Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej, służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dotyczących utwardzeniu nawierzchni drogi pieszo-jezdnej do p ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni chodnika przy ul. Jeziornej w Olsztynie (obok wieżowców nr 5, 3, 1a, 1). Zakres robót obejmuje w szczególno ( ... )

 • 2 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-06-09 10:00
  termin mija za 16 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni chodnika przy ul. Pana Tadeusza w Olsztynie. Zakres robót obejmuje w szczególności: 1) rozbiórkę istniejące ( ... )

 • 2 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-06-10 10:00
  termin mija za 17 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest remont schodów terenowych przy ul. Wyszyńskiego w Olsztynie, obok przystanku MPK. Zakres robót obejmuje w szczególności: - rozbiórkę schodów istniejących i przylegających ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-06-03 10:00
  termin mija za 10 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni chodnika o długości ok. 54,25 m i szerokości 7,00 m przy ul. Piłsudskiego w Olsztynie. Zakres robót obejmuje w szczególności: - rozbiórkę istniejącej na ( ... )

 • 1,5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-06-03 10:00
  termin mija za 10 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem inwestycji jest remont terenowych schodów przy ul. Żołnierskiej w pobliżu Biblioteki nr 9 w Olsztynie. Zakres robót obejmuje w szczególności: - zdjęcie ziemi urodzajnej - wycinkę krzaków - ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-06-02 10:00
  termin mija za 9 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni chodnika o długości ok. 66m wzdłuż budynku nr 38 przy ul. Dworcowej w Olsztynie. Zakres robót obejmuje w szczególności: - rozbiórkę istniejącej nawierzch ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-06-02 10:00
  termin mija za 9 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac związanych z sezonowym utrzymaniem plaż przy kąpieliskach niestrzeżonych w granicach administracyjnych miasta Olsztyna ( ... )

Opracowanie dokumentacji projektowej dla poniższych zadań: 1. Remont chodnika przy ul. Wańkowicza w Olsztynie (przy Biedronce) 2. Remont chodnika przy ul. Barcza 18 w Olsztynie wraz z budową miejsc pa ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest remont instalacji oświetleniowej ulicy Żeromskiego na odcinku od ulicy Sienkiewicza do ulicy Limanowskiego (latarnie od SO-12 do SO-19 wg projektu wraz z przebudową odcink ( ... )

 • 2 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-05-22 10:00
  termin minął wczoraj
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni chodnika przy ul. Mazurskiej w Olsztynie - Etap II. Zakres robót obejmuje w szczególności: 1) wymiana nawie ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni chodnika przy ul. Kazimierza Jagiellończyka w Olsztynie - Etap I. Zakres robót obejmuje w szczególności: 1) ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej, służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dotyczącej przebudowy ulicy Emilii Plater w Olsztynie wraz to ( ... )

 • 1,3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-05-13 10:00
  termin minął 10 dni temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni chodnika przy ulicy Poprzecznej w Olsztynie. Zakres robót obejmuje w szczególności: 1) wymianę nawierzchni ( ... )

SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA Budowa chodnika przy ul. Iwaszkiewicza w Olsztynie na odcinku od boiska przy SP nr 29 do wjazdu do Lidla. ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac związanych z przebudową fragmentu chodnika na rabatę oraz wykonaniu nasadzeń drzew, krzewów oraz roślin jednorocznych w centrum Olsztyna (ul. Kajki; Mazursk ( ... )

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń zabawowych w ramach zadania pn.: Remont ogólnodostępnego placu zabaw dla rejonu ulic Jagiellońskiej, Żeromskiego i Al. Wojska Polskieg ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-05-05 10:00
  termin minął 18 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac związanych z wymianą nawierzchni chodnika, wykonaniem rabat bylinowych oraz przestawieniem 4 szt. ławek na skwerze przy skrzyżowaniu ulic Kajki i Kopernika ( ... )

Wyszukano w czasie : 152 Strona wygenerowana : 2015-05-23 12:16:22