Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Hozjusza w Olsztynie - Etap III-I W zakres robót wchodzi w szczególności wykonanie: - nowoprojektowanego chodnika i ścieżki rowerowej - us ( ... )

 • 3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-07-22 10:00
  termin mija za 14 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest Remont nawierzchni chodnika wzdłuż rzeki Łyny w Olsztynie - etap I. Zakres robót obejmuje w szczególności: - remont chodnika z kostki betonowej - schody z kostki betonowej ( ... )

 • 1,5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-07-20 10:00
  termin mija za 12 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu ogrodzenia podwórka, utwardzeniu gruntu pod kontenerami na śmieci przy Al. Przyjaciół 6, 8, 10 w Olsztynie - Etap I. Z ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-07-17 10:00
  termin mija za 9 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wynajem samochodu wraz z kierowcą dla potrzeb utrzymania Parku Centralnego i Podzamcze w Olsztynie ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-31
  data realizacji
 • 2015-07-10 10:00
  termin mija za 2 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni chodnika przy ul. Pana Tadeusza w Olsztynie. Zakres robót obejmuje w szczególności: 1) rozbiórkę istniejące ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie chodników obustronnie przy ul. Sosnowej w Olsztynie - Etap I. Zakres robót obejmuje w szczególności: 1) rozbiórkę istni ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest obsługa automatów biletowych poprzez zasilanie w wartości pieniężne, wymiana napełnionych kaset, przekazanie gotówki do banku Zamawiającego. Zamówienie obejmuje obsługę aut ( ... )

 • 10,7 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2018-12-31
  data realizacji
 • 2015-07-15 10:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni chodnika przy ulicy Puszkina w Olsztynie - Etap I. Zakres robót obejmuje w szczególności: 1) rozbiórkę istn ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej, służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dotyczącej przebudowy ulicy Emilii Plater w Olsztynie wraz to ( ... )

Przedmiotem niniejszego szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia jest dostawa i montaż nowych urządzeń siłowni zewnętrznych i zabawowych na wyznaczone tereny miasta Olsztyna. Przedmiot zamówienia pod ( ... )

Przedmiotem inwestycji jest remont terenowych schodów przy ul. Żołnierskiej w pobliżu Biblioteki nr 9 w Olsztynie. Zakres robót obejmuje w szczególności: - zdjęcie ziemi urodzajnej - wycinkę krzaków - ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest remont schodów terenowych przy ul. Wyszyńskiego w Olsztynie, obok przystanku MPK. Zakres robót obejmuje w szczególności: - rozbiórkę schodów istniejących i przylegających d ( ... )

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń zabawowych w ramach zadania pn.: Remont ogólnodostępnego placu zabaw dla rejonu ulic Jagiellońskiej, Żeromskiego i Al. Wojska Polskieg ( ... )

Roboty niezbędne do wykonania w celu poprawy warunków bezpieczeństwa oraz parametrów użytkowych obiektu mostu, które nie zostały ujętę w projekcie wykonawczym oraz kosztorysie: 1. Zwiększenie wysokoś ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie ul. Tęczowej w Olsztynie - zgodnie z załączona mapą i projektem wykonawczym. Zakres robót obejmuje w szczególności: 1 ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni chodnika o długości ok. 54,25 m i szerokości 7,00 m przy ul. Piłsudskiego w Olsztynie. Zakres robót obejmuje w szczególności: - rozbiórkę istniejącej naw ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wynajem samochodu wraz z kierowcą dla potrzeb utrzymania Parku Centralnego i Podzamcze w Olsztynie ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-31
  data realizacji
 • 2015-06-26 10:00
  termin minął 11 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni chodnika o długości ok. 66m wzdłuż budynku nr 38 przy ul. Dworcowej w Olsztynie. Zakres robót obejmuje w szczególności: - rozbiórkę istniejącej nawierzch ( ... )

Wyszukano w czasie : 183 Strona wygenerowana : 2015-07-08 06:40:48