Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Przedmiotem zamówienia jest dostawa biletów i karnetów komunikacji miejskiej w Olsztynie przeznaczonych do dalszej odsprzedaży. Maksymalna wartość przedmiotu zamówienia przez cały okres obowiązywania ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług Inżyniera Kontraktu związanych z realizacją umów zawartych w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na roboty i usługi, których przedmiotem jest: 1 ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-01-17 10:00
  termin minął wczoraj
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac związanych z podstawową pielęgnacją, leczeniem i wycinką drzew na terenie miasta Olsztyna w latach 2017-2019. Zakres prac obejmuje w szczególności: 1) redu ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-01-11 10:00
  termin minął 7 dni temu
 • 0
  powiązane

1) przedmiotem zamówienia jest 25.11.2016 Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=d32896ac­a686­4531­be3f­771140c8fe95&path=2016%5c11%5c20161125%5c351719_2016.html 5/15 wynajem samochodu  ( ... )

Obsadzenie kwietników roślinami sezonowymi na terenie Olsztyna wraz z ich pielęgnacją w 2017 r. Prace będą obejmowały: 1)wiosenne obsadzenie kwietników bratkami i stokrotkami – 20 564 szt., 2)letnie o ( ... )

Przedmiot zamówienia obejmuje obsługę finansową kart płatniczych w POK oraz automatach biletowych mobilnych i stacjonarnych. ( ... )

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: - budowa 13 stanowisk postojowych o wymiarach 2,5m x 5m, - budowa 1 stanowiska dla osoby niepełnosprawnej o wymiarach 3,6m x 5m, - budowa chodnika o szero ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa biletów i karnetów komunikacji miejskiej w Olsztynie przeznaczonych do dalszej odsprzedaży. Maksymalna wartość przedmiotu zamówienia przez cały okres obowiązywania ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac związanych z zagospodarowaniem zieleni w rejonie wyremontowanego muru oporowego przy ul. Grunwaldzkiej w Olsztynie - działka nr 61-72/5 Zadanie obejmuje wyk ( ... )

1) przedmiotem zamówienia jest wynajem samochodu wraz z kierowcą dla potrzeb utrzymania Parku Centralnego i Podzamcze w Olsztynie, 2) wykonawca usługi udostępni w dni robocze w godzinach 700 – 1500 od ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-12-05 10:00
  termin minął miesiąc temu
 • 0
  powiązane

W ramach ww. zamówienia, planuje się wymianę konstrukcji nawierzchni chodnika o powierzchni łącznej około 185 m2 wraz z wymianą krawężników i obrzeży. Szczegółowy zakres inwestycji przedstawiono na za ( ... )

W ramach zamówienia planuje się rozbiórkę nawierzchni z płytek chodnikowych i betonowej konstrukcji schodów, wykonanie koryta pod konstrukcję schodów, podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mec ( ... )

Budowa oświetlenia drogowego w zakresie 5 latarń, szafki zasilającej, linii kablowej dł. 212m. Słupy i oprawy zostaną udostępnione przez Zamawiającego (materiały z demontażu). ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac związanych z zagospodarowaniem przedogródków zlokalizowanych w granicach pasa drogowego ulicy Żeromskiego w Olsztynie. W ramach zadania wykonana zostanie wy ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowego linarium na plac zabaw przy ulicy Grzegorzewskiej oraz doposażenie placu zabaw przy ul. Piłsudskiego 56 w 3 ławki z oparciem, 2 kosze na  ( ... )

Obsadzenie kwietników roślinami sezonowymi na terenie Olsztyna wraz z ich pielęgnacją w 2017 r. Prace będą obejmowały: 1)wiosenne obsadzenie kwietników bratkami i stokrotkami – 20 564 szt. , 2)letni ( ... )

 • 4 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-11-17 10:00
  termin minął 2 miesiące temu
 • 0
  powiązane

Etap II - roboty pomiarowe 0,06ha - rozebranie ogrodzenia - rozebranie studzienki - wywiezienie gruzu na odległość 5km 6,3m3 - usunięcie ziemi roślinnej i wywiezienie -ustawienie krawężnika na ławie b ( ... )

Wyszukano w czasie : 378 Strona wygenerowana : 2017-01-19 01:18:03