Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Przedmiotem zamówienia jest Budowa ogólnodostępnego placu zabaw i przestrzeni dla aktywności fizycznej młodzieży i dorosłych - jezioro Długie w Olsztynie - w zakresie DOSTAWY I MONTAŻU URZĄDZEŃ ZABAW ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-04-30
  data realizacji
 • 2014-11-26 10:00
  termin mija za 4 dni
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni chodnika ul. Kopernika na odcinku od Pl. Pułaskiego do ul. Mazurskiej w Olsztynie - Etap II Zakres robót ob ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-12-01 10:00
  termin mija za 9 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni jezdni ul. M. Zientary - Malewskiej na długości 601,09m. Zakres robót obejmuje: - frezowanie istniejących warstw bitumicznych na pełną głębokość, - wyko ( ... )

 • 15 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-05-31
  data realizacji
 • 2014-12-01 10:00
  termin mija za 9 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni chodnika ul. Dworcowej na odcinku od budynku nr 9 do ul. Pana Tadeusza w Olsztynie - etap I Zakres robót ob ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest remont chodnika przy ul. Kajki na odcinku od Dąbrowszczaków do Kopernika w Olsztynie - etap II. Zakres głównych robót obejmuje: 1) roboty rozbiórkowe, 2) wykonanie nawierzc ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni chodnika przy ul. M. Zientary Malewskiej na odcinku od Limanowskiego do Moniuszki, strona północna (lewa)w ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni chodnika ul. Mariańskiej na odcinku od ul. Niepodległości do ul. Lengowskiego w Olsztynie, strona południow ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest remont chodnika przy ul. Kłosowej od Żytniej do Żniwnej w Olsztynie - etap II. Zakres głównych robót obejmuje: 1) wymianę nawierzchni chodników i zjazdów, 2) wymianę krawęż ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż 11 sztuk wiat przystankowych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do siwz. ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest remont schodów terenowych wraz z przyległymi chodnikami przy ul. Kasprowicza w Olsztynie. Zakres robót obejmuje w szczególności: 1) rozbiórka obrzeży granitowych i skorodow ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja bazy danych eDIOM oraz dokonanie wprowadzenia (ewidencji) wskazanych elementów infrastruktury do systemu eDIOM. Zakres prac: 1) Wykonanie fotorejestracji pasów ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni chodnika ul. Kopernika na odcinku od Pl. Pułaskiego do ul. Mazurskiej w Olsztynie - Etap I Zakres robót obe ( ... )

 • 3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-11-19 10:00
  termin minął 2 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest przystosowanie 14 sztuk parkomatów Z3 produkcji firmy MBS Computegraphik Sp. z o.o. obsługujących Strefę Płatnego Parkowania w Olsztynie do współpracy z systemem ITS i obsł ( ... )

 • 1,5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-03-30
  data realizacji
 • 2014-11-12 10:00
  termin minął 9 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest Budowa ogólnodostępnego placu zabaw i przestrzeni dla aktywności fizycznej młodzieży i dorosłych - jezioro Długie w Olsztynie. Przedmiot zamówienia ze względu na zakres pr ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-12-15
  data realizacji
 • 2014-11-12 10:00
  termin minął 9 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest remont mostu nad rz. Łyną w ciągu drogi Redykajny - Brąswałd w Olsztynie. Zakres robót obejmuje w szczególności: - wymianę warstw antykorozyjnych na stalowym przęśle mostu ( ... )

 • 25 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-06-15
  data realizacji
 • 2014-11-18 10:00
  termin minął 3 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż nowych urządzeń fitness na wyznaczone place zabaw w Olsztynie. Przedmiot zamówienia podzielono na trzy części. 1) Część I: a) Bramka do gry w piłkę nożną ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-12-15
  data realizacji
 • 2014-11-14 10:00
  termin minął 7 dni temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż nowych urządzeń fitness na wyznaczone place zabaw w Olsztynie. Przedmiot zamówienia podzielono na trzy części. Część I - Osiedle Pieczewo: a) Jeździec ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-11-04 10:00
  termin minął 17 dni temu
 • 0
  powiązane
Wyszukano w czasie : 228 Strona wygenerowana : 2014-11-21 19:49:11