Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


1) Zamówienie obejmuje wykonanie - Mechaniczne wykonanie warstwy wyrównawczej z masy betonu asfaltowego śr. 100kg/m2, AC16W 50/70 dla kategorii ruchu KR2 wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża em ( ... )

1) Zamówienie obejmuje wykonanie: - Mechaniczne wykonanie warstwy wyrównawczej z masy betonu asfaltowego śr. 100kg/m2, AC16W 50/70 dla kategorii ruchu KR2 wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża e ( ... )

1) Zamówienie obejmuje wykonanie: - Mechaniczne wykonanie warstwy wyrównawczej z masy betonu asfaltowego śr. 100 kg/m2, AC11W 50/70 dla kategorii ruchu KR2 wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża ( ... )

1) Zamówienie obejmuje wykonanie - Wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem kamiennym łamanym frakcji 0-63, stabilizowanym mechanicznie, śr. grubość warstwy 10 cm po zagęszczeniu - 693,55 m3; - M ( ... )

1) Zamówienie obejmuje wykonanie - Wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem kamiennym łamanym frakcji 0-63, stabilizowanym mechanicznie, śr. grubość warstwy 10 cm po zagęszczeniu w km 0+000 - 1+3 ( ... )

1) Zamówienie obejmuje wykonanie - Mechaniczne wykonanie warstwy wyrównawczej z masy betonu asfaltowego śr. 100 kg/m2, AC16W 50/70 dla kategorii ruchu KR2 wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża e ( ... )

1) Zamówienie obejmuje wykonanie - Wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem kamiennym łamanym frakcji 0-63, stabilizowanym mechanicznie, śr. grubość warstwy 15 cm po zagęszczeniu - 706,95m3 - Mec ( ... )

Remont drogi powiatowej nr 0701T Sarnia Zwola – Mirogonowice – Nagórzyce – Janowice – Szczegło – Duklany – Kolonia Niemienice – Porudzie - Opatów w m. Opatów – ul. Świętokrzyska w km 11+560 - 12+760 o ( ... )

 • 8 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-09-22 10:00
  termin minął miesiąc temu
 • 0
  powiązane

Remont drogi powiatowej nr 0731T Włostów - Osada Cukrowni Włostów - Gozdawa - Żurawniki - Słabuszewice - Międzygórz - Rogal w m. Slabuszewice, Międzygórz, Rogal w km 7+231 - 8+711 odc. dł. 1,480 km Ws ( ... )

 • 6 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-09-22 10:00
  termin minął miesiąc temu
 • 0
  powiązane

Remont drogi powiatowej nr 0700T dr. kraj. nr 9 - Bogusławice w m. Sadowie, Bogusławice w km 0+000 - 1+466, odc. dł. 1,466 km Wspólny Słownik Zamówień Publicznych: 45.23.31.20-6 roboty w zakresie budo ( ... )

 • 7 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-09-22 10:00
  termin minął miesiąc temu
 • 0
  powiązane

Remont drogi powiatowej nr 0711T Dziewiątle – Ujazdek – Łagówka – Łagowica – Pipała – Jastrzębska Wola – Skolankowska Wola – Zielonka – Iwaniska w m. Łagowica Nowa, Wola Jastrzębska w km 5+018 - 6+393 ( ... )

 • 8 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-09-19 10:00
  termin minął miesiąc temu
 • 0
  powiązane

Remont drogi powiatowej nr 0707T Stara Słupia – Jeleniów Wieś – Majdan – Podłazy – Piórków – Załącze – Komorniki - Wszachów w m. Piórków w km 0+000 - 2+490 odc. dł. 2,490 km Wg Wspólnego Słownika Zamó ( ... )

 • 13 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-09-16 10:00
  termin minął miesiąc temu
 • 0
  powiązane

Remont drogi powiatowej nr 0723T Opatów - Czerników Karski - Aleksandrów - Bartłomiejów - Strzyżowice - Józefów - Wymysłów w m. Strzyżowice km 5+430 - 7+410 odc. dł. 1,980 km ( ... )

Remont drogi powiatowej nr 0723T Opatów - Czerników Karski - Aleksandrów - Bartłomiejów - Strzyżowice - Józefów - Wymysłów w m. Strzyżowice km 5+430 - 7+410 odc. dł. 1,980 km ( ... )

 • 6 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-09-30
  data realizacji
 • 2016-07-25 10:00
  termin minął 3 miesiące temu
 • 1
  powiązane
Wyszukano w czasie : 59 Strona wygenerowana : 2016-10-27 01:08:18