Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie chodników i zjazdów przy ul. Szarych Szeregów w Olsztynie na działce nr 68 w obrębie ewidencyjnym 50- etap I i II Zakre ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-09-17 10:00
  termin mija za 11 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Hozjusza w Olsztynie - Etap III-I W zakres robót wchodzi w szczególności: - wykonanie nowoprojektowanego chodnika i ścieżki rowerowej - us ( ... )

 • 2,7 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-09-17 10:00
  termin mija za 11 dni
 • 2
  powiązane

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu schodów terenowych przy salonie meblowym Elżbieta, ulica Pstrowskiego 21 oraz na wysokości ul. Dworcowa 83 (schody C) w Olsz ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bramy i ogrodzenia przy Al. Przyjaciół 6. 8, 10 w Olsztynie, zgodnie z rysunkiem D1 opisu przedmiotu zamówienia - etap III i IV. ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-09-11 10:00
  termin mija za 5 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac związanych z wykonaniem nasadzeń w pasie drogowym ulicy Dąbrowszczaków w Olsztynie wraz z zabezpieczeniem nasadzeń słupkami ozdobnymi. ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-09-03 10:00
  termin minął 2 dni temu
 • 0
  powiązane

Zimowe utrzymanie jezdni w sezonach 2012/2013, 2013/2014 i 2014,2015 na terenie miasta Olsztynie - magazynowanie soli drogowej - zamówienie uzupełniające. ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest remont ulicy Balbiny Świtycz-Widackiej w Olsztynie - (etap 1A remont zatoki postojowej od km 0+084,01 do km 0+133,75) Zakres robót obejmuje min.: 1) rozbiórkę istniejącej ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest remont schodów na łączniku ul. 1-go Maja z ul. M. C. Skłodowskiej w Olsztynie - Etap I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do siwz (dokumentacja ( ... )

 • 1,7 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-09-10 10:00
  termin mija za 4 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie chodnika przy ulicy Radiowej w Olsztynie - Etap II Zakres robót obejmuje w szczególności: 1) Rozbiórka starych chodnik ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-09-07 10:00
  termin mija jutro
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, dotyczących wymiany słupów oświetleniowych w ciągu ulicy Kromera i Zyndrama z Maszkowic w Olsztynie, zgodnie z podaną lokalizacją w załączniku ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-09-07 10:00
  termin mija jutro
 • 0
  powiązane

Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż ul. Sokolej na odcinku od Orlej do Sokolej 6A w Olsztynie ( ... )

 • 1,5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-09-02 10:00
  termin minął 3 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest budowa miejsc postojowych przy ul. Gen. Kleeberga i ul. Gen. Kutrzeby w Olsztynie. Przewiduje się budowę 18 stanowisk postojowych o wymiarach 2,30x5m , 1 stanowiska o wymi ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-08-31 10:00
  termin minął 5 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni chodnika przy ulicy Puszkina w Olsztynie - Etap III. Zakres robót obejmuje w szczególności: 1) rozbiórkę is ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-08-31 10:00
  termin minął 5 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni chodnika o długości 108,24 m i szerokości 2,80m przy ul. Rataja 50 w Olsztynie na działkach nr 1 i 39 w obr ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-08-31 10:00
  termin minął 5 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie nawierzchni drogi pieszo-jezdnej do pałacu Track w Olsztynie - Etap 1 ETAP 1 obejmuje: - utwardzenie drogi pieszo-jezdnej kostką betonową - pobocza żwirowe ( ... )

 • 2 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-08-28 10:00
  termin minął 8 dni temu
 • 0
  powiązane

Budowa instalacji iluminacji dawnego Kościoła Garnizonowego w Olsztynie i przebudowa oświetlenia parkowego - etap 1, w tym: ELEMENT 1 Wykonanie linii kablowych. Obejmuje budowę linii kablowej od sza ( ... )

 • 2 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-08-27 10:00
  termin minął 9 dni temu
 • 0
  powiązane

1. Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw w Parku Centralnym w Olsztynie, teren działki nr 17/27 i 48/13 w obrębie 65. Zadanie obejmuje: przygotowanie terenu ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie chodnika przy ul. Iwaszkiewicza na odcinku od boiska przy SP nr 29 do wjazdu do LIDL ­ etap II ­ od km 0+055,71 do km 0+ ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie rozbudowa parkingu dla pojazdów samochodowych o 14 prostopadłych miejsc postojowych o wymiarach 2,50 x 4,70 m przy ulicy ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wynajem samochodu dyspozytorskiego do obsługi Akcji Zima w sezonach 2015/2016, 2016/2017 i 2017/2018 prowadzonej przez ZDZiT w Olsztynie. ( ... )

Wyszukano w czasie : 181 Strona wygenerowana : 2015-09-05 12:21:33