Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Przedmiotem zamówienia jest dostawa 430 000 sztuk (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy sztuk) biodegradowalnych /kompostowalnych woreczków na psie odchody. ( ... )

 • 1,8 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-10-07 10:00
  termin mija za 5 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest remont muru oporowego, w ramach którego przewiduje się całkowitą rozbiórkę istniejącego muru oporowego i budowę nowego z elementów prefabrykowanych oraz rozbiórkę i wykonan ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-12-15
  data realizacji
 • 2014-10-14 10:00
  termin mija za 12 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest rewitalizacja parku Jakubowo w Olsztynie dla etapu 1 inwestycji. Teren parku leży w granicach ulic Al. Wojska Polskiego, ul. Radiowej i ul. Parkowej. Zakres zamówienia obej ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż nowych urządzeń na place zabaw w Olsztynie. Przedmiot zamówienia podzielono na dwie części. Wykaz urządzeń z podziałem na poszczególne części: Część I: 1 ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-11-16
  data realizacji
 • 2014-10-07 10:00
  termin mija za 5 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej, służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych dotyczących remontu nawierzchni ulic Leonharda i Wy ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest remont chodnika przy ul. Kłosowej od Żytniej do Żniwnej w Olsztynie - etap I. Zakres głównych robót obejmuje: 1) wymianę nawierzchni chodników i zjazdów, 2) wymianę krawężn ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa ul. Jeziołowicza w Olsztynie wraz z chodnikami, odwodnieniem, oświetleniem oraz budową parkingu i dojazdu do parkingu Zakres rzeczowy zadania obejmuje: 1) wycink ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest remont schodów terenowych pomiędzy ul. Okrągłą a ul. Sielską (stary przebieg) wraz z chodnikiem w Olsztynie. Zakres robót obejmuje w szczególności: 1) wymianę nawierzchni c ( ... )

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ dla zadania: Remont chodnika na ul. Parkingowej wzdłuż budynków Wyszyńskiego 14, 12, 10. ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż nowych urządzeń fitness na terenie placu zabaw Osiedla Pieczewo w Olsztynie. Wykaz urządzeń fitness: a) Jeździec - 1szt.; b) Masażer pleców - 1szt.; c) ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-09-30 10:00
  termin minął wczoraj
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja bazy danych eDIOM oraz dokonanie wprowadzenia (ewidencji) wskazanych elementów infrastruktury do systemu eDIOM. Zakres prac: 1) Wykonanie fotorejestracji pasów ( ... )

 • 4,5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-09-26 10:00
  termin minął 5 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni chodnika przy ul. Malinowej między budynkami 12 i 20 w Olsztynie - etap II. Zakres robót obejmuje w szczegó ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest remont chodnika przy ul. Kajki na odcinku od Dąbrowszczaków do Kopernika w Olsztynie - etap I. Zakres głównych robót obejmuje: 1) roboty rozbiórkowe, 2) wykonanie nawierzc ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest remont muru oporowego oraz schodów terenowych zlokalizowanych w ciągu chodnika zapewniającego komunikację pieszą pomiędzy ul. Malinową i Agrestową w Olsztynie. W ramach rem ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie terenów administrowanych przez ZDZiT w Olsztynie, zlokalizo¬wanych poza pasami drogowymi. Zimowe utrzymania związane jest w szczególności z: a) odśnieżani ( ... )

 • 1,3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-04-15
  data realizacji
 • 2014-09-23 10:30
  termin minął 8 dni temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja i wyposażenie placu zabaw przy ulicy Zamenhofa w Olsztynie - Etap I polegający na: Zakupie i montażu następujących urządzeń placu zabaw: 1) przejazd szynowy; 2 ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-09-23 10:00
  termin minął 8 dni temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest remont dróg dojazdowych do budynków 9-11-13 przy ul. Moniuszki w Olsztynie wraz z oświetleniem, polegający w szczególności na: 1) wymianie nawierzchni z kostki betonowej, 2 ( ... )

Wyszukano w czasie : 192 Strona wygenerowana : 2014-10-02 06:22:08