Filtrowanie ogłoszeń

 • Powiat Piotrków Trybunalski

  ×
 • Po słowach: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA: 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania bieżących remontów nawierzchni jezdni i chodników oraz elementów dróg na drogach i placach w Piotrkowie Trybunalskim. Szczegółowy ( ... )

 • 60 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-12-20
  data realizacji
 • 2015-12-08 09:00
  termin mija za 13 dni
 • 0
  powiązane

I. Zakres rzeczowy zamówienia. Dokumentacja projektowa remontu ścian, stropów tuneli i przejścia podziemnego w zakresie izolacji i naprawy szczelin dylatacyjnych na następujących obiektach: - Tunelu ( ... )

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: PRZEPROWADZANIE DZIECI PRZEZ ULICE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NR 5, 8, 10, 11, 12, 13, 16, ORAZ GIMNAZJUM NR 4 I ZESPOŁU SZKOLNO - GINAZJALNEGO NR 1 NA TERENIE MIASTA PIOTR ( ... )

 • 4,7 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-11-26 09:00
  termin mija jutro
 • 0
  powiązane

I. Zakres rzeczowy zamówienia. Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania ulic Kopernika - 3-go Maja w Piotrkowie Trybunalskim wraz z sygnalizacją świetlną. II. Podstawowe wytyczne wykonania opr ( ... )

 • ,7 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-22
  data realizacji
 • 2015-11-19 09:00
  termin minął 5 dni temu
 • 0
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego - rok produkcji 2015, kompletnego, wolnego od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych samochodu osobowego, szt. 1, ( ... )

I. Zakres rzeczowy zamówienia. Dokumentacja projektowa remontu ścian, stropów tuneli i przejścia podziemnego w zakresie izolacji i naprawy szczelin dylatacyjnych na następujących obiektach: - Tunelu ( ... )

 • ,7 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-22
  data realizacji
 • 2015-11-17 09:00
  termin minął 7 dni temu
 • 1
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego - rok produkcji 2015, kompletnego, wolnego od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych WIELOFUNKCYJNEGO NOŚNIKA OSP ( ... )

 • 8 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-22
  data realizacji
 • 2015-11-18 09:00
  termin minął 6 dni temu
 • 0
  powiązane

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez Wykonawcę: 1) usług pocztowych na terytorium całego kraju, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, sortowania i doręczania przesyłek pocztowyc ( ... )

 • 10 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-11-04 09:00
  termin minął 20 dni temu
 • 1
  powiązane

Roboty dotyczące zamówienia uzupełniającego obejmować będą m.in.: - wykonanie remontu cząstkowego masą asfaltobetonową. - wykonaniu remontu nawierzchni powierzchniowo utrwalonych - wykonaniu nakładek ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego - rok produkcji 2015, kompletnego, wolnego od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych samochodu osobowego, szt. 1, ( ... )

 • 1,4 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-04
  data realizacji
 • 2015-10-27 09:00
  termin minął 28 dni temu
 • 1
  powiązane

ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA: Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych polegających na Przebudowie ul. Świerczów na odcinku od ul. Świerczowskiej do posesji nr 52 w Piotrkowie Trybunals ( ... )

Prace dotyczące zamówienia uzupełniającego obejmować będą m.in.: - SADZENIE DRZEW LIŚCIASTYCH FORM PIENNYCH NA TERENIE PŁASKIM GR.KAT.IV Z ZAPRAWĄ DOŁ. 0,7M,( W POJEMNIKACH min. C-50 LUB WORKU JU ( ... )

ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA: Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych polegających na Modernizacji nawierzchni drogi dojazdowej od ul. Wroniej do bloków nr 43 i 47 oraz parkingu i chodn ( ... )

ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA: Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych polegających na: remoncie nawierzchni chodnika na ul. Poprzecznej zlokalizowanego wzdłuż byłego stadionu w Piotrkow ( ... )

ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA: Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych polegających na Przebudowie ul. Świerczów na odcinku od ul. Świerczowskiej do posesji nr 52 w Piotrkowie Trybunals ( ... )

 • 19 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-10-01 09:00
  termin minął miesiąc temu
 • 1
  powiązane

ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA: Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych polegających na: remoncie nawierzchni chodnika na ul. Poprzecznej zlokalizowanego wzdłuż byłego stadionu w Piotrkow ( ... )

 • 1,6 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-09-24 09:00
  termin minął 2 miesiące temu
 • 1
  powiązane

ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA: Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych polegających na Modernizacji nawierzchni drogi dojazdowej od ul. Wroniej do bloków nr 43 i 47 oraz parkingu i chodn ( ... )

 • 3,8 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-09-23 09:00
  termin minął 2 miesiące temu
 • 1
  powiązane

ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA: Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych polegających na remoncie al. Gen. W. Sikorskiego w Piotrkowie Trybunalskim na następującym odcinku: Odcinek IV : od ( ... )

Prace dotyczące zamówienia uzupełniającego obejmować będą m.in.: - pielęgnację zieleni (tj. m.in. wykonanie cięć formujących drzew, usuwanie odrostów, odsłanianie znaków drogowych, usuwanie wiatrołom ( ... )

Wyszukano w czasie : 865 Strona wygenerowana : 2015-11-25 09:09:36