Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: - budowa 13 stanowisk postojowych o wymiarach 2,5m x 5m, - budowa 1 stanowiska dla osoby niepełnosprawnej o wymiarach 3,6m x 5m, - budowa chodnika o szero ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-10-17 10:00
  termin mija za 15 dni
 • 0
  powiązane

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: a) rozebranie nawierzchni boiska w tym: - krawężniki - 147 mb, - nawierzchnia boiska z betonu asfaltowego 1180 m2 wraz z podbudową o gr 30 cm b) rozebranie ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-10-17 10:00
  termin mija za 15 dni
 • 0
  powiązane

W ramach zamówienia planuje się wykonać roboty wynikające z dokumentacji projektowej etap I, tj.: budowę nawierzchni drogowych, zamurowanie wjazdu do garażu oraz budowę podjazdu dla niepełnosprawnych, ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-10-13 10:00
  termin mija za 11 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest remont ulicy Promienistej klasy L kategorii drogi gminnej w Olsztynie na odcinku od km 0+392.88 do km 0+476.74 Zakres obejmuje w szczególności: ­ roboty przygotowawcze (roz ( ... )

2016-09-27

Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac związanych z zagospodarowaniem zieleni w rejonie wyremontowanego muru oporowego przy ul. Grunwaldzkiej w Olsztynie - działka nr 61-72/5 Zadanie obejmuje w ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-10-05 10:00
  termin mija za 3 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż fabrycznie nowych urządzeń zabawowych oraz w niektórych przypadkach wykonanie nawierzchni pod urządzeniem. Szczegółowy opis każdego z zamawianych ur ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowego linarium na plac zabaw przy ulicy Grzegorzewskiej oraz doposażenie placu zabaw przy ul. Piłsudskiego 56 w 3 ławki z oparciem, 3 kosze na ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-10-03 10:00
  termin mija jutro
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa: 1. 42 sztuk tablic informacyjnych z nazwami przystanków (bez montażu), 2. 35 sztuk słupków przystankowych wraz z ich montażem (wariant 1), 3. 22 sztuk ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-09-30 10:00
  termin minął wczoraj
 • 0
  powiązane

Przedmiot zamówienia obejmuje obsługę finansową kart płatniczych w POK oraz automatach biletowych mobilnych i stacjonarnych. ( ... )

 • 9 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-09-30 10:00
  termin minął wczoraj
 • 0
  powiązane

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje następujące roboty: - rozbiórka istniejącego krawężnika betonowego, ok. 14 mb, - zabezpieczenie kabli elektrycznych rurą osłonową, ok. 11 mb, - budowa 4 stanowisk ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-10-03 10:00
  termin mija jutro
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest remont ul. Zyndarma z Maszkowic w Olsztynie­ etap I i II Zakres robót obejmuje: ­ rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni z brukowca, ­ rozbiórkę nawierzchni zjazdów z bru ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej, służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie utwardzenia nawierzchni ulicy Krótkiej w Olsztynie (od ul. Bielskiej do ul. Nib ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-09-23 10:00
  termin minął 8 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest remont ciągu pieszego wzdłuż ul. Głowackiego w Olsztynie - etap I. Zakres robót obejmuje w szczególności: - rozbiórkę krawężników betonowych - wykonanie nawierzchni z kostk ( ... )

Zakres robót obejmuje w szczególności: - rozbiórkę krawężników kamiennych - rozbiórkę nawierzchni z kostki kamiennej - wykonanie nawierzchni z płytki betonowej - regulacja włazów i skrzynek ulicznych ( ... )

Zakres robót obejmuje w szczególności: - zdjęcie warstwy humusu - rozbiórkę istniejącej nawierzchni chodnika z płytek betonowych - rozbiórkę istniejącej nawierzchni chodnika z brukowej kostki betonowe ( ... )

W ramach ww. zamówienia, planuje się wymianę konstrukcji nawierzchni chodników o powierzchni łącznej około 86 m2 (etap I) oraz 1 zjazdu o powierzchni około 26 m2 (etap II) wraz z budową nowego odcink ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-09-26 10:00
  termin minął 5 dni temu
 • 0
  powiązane

W ramach ww. zamówienia, planuje się rozbiórkę nawierzchni z płytek chodnikowych i betonowej konstrukcji schodów, wykonanie koryta pod konstrukcję schodów, podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowaneg ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2016-09-27 10:00
  termin minął 4 dni temu
 • 0
  powiązane
Wyszukano w czasie : 435 Strona wygenerowana : 2016-10-01 17:27:34