Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż nowych urządzeń fitness na wyznaczone place zabaw w Olsztynie. Przedmiot zamówienia podzielono na trzy części. 1) Część I: a) Bramka do gry w piłkę nożną ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-12-15
  data realizacji
 • 2014-11-10 10:00
  termin mija za 9 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż nowych urządzeń fitness na wyznaczone place zabaw w Olsztynie. Przedmiot zamówienia podzielono na trzy części. Część I - Osiedle Pieczewo: a) Jeździec ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-11-04 10:00
  termin mija za 3 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni chodnika przy ul. M. Zientary Malewskiej na odcinku od Limanowskiego do Moniuszki, strona północna (lewa)w ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-10-29 10:00
  termin minął 2 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja i wyposażenie placu zabaw przy ulicy Zamenhofa w Olsztynie - Etap I polegający na: Zakupie i montażu następujących urządzeń placu zabaw: 1) przejazd szynowy; 2 ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest remont chodnika przy ul. Kłosowej od Żytniej do Żniwnej w Olsztynie - etap II. Zakres głównych robót obejmuje: 1) wymianę nawierzchni chodników i zjazdów, 2) wymianę krawę ( ... )

 • 3,5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-10-29 10:00
  termin minął 2 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest remont schodów terenowych wraz z przyległym chodnikiem przy skrzyżowaniu Barczewskiego i Gotowca w Olsztynie. Zakres robót obejmuje w szczególności: 1) Roboty rozbiórkowe i ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie terenów administrowanych przez ZDZiT w Olsztynie, zlokalizo¬wanych poza pasami drogowymi. Zimowe utrzymania związane jest w szczególności z: a) odśnieżani ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych w ilości 8 stanowisk o wymiarach: 7 stanowisk 2,3 x 5,5m + 1 stanowisko 2,5 x 6,0m, zlokalizowanych w jednym pasie od str ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni chodnika ul. Dworcowej na odcinku od budynku nr 9 do ul. Pana Tadeusza w Olsztynie - etap I Zakres robót ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-10-27 10:00
  termin minął 4 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni chodnika ul. Mariańskiej na odcinku od ul. Niepodległości do ul. Lengowskiego w Olsztynie, strona południow ( ... )

 • 2 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-10-27 10:00
  termin minął 4 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest remont chodnika przy ul. Kajki na odcinku od Dąbrowszczaków do Kopernika w Olsztynie - etap II. Zakres głównych robót obejmuje: 1) roboty rozbiórkowe, 2) wykonanie nawierz ( ... )

 • 3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-10-27 10:00
  termin minął 4 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni chodnika ul. Kopernika na odcinku od Pl. Pułaskiego do ul. Mazurskiej w Olsztynie - Etap II Zakres robót ob ( ... )

 • 4 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-10-27 10:00
  termin minął 4 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest Budowa ogólnodostępnego placu zabaw i przestrzeni dla aktywności fizycznej młodzieży i dorosłych - jezioro Długie w Olsztynie. Przedmiot zamówienia ze względu na zakres pr ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-10-20 10:00
  termin minął 11 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest budowa przejścia ze schodami przy ul. Elbląskiej w Olsztynie - etap I. Zakres robót obejmuje w szczególności: 1) zdjęcie humusu, 2) rozbiórka krawężników betonowych, 3) r ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-10-24 10:00
  termin minął 7 dni temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest remont schodów terenowych wraz z przyległymi chodnikami przy ul. Kasprowicza w Olsztynie. Zakres robót obejmuje w szczególności: 1) rozbiórka obrzeży granitowych i skorodow ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-10-24 10:00
  termin minął 7 dni temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest budowa altany ogrodowej o konstrukcji drewnianej w kształcie sześcioboku foremnego o długości boku 3,9m, z trzema ścianami pełnymi, przykrytą dachem symetrycznym o kącie na ( ... )

 • 1,8 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-12-15
  data realizacji
 • 2014-10-21 10:00
  termin minął 10 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż 37 sztuk wiat przystankowych. ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż 11 sztuk wiat przystankowych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do siwz. ( ... )

 • 2,4 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-10-14 10:00
  termin minął 17 dni temu
 • 0
  powiązane
Wyszukano w czasie : 121 Strona wygenerowana : 2014-10-31 11:31:24