Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Remont drogi powiatowej nr 0723T Opatów - Czerników Karski - Aleksandrów - Bartłomiejów - Strzyżowice - Józefów - Wymysłów w m. Strzyżowice km 5+430 - 7+410 odc. dł. 1,980 km ( ... )

Remont drogi powiatowej nr 0723T Opatów - Czerników Karski - Aleksandrów - Bartłomiejów - Strzyżowice - Józefów - Wymysłów w m. Strzyżowice km 5+430 - 7+410 odc. dł. 1,980 km ( ... )

 • 6 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-09-30
  data realizacji
 • 2016-07-25 10:00
  termin minął miesiąc temu
 • 1
  powiązane

Remont drogi powiatowej nr (brak numeru) na odcinku Tadeuszów - Wesołówka w km O+000 - 3+050 ( ... )

Przebudowa drogi powiatowej nr 0734T dr.woj.nr 755 - Ługi - Mikułowice - Wojciechowice - Zacisze - Mierzanowice - Horochów - Kaliszany - Gierczyce - Nikisiałka Duża w m. Mikułowice w km 2+750 - 3+300 ( ... )

 • 2 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-10-15
  data realizacji
 • 2016-07-18 10:00
  termin minął miesiąc temu
 • 0
  powiązane

Remont drogi powiatowej nr (brak numeru) na odcinku Tadeuszów - Wesołówka w km O+000 - 3+050 1. Oczyszczenie istniejącej nawierzchni wraz z odkryciem krawędzi jezdni bitumicznej 3050 x 5,00 m = 15250, ( ... )

 • 4 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-08-25
  data realizacji
 • 2016-06-20 10:00
  termin minął 2 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Zadanie nr 1. Remont - zmiana nawierzchni drogi powiatowej nr 0728T Drygulec - Podgajcze - Zacisze - Wojciechowice - Stodoły Kolonia odc. dł. ok. 6,480 km; Zadanie nr 2. Remont - zmiana nawierzchni d ( ... )

Przebudowa obiektów mostowych o nr ewid. (JNI): 30000627 w km 0+706 i o nr ewid. (JNI): 30000628 w km 1+838 w ciągu drogi powiatowej nr 0732T w miejscowości Słabuszewice oraz przebudowa drogi powiato ( ... )

 • 45 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-10-15
  data realizacji
 • 2016-06-15 10:00
  termin minął 2 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Remont drogi powiatowej nr 0696T Ożarów - Karsy - Dąbrówka - Czachów - Wlonice - Łubowa - Jadwigów - Cegielnia - Kochanów - Wólka Tarłowska w m. Cegielnia w km 8+178 - 9+863 odc. dł. 1,685 km Lokaliz ( ... )

Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0693T Ożarów - Stróża - Śródborze - Klin - Łysowody - dr. woj. nr 755 na odc. Ożarów, Stróża, Śródborze w km 0+995 - 1+800 odc. dł. 0,805 km Lokalizacja: G ( ... )

Remont drogi powiatowej nr 0708T gr. pow. opatowskiego - Krowiniec - Wszachów - Porąbki Górne - Iwaniska w m. Wszachów w km 4+782 - 6+910 odc. dł. 2,128 km Lokalizacja: Gmina Baćkowice Wymagana gwaran ( ... )

Remont drogi powiatowej nr 0693T Ożarów - Stróża - Śródborze - Klin - Łysowody - dr. woj. nr 755 na odc. Ożarów, Stróża, Śródborze km 0+515 - 5+920 odc. dł. 5,405 km Lokalizacja: Gmina Ożarów Wymagan ( ... )

Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0693T Ożarów - Stróża - Śródborze - Klin - Łysowody - dr. woj. nr 755 na odc. Ożarów, Stróża, Śródborze w km 0+995 - 1+800 odc. dł. 0,805 km Lokalizacja: G ( ... )

 • 4 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-05-31
  data realizacji
 • 2016-05-05 10:00
  termin minął 3 miesiące temu
 • 2
  powiązane

Remont drogi powiatowej nr 0771T Janczyce - Wszachów w km 0+000- 2+908 odc. dł. 2,908 km Lokalizacja: Gmina Baćkowice Wymagana gwarancja - 36 miesięcy. ( ... )

 • 8 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-07-15
  data realizacji
 • 2016-04-29 10:00
  termin minął 3 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Remont drogi powiatowej nr 0696T Ożarów - Karsy - Dąbrówka - Czachów - Wlonice - Łubowa - Jadwigów - Cegielnia - Kochanów - Wólka Tarłowska w m. Cegielnia w km 8+178 - 9+863 odc. dł. 1,685 km Lokaliz ( ... )

 • 4 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-07-15
  data realizacji
 • 2016-04-28 10:00
  termin minął 3 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Remont drogi powiatowej nr 0708T gr. pow. opatowskiego - Krowiniec - Wszachów - Porąbki Górne - Iwaniska w m. Wszachów w km 4+782 - 6+910 odc. dł. 2,128 km Lokalizacja: Gmina Baćkowice Wymagana gwaran ( ... )

 • 11 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-07-31
  data realizacji
 • 2016-04-26 10:00
  termin minął 4 miesiące temu
 • 1
  powiązane
Wyszukano w czasie : 55 Strona wygenerowana : 2016-08-25 09:51:51