach Oddziału ZUS w Płocku al. Jachowicza 1 i al. Piłsudskiego 2b oraz Inspektoracie ZUS w Ciechanowie ul. Rzeczkowska 8 wraz z se ( ... )

1.Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji zewnętrznej i wewnętrznej gazu ziemnego wraz ze zmianą zasilania w ciepło budynków Inspektoratów ZUS w Pułtusku i Gostyninie zgodnie z projektem budowla ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-03-24 12:00
  termin minął 5 dni temu
 • 0
  powiązane

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż klimatyzatorów do budynków Oddziału ZUS w Płocku i podległych Terenowych Jednostek Organizacyjnych. 2.Szczegółowy pis przedmiotu zamówienia znajduje się ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-03-17 12:00
  termin minął 12 dni temu
 • 0
  powiązane

Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, według wyboru Wykonawcy, na dowolne części zamówienia: 1) Część 1 – usługa sprzątania dla Oddziału ZUS w Białymstoku, 2) Część 2 – usługa sp ( ... )

Przedmiot zamówienia obejmuje dzierżawę central telefonicznych w budynkach Oddziału ZUS w Płocku al. Jachowicza 1 i al. Piłsudskiego 2b oraz Inspektoracie ZUS w Ciechanowie ul. Rzeczkowska 8 wraz z se ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-03-03 12:00
  termin minął 26 dni temu
 • 0
  powiązane

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, według wyboru Wykonawcy, na dowolne części zamówienia: 1) Część 1 – Serwis central telefonicznych, wewnętrznych sieci telefonicznych oraz ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-02-28 12:00
  termin minął 29 dni temu
 • 0
  powiązane

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, według wyboru Wykonawcy, na dowolne części zamówienia: 1) Część 1 – usługa sprzątania dla Oddziału ZUS w Białymstoku, 2) Część 2 – usługa ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-02-15 12:00
  termin minął miesiąc temu
 • 0
  powiązane

Przedmiot zamówienia obejmuje: Część nr 1: usługi sprzątania w Oddziale ZUS w Białymstoku i jego terenowych jednostek organizacyjnych, Część nr 2: usługi sprzątania w Oddziale ZUS w Płocku i jego tere ( ... )

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, według wyboru Wykonawcy, na dowolne części zamówienia: 1)Część 1 – dostawa i montaż mebli do Oddziału ZUS w Płocku i podległych terenowych ( ... )

Przedmiot zamówienia obejmuje: Część nr 1: usługi sprzątania w Oddziale ZUS w Białymstoku i jego terenowych jednostek organizacyjnych, Część nr 2: usługi sprzątania w Oddziale ZUS w Płocku i jego tere ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-12-05 12:00
  termin minął 3 miesiące temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli i wyposażenia do lokalu - Sali Obsługi Klientów i pozostałych pomieszczeń przy ul. Chopina 9 dla potrzeb I/ZUS w Wyszkowie w ramach zadania pod nazwą ( ... )

1.Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w części II SIWZ (dla wszystkich części zamówienia). 2.Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, według wyboru Wykonawcy, na dowolne częśc ( ... )

 • 1,35 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-10-14 12:00
  termin minął 5 miesiące temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli i wyposażenia do lokalu - Sali Obsługi Klientów i pozostałych pomieszczeń przy ul. Chopina 9 dla potrzeb I/ZUS w Wyszkowie w ramach zadania pod nazwą ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-09-30 12:00
  termin minął 6 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest adaptacja istniejącego lokalu w budynku wielorodzinnym z usługami na potrzeby Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wyszkowie przy ul. Chopina 9 wraz z wykonaniem ( ... )

I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego do Inspektoratów ZUS w Sokółce i Siemiatyczach w ilości szacunkowej 28 000 litrów. II. Wartość zamówienia jest mniejsza od kwot określonych w prz ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi sprzątania pomieszczeń Oddziału ZUS w Płocku, przy al. Jachowicza 1, al. Piłsudskiego 2B, ul. Tysiąclecia 10, Inspektoratów ZUS w Gostyninie, Sierpcu, Ci ( ... )

Wyszukano w czasie : 411 Strona wygenerowana : 2017-03-30 08:40:19