Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej, służącej do opisu przedmiotu zamówienia na budowę chodnika przy ul. Siewnej od skrzyżowania z ul. Kłosową w Olsztynie. ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest budowa miejsc postojowych przy ul. Hallera w Olsztynie w tym: Etap 1 - budowa 22 miejsc postojowych po stronie wschodniej ulicy Etap 2 - budowa 5 miejsc postojowych po stro ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni chodnika przy ul. Profesorskiej w Olsztynie od posesji nr 2, 5 do 15 - Etap I ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-07-07 10:00
  termin mija za 11 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika w ciągu ul. Piotrowskiego w Olsztynie, na odcinku od ul. Mroza do ul. Flisa wraz z uzupełnieniem o chodnik w ciągu ul. Flisa na odcinku od ul. Piotrowskiego ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-07-06 10:00
  termin mija za 10 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej na remont nawierzchni ulicy Pstrowskiego w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Sikorskiego do połączenia z projektowaną drog ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, dotyczących remontu ul. Balbiny Świtycz-Widackiej w Olsztynie - etap 1 remont chodników. Zakres robót obejmuje: 1) rozbiórkę istniejącej nawier ( ... )

Remont chodnika przy ul. Kanta w Olsztynie - etap I - zamówienie uzupełniające. ( ... )

Budowa przejścia między ulicami Szczekin-Krotowa-CH Real na osiedlu Brzeziny w Olsztynie - zamówienie uzupełniające ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja chodnika przed Szkołą Podstawową nr 18 i Biblioteką Miejską - ul. Żytnia 71 w Olsztynie - Etap II i III Zakres robót obejmuje: zdjęcie humusu w miejscu wyk ( ... )

 • 2 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-06-29 10:00
  termin mija za 3 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest Wymiana chodnika przy ul. Parkingowej obok budynków przy ul. Wyszyńskiego 10-12 w Olsztynie - ETAP I Zakres prac obejmuje: 1) Wymiana nawierzchni chodników 2) Wymiana krawę ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-06-29 10:00
  termin mija za 3 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest remont chodnika przy ulicy Radiowej w Olsztynie ­ ETAP III i IV Zakres robót obejmuje w szczególności: Rozbiórka starych chodników Wykonanie nowej nawierzchni chodników Reg ( ... )

Remont ciągu pieszego wzdłuż ulicy Marii Zientary ­ Malewskiej w Olsztynie ­ ETAP I Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do siwz (dokumentacja projektowa, specyfikacja technic ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest remont ciągu pieszego wzdłuż ulicy Poprzecznej w Olsztynie - ETAP I Zakres robót obejmuje: rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm rozbiórka ławy betonowej pod kraw ( ... )

 • 3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-06-20 10:00
  termin minął 5 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest remont ul. Zyndarma z Maszkowic w Olsztynie- etap I i II Zakres robót obejmuje: - rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni z brukowca, - rozbiórkę nawierzchni zjazdów ( ... )

 • 2 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-06-16 10:00
  termin minął 9 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest remont chodnika przy ulicy Rataja w Olsztynie ­ ETAP I i II Wymianę nawierzchni chodników i zjazdów Zakres robót obejmuje w szczególności: Regulację istniejących krawężnikó ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej na remont nawierzchni ulicy Pstrowskiego w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Sikorskiego do połączenia z projektowaną drog ( ... )

 • 2 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2016-12-15
  data realizacji
 • 2016-06-08 10:00
  termin minął 17 dni temu
 • 1
  powiązane

Budowa instalacji iluminacji dawnego Kościoła Garnizonowego w Olsztynie i przebudowa oświetlenia parkowego - etap 2, w tym: ELEMENT 1 Wykonanie linii kablowych obejmuje: budowę linii kablowej zasil ( ... )

 • 2 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-06-17 10:00
  termin minął 8 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup, dostawa i montaż fabrycznie nowych urządzeń zabawowych i siłowych na placach zabaw w Olsztynie oraz w niektórych przypadkach wykonanie nawierzchni pod ur ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wymiana istniejących ogrodzeń placów zabaw zlokalizowanych przy ul. Zamenhofa i Wyspiańskiego oraz zamontowanie dodatkowej furtki w istniejącym ogrodzeniu placu zabaw w Par ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest remont muru oporowego przy ul. Grunwaldzkiej w Olsztynie - etap I. Przewiduje się całkowitą rozbiórkę istniejącego muru oporowego i wbudowanie nowej konstrukcji z wykorzyst ( ... )

 • 9 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2016-06-09 10:00
  termin minął 16 dni temu
 • 0
  powiązane
Wyszukano w czasie : 1136 Strona wygenerowana : 2016-06-26 02:48:58