Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa ul. Jeziołowicza w Olsztynie wraz z chodnikami, odwodnieniem, oświetleniem oraz budową parkingu i dojazdu do parkingu Zakres rzeczowy zadania obejmuje: 1) wycin ( ... )

 • 15 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-09-15 10:00
  termin mija za 12 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej, służącej do opisu przedmiotów zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-09-03 10:00
  termin mija za -22 godziny
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż nowych urządzeń na wyznaczone tereny miasta Olsztyna. Przedmiot zamówienia podzielono na siedem części: 1) Część I - Osiedle Pieczewo; 2) Część II - Osiedl ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej, służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych dotyczących remontu nawierzchni ulic Leonharda i Wy ( ... )

 • 1,5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-11-30
  data realizacji
 • 2014-09-01 10:00
  termin minął wczoraj
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni chodnika wzdłuż ul. Jeżynowej od nr 17 do 39- etap II. Zakres robót obejmuje w szczególności: 1) Wymiana n ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest remont muru oporowego oraz schodów terenowych zlokalizowanych w ciągu chodnika zapewniającego komunikację pieszą pomiędzy ul. Malinową i Agrestową w Olsztynie. W ramach rem ( ... )

 • 3,5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-09-02 10:00
  termin minął 1 godziny temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz opracowań towarzyszących dla zadania polegającego na Przebudowa drogi powiatowej nr 1464 N na odcinku od skrzyżowania z ul. Wyszyńsk ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2014-11-30
  data realizacji
 • 2014-09-05 10:00
  termin mija za 2 dni
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni chodnika przy ul. M. Zientary Malewskiej na odcinku od Limanowskiego do Moniuszki, strona północna (lewa)w ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni chodnika przy ul. Malinowej między budynkami 12 i 20 w Olsztynie - etap II. Zakres robót obejmuje w szcze ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-09-04 10:00
  termin mija jutro
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest remont chodnika przy ul. Kajki na odcinku od Dąbrowszczaków do Kopernika w Olsztynie - etap I. Zakres głównych robót obejmuje: 1) roboty rozbiórkowe, 2) wykonanie nawierzc ( ... )

 • 4 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-08-27 10:00
  termin minął 6 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest remont schodów terenowych pomiędzy ul. Okrągłą a ul. Sielską (stary przebieg) wraz z chodnikiem w Olsztynie. Zakres robót obejmuje w szczególności: 1) wymianę nawierzchni ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-08-26 10:00
  termin minął 7 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż nowych urządzeń na place zabaw w Olsztynie. Przedmiot zamówienia podzielono na dwie części. Wykaz urządzeń z podziałem na poszczególne części: Część I: 1 ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-08-20 10:00
  termin minął 13 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni chodnika przy ul. Paderewskiego w Olsztynie. Zakres robót obejmuje w szczególności: 1) Wymiana nawierzchni ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i demontaż słupków i tablic informacyjnych z nazwami przystanków i numerami linii autobusowych w Olsztynie, w szczególności: a) dostawa 31 sztuk tablic info ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni chodnika ul.Żółtej i ul.Zielonej w Olsztynie. Zakres robót obejmuje w szczególności: 1) Wymiana nawierzchni ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest remont chodnika przy ul. Kłosowej od Żytniej do Żniwnej w Olsztynie - etap I. Zakres głównych robót obejmuje: 1) wymianę nawierzchni chodników i zjazdów, 2) wymianę krawęż ( ... )

 • 4 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-08-22 10:30
  termin minął 11 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest przystosowanie 78 sztuk parkomatów Z3 produkcji firmy MBS Computegraphik Sp. z o.o. obsługujących Strefę Płatnego Parkowania w Olsztynie do współpracy z systemem ITS i obsł ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest remont dróg dojazdowych do budynków 9-11-13 przy ul. Moniuszki w Olsztynie wraz z oświetleniem, polegający w szczególności na: 1) wymianie nawierzchni z kostki betonowej, ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2014-08-20 10:00
  termin minął 13 dni temu
 • 0
  powiązane
Wyszukano w czasie : 165 Strona wygenerowana : 2014-09-02 13:33:13