Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż nowych urządzeń fitness na terenie placu zabaw Osiedla Pieczewo w Olsztynie. Wykaz urządzeń fitness: a) Jeździec - 1szt.; b) Masażer pleców - 1szt.; c) ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-09-30 10:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja bazy danych eDIOM oraz dokonanie wprowadzenia (ewidencji) wskazanych elementów infrastruktury do systemu eDIOM. Zakres prac: 1) Wykonanie fotorejestracji pasów ( ... )

 • 4,5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-09-26 10:00
  termin mija za 3 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni chodnika przy ul. Malinowej między budynkami 12 i 20 w Olsztynie - etap II. Zakres robót obejmuje w szczegó ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest remont chodnika przy ul. Kajki na odcinku od Dąbrowszczaków do Kopernika w Olsztynie - etap I. Zakres głównych robót obejmuje: 1) roboty rozbiórkowe, 2) wykonanie nawierzc ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest remont muru oporowego oraz schodów terenowych zlokalizowanych w ciągu chodnika zapewniającego komunikację pieszą pomiędzy ul. Malinową i Agrestową w Olsztynie. W ramach rem ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie terenów administrowanych przez ZDZiT w Olsztynie, zlokalizo¬wanych poza pasami drogowymi. Zimowe utrzymania związane jest w szczególności z: a) odśnieżani ( ... )

 • 1,3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-04-15
  data realizacji
 • 2014-09-23 10:30
  termin mija za -10 godziny
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja i wyposażenie placu zabaw przy ulicy Zamenhofa w Olsztynie - Etap I polegający na: Zakupie i montażu następujących urządzeń placu zabaw: 1) przejazd szynowy; 2 ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-09-23 10:00
  termin mija za -9 godziny
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest remont dróg dojazdowych do budynków 9-11-13 przy ul. Moniuszki w Olsztynie wraz z oświetleniem, polegający w szczególności na: 1) wymianie nawierzchni z kostki betonowej, 2 ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych w ilości 8 stanowisk o wymiarach: 7 stanowisk 2,3 x 5,5m + 1 stanowisko 2,5 x 6,0m, zlokalizowanych w jednym pasie od s ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-09-24 10:30
  termin mija jutro
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 430 000 sztuk (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy sztuk) biodegradowalnych /kompostowalnych woreczków na psie odchody. ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-09-16 10:00
  termin minął 6 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż nowych urządzeń na place zabaw w Olsztynie. Przedmiot zamówienia podzielono na dwie części. Wykaz urządzeń z podziałem na poszczególne części: Część I: 1 ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-09-16 10:00
  termin minął 6 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest remont schodów terenowych wraz z przyległym chodnikiem przy skrzyżowaniu Barczewskiego i Gotowca w Olsztynie. Zakres robót obejmuje w szczególności: 1) Roboty rozbiórkowe i ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-09-22 10:00
  termin minął 14 godziny temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż 37 sztuk wiat przystankowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do siwz. ( ... )

 • 10 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-09-19 10:00
  termin minął 3 dni temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Hozjusza w Olsztynie zgodnie z pozwoleniem na budowę decyzja NR II-224/2010. Zakres głównyc ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest III etap odnowy nawierzchni ul. Pstrowskiego na odcinku od km 1+094,71 do km 1+377,00 w kierunku granicy administracyjnej miasta Olsztyna. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest rewitalizacja parku Jakubowo w Olsztynie dla etapu 1 inwestycji. Teren parku leży w granicach ulic Al. Wojska Polskiego, ul. Radiowej i ul. Parkowej. Zakres zamówienia obe ( ... )

 • 10 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-09-17 10:00
  termin minął 5 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa ul. Jeziołowicza w Olsztynie wraz z chodnikami, odwodnieniem, oświetleniem oraz budową parkingu i dojazdu do parkingu Zakres rzeczowy zadania obejmuje: 1) wycin ( ... )

 • 15 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-09-15 10:00
  termin minął 7 dni temu
 • 0
  powiązane
Wyszukano w czasie : 246 Strona wygenerowana : 2014-09-23 02:18:37