Filtrowanie ogłoszeń

 • Powiat Piotrków Trybunalski

  ×
 • Po słowach: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


1. Szczegółowy zakres robót określa: 1)projekt umowy, 2)oferta Wykonawcy wraz z formularzem cenowym, 3)szczegółowe specyfikacje techniczne opracowane dla potrzeb budowy zatoki postojowej w ulicy Topo ( ... )

 • 2,9 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-10-24 09:00
  termin minął wczoraj
 • 0
  powiązane

I.OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Szczegółowy zakres robót określa: 1)projekt umowy, 2)oferta Wykonawcy wraz z formularzem cenowym, 3)szczegółowe specyfikacje techniczne opracowane dla potrzeb b ( ... )

 • 5,3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-10-24 09:00
  termin minął wczoraj
 • 0
  powiązane

ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA: Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych polegających na: REMONCIE AL. GEN. W. SIKORSKIEGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM - ODCINEK III: OD UL. CONCORDII DO UL. ( ... )

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM UL. SOWIA DZIAŁKA O NR EWID. 127/1 OBR. 0030 - ETAP I. OP ( ... )

 • 11 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-08-12 09:00
  termin minął 2 miesiące temu
 • 0
  powiązane

ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA: Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych polegających na: REMONCIE AL. GEN. W. SIKORSKIEGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM - ODCINEK III: OD UL. CONCORDII DO UL. ( ... )

 • 30 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-08-12 10:30
  termin minął 2 miesiące temu
 • 2
  powiązane

ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA: Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych polegających na remoncie ścian, stropów tuneli i przejścia dla pieszych w zakresie izolacji i naprawy szczelin dyla ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa ulicy Garncarskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Piotrkowie Trybunalskim w ramach projektu Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto ( ... )

 • 50 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2017-06-30
  data realizacji
 • 2016-07-27 09:00
  termin minął 3 miesiące temu
 • 1
  powiązane

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH: MODERNIZACJA 4 MIEJSKICH PLACÓW ZABAW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacj ( ... )

 • 3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-07-20 09:00
  termin minął 3 miesiące temu
 • 0
  powiązane

ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA: Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie istniejącego utwardzenia terenu parkingu polegającego na wymianie nawierzchni bitumiczn ( ... )

ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA: Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych polegających na budowie parkingu, chodnika oraz utwardzeniu fragmentu działki budowlanej przy ul. Kobyłeckiego w Pi ( ... )

Budowa ulicy Zawiłej i Gołębiej wraz z uzbrojeniem w Piotrkowie Trybunalskim. I.BUDOWA ULICY ZAWIŁEJ WRAZ Z UZBROJENIEM: 1.ROBOTY DROGOWE Przedmiotem inwestycji jest budowa ulicy Zawiłej wraz z wlotam ( ... )

Zakres rzeczowy obejmuje: Przebudowa ulicy Cmentarnej w Piotrkowie Trybunalskim. 1.ROBOTY DROGOWE Przebudowa I odcinka ulicy Cmentarnej na odcinku od ulicy Wojska Polskiego wraz z mostem na rzece S ( ... )

ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA: Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie istniejącego utwardzenia terenu parkingu polegającego na wymianie nawierzchni bitumiczn ( ... )

 • 1,6 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-06-14 09:00
  termin minął 4 miesiące temu
 • 1
  powiązane

ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA: Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych polegających na budowie parkingu, chodnika oraz utwardzeniu fragmentu działki budowlanej przy ul. Kobyłeckiego w P ( ... )

 • 2 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-05-24 09:00
  termin minął 5 miesiące temu
 • 1
  powiązane

Budowa drogi dojazdowej do PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) oraz hurtowni od ul. 18 - go Stycznia w Piotrkowie Trybunalskim. CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 45113 ( ... )

Wyszukano w czasie : 763 Strona wygenerowana : 2016-10-25 12:20:31