Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


W ramach zamówienia planuje się rozbiórkę nawierzchni z płytek chodnikowych i betonowej konstrukcji schodów, wykonanie koryta pod konstrukcję schodów, podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mec ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-09-12 10:00
  termin mija za 14 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni chodnika przy ul. Małłków w Olsztynie ­ etap II i III. Zakres robót obejmuje w szczególności: ­ rozbiórkę nawierzchni bitumicznej ­ rozbiórkę krawężników ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest naprawa schodów terenowych przy ul. Pstrowskiego obok Salonu Meblowego Elżbieta ­ schody B. Zakres robót obejmuje w szczególności wykonanie nowej konstrukcji schodów tereno ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest remont chodnika przy ulicy Henryka Sienkiewicza w Olsztynie ­ ETAP I i II 2 Zakres prac obejmuje: 1) Wymiana nawierzchni chodników 2) Wymiana krawężników betonowych Szczegó ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest remont ulicy Promienistej klasy L kategorii drogi gminnej w Olsztynie na odcinku od km 0+392.88 do km 0+476.74 Zakres obejmuje w szczególności: - roboty przygotowawcze (roz ( ... )

 • 4 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-08-10 10:00
  termin minął 18 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika w ciągu ul. Piotrowskiego w Olsztynie, na odcinku od ul. Mroza do ul. Flisa wraz z uzupełnieniem o chodnik w ciągu ul. Flisa na odcinku od ul. Piotrowskiego ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest remont chodnika ul. Kościuszki od nr 99 do 97 w Olsztynie. Zakres robót obejmuje w szczególności: - rozbiórkę krawężników kamiennych - rozbiórkę nawierzchni z kostki kamien ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-08-08 10:00
  termin minął 20 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej, służącej do opisu przedmiotu zamówienia na utwardzenie nawierzchni ul. Krótkiej w Olsztynie. ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-08-01 10:00
  termin minął 27 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni chodnika przy ul. Małłków w Olsztynie - etap II i III. Zakres robót obejmuje w szczególności: - rozbiórkę nawierzchni bitumicznej - rozbiórkę krawężników ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-08-08 10:00
  termin minął 20 dni temu
 • 1
  powiązane

Budowa instalacji iluminacji dawnego Kościoła Garnizonowego w Olsztynie i przebudowa oświetlenia parkowego - etap 2, w tym: ELEMENT 1 Wykonanie linii kablowych obejmuje: budowę linii kablowej zasil ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wymiana istniejącego ogrodzenia placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Kołobrzeskiej w Olsztynie, w tym: 1. CZĘŚĆ I - DEMONTAŻ Demontaż starego ogrodzenia-183 mb, metalowych ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż fabrycznie nowych urządzeń zabawowych na placach zabaw w Olsztynie oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzeniami. Szczegółowy opis każd ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni chodnika przy ul. Mazurskiej w Olsztynie - etap I i II. Zakres robót obejmuje w szczególności: - rozbiórkę płytek betonowych - rozbiórkę krawężników beto ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-08-03 10:00
  termin minął 25 dni temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest remont zatok postojowych i ciągu pieszego wzdłuż ul. Głowackiego w Olsztynie - etap IV. Zakres robót obejmuje w szczególności: - rozbiórkę krawężników betonowych - rozbiórk ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-08-03 10:00
  termin minął 25 dni temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest remont zatok postojowych i ciągu pieszego wzdłuż ul. Głowackiego w Olsztynie - etap IV. Zakres robót obejmuje w szczególności: - rozbiórkę krawężników betonowych - rozbiórk ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-08-09 10:00
  termin minął 19 dni temu
 • 1
  powiązane
Wyszukano w czasie : 444 Strona wygenerowana : 2016-08-29 00:19:07