Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni chodnika ul. Parkingowej w Olsztynie - etap IIa. Przewiduje się następujące roboty: - wymiana nawierzchni chodników i zjazdów, - wymiana krawężników beto ( ... )

Zamówienie uzupełniające dla zamówienia podstawowego pn.: Oczyszczanie jezdni, chodników i zieleni w pasach drogowych na terenach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Olsztynie - Rejo ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa łącznie 320 000 szt. (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy sztuk) kompostowalnych woreczków na psie odchody. ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-12-04 10:00
  termin mija za 2 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wynajem samochodu patrolowego do obsługi Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie. ( ... )

 • 3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2017-12-31
  data realizacji
 • 2015-12-08 10:00
  termin mija za 6 dni
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich leżących na terenie miasta Olsztyn. W zakres bieżącego utrzymania obiektów wchodzi: 1) naprawa i konserwacja elementów k ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2018-12-31
  data realizacji
 • 2015-12-16 10:00
  termin mija za 14 dni
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu chodnika przy ul. Kłosowej w Olsztynie - Etap I i II Zakres robót obejmuje m.in.: - Wymianę nawierzchni chodników i zjaz ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac związanych z wykonaniem nasadzeń w pasie drogowym ulicy Mickiewicza w Olsztynie wraz z zabezpieczeniem nasadzeń słupkami ozdobnymi ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, oraz ich ewentualnych zwrotów, ( ... )

 • 4 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2017-12-31
  data realizacji
 • 2015-12-07 10:00
  termin mija za 5 dni
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest remont oznakowania poziomego dróg na terenie miasta Olsztyna. ( ... )

 • 20 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-12-03 10:00
  termin mija jutro
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest remont chodnika przy DDPS, oś Nagórki w Olsztynie ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa łącznie 420 000 szt. (słownie: czterysta dwadzieścia tysięcy sztuk) biodegradowalnych/kompostowalnych woreczków na psie odchody ( ... )

 • 1 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-11-23 10:00
  termin minął 8 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest remont oznakowania pionowego dróg w Olsztynie polegający na naprawie lub wymianie elementów znaków pionowych obejmujących tarcze i ich lica oraz konstrukcje wsporcze. ( ... )

 • 20 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-11-27 10:00
  termin minął 4 dni temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest Usługa Technicznego Pogotowia Drogowego (TPD) polegająca na likwidowaniu nagłych, nieprzewidzianych zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych powstających w dn ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-11-26 10:00
  termin minął 5 dni temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest Remont nawierzchni chodnika wzdłuż rzeki Łyny w Olsztynie - etap IA, od kilometraża lokalnego 0+208 do 0+300, w szczególności: - usunięcie hałdy ziemi kolidującej z remonte ( ... )

Wyszukano w czasie : 401 Strona wygenerowana : 2015-12-02 00:41:02