Filtrowanie ogłoszeń

 • Powiat Piotrków Trybunalski

  ×
 • Po słowach: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Szczegółowy zakres robót określa: 1) projekt umowy, 2) oferta Wykonawcy wraz z formularzem cenowym, 3) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru ( ... )

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Zakres prac związanych z wykonywaniem usługi obejmuje: - UTRZYMANIE PARKU ŚRÓDMIEJSKIEGO IM. JANA PAWŁA II - UTRZYMANIE PARKU IM. KS. JÓZEFA PONIATOWSKIEGO (park wpisa ( ... )

- WYKONANIE CIĘĆ TECHNICZNYCH, FORMUJĄCYCH, REDUKUJĄCYCH KORONY DRZEW DO 30% - ŚCINANIE DRZEW - USUWANIE ODROSTÓW DRZEW - ŚCINANIE KRZAKÓW - ODSŁANIANIE ZNAKÓW DROGOWYCH - USUWANIE WIATROŁOMÓW I ( ... )

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Szczegółowy zakres robót określa: 1) projekt umowy, 2) oferta Wykonawcy wraz z formularzem cenowym, 3) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowiąca załącznik ( ... )

 • 10 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-01-16 09:00
  termin minął 2 dni temu
 • 0
  powiązane

PRZEPROWADZANIE DZIECI PRZEZ ULICE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NR 5, 8, 10, 11, 12, 13, 16, ORAZ GIMNAZJUM NR 4 I ZESPOLE SZKOLNO – GIMNAZJALNYM NR 1 NA TERENIE MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO Sposób ( ... )

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Szczegółowy zakres robót określa: 1) projekt umowy, 2) oferta Wykonawcy wraz z formularzem cenowym, 3) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru ( ... )

 • 70 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-01-03 09:00
  termin minął 15 dni temu
 • 0
  powiązane

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest – sukcesywna dostawa OLEJU OPAŁOWEGO, objętego kodem CPV: 09135100-5 do budynku Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta z siedzibą w Piotr ( ... )

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest – sukcesywna dostawa PALIWA tj., benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego, objętych kodem CPV: 09134100-8 i 09132100-4 do samoc ( ... )

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Zakres prac związanych z wykonywaniem usługi obejmuje: - UTRZYMANIE PARKU ŚRÓDMIEJSKIEGO IM. JANA PAWŁA II - UTRZYMANIE PARKU IM. KS. JÓZEFA PONIATOWSKIEGO (park wpisa ( ... )

 • 6 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-12-14 09:00
  termin minął miesiąc temu
 • 0
  powiązane

- WYKONANIE CIĘĆ TECHNICZNYCH, FORMUJĄCYCH, REDUKUJĄCYCH KORONY DRZEW DO 30% - ŚCINANIE DRZEW - USUWANIE ODROSTÓW DRZEW - ŚCINANIE KRZAKÓW - ODSŁANIANIE ZNAKÓW DROGOWYCH - USUWANIE WIATROŁOMÓW I WIATR ( ... )

 • 20 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-12-12 09:00
  termin minął miesiąc temu
 • 0
  powiązane

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W zakresie bieżącej naprawy i konserwacji urządzeń przystankowych komunikacji miejskiej, tj. wiat, konstrukcji przystankowych, ławek, koszy przewiduje się następuj ( ... )

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji 2 miejskich placów zabaw zlokalizowanych w Piotrkowie Trybunalskim: 1. W PARKU MIEJSKIM UL. ŻEROMSKIEGO 2. PRZY UL. ( ... )

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji miejskiego placu zabaw zlokalizowanego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Jeziornej. Modernizacja obiektu polega na ( ... )

1. Szczegółowy zakres robót określa: 1) projekt umowy, 2) oferta Wykonawcy wraz z formularzem cenowym, 3) szczegółowe specyfikacje techniczne opracowane dla potrzeb budowy ciągu pieszo – rowerowego w ( ... )

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest – sukcesywna dostawa OLEJU OPAŁOWEGO, objętego kodem CPV: 09135100-5 do budynku Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta z siedzibą w Piotrk ( ... )

 • 2 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-11-22 09:00
  termin minął miesiąc temu
 • 0
  powiązane

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest – sukcesywna dostawa PALIWA tj., benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego, objętych kodem CPV: 09134100-8 i 09132100-4 do samocho ( ... )

 • 1,7 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-11-22 09:00
  termin minął miesiąc temu
 • 0
  powiązane

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W zakresie bieżącej naprawy i konserwacji urządzeń przystankowych komunikacji miejskiej, tj. wiat, konstrukcji przystankowych, ławek, koszy przewiduje się następuj ( ... )

 • 15 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-11-15 09:00
  termin minął 2 miesiące temu
 • 0
  powiązane

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Szczegółowy zakres robót określa: 1) projekt umowy, 2) oferta Wykonawcy wraz z formularzem cenowym, 3) szczegółowe specyfikacje techniczne opracowane dla potrz ( ... )

Wyszukano w czasie : 232 Strona wygenerowana : 2017-01-19 01:17:48