Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej, służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dotyczących remontu chodnika wzdłuż rzeki Łyny na działkach 6 ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-03-11 10:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej, służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dotyczących budowy chodników obustronnie na ulicy Sosnowej w ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-03-11 10:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej, służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dotyczących remontu drogi Balbiny Świtycz-Widackiej w Olsztyn ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-03-11 10:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest oczyszczanie Parku Centralnego i Podzamcza w Olsztynie. Zakres zamówienia obejmuje: 1) prace o rozliczeniu ryczałtowym, tj.: a) oczyszczanie terenów zieleni Podstawowy zakr ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej, służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dotyczących budowy drogi dojazdowej do budynku nr 9 przy ulic ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-03-05 10:00
  termin mija jutro
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowych, służących do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych: Zadanie 1 - Remont chodnika przy ul. Rataja 50 w Olsztynie ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-03-04 10:00
  termin mija za -17 godziny
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej, służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie następujących robót budowlanych: - remont chodnika przed Szkołą Podstawową Nr 18 ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-03-03 10:00
  termin minął 6 godziny temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest oczyszczanie Parku Centralnego i Podzamcza w Olsztynie. Zakres zamówienia obejmuje: 1) prace o rozliczeniu ryczałtowym, tj.: a) oczyszczanie terenów zieleni Podstawowy za ( ... )

 • 2,5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2015-05-31
  data realizacji
 • 2015-02-23 10:00
  termin minął 8 dni temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowych, służących do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych: Zadanie 1 - Remont ciągu pieszego przy ul. Jeziornej w Olsz ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-02-23 10:00
  termin minął 8 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej, służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dotyczących remontu nawierzchni wraz z budową oświetlenia uli ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-02-24 10:00
  termin minął 7 dni temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 650 000 sztuk (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy sztuk) biodegradowalnych /kompostowalnych woreczków na psie odchody. ( ... )

 • 2 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-02-18 10:00
  termin minął 13 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej, służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-02-20 10:00
  termin minął 11 dni temu
 • 1
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni jezdni ul. M. Zientary - Malewskiej na długości 601,09m. Zakres robót obejmuje: - frezowanie istniejących warstw bitumicznych na pełną głębokość, - wykon ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest remont mostu nad rz. Łyną w ciągu drogi Redykajny - Brąswałd w Olsztynie. Zakres robót obejmuje w szczególności: - wymianę warstw antykorozyjnych na stalowym przęśle mostu ( ... )

Przedmiotem zamówienia są prace leśne wykonywane na powierzchni leśnej 1319,06 ha związane z gospodarką leśną i usługami remontowymi. Szczegółowy wykaz prac w zakresie gospodarki leśnej obejmuje: 1) O ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest przystosowanie 14 sztuk parkomatów Z3 produkcji firmy MBS Computegraphik Sp. z o.o. obsługujących Strefę Płatnego Parkowania w Olsztynie do współpracy z systemem ITS i obsł ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest Budowa ogólnodostępnego placu zabaw i przestrzeni dla aktywności fizycznej młodzieży i dorosłych - jezioro Długie w Olsztynie - w zakresie DOSTAWY I MONTAŻU URZĄDZEŃ ZABAW ( ... )

Wyszukano w czasie : 223 Strona wygenerowana : 2015-03-03 17:32:22