Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: - budowa 13 stanowisk postojowych o wymiarach 2,5m x 5m, - budowa 1 stanowiska dla osoby niepełnosprawnej o wymiarach 3,6m x 5m, - budowa chodnika o szero ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa biletów i karnetów komunikacji miejskiej w Olsztynie przeznaczonych do dalszej odsprzedaży. Maksymalna wartość przedmiotu zamówienia przez cały okres obowiązywania ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac związanych z zagospodarowaniem zieleni w rejonie wyremontowanego muru oporowego przy ul. Grunwaldzkiej w Olsztynie - działka nr 61-72/5 Zadanie obejmuje wyk ( ... )

1) przedmiotem zamówienia jest wynajem samochodu wraz z kierowcą dla potrzeb utrzymania Parku Centralnego i Podzamcze w Olsztynie, 2) wykonawca usługi udostępni w dni robocze w godzinach 700 – 1500 od ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-12-05 10:00
  termin minął 3 dni temu
 • 0
  powiązane

W ramach ww. zamówienia, planuje się wymianę konstrukcji nawierzchni chodnika o powierzchni łącznej około 185 m2 wraz z wymianą krawężników i obrzeży. Szczegółowy zakres inwestycji przedstawiono na za ( ... )

W ramach zamówienia planuje się rozbiórkę nawierzchni z płytek chodnikowych i betonowej konstrukcji schodów, wykonanie koryta pod konstrukcję schodów, podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mec ( ... )

Budowa oświetlenia drogowego w zakresie 5 latarń, szafki zasilającej, linii kablowej dł. 212m. Słupy i oprawy zostaną udostępnione przez Zamawiającego (materiały z demontażu). ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac związanych z zagospodarowaniem przedogródków zlokalizowanych w granicach pasa drogowego ulicy Żeromskiego w Olsztynie. W ramach zadania wykonana zostanie wy ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowego linarium na plac zabaw przy ulicy Grzegorzewskiej oraz doposażenie placu zabaw przy ul. Piłsudskiego 56 w 3 ławki z oparciem, 2 kosze na  ( ... )

Obsadzenie kwietników roślinami sezonowymi na terenie Olsztyna wraz z ich pielęgnacją w 2017 r. Prace będą obejmowały: 1)wiosenne obsadzenie kwietników bratkami i stokrotkami – 20 564 szt. , 2)letni ( ... )

 • 4 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-11-17 10:00
  termin minął 21 dni temu
 • 0
  powiązane

Etap II - roboty pomiarowe 0,06ha - rozebranie ogrodzenia - rozebranie studzienki - wywiezienie gruzu na odległość 5km 6,3m3 - usunięcie ziemi roślinnej i wywiezienie -ustawienie krawężnika na ławie b ( ... )

Budowa oświetlenia drogowego w zakresie 9 latarń, linii kablowej zasilającej, złącza kablowego zasilającego (oprawy i projektory przekaże Inwestor). ( ... )

Na odcinku A zaprojektowano remont istniejącego przejścia o szerokości 2,5 m poprzez wymianę nawierzchni na schodach i spocznikach na nawierzchnię z kostki betonowej. Odcinek B zaprojektowano jako cią ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-11-22 10:00
  termin minął 16 dni temu
 • 0
  powiązane

W ramach zamówienia planuje się wykonać roboty wynikające z dokumentacji projektowej etap I, tj.: budowę nawierzchni drogowych, zamurowanie wjazdu do garażu oraz budowę podjazdu dla niepełnosprawnych, ( ... )

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: a) rozebranie nawierzchni boiska w tym: - krawężniki - 147 mb, - nawierzchnia boiska z betonu asfaltowego 1180 m2 wraz z podbudową o gr 30 cm b) rozebranie ( ... )

Wykonanie oświetlenia w „Parku Zdrowia” na osiedlu Pieczewo polegające na: 1) budowie oświetlenia w zakresie budowy 6 słupów oświetleniowych, położeniu kabla YAKY 4x25mm2, zainstalowaniu oprawy oświet ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-11-15 10:00
  termin minął 23 dni temu
 • 0
  powiązane

W ramach zamówienia planuje się rozbiórkę nawierzchni z płytek chodnikowych, wykonanie koryta pod konstrukcję chodnika, podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Chodnik zaprojektowa ( ... )

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje następujące roboty: ­ rozbiórka istniejącego krawężnika betonowego, ok. 14 mb, ­ zabezpieczenie kabli elektrycznych rurą osłonową, ok. 11 mb, ­ budowa 4 stanowisk ( ... )

Wyszukano w czasie : 600 Strona wygenerowana : 2016-12-08 17:04:53