Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Remont drogi powiatowej nr 0701T Sarnia Zwola – Mirogonowice – Nagórzyce – Janowice – Szczegło – Duklany – Kolonia Niemienice – Porudzie - Opatów w m. Opatów – ul. Świętokrzyska w km 11+560 - 12+760 o ( ... )

 • 8 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-09-22 10:00
  termin minął 3 dni temu
 • 0
  powiązane

Remont drogi powiatowej nr 0731T Włostów - Osada Cukrowni Włostów - Gozdawa - Żurawniki - Słabuszewice - Międzygórz - Rogal w m. Slabuszewice, Międzygórz, Rogal w km 7+231 - 8+711 odc. dł. 1,480 km Ws ( ... )

 • 6 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-09-22 10:00
  termin minął 3 dni temu
 • 0
  powiązane

Remont drogi powiatowej nr 0700T dr. kraj. nr 9 - Bogusławice w m. Sadowie, Bogusławice w km 0+000 - 1+466, odc. dł. 1,466 km Wspólny Słownik Zamówień Publicznych: 45.23.31.20-6 roboty w zakresie budo ( ... )

 • 7 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-09-22 10:00
  termin minął 3 dni temu
 • 0
  powiązane

Remont drogi powiatowej nr 0711T Dziewiątle – Ujazdek – Łagówka – Łagowica – Pipała – Jastrzębska Wola – Skolankowska Wola – Zielonka – Iwaniska w m. Łagowica Nowa, Wola Jastrzębska w km 5+018 - 6+393 ( ... )

 • 8 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-09-19 10:00
  termin minął 6 dni temu
 • 0
  powiązane

Remont drogi powiatowej nr 0707T Stara Słupia – Jeleniów Wieś – Majdan – Podłazy – Piórków – Załącze – Komorniki - Wszachów w m. Piórków w km 0+000 - 2+490 odc. dł. 2,490 km Wg Wspólnego Słownika Zamó ( ... )

 • 13 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-09-16 10:00
  termin minął 9 dni temu
 • 0
  powiązane

Remont drogi powiatowej nr 0723T Opatów - Czerników Karski - Aleksandrów - Bartłomiejów - Strzyżowice - Józefów - Wymysłów w m. Strzyżowice km 5+430 - 7+410 odc. dł. 1,980 km ( ... )

Remont drogi powiatowej nr 0723T Opatów - Czerników Karski - Aleksandrów - Bartłomiejów - Strzyżowice - Józefów - Wymysłów w m. Strzyżowice km 5+430 - 7+410 odc. dł. 1,980 km ( ... )

 • 6 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-09-30
  data realizacji
 • 2016-07-25 10:00
  termin minął 2 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Remont drogi powiatowej nr (brak numeru) na odcinku Tadeuszów - Wesołówka w km O+000 - 3+050 ( ... )

Przebudowa drogi powiatowej nr 0734T dr.woj.nr 755 - Ługi - Mikułowice - Wojciechowice - Zacisze - Mierzanowice - Horochów - Kaliszany - Gierczyce - Nikisiałka Duża w m. Mikułowice w km 2+750 - 3+300 ( ... )

 • 2 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-10-15
  data realizacji
 • 2016-07-18 10:00
  termin minął 2 miesiące temu
 • 0
  powiązane

Remont drogi powiatowej nr (brak numeru) na odcinku Tadeuszów - Wesołówka w km O+000 - 3+050 1. Oczyszczenie istniejącej nawierzchni wraz z odkryciem krawędzi jezdni bitumicznej 3050 x 5,00 m = 15250, ( ... )

 • 4 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-08-25
  data realizacji
 • 2016-06-20 10:00
  termin minął 3 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Zadanie nr 1. Remont - zmiana nawierzchni drogi powiatowej nr 0728T Drygulec - Podgajcze - Zacisze - Wojciechowice - Stodoły Kolonia odc. dł. ok. 6,480 km; Zadanie nr 2. Remont - zmiana nawierzchni d ( ... )

Przebudowa obiektów mostowych o nr ewid. (JNI): 30000627 w km 0+706 i o nr ewid. (JNI): 30000628 w km 1+838 w ciągu drogi powiatowej nr 0732T w miejscowości Słabuszewice oraz przebudowa drogi powiato ( ... )

 • 45 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-10-15
  data realizacji
 • 2016-06-15 10:00
  termin minął 3 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Remont drogi powiatowej nr 0696T Ożarów - Karsy - Dąbrówka - Czachów - Wlonice - Łubowa - Jadwigów - Cegielnia - Kochanów - Wólka Tarłowska w m. Cegielnia w km 8+178 - 9+863 odc. dł. 1,685 km Lokaliz ( ... )

Wyszukano w czasie : 56 Strona wygenerowana : 2016-09-25 15:57:09