Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac związanych z przebudową fragmentu chodnika na rabatę oraz wykonaniu nasadzeń drzew, krzewów oraz roślin jednorocznych w centrum Olsztyna (ul. Kajki; Mazursk ( ... )

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń zabawowych w ramach zadania pn.: Remont ogólnodostępnego placu zabaw dla rejonu ulic Jagiellońskiej, Żeromskiego i Al. Wojska Polskieg ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-05-05 10:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac związanych z wymianą nawierzchni chodnika, wykonaniem rabat bylinowych oraz przestawieniem 4 szt. ławek na skwerze przy skrzyżowaniu ulic Kajki i Kopernika ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest profilowanie nawierzchni gruntowych oraz ścinanie i uzupełnianie poboczy na terenach zarządzanych przez ZDZiT w Olsztynie. Zakres robót obejmuje remont dróg gruntowych pol ( ... )

 • 20 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 2018-11-30
  data realizacji
 • 2015-05-07 10:00
  termin mija za 9 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni chodnika przy ul. Morskiej w Olsztynie - Etap III Zakres robót obejmuje w szczególności: 1) wymiana nawie ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni chodnika przy ul. Mazurskiej w Olsztynie - Etap II Zakres robót obejmuje w szczególności: 1) wymiana nawier ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie ul. Tęczowej w Olsztynie - zgodnie z załączona mapą i projektem wqykonawczym. Zakres robót obejmuje w szczególności: ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-05-07 10:00
  termin mija za 9 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem niniejszego szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia jest dostawa i montaż nowych urządzeń siłowni zewnętrznych i zabawowych na wyznaczone tereny miasta Olsztyna. Przedmiot zamówienia po ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-04-30 10:00
  termin mija za 2 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni chodnika przy ul. Klonowej w Olsztynie - Etap I. Zakres robót obejmuje w szczególności: 1) wymianę nawierzc ( ... )

 • 1,5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-05-06 10:00
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie chodnika przy ulicy Radiowej w Olsztynie - Etap I Zakres robót obejmuje w szczególności: 1) Rozbiórka starych chodnikó ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-05-05 10:00
  termin mija za 7 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej, służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dotyczących remontu drogi Balbiny Świtycz-Widackiej w Olsztyn ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac związanych z sezonowym utrzymaniem plaż przy kąpieliskach niestrzeżonych w granicach administracyjnych miasta Olsztyna. ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-04-13 10:00
  termin minął 14 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej, służącej do opisu przedmiotów zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dotyczącej remontu skweru im. A. Fieldorfa Nila przy ul. Wil ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-04-13 10:00
  termin minął 14 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni chodnika przy ul. Traugutta w Olsztynie - Etap II Zakres robót obejmuje w szczególności: 1) wymiana nawierz ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowych,  służących do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych:  Zadanie 1 ­ Remont chodnika przy ul. Rataja 50 w Olsztyni ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej, służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dotyczących budowy przejść między ulicami: 1) Wawrzyczka - W ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-04-10 10:00
  termin minął 17 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej, służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dotyczących budowy miejsc postojowych przy ulicy Kleeberga i ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej, służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dotyczących utwardzeniu nawierzchni drogi pieszo-jezdnej do p ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • Nie podano
  data realizacji
 • 2015-04-10 10:00
  termin minął 17 dni temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej, służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dotyczących remontu chodnika wzdłuż rzeki Łyny na działkach 6 ( ... )

Wyszukano w czasie : 326 Strona wygenerowana : 2015-04-27 12:27:59