Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Przedmiotem zamówienia jest dostawa 650 000 sztuk (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy sztuk) biodegradowalnych /kompostowalnych woreczków na psie odchody. ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej, służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dotyczącej budowy chodnika wzdłuż ulicy Iwaszkiewicza w Olszt ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-04-01 10:00
  termin mija za 4 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej, służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dotyczących budowy drogi dojazdowej do budynku nr 9 przy ulic ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej, służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej, służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dotyczącej budowy schodów oraz ciągu pieszego przy ulicy Turk ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-03-30 10:00
  termin mija za 2 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej, służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dotyczących remontu chodnika przy ul. Wańkowicza (przy Biedro ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-03-25 10:00
  termin minął 2 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej, służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie następujących robót budowlanych: ­ remont chodnika przed Szkołą Podstawową Nr 18 ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac związanych z wymianą nawierzchni chodnika, wykonaniem rabat bylinowych oraz przestawieniem 4 szt. ławek na skwerze przy skrzyżowaniu ulic Kajki i Kopernika ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-03-20 10:00
  termin minął 7 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac związanych z przebudową fragmentu chodnika na rabatę oraz wykonaniu nasadzeń drzew, krzewów oraz roślin jednorocznych w centrum Olsztyna (ul. Kajki; Mazursk ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-03-20 10:00
  termin minął 7 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej, służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dotyczących remontu schodów na łączniku ul. 1-go Maja z ul. M ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-03-17 10:00
  termin minął 10 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni chodnika przy ul. Traugutta w Olsztynie - Etap II Zakres robót obejmuje w szczególności: 1) wymiana nawierz ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-03-23 10:00
  termin minął 4 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej, służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwoleń na budowę, do ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-03-16 10:00
  termin minął 11 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni chodnika przy ul. Morskiej w Olsztynie - Etap III Zakres robót obejmuje w szczególności: 1) wymiana nawierz ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-03-20 10:00
  termin minął 7 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej, służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dotyczących rozbudowy parkingu dla pojazdów samochodowych prz ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-03-12 10:00
  termin minął 15 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej, służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dotyczących budowy miejsc postojowych przy ulicy Kleeberga i ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-03-12 10:00
  termin minął 15 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni chodnika przy ul. Morskiej w Olsztynie - Etap III Zakres robót obejmuje w szczególności: 1) wymiana nawierz ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-03-20 10:00
  termin minął 7 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej, służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dotyczących budowy ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ulicą Kan ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-03-12 10:00
  termin minął 15 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej, służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dotyczących remontu chodnika wzdłuż rzeki Łyny na działkach 6 ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-03-11 10:00
  termin minął 16 dni temu
 • 0
  powiązane
Wyszukano w czasie : 278 Strona wygenerowana : 2015-03-28 02:43:06