Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


I. Przedmiotem zamówienia jest serwis central telefonicznych, wewnętrznych sieci telefonicznych oraz urządzeń końcowych w budynkach Oddziałów ZUS w Elblągu, Olsztynie i Płocku. II. Zamawiający dopuszc ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-04-30 12:00
  termin mija za 4 dni
 • 0
  powiązane

I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli dla Oddziału ZUS w Elblągu. II. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, według wyboru Wykonawcy, na dowolną ilość części zamó ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-06-30
  data realizacji
 • 2015-04-30 12:00
  termin mija za 4 dni
 • 0
  powiązane

I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych do Oddziału ZUS w Olsztynie. II. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania całości zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania o ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-31
  data realizacji
 • 2015-04-29 12:00
  termin mija za 3 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli do Oddziału ZUS w Białymstoku i podległych jednostek terenowych ( ... )

I. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane - adaptacja pomieszczeń na magazyny dokumentacji w Inspektoracie ZUS w Makowie Mazowieckim. II. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania całości zamówienia ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-04-24 12:00
  termin minął wczoraj
 • 0
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest serwis dźwigów w obiektach Oddziału ZUS w Elblągu. 2. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 134.000 euro ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest serwis dźwigów w obiektach Oddziału ZUS w Elblągu. 2. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 134.000 euro ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2017-12-31
  data realizacji
 • 2015-03-20 12:00
  termin minął miesiąc temu
 • 1
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli do Oddziału ZUS w Białymstoku i podległych jednostek terenowych. 2. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 134. ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-06-30
  data realizacji
 • 2015-03-23 12:00
  termin minął miesiąc temu
 • 1
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest serwis dźwigów w obiektach Oddziału ZUS w Elblągu. 2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania całości zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert c ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2017-12-31
  data realizacji
 • 2015-03-06 12:00
  termin minął miesiąc temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest serwis urządzeń transportu bliskiego (UTB) w budynkach Oddziałów ZUS w Białymstoku i Olsztynie. Część nr 1: Serwis urządzeń transportu bliskiego w budynkach Oddziału ZUS w ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest serwis urządzeń transportu bliskiego (UTB) w budynkach Oddziałów ZUS w Białymstoku i Olsztynie - część nr 4: serwis urządzeń transportu bliskiego w budynku Oddziału ZUS w O ( ... )

Dostawa artykułów biurowych do Oddziałów ZUS w Białymstoku, Elblągu, Olsztynie i Płocku - część nr 1: dostawa artykułów biurowych do Oddziału ZUS w Białymstoku. ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych do Oddziałów ZUS w Białymstoku, Elblągu, Olsztynie i Płocku. Część nr 1: dostawa artykułów biurowych do Oddziału ZUS w Białymstoku Część nr 2: ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest serwis urządzeń transportu bliskiego (UTB) w budynkach Oddziałów ZUS w Białymstoku i Olsztynie. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, według w ( ... )

 • 1,5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2017-12-31
  data realizacji
 • 2015-01-23 12:00
  termin minął 3 miesiące temu
 • 2
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych do Oddziałów ZUS w Białymstoku, Elblągu, Olsztynie i Płocku. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, według wyboru Wy ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-01-20 12:00
  termin minął 3 miesiące temu
 • 2
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników Oddziału ZUS w Białymstoku i podległych jednostek terenowych. Część nr 1: Świadcze ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wywóz odpadów stałych z budynków Oddziału ZUS w Płocku oraz podległych jednostek terenowych: Część nr 1: wywóz odpadów stałych z Oddziału ZUS w Płocku, al. Jachowicza 1 i a ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wywóz odpadów stałych z jednostek organizacyjnych Oddziału ZUS w Białymstoku: Część nr 1: wywóz odpadów stałych z Oddziału ZUS w Białymstoku, ul. Młynowa 29. Część nr 2: wy ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wywóz odpadów stałych z budynków Oddziału ZUS w Płocku oraz podległych jednostek terenowych: Część nr 1: wywóz odpadów stałych z Oddziału ZUS w Płocku, al. Jachowicza 1 i a ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wywóz odpadów stałych z jednostek organizacyjnych Oddziału ZUS w Olsztynie: Część nr 1: wywóz odpadów stałych z Inspektoratu ZUS w Bartoszycach, ul. Bohaterów Warszawy 2A. ( ... )

Wyszukano w czasie : 204 Strona wygenerowana : 2015-04-26 01:15:08