Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Hozjusza w Olsztynie zgodnie z pozwoleniem na budowę decyzja NR II-224/2010. Zakres główny ( ... )

 • 4 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-05-05 10:00
  termin mija za 15 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest profilowanie nawierzchni gruntowych oraz ścinanie i uzupełnianie poboczy na terenach zarządzanych przez ZDZiT w Olsztynie. Zakres robót obejmuje remont dróg gruntowych pole ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu mostu na rzece Łynie, w ciągu drogi Redykajny-Brąswałd w Olsztynie wraz ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robót d ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-04-22 10:00
  termin mija za 2 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest budowa zatoki postojowej z chodnikiem wzdłuż ul. Siewnej 78 w Olsztynie. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) budowę zatoki postojowej z dojściem (chodnikiem) wzdłuż działki C ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac związanych z utwardzeniem nawierzchni z piasku oraz wykonanie konstrukcji z drążków na Osiedlu Generałów w Olsztynie. Elementy konstrukcji przeznaczone są ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-04-18 10:00
  termin minął wczoraj
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej, służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych budowy placów rekreacyjno-zabawowych na osiedlu Podleśna, Nad ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-04-11 10:00
  termin minął 8 dni temu
 • 0
  powiązane

1. Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie remontu i budowy chodników i schodów na terenie Olsztyna. Przedmiot zamówienia ze wzgl ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-04-11 10:00
  termin minął 8 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej, służącej do opisu przedmiotów zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej, służącej do opisu przedmiotów zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę ( ... )

Zamówienie uzupełniające dla zamówienia podstawowego pn.: Konserwacja sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Olsztyna ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej, służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych: 1) rozbiórki i budowy nowego muru oporowego wraz ze schodami ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie: 1) remontu schodów terenowych przy ulicy Wyszyńskiego przy Biedronce w Olsztynie, 2) przebudowy zejścia z ul. Kasprowicza d ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-04-03 10:00
  termin minął 16 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest: 1) dostawa, montaż i instalacja 6 sztuk fabrycznie nowych urządzeń jednego typu (parkomaty) oraz zapewnienie dostępu do centralnego systemu monitorującego, 2) prowadzenie ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, specyfikacji technicznych, kosztorysów inwestorskich i ofertowych, służącej do opisu przedmiotów zamówienia ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa auta terenowego typu pick-up na potrzeby wydziału Lasu Miejskiego. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) zakup fabrycznie nowego samochodu osobowo-terenowego typu pick- ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż: 1) nowych urządzeń siłowni zewnętrznych, 2) nowych urządzeń zabawowych. Przedmiot zamówienia ze względu na lokalizację podzielono na siedem części: 1) Czę ( ... )

 • 1 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-03-28 10:00
  termin minął 22 dni temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest oczyszczanie jezdni, chodników i placów oraz terenów zieleni w ramach bieżącego utrzymania mające na celu oczyszczanie z zanieczyszczeń stałych powstałych w trakcie eksploa ( ... )

Wyszukano w czasie : 115 Strona wygenerowana : 2014-04-19 21:46:50