Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Przedmiotem zamówienia jest obsługa automatów biletowych poprzez zasilanie w wartości pieniężne, wymiana napełnionych kaset, przekazanie gotówki do banku Zamawiającego. Zamówienie obejmuje obsługę aut ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wynajem samochodu wraz z kierowcą dla potrzeb utrzymania Parku Centralnego i Podzamcze w Olsztynie ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni chodnika przy ul. Jeziornej w Olsztynie (obok wieżowców nr 5, 3, 1a, 1). Zakres robót obejmuje w szczególno ( ... )

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu schodów terenowych przy salonie meblowym Elżbieta, ulica Pstrowskiego 21 oraz na wysokości ul. Dworcowa 83 (schody C) w Olsz ( ... )

 • ,5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-08-11 10:00
  termin mija za 6 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni chodnika przy ul. Wawrzyczka w Olsztynie - Etap IA (zgodnie z dokumentacją) ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-08-10 10:00
  termin mija za 5 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni jezdnej dla pojazdów osobowych oraz nawierzchni chodnikowych, wykonaniu krawężników (oporników) betonowych przy przed bud ( ... )

 • 2,4 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-08-10 10:00
  termin mija za 5 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja chodnika przed Szkołą Podstawową nr 18 i Biblioteką Miejską przy ul. Żytniej 71 w Olsztynie - etap I. Zakres robót obejmuje w szczególności: 1) zdjęcie humusu ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest remont ulicy Balbiny Świtycz-Widackiej w Olsztynie - (etap 1A remont zatoki postojowej od km 0+084,01 do km 0+133,75) Zakres robót obejmuje min.: 1) rozbiórkę istniejącej n ( ... )

 • 1 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-08-03 10:30
  termin minął wczoraj
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wynajem samochodu dyspozytorskiego do obsługi Akcji Zima w sezonach 2015/2016, 2016/2017 i 2017/2018 prowadzonej przez ZDZiT w Olsztynie ( ... )

 • 3,5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-07-24 10:00
  termin minął 11 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie rozbudowa parkingu dla pojazdów samochodowych o 14 prostopadłych miejsc postojowych o wymiarach 2,50 x 4,70 m przy ulic ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-07-27 10:00
  termin minął 8 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie chodnika przy ul. Iwaszkiewicza na odcinku od boiska przy SP nr 29 do wjazdu do LIDL - etap II - od km 0+055,71 do km 0 ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-07-23 10:00
  termin minął 12 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Hozjusza w Olsztynie - Etap III-I W zakres robót wchodzi w szczególności wykonanie: - nowoprojektowanego chodnika i ścieżki rowerowej - us ( ... )

 • 3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-07-24 10:00
  termin minął 11 dni temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest Remont nawierzchni chodnika wzdłuż rzeki Łyny w Olsztynie - etap I. Zakres robót obejmuje w szczególności: - remont chodnika z kostki betonowej - schody z kostki betonowej ( ... )

 • 1,5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-07-20 10:00
  termin minął 15 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu ogrodzenia podwórka, utwardzeniu gruntu pod kontenerami na śmieci przy Al. Przyjaciół 6, 8, 10 w Olsztynie - Etap I. Z ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-07-20 10:00
  termin minął 15 dni temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wynajem samochodu wraz z kierowcą dla potrzeb utrzymania Parku Centralnego i Podzamcze w Olsztynie ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-31
  data realizacji
 • 2015-07-10 10:00
  termin minął 25 dni temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni chodnika przy ul. Pana Tadeusza w Olsztynie. Zakres robót obejmuje w szczególności: 1) rozbiórkę istniejące ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie chodników obustronnie przy ul. Sosnowej w Olsztynie - Etap I. Zakres robót obejmuje w szczególności: 1) rozbiórkę istni ( ... )

Wyszukano w czasie : 237 Strona wygenerowana : 2015-08-05 10:25:28