Filtrowanie ogłoszeń

 • Powiat Piotrków Trybunalski

  ×
 • Po słowach: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA: Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie istniejącego utwardzenia terenu parkingu polegającego na wymianie nawierzchni bitumiczn ( ... )

ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA: Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych polegających na budowie parkingu, chodnika oraz utwardzeniu fragmentu działki budowlanej przy ul. Kobyłeckiego w Pi ( ... )

Budowa ulicy Zawiłej i Gołębiej wraz z uzbrojeniem w Piotrkowie Trybunalskim. I.BUDOWA ULICY ZAWIŁEJ WRAZ Z UZBROJENIEM: 1.ROBOTY DROGOWE Przedmiotem inwestycji jest budowa ulicy Zawiłej wraz z wlotam ( ... )

Zakres rzeczowy obejmuje: Przebudowa ulicy Cmentarnej w Piotrkowie Trybunalskim. 1.ROBOTY DROGOWE Przebudowa I odcinka ulicy Cmentarnej na odcinku od ulicy Wojska Polskiego wraz z mostem na rzece S ( ... )

ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA: Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie istniejącego utwardzenia terenu parkingu polegającego na wymianie nawierzchni bitumiczn ( ... )

 • 1,6 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-06-14 09:00
  termin minął 14 dni temu
 • 1
  powiązane

ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA: Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych polegających na budowie parkingu, chodnika oraz utwardzeniu fragmentu działki budowlanej przy ul. Kobyłeckiego w P ( ... )

 • 2 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-05-24 09:00
  termin minął miesiąc temu
 • 1
  powiązane

Budowa drogi dojazdowej do PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) oraz hurtowni od ul. 18 - go Stycznia w Piotrkowie Trybunalskim. CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 45113 ( ... )

Budowa ulicy Zawiłej i Gołębiej wraz z uzbrojeniem w Piotrkowie Trybunalskim. I.BUDOWA ULICY ZAWIŁEJ WRAZ Z UZBROJENIEM: 1.ROBOTY DROGOWE Przedmiotem inwestycji jest budowa ulicy Zawiłej wraz z ( ... )

 • 70 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2017-10-31
  data realizacji
 • 2016-05-17 09:00
  termin minął miesiąc temu
 • 1
  powiązane

Zakres rzeczowy obejmuje: Przebudowa ulicy Cmentarnej w Piotrkowie Trybunalskim. 1.ROBOTY DROGOWE Przebudowa I odcinka ulicy Cmentarnej na odcinku od ulicy Wojska Polskiego wraz z mostem na rzece St ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-10-15
  data realizacji
 • 2016-05-16 09:00
  termin minął miesiąc temu
 • 1
  powiązane

ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA: 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych związanych z bieżącym utrzymaniem i naprawą obiektów inżynierskich na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego. S ( ... )

ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA: Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych polegających na remoncie ścian, stropów tuneli i przejścia dla pieszych w zakresie izolacji i naprawy szczelin dyla ( ... )

 • 16 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-04-27 09:00
  termin minął 2 miesiące temu
 • 0
  powiązane

ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA: 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych związanych z bieżącym utrzymaniem i naprawą obiektów inżynierskich na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego. S ( ... )

 • 2 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-12-31
  data realizacji
 • 2016-04-14 09:00
  termin minął 2 miesiące temu
 • 1
  powiązane

ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA: 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w systemie ZAPROJEKTUJ i WYBUDUJ polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej i na jej podstawie wy ( ... )

1. ROBOTY DROGOWE Przedmiot inwestycji jest : 1.1. budowa odcinka drogi gminnej łączącej ul. 18-go Stycznia z działkami nr ewid. 1 11 i 1 12 obręb 42, odcinek II: Klasa projektowanej ulicy - drogi gm ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-08-31
  data realizacji
 • 2016-04-11 09:00
  termin minął 2 miesiące temu
 • 1
  powiązane

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: - SADZENIE DRZEW LIŚCIASTYCH FORM PIENNYCH NA TERENIE PŁASKIM GRUNT KATEGORII IV Z ZAPRAWĄ DOŁÓW. 0,7M,( W POJEMNIKACH min. C-50 LUB WORKU JUTOWYM)- wymagania wys. pn ( ... )

ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA: Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie skrzyżowania ulic Alei M. Kopernika - 3-go Maja w Piotrkowie Trybunalskim wraz z prze ( ... )

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: - SADZENIE DRZEW LIŚCIASTYCH FORM PIENNYCH NA TERENIE PŁASKIM GRUNT KATEGORII IV Z ZAPRAWĄ DOŁÓW. 0,7M,( W POJEMNIKACH min. C-50 LUB WORKU JUTOWYM)- wymagania wys. pni ( ... )

 • 4,5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-11-15
  data realizacji
 • 2016-03-15 09:00
  termin minął 3 miesiące temu
 • 1
  powiązane

ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA: Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie skrzyżowania ulic Alei M. Kopernika - 3-go Maja w Piotrkowie Trybunalskim wraz z prz ( ... )

 • 17 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-03-11 09:00
  termin minął 3 miesiące temu
 • 1
  powiązane
Wyszukano w czasie : 1170 Strona wygenerowana : 2016-06-29 01:57:16