Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Przedmiotem zamówienia jest remont ulicy Promienistej klasy L kategorii drogi gminnej w Olsztynie na odcinku od km 0+392.88 do km 0+476.74 Zakres obejmuje w szczególności: - roboty przygotowawcze (roz ( ... )

 • 4 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-08-10 10:00
  termin mija za 10 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika w ciągu ul. Piotrowskiego w Olsztynie, na odcinku od ul. Mroza do ul. Flisa wraz z uzupełnieniem o chodnik w ciągu ul. Flisa na odcinku od ul. Piotrowskiego ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest remont chodnika ul. Kościuszki od nr 99 do 97 w Olsztynie. Zakres robót obejmuje w szczególności: - rozbiórkę krawężników kamiennych - rozbiórkę nawierzchni z kostki kamien ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-08-08 10:00
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej, służącej do opisu przedmiotu zamówienia na utwardzenie nawierzchni ul. Krótkiej w Olsztynie. ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-08-01 10:00
  termin mija jutro
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni chodnika przy ul. Małłków w Olsztynie - etap II i III. Zakres robót obejmuje w szczególności: - rozbiórkę nawierzchni bitumicznej - rozbiórkę krawężników ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-08-08 10:00
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

Budowa instalacji iluminacji dawnego Kościoła Garnizonowego w Olsztynie i przebudowa oświetlenia parkowego - etap 2, w tym: ELEMENT 1 Wykonanie linii kablowych obejmuje: budowę linii kablowej zasil ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wymiana istniejącego ogrodzenia placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Kołobrzeskiej w Olsztynie, w tym: 1. CZĘŚĆ I - DEMONTAŻ Demontaż starego ogrodzenia-183 mb, metalowych ( ... )

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż fabrycznie nowych urządzeń zabawowych na placach zabaw w Olsztynie oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzeniami. Szczegółowy opis każd ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni chodnika przy ul. Mazurskiej w Olsztynie - etap I i II. Zakres robót obejmuje w szczególności: - rozbiórkę płytek betonowych - rozbiórkę krawężników beto ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-08-03 10:00
  termin mija za 3 dni
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest remont zatok postojowych i ciągu pieszego wzdłuż ul. Głowackiego w Olsztynie - etap IV. Zakres robót obejmuje w szczególności: - rozbiórkę krawężników betonowych - rozbiórk ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-08-03 10:00
  termin mija za 3 dni
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest remont zatok postojowych i ciągu pieszego wzdłuż ul. Głowackiego w Olsztynie - etap IV. Zakres robót obejmuje w szczególności: - rozbiórkę krawężników betonowych - rozbiórk ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-08-09 10:00
  termin mija za 9 dni
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowego linarium. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest plac zabaw przy ul. Wyspiańskiego (dz. nr 20-117) w Olsztynie. ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-08-03 10:00
  termin mija za 3 dni
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni chodnika przy ul. Kętrzyńskiego 9 w Olsztynie - etap I. Zakres robót obejmuje w szczególności: - rozbiórkę obrzeży betonowych - rozbiórkę nawierzchni z p ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-08-02 10:00
  termin mija za 2 dni
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia drogi powiatowej nr 1372N na odcinku ok. 800 metrów, od planowanego skrzyżowania z ulicą Bukowskiego do skrzyżowania z ulicą Stawigudzką w Olsztynie. Za ( ... )

 • 2 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-08-01 10:00
  termin mija jutro
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest budowa 27 miejsc postojowych dla pojazdów osobowych na ulicy Pstrowskiego w Olsztynie. Zakres robót obejmuje w szczególności: - zdjęcie warstwy humusu - rozbiórkę istnieją ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-08-01 10:00
  termin mija jutro
 • 0
  powiązane
Wyszukano w czasie : 520 Strona wygenerowana : 2016-07-31 09:23:21