Filtrowanie ogłoszeń

 • Powiat Piotrków Trybunalski

  ×
 • Po słowach: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Szczegółowy zakres robót określa: 1) projekt umowy, 2) oferta Wykonawcy wraz z formularzem cenowym, 3) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob ( ... )

 • 1,9 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-03-30 09:00
  termin mija za -2 godziny
 • 0
  powiązane

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1 WYKOSZENIE CHWASTÓW, TRAW POROST GĘSTY TWARDY ZE SKARP ROWÓW, KORON I SKARP NASYPÓW BEZ WYGRABIENIA – RĘCZNIE, 2 WYKOSZENIE CHWASTÓW, TRAW POROST GESTY TWARDY Z DNA CI ( ... )

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  SADZENIE DRZEW LIŚCIASTYCH FORM PIENNYCH NA TERENIE PŁASKIM GR. KAT.IV Z ZAPRAWĄ DOŁ. 0,7M,( W POJEMNIKACH min. C-50 LUB WORK ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-03-15 09:00
  termin minął 14 dni temu
 • 0
  powiązane

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: I. Zakres prac związanych z wykonywaniem usługi obejmuje: a) oczyszczenie rowów o szerokości dna 40 cm z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20 cm, z transportem ur ( ... )

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1 WYKOSZENIE CHWASTÓW, TRAW POROST GĘSTY TWARDY ZE SKARP ROWÓW, KORON I SKARP NASYPÓW BEZ WYGRABIENIA – RĘCZNIE, 2 WYKOSZENIE CHWASTÓW, TRAW POROST GESTY TWARDY Z DNA CI ( ... )

 • 8 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-02-20 09:00
  termin minął miesiąc temu
 • 0
  powiązane

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) ukwiecenie n/w konstrukcji kwietnikowych wraz z montażem i demontażem - zakres prac od 01.05.2017 r. do 15.11.2017 r. - zał. nr 2 projektu umowy- wykaz miejsc ( ... )

 • 4 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-02-09 09:00
  termin minął miesiąc temu
 • 0
  powiązane

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: I. Zakres prac związanych z wykonywaniem usługi obejmuje: a) oczyszczenie rowów o szerokości dna 40 cm z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20 cm, z transportem ur ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-02-06 09:00
  termin minął miesiąc temu
 • 0
  powiązane

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Szczegółowy zakres robót określa: 1) projekt umowy, 2) oferta Wykonawcy wraz z formularzem cenowym, 3) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowiąca załącznik ( ... )

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Szczegółowy zakres robót określa: 1) projekt umowy, 2) oferta Wykonawcy wraz z formularzem cenowym, 3) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru ( ... )

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Zakres prac związanych z wykonywaniem usługi obejmuje: - UTRZYMANIE PARKU ŚRÓDMIEJSKIEGO IM. JANA PAWŁA II - UTRZYMANIE PARKU IM. KS. JÓZEFA PONIATOWSKIEGO (park wpisa ( ... )

- WYKONANIE CIĘĆ TECHNICZNYCH, FORMUJĄCYCH, REDUKUJĄCYCH KORONY DRZEW DO 30% - ŚCINANIE DRZEW - USUWANIE ODROSTÓW DRZEW - ŚCINANIE KRZAKÓW - ODSŁANIANIE ZNAKÓW DROGOWYCH - USUWANIE WIATROŁOMÓW I ( ... )

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Szczegółowy zakres robót określa: 1) projekt umowy, 2) oferta Wykonawcy wraz z formularzem cenowym, 3) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowiąca załącznik ( ... )

 • 10 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-01-16 09:00
  termin minął 2 miesiące temu
 • 0
  powiązane

PRZEPROWADZANIE DZIECI PRZEZ ULICE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NR 5, 8, 10, 11, 12, 13, 16, ORAZ GIMNAZJUM NR 4 I ZESPOLE SZKOLNO – GIMNAZJALNYM NR 1 NA TERENIE MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO Sposób ( ... )

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Szczegółowy zakres robót określa: 1) projekt umowy, 2) oferta Wykonawcy wraz z formularzem cenowym, 3) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru ( ... )

 • 70 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-01-03 09:00
  termin minął 2 miesiące temu
 • 0
  powiązane

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest – sukcesywna dostawa OLEJU OPAŁOWEGO, objętego kodem CPV: 09135100-5 do budynku Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta z siedzibą w Piotr ( ... )

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest – sukcesywna dostawa PALIWA tj., benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego, objętych kodem CPV: 09134100-8 i 09132100-4 do samoc ( ... )

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Zakres prac związanych z wykonywaniem usługi obejmuje: - UTRZYMANIE PARKU ŚRÓDMIEJSKIEGO IM. JANA PAWŁA II - UTRZYMANIE PARKU IM. KS. JÓZEFA PONIATOWSKIEGO (park wpisa ( ... )

 • 6 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-12-14 09:00
  termin minął 3 miesiące temu
 • 0
  powiązane
Wyszukano w czasie : 1832 Strona wygenerowana : 2017-03-30 08:48:15