Filtrowanie ogłoszeń

 • Po słowach: Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie

  ×
 • Dokładna fraza

  ×


Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż fabrycznie nowych urządzeń siłowych i urządzeń typu street workout, ławek i koszy na śmieci wraz z budową nawierzchni brukowych i piaskowych pod urz ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-04-07 10:00
  termin mija za 8 dni
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest demontaż ogrodzeń, zakup, dostawa i montaż fabrycznie nowych ogrodzeń na terenach zieleni o charakterze sportowo-rekreacyjnych w granicach miasta Olsztyna oraz wykonanie tr ( ... )

 • 0 zł
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-04-10 10:00
  termin mija za 11 dni
 • 0
  powiązane

Realizacja prac związanych z utrzymaniem plaż przy kąpieliskach niestrzeżonych w granicach miasta Olsztyna w latach 2017­ 2019. Czynności polegające na: koszeniu, grabieniu trawników, ścinaniu krzewów ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest budowa sceny po byłym pawilonie koncertowym ze schodami. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest przy jeziorku Mummel na obszarze Parku Jakubowo położonego w północnej ( ... )

 • 7 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-03-24 10:00
  termin minął 5 dni temu
 • 0
  powiązane

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: - roboty rozbiórkowe schodów terenowych – 3 szt. - roboty rozbiórkowe chodników ok. 88 m2, - wykonanie schodów terenowych – 2 szt. - wykonanie chodników ok. ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na przeprowadzaniu kontroli podstawowej, funkcjonalnej i regularnej – bieżącej urządzeń zabawowych i sportowych, w tym konserwacji i naprawie ( ... )

 • 3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-02-27 10:00
  termin minął miesiąc temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania Rewaloryzacja II etapu Parku Jakubowo w Olsztynie jako obiektu dziedzictwa kulturowego. Park Jakubowo zlokalizowany jest na terenie ( ... )

 • 100 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-02-28 10:00
  termin minął 29 dni temu
 • 0
  powiązane

Realizacja prac związanych z utrzymaniem plaż przy kąpieliskach niestrzeżonych w granicach miasta Olsztyna w latach 2017-2019. Czynności polegające na: koszeniu, grabieniu trawników, ścinaniu kr ( ... )

 • 3 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-02-17 10:00
  termin minął miesiąc temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac związanych z podstawową pielęgnacją, leczeniem i wycinką drzew na terenie miasta Olsztyna w latach 2017­2019. Zakres prac obejmuje w szczególności: 1) reduk ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa biletów i karnetów komunikacji miejskiej w Olsztynie przeznaczonych do dalszej odsprzedaży. Maksymalna wartość przedmiotu zamówienia przez cały okres obowiązywania ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług Inżyniera Kontraktu związanych z realizacją umów zawartych w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na roboty i usługi, których przedmiotem jest: 1 ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-01-17 10:00
  termin minął 2 miesiące temu
 • 0
  powiązane

Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac związanych z podstawową pielęgnacją, leczeniem i wycinką drzew na terenie miasta Olsztyna w latach 2017-2019. Zakres prac obejmuje w szczególności: 1) redu ( ... )

 • 5 tys.
  wadium, wymagania rozwiń
 • 1900-01-01
  data realizacji
 • 2017-01-11 10:00
  termin minął 2 miesiące temu
 • 0
  powiązane

1) przedmiotem zamówienia jest 25.11.2016 Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=d32896ac­a686­4531­be3f­771140c8fe95&path=2016%5c11%5c20161125%5c351719_2016.html 5/15 wynajem samochodu  ( ... )

Obsadzenie kwietników roślinami sezonowymi na terenie Olsztyna wraz z ich pielęgnacją w 2017 r. Prace będą obejmowały: 1)wiosenne obsadzenie kwietników bratkami i stokrotkami – 20 564 szt., 2)letnie o ( ... )

Przedmiot zamówienia obejmuje obsługę finansową kart płatniczych w POK oraz automatach biletowych mobilnych i stacjonarnych. ( ... )

Wyszukano w czasie : 764 Strona wygenerowana : 2017-03-30 08:47:50