Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Remont schodów terenowych przy ulicy Barcza 39 (os. Nagórki) w Olsztynie ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest remont chodnika przy ul. Morskiej w Olsztynie - Etap II Zakres robót obejmuje w szczególności Wymianę nawierzchni chodników i zjazdów; Wymianę krawężników betonowych; Uzu ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-06-06 10:00
  termin mija za 12 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wymiana istniejącego ogrodzenia placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Kołobrzeskiej w Olsztynie, w tym: 1. CZĘŚĆ I - DEMONTAŻ Demontaż starego ogrodzenia-183 mb, metalowych ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-06-06 10:00
  termin mija za 12 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni chodnika przy ul. Mazurskiej w Olsztynie - etap I. W ramach remontu przewiduje się: - Wymianę nawierzchni chodników i zjazdów; - Wymianę krawężników beto ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-06-03 10:00
  termin mija za 9 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest budowa miejsc postojowych przy ul. Hallera w Olsztynie w tym: Etap 1 - budowa 22 miejsc postojowych po stronie wschodniej ulicy Etap 2 - budowa 5 miejsc postojowych po stro ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-06-01 10:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, dotyczących remontu ul. Balbiny Świtycz-Widackiej w Olsztynie - etap 1 remont chodników. Zakres robót obejmuje: 1) rozbiórkę istniejącej nawie ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-06-02 10:00
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni chodnika przy ul. Pana Tadeusza w Olsztynie etap 9 i 10 Zakres robót obejmuje w szczególności: ­ rozbiórkę istniejącej nawierzchni chodników z płytek bet ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, dotyczących wykonania remontu schodów terenowych i ciągów pieszych przy skwerze im. A. Fieldorfa Nila przy ul. Wilczyńskiego w Olsztynie. ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-06-02 10:00
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

Sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadań: Część I Budowa chodnika i miejsc postojowych przy ul. Bajkowej w Olsztynie Część II Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Jakubowie (Parku Jakub ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych ławek parkowych. Szczegółowy opis każdego z zamawianych elementów znajduje się w odpowiednich załącznikach. Zakres zamówienia: 1. Ławka wz ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej, służącej do opisu przedmiotu zamówienia na: Część I Utwardzenie nawierzchni przy ul. Siewnej od skrzyżowania z ul. Kłosową w Olszty ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-05-16 10:00
  termin minął 8 dni temu
 • 0
  powiązane

Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego p.n. Konserwacja sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Olsztyna ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni chodnika przy ul. Kanta w Olsztynie ­ etap I Zakres robót obejmuje w szczególności: ­ rozbiórkę istniejącej nawierzchni zatok postojowych z betonu ­ rozb ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej na remont nawierzchni ulicy Pstrowskiego w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Sikorskiego do połączenia z projektowaną drogą ( ... )

 • 2 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-05-13 10:00
  termin minął 11 dni temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest naprawa schodów terenowych przy ul. Pstrowskiego obok Salonu Meblowego Elżbieta - schody B. Zakres robót obejmuje w szczególności wykonanie nowej konstrukcji schodów teren ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-05-17 10:00
  termin minął 7 dni temu
 • 1
  powiązane
Wyszukano w czasie : 422 Strona wygenerowana : 2016-05-24 19:28:29