Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej na remont nawierzchni ulicy Pstrowskiego w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Sikorskiego do połączenia z projektowaną drogą ( ... )

 • 2 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-05-09 10:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest naprawa schodów terenowych przy ul. Pstrowskiego obok Salonu Meblowego Elżbieta - schody B. Zakres robót obejmuje w szczególności wykonanie nowej konstrukcji schodów teren ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-05-13 10:00
  termin mija za 11 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni chodnika przy ul. Klonowej w Olsztynie ­ Etap II i III Zakres robót obejmuje w szczególności: ­ Wymianę nawierzchni chodników i zjazdów ­ Wymianę krawężn ( ... )

Remont ciągu pieszego wzdłuż ulicy Marii Zientary - Malewskiej w Olsztynie - ETAP I Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do siwz (dokumentacja projektowa, specyfikacja techni ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-05-12 10:00
  termin mija za 10 dni
 • 0
  powiązane

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż fabrycznie nowych urządzeń zabawowych na placach zabaw w Olsztynie oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzeniami. Szczegółowy opis każd ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-05-04 10:00
  termin mija za 2 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest remont chodnika przy ul. Kłosowej w Olsztynie - Etap II Zakres robót obejmuje w szczególności: wymianę nawierzchni chodników i zjazdów wymianę krawężników betonowych uzu ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-05-10 10:00
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest remont chodnika przy ulicy Radiowej w Olsztynie - ETAP III i IV Zakres robót obejmuje w szczególności: Rozbiórka starych chodników Wykonanie nowej nawierzchni chodnikó ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-05-06 10:00
  termin mija za 4 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowych dla wybranych zadań realizowanych przez ZDZiT w Olsztynie, w tym: Część 1 Sporządzenie dokumentacji projektowej dla realizacji zadan ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowych dla zadań remontowych realizowanych przez ZDZiT w Olsztynie, w tym: Część 1 Sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania: Remon ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Jagiellońskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Limanowskiego/Sybiraków do budynku Jagiellońska 72a, czyli do ob ( ... )

 • 2 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-04-27 10:00
  termin minął 4 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest remont chodnika przy ulicy Rataja w Olsztynie - ETAP I i II Wymianę nawierzchni chodników i zjazdów Zakres robót obejmuje w szczególności: Regulację istniejących krawę ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-05-05 10:00
  termin mija za 3 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Hozjusza (kontynuacja) i wymiana chodnika od Seminarium do Nowobałtyckiej .( etap III- I oraz etap III-II) Zakres robót obejmuje w szczeg ( ... )

 • 3,5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-05-09 10:00
  termin mija za 7 dni
 • 1
  powiązane

Remont schodów terenowych przy ulicy Barcza 39 (os. Nagórki) w Olsztynie. ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-04-29 10:00
  termin minął 2 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wymiana istniejących ogrodzeń placów zabaw zlokalizowanych przy ul. Zamenhofa i Wyspiańskiego oraz zamontowanie dodatkowej furtki w istniejącym ogrodzeniu placu zabaw w Par ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-04-29 10:00
  termin minął 2 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni chodnika przy ul. Iwaszkiewicza w Olsztynie w zakresie: - etap 1 - od km 0+000 do km 0+055,71 - etap 3 - od km 0+156,77 do km 0+249,20 Zakres robót obej ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni chodnika przy ul. Pana Tadeusza w Olsztynie etap 9 i 10 Zakres robót obejmuje w szczególności: - rozbiórkę istniejącej nawierzchni chodników z płytek b ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-04-28 10:00
  termin minął 3 dni temu
 • 0
  powiązane

Sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadań: Część I Budowa chodnika i miejsc postojowych przy ul. Bajkowej w Olsztynie Część II Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Jakubowie (Parku Jaku ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-04-19 10:00
  termin minął 12 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem inwestycji jest remont chodnika przy ul. Wańkowicza (przy Biedronce) w Olsztynie Zakres robót obejmuje w szczególności: 1. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH -Obsługa geodezyjna ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-04-29 10:00
  termin minął 2 dni temu
 • 1
  powiązane
Wyszukano w czasie : 359 Strona wygenerowana : 2016-05-01 21:22:13