Filtrowanie ogłoszeń

 • Powiat Piotrków Trybunalski

  ×
 • Po słowach: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: a) oczyszczenie rowów o szerokości dna 40 cm z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20 cm, b) oczyszczenie rowów o szerokości dna 40 cm z wyprofilowaniem dna i skarp ( ... )

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1. WYKOSZENIE CHWASTÓW, TRAW POROST GĘSTY TWARDY ZE SKARP ROWÓW, KORON I SKARP NASYPÓW BEZ WYGRABIENIA - RĘCZNIE, 2. WYKOSZENIE CHWASTÓW, TRAW POROST GESTY TWARDY Z DNA CIE ( ... )

 • 8,9 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-12-20
  data realizacji
 • 2016-02-11 09:00
  termin mija za 3 dni
 • 0
  powiązane

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: a) oczyszczenie rowów o szerokości dna 40 cm z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20 cm, b) oczyszczenie rowów o szerokości dna 40 cm z wyprofilowaniem dna i sk ( ... )

 • 6 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-12-20
  data realizacji
 • 2016-01-26 09:00
  termin minął 12 dni temu
 • 1
  powiązane

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie w technicznej sprawności kanalizacji deszczowej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, które w swoim zakresie obejmuj ( ... )

 • 12 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-12-23
  data realizacji
 • 2016-01-22 09:00
  termin minął 16 dni temu
 • 0
  powiązane

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie w technicznej sprawności kanalizacji deszczowej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, które w swoim zakresie obejmuj ( ... )

 • 12 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-12-23
  data realizacji
 • 2016-01-25 09:00
  termin minął 13 dni temu
 • 1
  powiązane

ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA: 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania bieżących remontów nawierzchni jezdni i chodników oraz elementów dróg na drogach i placach w Piotrkowie Trybunalskim. Szczegółowy ( ... )

ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA: 1. zakres prac objętych miesięcznym ryczałtem: - codzienny objazd ulic miasta i kontrola stanu technicznego istniejącego oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ( ... )

Zakres prac związanych z wykonywaniem usługi obejmuje: - UTRZYMANIE PARKU ŚRÓDMIEJSKIEGO IM. JANA PAWŁA II - UTRZYMANIE PARKU IM. KS. JÓZEFA PONIATOWSKIEGO (park wpisany do rejestru zabytków) - U ( ... )

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: - WYKONANIE CIĘĆ TECHNICZNYCH, FORMUJĄCYCH, REDUKUJĄCYCH KORONY DRZEW DO 30% - ŚCINANIE DRZEW - USUWANIE ODROSTÓW DRZEW - ŚCINANIE KRZAKÓW - ODSŁANIANIE ZNAKÓW DROGOWYCH - ( ... )

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie w technicznej sprawności kanalizacji deszczowej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, które w swoim zakresie obejmuj ( ... )

 • 12 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-12-23
  data realizacji
 • 2016-01-07 09:00
  termin minął miesiąc temu
 • 1
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego - rok produkcji 2015, kompletnego, wolnego od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych WIELOFUNKCYJNEGO NOŚNIKA OSPR ( ... )

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Zakres prac związanych z wykonywaniem usługi obejmuje: - UTRZYMANIE PARKU ŚRÓDMIEJSKIEGO IM. JANA PAWŁA II - UTRZYMANIE PARKU IM. KS. JÓZEFA PONIATOWSKIEGO (park wpisany ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-12-31
  data realizacji
 • 2015-12-17 09:00
  termin minął miesiąc temu
 • 1
  powiązane

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: PRZEPROWADZANIE DZIECI PRZEZ ULICE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NR 5, 8, 10, 11, 12, 13, 16, ORAZ GIMNAZJUM NR 4 I ZESPOŁU SZKOLNO - GIMNAZJALNEGO NR 1 NA TERENIE MIASTA PIOT ( ... )

ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA: 1. zakres prac objętych miesięcznym ryczałtem: - codzienny objazd ulic miasta i kontrola stanu technicznego istniejącego oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ( ... )

 • 10 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-12-31
  data realizacji
 • 2015-12-16 09:00
  termin minął miesiąc temu
 • 1
  powiązane

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez Wykonawcę: 1) usług pocztowych na terytorium całego kraju, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, sortowania i doręczania przesyłek pocztowyc ( ... )

I. Zakres rzeczowy zamówienia. Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania ulic Kopernika - 3-go Maja w Piotrkowie Trybunalskim wraz z sygnalizacją świetlną. II. Podstawowe wytyczne wykonania opr ( ... )

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: - WYKONANIE CIĘĆ TECHNICZNYCH, FORMUJĄCYCH, REDUKUJĄCYCH KORONY DRZEW DO 30% - ŚCINANIE DRZEW - USUWANIE ODROSTÓW DRZEW - ŚCINANIE KRZAKÓW - ODSŁANIANIE ZNAKÓW DROGOWYCH - ( ... )

 • 17 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-12-20
  data realizacji
 • 2015-12-04 09:00
  termin minął 2 miesiące temu
 • 1
  powiązane

ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA: 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania bieżących remontów nawierzchni jezdni i chodników oraz elementów dróg na drogach i placach w Piotrkowie Trybunalskim. Szczegółowy ( ... )

 • 60 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-12-20
  data realizacji
 • 2015-12-08 09:00
  termin minął 2 miesiące temu
 • 1
  powiązane
Wyszukano w czasie : 1027 Strona wygenerowana : 2016-02-08 02:44:01