Filtrowanie ogłoszeń

  • Po słowach: eurovia

    ×
  • Dokładna fraza

    ×


1. Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót dodatkowych dla zadania Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od ( ... )

1. Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót dodatkowych dla zadania Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od ( ... )

1. Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót dodatkowych dla zadania Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od ( ... )

1. Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót dodatkowych dla zadania Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od ( ... )

1. Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót dodatkowych dla zadania Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od ( ... )

1. Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót dodatkowych dla zadania Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od ( ... )

1. Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót dodatkowych dla zadania Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od ( ... )

Przedmiot zamówienia składa się z 13 części tj. : 1) część 1 zamówienia -Jasienica droga nr 490011S, 490023S, (Astrów-Storczyków) - etap 1 droga nr 490011S, 490023S, (Astrów-Storczyków) - etap 2 2) cz ( ... )

1. Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót dodatkowych dla zadania Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od ( ... )

1. Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót dodatkowych dla zadania Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie przez Wykonawcę gwarancji bankowej na sumę 19.468.523,65 PLN dziewiętnaście milionów czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia trzy złote 65100 z ( ... )

1. Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót dodatkowych dla zadania Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od ( ... )

1. Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót dodatkowych dla zadania Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od ( ... )

Przedmiotem zamówienia jest Odbudowa dróg powiatowych obejmująca 5 zadań w ramach zadania: Odbudowa dróg w ramach likwidacji skutków klęsk żywiołowych Każde zadanie stanowi oddzielne zamówienie. ZADAN ( ... )

1. Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót dodatkowych dla zadania Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od ( ... )

1. Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót dodatkowych dla zadania Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od ( ... )

1. Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót dodatkowych dla zadania Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od ( ... )

1. Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót dodatkowych dla zadania Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od ( ... )

Wyszukano w czasie : 309 Strona wygenerowana : 2016-05-01 00:36:10