Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie przejścia pieszego między ul. Wengris a Wawrzyczka w Olsztynie wraz z budową oświetlenia, w szczególności: - Zdjęcie warstwy humusu - ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-10-26 10:00
  termin mija za 15 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac związanych z zagospodarowaniem zieleni w pasie drogowym ul. Kościuszki na odcinku od ul. Plater do ul. Niepodległości w Olsztynie. Zakres prac obejmuje: 1 ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-10-15 10:00
  termin mija za 4 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, dotyczących wymiany słupów oświetleniowych w ciągu ulicy Kromera i Zyndrama z Maszkowic w Olsztynie, zgodnie z podaną lokalizacją w załączniku ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa łącznie 420 000 szt. (słownie: czterysta dwadzieścia tysięcy sztuk) biodegradowalnych/kompostowalnych woreczków na psie odchody ( ... )

 • 1 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-10-16 10:00
  termin mija za 5 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest maszynowe nasadzenie mieszanek cebul roślin ozdobnych, tj. cebul tulipanów, narcyzów i krokusów. ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-10-14 10:00
  termin mija za 3 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest Remont nawierzchni chodnika wzdłuż rzeki Łyny w Olsztynie - etap IA, od kilometraża lokalnego 0+208 do 0+300, w szczególności: - usunięcie hałdy ziemi kolidującej z remonte ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-10-21 10:00
  termin mija za 10 dni
 • 0
  powiązane

Wykonanie zasilania elektrycznego gablot na wiatach przystankowych w Olsztynie w tym: - opracowanie projektów budowlano-wykonawczych zasilania w energię elektryczną dla 36 gablot na wiatach przystank ( ... )

 • 2 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-12-10
  data realizacji
 • 2015-10-21 10:00
  termin mija za 10 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu chodnika przy ul. Kłosowej w Olsztynie - Etap I i II Zakres robót obejmuje m.in.: - Wymianę nawierzchni chodników i zjaz ( ... )

 • 1 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-10-19 10:00
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest remont chodnika przy ul. Wańkowicza (przy Biedronce) w Olsztynie - Etap I Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do siwz (dokumentacja projektowa or ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-10-16 10:00
  termin mija za 5 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest remont chodnika przy DDPS, oś Nagórki w Olsztynie Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do siwz (dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczn ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-10-16 10:00
  termin mija za 5 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie ciągu spacerowo - rowerowego na osiedlu Jaroty w Olsztynie (Kanta-Mroza) - etap Ia. ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-10-15 10:00
  termin mija za 4 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest remont chodnika przy ul. Kanta w Olsztynie - Etap II ( ... )

 • 2 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-10-14 10:00
  termin mija za 3 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Hozjusza w Olsztynie - Etap III-I W zakres robót wchodzi w szczególności: - wykonanie nowoprojektowanego chodnika i ścieżki rowerowej - us ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest budowa miejsc postojowych przy ul. Gen. Kleeberga i ul. Gen. Kutrzeby w Olsztynie. Przewiduje się budowę 18 stanowisk postojowych o wymiarach 2,30x5m , 1 stanowiska o wymia ( ... )

Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż ul. Sokolej na odcinku od Orlej do Sokolej 6A w Olsztynie ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż nowych urządzeń siłowni zewnętrznych i zabawowych na wyznaczone tereny miasta Olsztyna. Wykaz urządzeń zabawowych oraz sprzętu fitness: 1) Biegacz - 1szt ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-10-26
  data realizacji
 • 2015-10-01 10:30
  termin minął 9 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie chodnika przy ulicy Radiowej w Olsztynie - Etap II Zakres robót obejmuje w szczególności: 1) Rozbiórka starych chodnikó ( ... )

Oczyszczanie jezdni, chodników i placów oraz terenów zieleni - są to prace w ramach bieżącego utrzymania mające na celu oczyszczenie z zanieczyszczeń stałych powstałych w trakcie eksploatacji (oprócz ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie nawierzchni drogi pieszo-jezdnej do pałacu Track w Olsztynie - Etap 1 ETAP 1 obejmuje: - utwardzenie drogi pieszo-jezdnej kostką betonową - pobocza żwirowe - kr ( ... )

Zamówienie uzupełniające dla zamówienia podstawowego pn. Utrzymanie zieleni na terenie miasta Olsztyna - Zadanie nr 5 - Dzielnice: Dajtki, Gutkowo ( ... )

Wyszukano w czasie : 357 Strona wygenerowana : 2015-10-10 14:30:58